Šmejkal František

Strukturně lehčené desky z polyolefinů a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262864

Dátum: 11.04.1989

Autori: Těšínský Václav, Sezima Edward, Franta Jiří, Šmejkal František

MPK: B29C 67/20

Značky: desky, jejich, výroby, polyolefinů, strukturně, způsob, lehčené

Text:

...více než l/2 tloušĺky desky.Tyto nedostatky lehčených desek odstraňuje vynález. Umožňuje připŕavit desky o průměrné objemové hmotnosti menší než polovina objemové hmotnosti zpracovávanóho polyn meru. Podstata vynálezu spočívá v tom, že tavenina poly olefinu obsahující chemické nadouvadlo a pomocné látky se- 3 - 2 x 2 m vystříkne do uzavřené, vodou chlazené formy, která se za určitý časový interval pootovře o předem naštavenou hodnotu...

4,9-Dihydro-6-methoxy-3-methyl-4-oxo-1H-pyrazolo(3,4-b)chinolin

Načítavanie...

Číslo patentu: 252621

Dátum: 17.09.1987

Autori: Šmejkal František, Rádl Stanislav, Zikán Viktor

MPK: C07D 471/04

Značky: 4,9-dihydro-6-methoxy-3-methyl-4-oxo-1h-pyrazolo(3,4-b)chinolin

Text:

...aplikován subkutánně V objemu 0,2 ml do záhybu kůže zad. Množství LD 50 viru bylo stanoveno v samostatném pokuse a bylo vypočítáno podle REEDA a MUENCHA (Reed L. J., Muench H. Ame. J. Hyg. 27, 493, 1938). Pro každou koncentraci bylo použito 7 myši. Neléčené myší hynuly podle koncentrace viru 3 až 7 dní po infekci. Zkoušená látka byla suspendována pomoci monoesteru olejové kyseliny s tripolyetylenglykolanhydrosorbítetherem (Tween 80). Látka...

Způsob síťování bílkovinné vrstvy obalu pro potravinářské výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: 246121

Dátum: 15.09.1987

Autori: Franta Jioí, Šmejkal František, Trojna Miian

MPK: A23C 13/00

Značky: vrstvy, výrobky, bílkovinné, síťování, způsob, potravinářské, obalů

Text:

...zvyšuje síĺující účinky fonmaldehydu a zlepšuje vzhled výrobku,takže bylo možná enížit jeho koncentraci v sířujícím roztoku. Tím so podařilo snížit obsah forlaldehydu v hotovám výrobku o 30 a únik formaldehydu do ovzduší o 40 . Glycerin v sí 3 246121łujícím roztoku zrovnoměrñuje sušení, čímž oo dosahuje lepäího vzhledu konečného výrobku a ovlívñuje jeho plasticitu, takže odpadá klhčení před dalším zpnacováním na vázucích automatech.Postup...

Způsob krátkodobé konzervace čerstvých surových hovězích kůží

Načítavanie...

Číslo patentu: 243684

Dátum: 15.07.1987

Autori: Mikula Jaroslav, Jalovecký Jan, Drag Jioí, Šmejkal František

MPK: A23B 4/06

Značky: způsob, krátkodobé, hovězích, čerstvých, kůži, konzervace, surových

Text:

...s doprave do kožárrw jsou upraveny do zelene hmotnosti, kůže jsou pak váženy a klseífíkovány podle pohlaví, hmotnosti a jakosti ve smyslu vzájomných dohod a stanovených předávecích cen včetně poskytnutí cenové boníríkace pro koželužny.Hovězíny nesmí být hromaděny pod dopravním shozem v kožárně aní po opraoování do zelená hmotnosti, aby tak nevznlksly podmínky pro spoření kůží. Kůže jsou zavěěoveny na prostorový doprsvník tak, aby všechny...

Směs pro přípravu tvrdých strukturních pěn o vysokém stupni lehčení na bázi polyolefinů vstřikováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 250446

Dátum: 15.04.1987

Autori: Franta Jiří, Těšínský Václav, Brůžek Jan, Šmejkal František

MPK: C08L 23/10, C08J 9/06

Značky: stupni, bázi, přípravu, vysokém, vstřikováním, lehčení, tvrdých, strukturních, polyolefinů, směs

Text:

...samonukleaci bublin a dále postupný růst bublin difúzí plynu rozpuštěného v tavenině polymeru. Azobistormamid, který se rozkladá převážně na N 2 a NHs, působí v důsledku nízke rozpustno-sti vzniklých plynů V poly-oleiiííech prvním mechanismení. Naproti tomu, hydrogenuhličitan sodný se rozkladá za vzniku C 02, jehož rozpustnost v polyolefinech je řádově větší než v přípladě N 2 a NI-ls. Bubliny pak rostou difúzí C 02 rozpuštěného v...

