Sluka Josef

Regulátor skluzu hnané nápravy trakčního vozidla pro jízdu na mezi adheze

Načítavanie...

Číslo patentu: 236554

Dátum: 15.11.1986

Autori: Danzer Jiří, Sluka Josef

MPK: B60L 3/10

Značky: skluzu, vozidla, jízdu, adheze, nápravy, hnané, regulátor, trakčního

Zhrnutie / Anotácia:

Regulátor skluzu hnané nápravy trakčního vozidla pro jízdu na mezi adheze, jehož podstatou je, že výstup generátoru rozdílu rychlosti otáčení nápravy je připojen jednak na vstup proporčního regulátoru, jehož výstup je připojen na vstup regulátoru pohonu nápravy a jednak na vstup nelineárního obvodu, jehož výstup je připojen na vstup integrálního regulátoru. Na vstup integrálního regulátoru je připojen také zpětnovazební odpor připojený druhým...

Zapojení regulačních obvodů pro automatickou regulaci tahu trakčních vozidel na mezi adheze

Načítavanie...

Číslo patentu: 231731

Dátum: 15.07.1986

Autori: Rejent Jan, Sluka Josef

MPK: B60L 15/18

Značky: regulaci, adheze, automatickou, trakčních, zapojení, obvodů, vozidel, regulačních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru regulační a automatisační techniky zvláště v oblasti elektrických trakčních vozidel. Řeší problematiku automatické jízdy na mezi adheze. Vynález řeší úkol zapojením dvou regulátorů skluzu (1), (2) porovnávajících na vstupech signál o skluzu s příslušnou hladinou K1 resp. K2, přičemž výstup G1 prvého regulátoru skluzu je omezen signálem žádaného poměrného tahu W a je zapojen na vstup součtového členu (3) spolu se signálem...

Zapojení k regulaci tažné síly při prokluzu nápravy u kolejových hnacích vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 231312

Dátum: 15.05.1986

Autori: Sluka Josef, Nedvěd Kamil

MPK: B60L 3/10

Značky: regulaci, tažné, síly, nápravy, zapojení, vozidel, hnacích, prokluzu, kolejových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení k regulaci tažné síly při prokluzu nápravy u kolejových hnacích vozidel, zejména elektrických lokomotiv, s přímým pohonem náprav trakčním motorem, kde k přenosu a k regulaci energie při rozjezdu a jízdě je použito regulačního polovodičového měniče. Výhodou vynálezu je automatizované snižování tažné síly při vzniku prokluzu až k jeho zániku, kdy se obnoví valivý pohyb dvojkolí. Další výhodou je lepší využití adhezních...

Zapojení pro ochranu regulátoru před vnikem vysokého napětí ze silového obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223310

Dátum: 15.03.1986

Autor: Sluka Josef

Značky: silového, zapojení, vysokého, vnikem, napětí, ochranu, obvodů, regulátoru, před

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší ochranu regulátoru, zejména pulsního měniče, před vysokým napětím, které by zapříčinilo zničení jeho nízkonapěťových polovodičových součátek. Nízkonapěťový řídicí obvod je tvořen regulátorem, pomocným obvodem, napájecím blokem se čtyřmi výstupními svorkami, izolačním převodníkem impulsů a koncovým zesilovačem, který je svými dvěma výstupy spojen s dvěma vstupy pro řízení silového obvodu. Podstatou vynálezu je, že výstup regulátoru...

Zapojení obvodu pro spojité řízení pulsního měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 220602

Dátum: 15.12.1985

Autori: Sluka Josef, Potůček Vladimír

Značky: spojité, řízení, měniče, obvodů, zapojení, pulsního

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro spojité řízení pulsního měniče, pracujího nejméně na dvou předem stanovených konstantních frekvencích, sestávající z generátoru konstantní frekvence, bloku logických funkcí, přepínače frekvence, generátoru pilovitého napětí, koincidenčního obvodu, prvního a druhého tvarovacího obvodu, pulsního měniče se zátěží a čidlem proudu, ze součtového členu, regulátoru se sčítacím bodem, alespoň z jednoho pomocného koincidenčního...

Zapojení obvodu generátoru hlavních a zhášecích impulsů pro řízení pulsního měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 222454

Dátum: 01.10.1985

Autori: Sluka Josef, Potůček Vladimír

Značky: pulsního, měniče, impulsů, generátoru, hlavních, zhášecích, obvodů, řízení, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší nedostatky dosud používaných obvodů, tj. značné nároky na funkci generátoru pilovitého napětí, složité nastavování analogového předpětí a analogového dorazu výstupu regulátoru proudu, zajištujícího minimální a maximální otevření pulsního měniče a obtížnost zabezpečení komutace silového obvodu pulsního měniče. Podstatou vynálezu je, že složité nastavování analogového předpětí a analogového dorazu je nahrazeno jednoduchým nastavením...

Zapojení podproudové ochrany pro zabezpečení sériového chodu řízených polovodičových prvků, zejména u pulsních měničů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225615

Dátum: 01.07.1985

Autor: Sluka Josef

Značky: polovodičových, zabezpečení, pulsních, zapojení, seriového, podproudové, chodu, zejména, řízených, prvků, měničů, ochrany

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení podproudové ochrany pro zabezpečení sériového chodu řízených polovodičových prvků, zejména u pulsních měničů, skládající se ze zdroje napětí připojeného jednak k paralelně připojenému čidlu napětí zdroje a jednak na sériový řetězec řízených polovodičových prvků, spojený jednak řídicím vstupem s výstupem generátoru impulsů, na jehož řídicí vstup je připojena žádaná hodnota proudu, a jednak svým výstupem připojený na vstupní svorku čidla...

Zapojení obvodu pro řízení nejméně dvou pulsních měničů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214316

Dátum: 01.06.1984

Autori: Kuchta Karel, Sluka Josef

Značky: zapojení, obvodů, řízení, pulsních, měničů, nejméně

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení obvodu pro řízení nejméně dvou pulsních měničů pomocí výběru velikosti napětí nejméně ze dvou napěťových signálů a je zejména vhodný pro řízení trakčních motorů u vozidel zavislé elektrické trakce. Zapojení obvodu podle vynálezu využívá diodového výběru, jehož jednotlivé vstupní svorky jsou připojeny k příslušným zdrojům napěťových signálů a jeho výstupní svorka je spojena s regulátorem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že...