Šmíd Vladimír

Zapojení elektronického telefonního přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 269150

Dátum: 11.04.1990

Autori: Padevět Jiří, Šmíd Vladimír

MPK: H04M 1/53

Značky: telefonního, elektronického, prístroje, zapojení

Text:

...vývody paralelní kombinace prvního spínače a tvarovacího obvodu. Její druhé vývody jsou připojeny na první svorku hovorového obvodu s první vstupní svorlcu napájeoího obvodu. Jeho druhá vstupní svorka je spojene s druhou svorkou hovorověho obvodu a dále je spojene s katodami první diody a druhé diody.Anoda první diody je spojená s první vstupní svorkou usměrñovacího mustku a se vstupni svorkou a, anoda druhé diody je spojene s druhou...

Zapojení elektronického telefoního přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 267965

Dátum: 12.02.1990

Autori: Šmíd Vladimír, Padevět Jiří

MPK: H04M 1/53

Značky: zapojení, telefoního, prístroje, elektronického

Text:

...výstupní svorku je připojen druhý spínač ovládaný obvodom volby a současně sériová kombinace hovorového obvodu s prvním spínečem ovládaním obvodom volby podle vynálezu, jehož podstata je,že ke kladné výstupní avorce usměrňovacího můstku jsou připojeny první vývody paralelní kombinace tvarovacího obvodu a regulačního obvodu. Její druhé vývody jsou připojeny k první svorce napájeoího obvodu, mezi jehož první výstupní svorku a druhou výstupní...

Způsob výroby magneticky měkkých izotropních ocelových pásů s vysokou magnetickou indukcí a nízkými ztrátami

Načítavanie...

Číslo patentu: 266054

Dátum: 14.11.1989

Autori: Pácl Petr, Žídek Artur, Čech Drahomír, Horký Pavel, Šmíd Vladimír

MPK: H01F 1/16, H01F 41/02

Značky: měkkých, nízkými, indukcí, magnetickou, pásu, oceľových, izotropních, výroby, ztrátami, vysokou, magnetický, způsob

Text:

...rekrystalizačním a oduhličujícím žíháním, jehož podstata spočíva v tom, že před válcovàním za studena se za tepla válcovaný pás žíhá normalízačně na teplotu 900 až 1 150 °C po dobu 1,0 až 5,0 minut, načež se ochlazuje rychlostí minimálně 50 OC za minutu, válcování za studena se provede ednostupňově s celkovou redukcí minimálně 70 2, přičemž pás před válcováním má teplotu 70 až 200 OC a konečné rekrystalizační a oduhličovací žíhání se...

Zapojení elektronického telefonního přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 265897

Dátum: 14.11.1989

Autori: Padevět Jiří, Šmíd Vladimír

MPK: H04M 1/00

Značky: prístroje, zapojení, telefonního, elektronického

Text:

...kondenzátoru v tvarovacím obvodu vzniká během rozpínání prvního spínače ovládaného obvodem volby (OOV) náboj. Při následovném sepnutí tohoto spínače při původním umístění tvarovaciho obvodu se tento náboj vybíjí a tedy ztrácí. Přemístěním a zapojením tvarovacího obvodu do série s napájecím obvodem se tento náboj využívá k dobíjení kondenzátoru, který je součástí napájeoího obvodu, kde je připojen paralelně na výstupní svorky. Během...

Zapojení systému pro zvyšování statického tlaku plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263934

Dátum: 12.05.1989

Autori: Talpa Ivan, Dufek František, Šmíd Vladimír

MPK: F17C 13/02

Značky: systému, zapojení, tlaku, statického, plynů, zvyšování

Text:

...zapojení systému pro zvyšovaní statického tlaku plynu je schematícky nakreslen na připojeném obrázku, kde jsou zobrazeny základní prvky zařízení propojené plnými čarami znázorňujícími spojovací potrubí.Zapojení systému pro zvyšovaní statickéh~o tlaku plynu podle vynálezu sestava ze zásobní tlakové nádoby 1 spojené potrubím přes plynový ventil 2 jednak se vstup 2ním otvorem první tlakové nádoby 3 s vestavěnou membránou 4, ke které je...