4,9-Dihydro-1-(2,3-dihydroxypropyl)-3-methyl-4-oxo-1H-pyrazolo-(3,4- b)chinolin a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 235188

Dátum: 15.02.1987

Autori: Šmejkal František, Rádl Stanislav, Zelená Dana, Zikán Viktor

MPK: C07D 471/04

Značky: přípravy, způsob, b)chinolin, 4,9-dihydro-1-(2,3-dihydroxypropyl)-3-methyl-4-oxo-1h-pyrazolo-(3,4

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká 4,9-dihydro-1-(2,3-dihydroxypropyl)-3-methyl-4-oxo-1H-pyrazolo(3,4- b)chinolinu vzorce I a způsobu jeho přípravy. Tato nová, dosud nepopsaná látka vykazuje protivirovou aktivitu proti viru chřipky A2-Honkong a proti viru encefalomyokarditidy u myší.

4-Karboxyalkylamino-1,3dimethyl-1H-pyrazolo(3,4-b)chinoliny a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 235177

Dátum: 15.02.1987

Autori: Rádl Stanislav, Šmejkal František, Zelená Dana, Zikán Viktor

MPK: C07D 471/04

Značky: 4-karboxyalkylamino-1,3dimethyl-1h-pyrazolo(3,4-b)chinoliny, jejich, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká 4-karboxylalkylamino-1,3-dimethyl-1H-pyrazolo(3,4-b) chinolinů obecného vzorce I, kde n je 1 nebo 2 a způsobu jejich přípravy. Tyto nové, dosud nepopsané látky vykazují protivirovou aktivitu proti viru A2-Honkong a proti viru encefalomyokarditidy u myší.

Substituované 4,9-dihydro-3-methyl-4-oxo-2H-pyrazolo(3,4-b)chinoliny a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 235168

Dátum: 15.02.1987

Autori: Rádl Stanislav, Zikán Viktor, Šmejkal František, Zelená Dana

MPK: C07D 471/04

Značky: jejich, 4,9-dihydro-3-methyl-4-oxo-2h-pyrazolo(3,4-b)chinoliny, substituované, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká substituovaných 4,9-dihydro-3-methyl-4-oxo-2H-pyrazolo[3,4-b]chinolinů obecného vzorce I, kde R je atom vodíku nebo methylskupina. Tyto nové, dosud nepopsané látky vykazují protivirovou aktivitu proti viru chřipky A2-Hongkong a proti viru encefalomyokarditidy u myší.

Substituované 4,9-dihydro-3-methyl-4-oxo-1H-pyrazolo(3,4-b)chinoliny a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 235167

Dátum: 15.02.1987

Autori: Zikán Viktor, Zelená Dana, Šmejkal František, Rádl Stanislav

MPK: C07D 471/04

Značky: výroby, 4,9-dihydro-3-methyl-4-oxo-1h-pyrazolo(3,4-b)chinoliny, jejich, způsob, substituované

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká substituovaných 4,9-dihydro-3-methyl-4-oxo-1H-pyrazolo(3,4-b)chinolinů obecného vzorce I, kde R1 i R2 značí atom vodíku, nebo R1 i R2 značí methylskupinu, nebo R1 je methylskupina a R2 je ethoxykarbonylmethylskupina nebo karboxymethylskupina, a způsobu jejich přípravy. Tyto nové, dosud nepopsané látky vykazují protivirovou aktivitu proti viru chřipky A -Hongkong a proti viru encefalomyokarditidy u myší.

Přípravek s protikorozními účinky

Načítavanie...

Číslo patentu: 232910

Dátum: 15.08.1986

Autori: Šmejkal František, Popl Milan, Kolář Jan, Vintner František

MPK: C23G 1/16

Značky: protikorozními, přípravek, účinky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přípravku s protikorozními účinky používaného při čištění složitých litinových součástí po jejich obrábění. Podstata vynálezu spočívá v použití přípravku obsahujícího vedle vody 4 % až 30 % hmot. přísady octanu sodného 0,05 % až 0,5 % hmot. tetraboritanu sodného, 6 % až 20 % hmot. normálního fosforečnanu sodného a 0,001 % až 0,2 hmot. xylenolové modři. Přípravek podle vynálezu je vhodný po dalším ředění vodou pro praní součástí...

