Šmíd Zbyněk

Zapojení pro obsluhu zobrazení koprocesoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263304

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šmíd Zbyněk, Musil Jaroslav

MPK: G06F 13/00, G06F 13/14, G06F 13/32...

Značky: zobrazení, koprocesoru, zapojení, obsluhu

Text:

...připojen na druhý spouštěcí vstup Žg monostabilního klopného obvodu Ž, jehož výstup Qžl přerušení je připojen na vstup ll prerušení mikroprocesoru l. Skupina adresových výstupů Qàl pevné paměti typu ROM je připojena na skupinu adresových vstupů il dekodéru 1 atvoří současně skupinu adresových výstupů 0300 zapojení pro připojení na neznázorněnou operační pamät koprocesoru.Část operační paměti koprocesoru je přemístěna do oblasti,kde operační...

Zapojení pro synchronní přenos dat

Načítavanie...

Číslo patentu: 262835

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šmíd Zbyněk, Turek Jiří

MPK: G06F 13/14, G06F 13/00

Značky: zapojení, prenos, synchronní

Text:

...počítače g, jehož datový výstup głgą je přípojen na vstup 5 vysílače.ił druhého adaptoru 1 proudové smyčky. Mezi vysílací svorky 52 a gg vysílače il druhého adaptoru 5 proudové smyčky a přijímací svorky Q 1 a §§ příjímače ąg prvního adaptoru 1 proudové smyčky je zapojená druhá proudová smyčka lg . Výstup li příjímače gg prvního adaptoru 1 proudové smyčky je přípojen na datový vstup lłgi prvního počítače l. Hodinový výstup lll prvního počítače...

Zapojení na rozšíření čítače adres obnovení u polovodičové dynamické paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 261904

Dátum: 10.02.1989

Autori: Musil Jaroslav, Šmíd Zbyněk

MPK: G11C 11/34

Značky: čítače, pamětí, dynamické, obnovení, polovodičové, zapojení, rozšíření, adres

Text:

...Qžl pro osmý modifikovaný bit adresy je připojen na druhý adresový vstup Qi druhého multiplexoru Q. První řídící výstup QłQ mikroprocesoru l pro požadavek na obnovení je připojen na druhý vstup gg dvouvstupového obvodu g typu negace logického součinu a na přepínací vstup Q prvního multiplexoru Q. Druhý řídící výstup Qłâ mikroprocesoru l pro požadavek na cyklus paměti je připojen na první vstup gł dvouvstupového obvodu g typu negace logického...

Zapojení obvodu čtených dat datového adaptoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258974

Dátum: 16.09.1988

Autori: Šmíd Zbyněk, Sapák Vojtěch

MPK: G06F 1/04, G06F 3/00, H03L 7/00...

Značky: zapojení, adaptoru, obvodů, datového, čtených

Text:

...fáze. Výstup Ž fázového detektoru 59 je při~ pojen na vstup Q dolní propusti QQ, jejíž výstup gg je připojen na vstup 21 napětově řízeného oscilátoru 19. ýýstup 1 napětově řízeného oscílátoru 19 je připojen na časový vstup §ł děliče frekvence, jehož první časový výstup § tvoří současně první časový výstup Q zapojení pro připojení na datový adaptor. Řídicí vstup lg napětově řízeného oscilátoru 19 tvoří současně druhý řídící vstup 1...

Zapojení adresových obvodů operační paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 255013

Dátum: 15.02.1988

Autor: Šmíd Zbyněk

MPK: G11C 8/00

Značky: zapojení, pamětí, operační, obvodů, adresových

Text:

...bity, které jsou nebo mohou být odlišné od odpovídajících bitů logické adresy. Kodér 1 je tvořen programovatelnou rychlou polovodičovou pamätí typu ROM o kapacitě 256 čtyřbitových slov. řočet vstupů ve skupině vstupů gł odéru g určuje nxinimální rozměry vzájemné vyměnitelných částí oblasti 1, Ž paměti typu RAM a paměti typu ROM. Volba bitů na prvním až čtvrtém výstupu 991 až 991 kodéru g, ktere alouží k modifíkací vstupní logické adresy...

Zapojení paměťových obvodů grafické báze dynamické polovodičové paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 252430

Dátum: 17.09.1987

Autor: Šmíd Zbyněk

MPK: G11C 11/14

Značky: dynamické, obvodů, polovodičové, zapojení, báze, paměťových, pamětí, grafické

Text:

...adrese vých vstupů gł pamětových obvodů gg a na skupinu adresových vstu pů gł paměčových obvodů gg parity. Skupina adresových výstupů gg. druhého multiplexoru gg je připojena na druhou skupínu.adresovýchvstupů łg prvního multiplexoru łg. Třetí řídící vstup §§ paměto- .vých obvodů gg parity tvoří současně šestý řídící vstup 101 zapo-Ajení pro připojení na řídící obvody grafické báze. Řídicí vstup lg třístavových oddělovacíbh obvodů lg...

