Smejkal Pavel

Prípravok na odvápňovanie, piklovanie holiny a piklovanie kožušín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 119

Dátum: 07.07.1993

Autor: Smejkal Pavel

MPK: C14C 1/08

Značky: kožušín, odvápňovanie, holiny, piklovanie, prípravok

Text:

...O 4 až 30 kyseliny máselné, 0,1 až 60 kyseliny valerové, 0,1 až 30 kyselinyprípravok tvoŕen ve forme solí organických kyselín a je použít spolu s pŕidavkem kyseliny sírová.Kombinace organických kyselín umožňuje účinne odvapnítholínu. přičemž tento polykomponentní system organických kyselín využíva synergíckého účinku při odstraňovaní mezívlaknítých bílkovín, což umožňuje snížení množství prostředků používaných pro moření. Další výhodou...

Prípravok pre piklovanie holiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 277492

Dátum: 17.03.1993

Autor: Smejkal Pavel

MPK: C14C 1/08

Značky: holiny, piklovanie, prípravok

Separační pás k výrobě dezénových útvarů z plastických hmot a způsob výroby tohoto pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257620

Dátum: 16.05.1988

Autori: Paták Vladimír, Smejkal Vojtěch, Hladáček Mario, Lukovský Leo, Smejkal Pavel, Mahovský Jan

MPK: B29K 19/00, B29D 7/00

Značky: výrobe, separační, způsob, plastických, dezénových, výroby, tohoto, útvaru, pásu

Text:

...více než l 000 g/m 2/ a jejich hodnota prestupu tepla je při tepelné želatinacíÚčelem vynálezu proto je vytvořit separačni pás bez nevýhod dosu známých pású, tedy s vyšší životnosti ale současně s vysokou hodnotou přestupu tepla.Bylo zjištěno, že tyto nároky V podstatě splňuje pás podle tohoto vynálezu, jehož podstatou je, že jeho nosný pás představuje textílie o plošné hmotnosti 50 až 100 g/m 2 a nánosy jsou ze směsi na bázi butylkaučuku...

Sposob elektrochemickej bázifikácie činiacich roztokov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254249

Dátum: 15.01.1988

Autor: Smejkal Pavel

MPK: C14C 3/06

Značky: spôsob, elektrochemickej, roztokov, bázifikácie, činiacich

Text:

...prúd o napätí 1 až 220 V.V priebehu elektrolýzy sa v priestore kladnej elektródy zvyšuje pH, čim prehiehaa bázifikácia. Rýchlosť zvyšovania bázifikácie, možno riadil napätím, plochou elektród, veľkosťou objemu v elektródových priestoroch.Uvedeným spôsobom bázifikácie, ktorý prebieha plynule, »ktorého rýchlosť možno riadiť a kontrolovať, sa dosiahne rýchlejšie čerpanie bázických minerálnych solí a ne 4Nav 100 váhových dielov piklovanej...

Způsob úpravy porézních plochých nebo dutých zdravotnických textilií

Načítavanie...

Číslo patentu: 253684

Dátum: 17.12.1987

Autori: Pospíšil Lubomír, Rulíšek Pavel, Smejkal Pavel, Říčařová Jana

MPK: D06B 19/00, A61F 2/06, D06B 1/00...

Značky: dutých, porézních, úpravy, zdravotnických, způsob, textilií, plochých

Text:

...a reprodukovatelnost metody. Tloušřka vrstvy je regulovatelná nezávisle na tvaru a členitosti253 684 modifikovaného porézniho útvaru, výsledek úpravy záleži na vhodně zvoleném filtračnim přetlaku, jeho směru a na viskozitě použitého média, přičemž je spojeni média s poréznim útvarem velmi těsné a pro dané účely ve zdravotnictví zcela vyhovující. K výhodám úpravy náleži také spolehlivé vyplněni pórů útvarů, což doposud používané zpúsoby...

Způsob zpracováni odpadních třísločiněných usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 238335

Dátum: 01.10.1987

Autori: Smejkal Pavel, Mikulka Zdeněk, Poslušný Antonín, Pospíšil Petr

MPK: C14C 3/02

Značky: způsob, třísločiněných, odpadních, zpracování, usní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadajúci do kožiarskeho odboru rieši sposob spracovania odpadných triesločinených usní. Podstata sposobu podľa vynálezu spočíva v tom, že na jeden hmotnostný diel odpadnej triesločínenej štiepenky sa posobí 0,01 až 3 hmotnostnými dielmi močoviny alebo dimetylolmočoviny za prítomnosti 0,01 až 10 hmotnostných dielov polyetylénglykolu pri atmosferickom tlaku a teplote 20 až 300 °C. Okrem kožiarského priemyslu vynález môže nájsť uplatnenie...

Spôsob aktivovaného činenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 233232

Dátum: 17.04.1987

Autori: Minařík Ladislav, Ptáček Miroslav, Smejkal Pavel, Mládek Milan

MPK: C14C 3/02

Značky: činenia, aktivovaného, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadajúci do odboru kožiarskeho priemyslu sa týka spôsobu aktivovaného činenia. Podstata aktivovaného činenia podľa vynálezu spočíva v tom, že na odvápnenú holinu sa pôsobí močovinou v množstve 0,1 až 30 % hmot. na hmotnosť holiny. V kúpeli po vyčinení zostáva 0,1 až 0,2 /l kysličníka chromitého vztiahnuté na 100 % kupeľa.