Spôsob prípravy sodnej soli 2-[4-(1-amíno-2-sulfoantrachinón-4-ylamíno)fenylsulfonyl] etylxylánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241325

Dátum: 15.09.1987

Autori: Oddáš Milan, Oros Ladislav, Šmíd Vladimír, Ráfl Jan

MPK: C12N 9/24

Značky: sodnej, 2-[4-(1-amíno-2-sulfoantrachinón-4-ylamíno)fenylsulfonyl, spôsob, přípravy, etylxylánu

Text:

...vodnom roztoku s obsahom 1 až 3 hydroxidu sodného alebo draselného za prítomnosti solí ako je octan sodný, síran sodný a clrl-orid sodný pri teplote 15 až 50 °C počas 1 až 2 h s dvojsodnou soľou1-~amíno-2-sulfo~ 4- 4- Zsulfátoetylsulfonylanllínotjjantrachinönií pri váhových pomeroch dvojsodná sol l-amíno-Z-sulfo-tl-j 4-2 i í-su, ptýlstilfonylanilínoijantrachinönuxylan z hydroxid sodný alebo draselný 0,3 až 1,6 1 0,4 až 1,2, načo...

Koaxiální plazmový hořák

Načítavanie...

Číslo patentu: 241795

Dátum: 10.08.1987

Autor: Šmíd Vladimír

MPK: B23K 9/16

Značky: plazmový, koaxiální, horák

Text:

...prostředků do obloukového plazmatu vyžaduje u dosavadních konstruk~ cí plazmových hořdků vytvoření samostatných přívodů, ktoré zamezí styku těchto prostředků s pracovním povrchem elektrod. Štyk cha»micky aktívních prostředků s pracovním povrchem elektrod má za3 kého oblouku do vývrtu trysky a do vývrtu duté elektrody, odstraňujeykoaxiálním plazmovým hořákem podle vynálezu. Jeho podstata spočívá v ton že do prostoru vymezeného držákem...

Způsob holografické interferometrie pro modely s velkými deformacemi a posuny při zatěžování

Načítavanie...

Číslo patentu: 243623

Dátum: 15.05.1987

Autor: Šmíd Vladimír

MPK: G02B 27/48

Značky: velkými, způsob, deformacemi, zatěžování, interferometrie, posuny, modely, holografické

Text:

...při kterém se při prvé expozici v nezatíženěm stavu vloží do měřiciho zařízení planparalelní deska, která je ze stejnáho materiálu a má stejnou tlouščkuíjako model. Teprve pro druhou expozici nebo pro pozorovaní v metodě real-time se deska nahradí modelem. Planparalelni deska musí mít takové rozměry a~být v zařízení tak umístěna, aby v zorném poli přesahovala zatižený model. Pokud přesahuje i model nezatížený, lze této skutečnosti využít ke...

Zapojení okruhu, pracujícího jako chladicí zařízení nebo tepelné čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 224737

Dátum: 01.08.1985

Autori: Dvořák Zdeněk, Šmíd Vladimír, Jeremenko Dimitrij Nikolajevič, Petrák Jiří

Značky: tepelně, zapojení, okruhu, pracujícího, zařízení, chladicí, čerpadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení okruhu, pracujícího pro chladicí zařízení nebo tepelné čerpadlo, kde výstup výparníku je přes ejektor propojen s turbokompresorem, jehož výstup je zaveden do kondenzátoru, vyznačující se tím, že výstup turbokompresoru (5) je přes trojcestný ventil (7) jednak zaveden do kondenzátoru (9) a jednak do směšovače (8), do něhož je rovněž přes další trojcestný ventil (10) zaústěn vstup kapaliny z kondenzátoru (9), přičemž výstup směšovače (8),...