Zapojení datového adaptoru, zejména pro diskovou paměť

Načítavanie...

Číslo patentu: 250998

Dátum: 14.05.1987

Autori: Sapák Vojtěch, Šmíd Zbyněk

MPK: H03M 9/00

Značky: zejména, paměť, diskovou, datového, adaptoru, zapojení

Text:

...výstup 953 čítače Q bitů pro signál RE je připojen na druhý řídící vstup 31 kodéru 3, kdežto jeho hodinový výstup ggg pro signál Či je připojen na první hodinový vstup 33 obvodu 3 identifikace missinqu, na hodinový vstup gg kodéru 3 a na hodinový vstup ii šestnáctibitovćho posuvného registru i. Druhý synchronizační výstup ggg čítače § bitů pro signál KSL je připojen na první Synchronizační vstup 33 kodéru 3 a na synchronizačni vstup...

Zapojení řídicích obvodů grafické báze dynamické polovodičové paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 249846

Dátum: 15.04.1987

Autor: Šmíd Zbyněk

MPK: G11C 11/34

Značky: báze, dynamické, zapojení, řídících, grafické, pamětí, polovodičové, obvodů

Text:

...paměti. Druhý řídící vstupgl generátoru gg řídících signálů tvoří současně druhý řídící vstup Q zapojení pro připojení na řídící obvody paměti, kdezto jeho třetí řídící vstup gg tvoří současně třetí řídící vstup 5 zapojení pro připojení na řídící obvody paměti a jeho čtvrtý řídící vstup gl tvoří současně čtvrtý řídící vstup 2 zapojení pro připojení na řídící obvody paměti. Výběrový vstup §l zápíe su čtvrtého multiplexoru gg tvoří současně pátý...

Zapojení operační paměti pro grafickou zobrazovací jednotku

Načítavanie...

Číslo patentu: 248826

Dátum: 12.02.1987

Autori: Bureš Jaroslav, Šmíd Zbyněk

MPK: G11C 11/34

Značky: jednotku, pamětí, zobrazovací, zapojení, grafickou, operační

Text:

...výstupu gg čtených dat pamětových obvodů gg první báze je spojene se skupinou výstupu gí čtených dat pamětových obvodů 39 druhé báze a se skupinou výstupů ig.čtených dat pamětových obvodü QQ grafické báze a připojena na skupinu vstupů lg čtených dat řídicích obvodů lg paměti. Skupina datových vstupů gg pamětových obvodů gg první báze je248 823 připojena na skupinu datových vstupů âä pamětových obvodů 39 druhé báze, na skupinu datových vstupů...

Zapojení adresových obvodů operační paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 229994

Dátum: 01.02.1986

Autor: Šmíd Zbyněk

MPK: G11C 8/00

Značky: pamětí, operační, obvodů, zapojení, adresových

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je zjednodušit zapojení a umožnit snadnou změnu rozmístění oblastí paměti typu RAM a paměti typu ROM. Uvedeného cíle se dosáhne zapojením a registrem adresy paměti a s výběrovými obvody, přičemž skupina vstupů registru adresy paměti tvoří současně skupinu vstupů zapojení. První skupina výstupů registru adresy paměti je připojen na první skupinu vstupů oblasti paměti typu RAM operační paměti a na první skupinu výstupů oblasti...

Zapojení pro obnovování informace v dynamické polovodičové paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 224145

Dátum: 01.11.1984

Autor: Šmíd Zbyněk

Značky: dynamické, zapojení, informace, obnovování, pamětí, polovodičové

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro obnovování informace v dynamické polovodičové paměti, s časovacími obvody obnovení informace, vyznačené tím, že první vstup (51) druhého dvouvstupového součinového hradla (5) tvoří současně první vstup (71) zapojení pro hradlovací signál, první vstup (41) prvního dvouvstupového součinového hradla (4) tvoří současně druhý vstup (72) zapojení pro signál čtení nebo zápisu do paměti, nastavovací vstup (21) n-bitového posuvného registru...

Zapojení obvodu pro ochranu informace v oblasti ROM u feritové koincindeční paměti.

Načítavanie...

Číslo patentu: 216065

Dátum: 01.07.1984

Autor: Šmíd Zbyněk

Značky: informace, zapojení, oblastí, koincindeční, pamětí, obvodů, ochranu, feritové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém ochrany dat v ROM oblasti koincidenční feritové paměti, která je tvořena tak, že v místech kde má být trvale zaznamenána informace "logická nula" chybí feritová jádra. Podstata vynálezu spočívá v tom, že pro oblast ROM feritové koincidenční paměti je zablokován signál budící proudové impulzy v blokovacím vodiči paměti.