Substituované 4-anilino-1,3-dimethyl-1H-pyrazolo/3,4-b/chinoliny a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233445

Dátum: 15.08.1986

Autori: Rádl Stanislav, Šmejkal František, Zelená Dana, Zikán Viktor

MPK: C07D 471/04

Značky: substituované, přípravy, jejich, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká substituovaných 4-anilino-1,3-dimethyl-1H-pyrazolo/3,4-b/ chinolinů obecného vzorce I, ve kterém R1 značí hydroxyskupinu, methoxyskupinu, propyloxyskupinu, cetyloxyskupinu, ethoxykarbonylmethoxyskupinu, dimethylaminoskupinu, karboxyskupinu nebo fenylskupinu a R2 značí atom vodíku, nebo R1 je atom vodíku a R2 je methoxyskupina, nebo R1 i R2 je methoxyskupina, nebo R1 je acetamidoskupina a R2 je methylskupina, nebo R1 a R2 spolu...

Způsob přípravy strukturně lehčených hmot vstřikováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 226955

Dátum: 01.01.1986

Autori: Brůžek Jan, Mostecký Jiří, Špička Jiří, Šmejkal František

Značky: přípravy, způsob, lehčených, vstřikováním, strukturně

Zhrnutie / Anotácia:

Vážným problémem při přípravě strukturních pěn je volba vstřikovaného množství taveniny při daném obsahu nadouvadla tak, aby výstřik měl požadovanou hmotnost a průměrnou objemovou hmotnost. Na základě známého objemu výrobku a experimentálně stanovených hodnot pro taveninu vystříknutou do volného prostoru lze ze vztahu (I) zjistit požadované údaje.

Polymerní kompozit na bázi polypropylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227206

Dátum: 15.11.1985

Autori: Šmejkal František, Hrdlička Jaroslav, Franta Jiří, Rubeš Jiří, Trojna Milan, Řezník Jan

Značky: bázi, polymerní, polypropylénu, kompozit

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká polymerního kompozitu na bázi polypropylenu. Jako složky zlepšující fyzikálněmechanické vlastnosti kompozit obsahuje mikromletou slídu, organofunkční silan, stabilizátor a organický fosfit.

Biologicky účinné basické ester-ethery 7-oxo-7H-benzo(c)fluorenu, jejich soli a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 217731

Dátum: 15.02.1985

Autori: Šmejkal František, Vančurová Iva, Křepelka Jiří, Řežábek Karel

Značky: biologicky, 7-oxo-7h-benzo(c)fluorenu, způsob, basické, přípravy, jejich, ester-ethery, účinné

Zhrnutie / Anotácia:

Biologicky aktivní ester-ethery-7-oxo-7H-benzo(c)fluorenu a jeho 3,9-dimethyl-, resp. 3,9-diethylanaloga, obecného vzorce I ve kterém R1 značí atom vodíku, methyl nebo ethylskupinu, R2 značí bazický zbytek. Látky se připravují alkylací 5-hydroxy-6-karboxy-7-oxo-7H-benzo(c)fluorenu, resp. jeho analogů. Látky obecného vzorce I, resp. jejich soli vykazují protivirový, interferonogenní a antineoplastický účinek.

Způsob úpravy mikromleté slídy pro plnění plastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225404

Dátum: 01.10.1984

Autori: Franta Jiří, Trojna Milan, Šmejkal František, Rubeš Jiří, Řezník Jan, Hrdlička Jaroslav

Značky: způsob, mikromleté, plastů, plnění, slídy, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob úpravy mikromleté slídy pro plnění plastů, zejména polypropylenu, vyznačený tím, že se částice mikromleté slídy nejdříve apretují organofunkčními silány ze skupiny gama-metakryloxypropyltrimetoxysilan, vinyltrietoxysilan a vynyltris(beta-metoxyetoxy)silan nebo kyselinou akrylovou v množství 0,1 až 5 hmotnostních dílů na 100 hmotnostních dílů slídy, pak se apretované částice slídy stabilizují, přičemž jako stabilizátoru se použije síru...

Deriváty 3,9-diethyl-7-oxo-7H-benzo/c/ fluorenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217298

Dátum: 15.07.1984

Autori: Semonský Miroslav, Křepelka Jiří, Šmejkal František, Roubík Jiří

Značky: deriváty, fluorenu

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty 3,9-diethyl-7-oxo-7H-benzo(o)fluorenu obecného vzorce I, ve kterém R1 značí atom vodíku a R2 představuje alkanoylový zbytek monokarboxylové kyseliny obecného vzorce II, (II) CH3(CH2)xCO- ve kterém x nabývá hodnot 0, 3 nebo 14 nebo skupinu dichloracetylovou, nebo R2 značí atom vodíku a R1 představuje acetylskupinu, seskupení ethoxykarbonylové nebo beta-piperidinoehoxykarbonylové.