Šmíd Jaroslav

Zařízení pro vytápění vnitřních prostorů autobusů a motorových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 268299

Dátum: 14.03.1990

Autori: Šmíd Jaroslav, Hicks Leslie, Holík Jiří

MPK: B60H 1/18

Značky: vnitřních, vytápění, autobusů, motorových, vozidel, prostoru, zařízení

Text:

...se doporučuje tohoto vytápění použit pouze při ranním ohřevu zanrzláho autobusu nobo vozidla bez osazení osobami.V bežnom provozu lze používat stávajicích typů vytápění aľ již závislých, či nezávislých, Napojením vstupní trubice na výfukové potrubí, ani umístěnín ovládací klapky v potrubí praktícky nedojde ke změně průtokových a tlakových poměrů výfukových plynů v potrubí. Napojeni musí být uskutečnano e pokud možno nejkratiímí trubicemi, aby...

Zapojení usměrňovače s násobením elektrického proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267611

Dátum: 12.02.1990

Autor: Šmíd Jaroslav

MPK: H02M 7/19

Značky: násobením, zapojení, usměrňovače, elektrického, proudu

Text:

...lg. Katoda třetí diody Ä je připojena ke kladnému polu třetího násobiče lg a k anodě třetího tyristoru lg. Anoda štvrté diody 5 zároveň s anodamí pátá diody 2 a šesté diody É je připo jena přes tlumivku lg na záporné poly prvního násobiče §, druhého násobiče 2 a třetíhonásobiče lg a zároveň na zápornou výstupní svorku lä.V násobiči je v paralelní kombinaci m stupňů ke kladnému polu násobiče připojenvstup prvního stupně ll a zároveň kladné...

Zapojení pro násobení elektrického proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257656

Dátum: 16.05.1988

Autor: Šmíd Jaroslav

MPK: H02M 7/06

Značky: zapojení, elektrického, proudu, násobení

Text:

...katoda je pŕipojena mezi kondenzátor 4 a anodu vybíjecídiody É následujícího stupně paralelní kombinace,ppez 1 kondenzátor ł a anodu vybíjecí diody § prvního stupně paralelní kombinacepřipojen výstupem modulátor Ž, jehož vstup je zároveň vstupní svorkou,ł zapojení. Mezi katodu diody 1 a kondenzátor 5 posledního stupně paralelní kombinace je anodou připojena nabíjecí dioda Ž, jejíž katoda tvoří výstupní svorku gQzapoje 2, a jednak...

Zařízení pro uložení bránových hřebů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246468

Dátum: 15.12.1987

Autori: Olšák Miloo, Šmíd Jaroslav, Hovorka Jaromír

MPK: A01B 23/02

Značky: hřebů, bránových, zařízení, uložení

Text:

...tlacích v uložení a umožňuje snadnou a rýchlou výměnu hřebů v případě potřeby.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je schematicky znázorněn na .připojeném výkrese, kde obr. 1 přewdstavujebzařízeñí vl půdorysném částečnêm řezu, obr. 2 znázorňuje detail samotné ugpevňovací části hřebu v bolkoryse a obr. 3 je nárysem z obr. 2.K ramovým n-osníkům 1 jsou upevněny,např. přivařením, dvojice úložných nosníkü Z bránových hřebů 3...

Způsob zjišťování a snižování nebezpečí vzniku průtrží uhlí a plynů při ražení dlouhého důlního díla

Načítavanie...

Číslo patentu: 253359

Dátum: 12.11.1987

Autori: Nadvorník Pavel, Stejskal Jan, Šmíd Jaroslav

MPK: E21F 5/00

Značky: plynů, dlouhého, uhlí, nebezpečí, díla, způsob, zjišťování, průtrží, řazení, snižování, vzniku, důlního

Text:

...deeorpoe in situ a deeorbovatelná plynonosnost a ve kterém se měří hodnoty počáteční plynové produkce a tlaku plynů Přitom odběr vzorků vrtné drtě se provádí počínaje hloubkou 2,0 metrů vždy v intervalu 0,2 metru před doaažením hranice každého celého jednoho metru délky vrtu. Vrtání ae přerušuje pouze při dosažení této hranice, kde ee provádí nejprve měření počáteční plynové produkce a poté se utěsní poslední 0,5 až 1,0 metru vrtu, přičemž v...