Prípravok pre činenie a plnenie usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 237816

Dátum: 15.03.1987

Autori: Poslušný Antonín, Ptáček Miroslav, Smejkal Pavel

MPK: C14C 11/00

Značky: činenie, usní, plnenie, prípravok

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru koželužstva. Rieši zloženie prípravku pre činenie a plnenie usní na báze regenerátu triesločinených poločinených odpadov s prídavkom tenzidov. Podľa vynálezu prípravok obsahuje v suchom stave 60 až 80 % hmotnostných prírodných a syntetických trieslovín ako sú mimóza a gaštan a sulfonované kondenzáty fenolov alebo krezolov s aldehydmi, 0,1 až 15 % hmotnostných derivátov bielkovín a peptidov z kolagénu a 0,1 až 10 %...

Prostriedok pro povrchovú úpravu usní na báze derivátov celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 247577

Dátum: 15.01.1987

Autori: Pokludová Eva, Smejkal Pavel

MPK: C14C 11/00

Značky: prostriedok, povrchovú, derivátov, celulózy, úpravu, báze, usní

Text:

...úplné ozdravenie praoovnáho prostredia. Daľšou súčasťou prostriedku môže byt vodná disperzia elastomeru/polyakrylát, polyuretán a pod./ pre zvýšenie tažnosti úpravy, tenzid na zlepšenie tvorbyfilmu, farbivo alebo pigment a daľšie prísady podľa zvyklosti. Pri ich voľbe treba vziatdo úvahy vodné prostredie, zloženie a podmienky sietovania.Po naneseni na useñ sa prostriedok vysuší v sušiarni a prevedie sa zosietovanie. Prostriedok možno nanáša...

Spôsob zvyšovania stálosti úpravy usní voči stieraniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232640

Dátum: 15.12.1986

Autori: Lapčík Ľubomír, Pokludová Eva, Smejkal Pavel

MPK: C14C 11/00

Značky: zvyšovania, spôsob, usní, stieraniu, úpravy, voči, stálosti

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález týkajúci sa zvyšovania stálosti úpravy usní voči stieraniu spadá do odboru kožiarskeho priemyslu. Podstata spôsobu podľa vynálezu spočíva v tom, že upravená useň sa na strane s povrchovou úpravou vystaví pôsobeniu vysokofrekvenčného koronového výboja o frekvencii 0,1 kHz až 100 MHz a výkone 100 až 3000 W. Spôsob podľa vynálezu umožňuje podstatne zlepšiť stálosť úpravy usní voči stieraniu za sucha i za mokra u bežných typov úprav...

Kotva pro silikátový sendvičový panel

Načítavanie...

Číslo patentu: 236504

Dátum: 15.11.1986

Autori: Smejkal Pavel, Šála Jiří

MPK: E04C 2/46

Značky: panel, kotva, sendvičový, silikátový

Zhrnutie / Anotácia:

Kotva je určena pro spojení vnější zavěšené krycí vrstvy sendvičového železobetonového panelu přes vnitřní tepelně izolační vrstvu s vnitřní nosnou vrstvou. Kotva je tvořena šikmo uloženým přímým kotevním dříkem obdélníkového průřezu, zakotveným svými konci ve spojovaných železobetonových vrstvách pomocí koncových prostorových ohybů, přehnutých kolem svislých závlačí, přičemž konce páskového kotevního dříku jsou ještě zajištěny pomocnými...

Spôsob opracovania prírodných a syntetických usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 229403

Dátum: 15.04.1986

Autori: Janči Vladimír, Blažej Anton Akademik, Lapčík Ľubomír, Smejkal Pavel

MPK: C14B 1/44

Značky: opracovania, spôsob, syntetických, usní, prírodných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru technológie prírodných a syntetických usní, rieši spôsob ich opracovania pomocou elektrického vysokofrekvenčného výboja, korónového alebo tlejivého, v plazme v atmosfére kyslíka, dusíka, amoniaku a vzduchu za atmosférického tlaku a zníženého tlaku do 10 Pa v časovom intervale 10 až 300 sec.,pri teplotách 0 až 300 °C a hodnotách anódového prúdu do 100 A.

Způsob výroby usní z odvápněné a vymořené holiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 218821

Dátum: 15.04.1985

Autori: Smejkal Pavel, Mládek Milan, Blažej Anton

Značky: usní, způsob, holiny, výroby, vymořené, odvápněné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká koželužství. Spočívá v možnosti činění minerálními solemi chromu, hliníku a zirkonu s nízkým obsahem těchto solí v odpadních lázních. Podstatou vynálezu je využití alkylolamidů mastných kyselin C8 až C30 ve fázi piklování před minerálním činěním v množství 0,01 až 5 % hmotnostních, vztaženo na hmotnost holiny společně s dalšími tenzidy.

Anionaktivní koželužská mazadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 215365

Dátum: 29.02.1984

Autori: Pivoňka Václav, Ranný Mojmír, Blažej Anton, Hemžal Pavel, Smejkal Pavel

Značky: anionaktivní, koželužská, mazadla

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká koželužské technologie. Řeší problematiku snížení množství koželužských mazadel v procesu likrování usní. Podstata vynálezu spočívá v přípravě anionaktivních koželužských mazadel, vyznačujících se tím, že obsahují 1 až 99 hmotnostních procent, fosforylovaných monoacylglycerolů nebo diacylglycerolů s 12 až 22 atomy uhlíku v řetězci mastné kyseliny. Kationtem těchto solí může být libovolný kovový iont. Fosforylované monoacyl a...