Spôsob výroby rafinátov z ropných olejových frakcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 252868

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kopernický Ivan, Trcka Jozef, Stuchlík Jiří, Huba František, Akubžanov Vladimír, Matějíček Josef, Šebík Rudolf, Spitzer Pavol, Kotek Jiří, Bučko Miloš, Maťaš Michal, Macho Ján, Šmíd Jaroslav

MPK: C10G 67/04

Značky: výroby, rafinátov, ropných, spôsob, olejových, frakcií

Text:

...miešač rozsaozvoiválk. vzájomný pohyb uhľo-vodikoavejei rozpúšííaldl-crmej fázy môže byt súprodsný alebo -s výhodou vpnotiqimiiwiny. Exhratlçci-a sa môže lľůbĺĺ bez sgätnéąho toku ałebo s výuhodou so spžižlným tokom, lzotermicky alebo s gra-dientom teploty v extrałktnrre, pri teplotáoh od 40 do 150 °C, s výlhocton 60 až 130 °C.Ako selelkstřwne rozpúšťatllá sú vhodné tepellrne stabilne a rnízłkotoxioké klvaupalmê zlúčeniny obsta.hujúce v...

Diskontinuální zařízení pro oddělování nerozpustných látek z kalů a odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 249654

Dátum: 15.04.1987

Autori: Ditl Pavel, Šmíd Jaroslav

MPK: C02F 1/48

Značky: látek, nerozpustných, zařízení, diskontinuální, odpadních, oddělování, kalů

Text:

...při ochraně životního prostředí, kde použití kontinuálního elektroflotačního zařízení bylo neekonomické nebo není pro tak malé množství vyráběno.Vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popisepříkladu jeho provedení podle připojeného výkreau, kdeobr. 1 představuje schematicky zařízení podle vynálezu s výsuvnými elektrodami, obr. 2 představuje schematícky zařízení podle vynálezu s ručním meohanickýcm shrabováním a výsuvnými elektrodami a...

Zařízení pro oddělování nerozpustných látek z kalů a odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 248407

Dátum: 12.02.1987

Autori: Ditl Pavel, Šmíd Jaroslav

MPK: C02F 1/46

Značky: oddělování, zařízení, nerozpustných, kalů, odpadních, látek

Text:

...příklad na osvětlení dosahovaného vyššího účinku zařízení pro oddělování nerozpustných látek z kalů a odpadních vod podle vynálezu. U W V Zařízení podle vynálezu je tvořeno nádrží ,.která se směrem k hladině rozšiřuje a u níž jsou na obou bocích umístěny výstup§ a vstup g se svodovým kanálem 1 na elektrolyt 3. U výstupu Q jsou z boku nádrže l labyrínto vě uspořádány šikmé přepážky Q. Kal je příváděn žlabem vstupu g, proudí svodovým kanálem 1...

Zařízení na zpracování radioaktivních, toxických a jinak životní prostředí ohrožujících odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247747

Dátum: 15.01.1987

Autori: Přikryl Petr, Šmíd Jaroslav, Ditl Pavel, Nápravník Jiří, Zámek Miroslav, Škába Václav

MPK: C02F 11/12, G21F 9/16

Značky: zařízení, ohrožujících, zpracování, prostředí, toxických, odpadů, životní, radioaktivních, jinak

Text:

...radioaktivní odpad. se ve styku s vytápěnott rnitřni plochou tělesa michaného reaktoru zahřívá, vovda- se přitom z. materiálu odpařuje, ta. tak se vytvářejí podmínky pro průběh poža dované chemcké reakce. Listy rçztoru je materiál rozestiráxn po vytápěné ploěe, .a tak se dále zahřívá a díky sklonu listů FCČICŤU je transportovän směrem k~ druhému výstupu 9. Odpařená voda ve formě brýxdových par cdchází z nííchaného reaktoru 5 Jýstupem 11...

Zařízení pro oddělování nerozpustných látek z kalů a odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 247676

Dátum: 15.01.1987

Autori: Slabý František, Šmíd Jaroslav, Ditl Pavel

MPK: C02F 1/46

Značky: nerozpustných, látek, oddělování, odpadních, kalů, zařízení

Text:

...kapaliny je umístěn ve středu nádoby a je tvořen sběrnou šachtou, umístěnou pod hladinou, nad níž jsou upraveny přepážky, přičemž elektrody jsou umístěny po obou stranách sběrné šachty.Základní účinek vynálezu spočíva v jednoduché a účinné konstrukcí, kdy odpadní vody a/nebo kaly se přivádí dvěma bočními nátoky a podrobí se působení elektrolytických plynů ze dvou řad elektrod uspořádaných na dně nádoby. Zařízení může být proto daleko...

Zařízení pro oddělování nerozpustných látek z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 236073

Dátum: 01.12.1986

Autori: Ditl Pavel, Šmíd Jaroslav

MPK: C02F 1/46

Značky: zařízení, oddělování, odpadních, látek, nerozpustných

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je opatřeno nejméně dvěma různými elektrodami, z nichž jedna elektroda je tvořena plnou deskou a druhá elektroda je tvořena síty a/nebo vystřihovaným nebo tvarovaným plechem a/nebo tyčemi, přičemž vzdálenost mezi elektrodami je v rozmezí 0,5 až 20 mm.

Způsob zvyšování houževnatosti tvářených výrobků z termoplastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236983

Dátum: 01.10.1986

Autori: Šmíd Jaroslav, Czerný Jiří, Neuhäusl Emil

MPK: C08L 23/30, C08J 7/08

Značky: termoplastů, zvyšování, způsob, výrobků, houževnatostí, tvářených

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob až několikanásobného zvyšování houževnatosti tvářených výrobků z termoplastů pro jejich zlepšené využití zejména v technické aplikační praxi. Podstata vynálezu spočívá v tom, že výrobky z termoplastů se zahřívají ve zvenku působícím oxidačním prostředí za spolupůsobení kovových katalyzátorů přítomných v polymerních výrobcích při teplotách od 30 do 300°C po dobu od 5 sekund do 50 hodin.

Zařízení pro oddělování nerozpustných látek z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 231650

Dátum: 01.05.1986

Autori: Ditl Pavel, Šmíd Jaroslav

MPK: C02F 1/46

Značky: oddělování, odpadních, látek, nerozpustných, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Elektroseparační nebo elektroflokační zařízení je podle vynálezu opatřeno nejméně dvěma elektrodami, které jsou vytvořeny z vystřihovaných nebo tvarovaných plechů nebo tyčí.

Zařízení pro oddělování nerozpustných látek z kalů a odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 223720

Dátum: 15.04.1986

Autori: Šmíd Jaroslav, Ditl Pavel Csc

Značky: nerozpustných, kalů, zařízení, oddělování, odpadních, látek

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je dosažení požadovaných výsledků a oddělení tuhé fáze z kapaliny, které je z energetického hlediska výhodné. Podstata zařízení pro elektrickou separaci spočívá v tom, že se kaly nebo odpadní vody podrobí mezi elektrodami (2) upravenými ve vzdálenosti 0,5 až 20 mm, působení elektrolytických plynů dochází k vazbě vodíku s částečně zflokulovaným nebo emulgovaným kalem, který je vynášen k hladině, odkud je vyhrabovacím ústrojím...

Způsob oddělování nerozpustných látek, obsahujících radioaktivní prvky

Načítavanie...

Číslo patentu: 230761

Dátum: 01.04.1986

Autori: Ditl Pavel, Nápravník Jiří, Šmíd Jaroslav

MPK: G21F 9/04

Značky: oddělování, nerozpustných, obsahujících, rádioaktivní, prvky, způsob, látek

Text:

...ž nPůeobením elektrického pole a elektrolytickýchplyndgvzni-.kajících při vnoření aítových elektrod uapoŕádaných v těená blízkosti u sebe do odpadních vod a kald,dochazí k flokulaoi a flotaci tuhé fáze vdzající na sebe aktivitu. Tuhá fáze ee hromadí u hladiny a je například hrablem či jiným vynaäecím úatrojím oddělována od čiré kapaliny. Odatranění radioaktivních látek má za näeledek podetatný pokles aktivity odváděněho roztoku i jeho...

Elektroseparační a/nebo elektroflotační zařízení pro oddělování nerozpustných látek z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 221116

Dátum: 15.01.1986

Autori: Ditl Pavel, Šmíd Jaroslav

Značky: látek, oddělování, odpadních, elektroseparační, nerozpustných, zařízení, elektroflotační

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem elektroseparačního a/nebo elektroflotačního zařízení pro oddělování ne rozpustných látek z odpadních vod a/nebo kalů je zvýšení ekonomičnosti těchto zařízení a úspoře elektrické energie. Zařízení je podle vynálezu opatřeno nejméně dvěma elektrodami, tvořenými síty, upravenými ve vzdálenosti 0,5 až 20 mm.

Způsob dekontaminace radioaktivních roztoků a vod a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 214007

Dátum: 01.06.1984

Autori: Berák Lubomír, Novák Luboš, Neumann Leo, Král Miloš, Hinterholzinger Otto, Dohnal Jiří, Šmíd Jaroslav

Značky: roztoku, zařízení, provádění, radioaktivních, dekontaminace, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká jaderné energetiky a řeší problém dekontaminace roztoků a vod, obsahujících biotoxické radioaktivní zářiče. Vynález spočívá ve způsobu dekontaminace radioaktivních roztoků a vod sorpcí nebo výměnou iontů za použití sorbentů nebo ionexů tím, že se radioaktivní roztoky nebo vody podrobí působení sorbentu nebo ionexu, uloženého ve tkaninové a kovové vložce, jejich prosáváním za použití vakua. Zařízení je vyřešeno tak, že kontaktor,...