Slugeň Jozef

Systém upevnenia pôdnej frézy na lesný kolesový traktor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7242

Dátum: 03.09.2015

Autori: Dado Miroslav, Stanovský Miroslav, Ferenčík Michal, Slugeň Jozef, Messingerová Valéria, Hnilicová Michaela, Hnilica Richard

MPK: A01M 21/02, A01G 23/00, A01B 39/22...

Značky: kolesový, lesný, systém, traktor, frézy, pôdnej, upevnenia

Text:

...demontáži zadného štítu a následného osadenia trojbodovým závesom, čo je pomerne náročné na čas a financie.Systém upevnenia pôdnej frézy je technické riešenie vyznačujúce sa konštrukčným usporiadaním úchytov umiestnených na pôdnej fréze pomocou ktorých sa upevní cez pomocnú platňu na zadný sklopný štít lesného kolesového traktora. Konštrukcia upevnenia pozostáva z dvoch U profilov a zaisťovacieho ramena. V U prof 1 loch sú vyvŕtané otvory...

Pôdna fréza ako adaptér lesného kolesového traktora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7223

Dátum: 04.08.2015

Autori: Hnilicová Michaela, Stanovský Miroslav, Hnilica Richard, Slugeň Jozef, Ferenčík Michal, Messingerová Valéria, Dado Miroslav

MPK: A01M 21/02, A01G 23/00, A01B 39/22...

Značky: traktora, fréza, adaptér, pôdna, kolesového, lesného

Text:

...ktoré majú najväčšie zastúpenie V lesníckej prevádzke, nachádzajú V súčasnosti využitie predovšetkým ako stroje pri výrobe dreva.V horských oblastiach (sklony svahov nad 20 ) sa však stretávame s požiadavkami na riešenie najrôznej ších problémov aj zo strany prípravy pôdy pred umelou alebo prirodzenou obnovou horských lesov, čo po technickej stránke úzko nadväzuje na pohyb lesných kolesových traktorov. Pri týchto traktoroch je prenos...

Systém upevnenia drviča na lesný kolesový traktor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7186

Dátum: 01.07.2015

Autori: Hnilicová Michaela, Messingerová Valéria, Dado Miroslav, Ferenčík Michal, Stanovský Miroslav, Slugeň Jozef, Hnilica Richard

MPK: A01B 43/00, A01G 23/06, A01B 39/18...

Značky: drviča, upevnenia, systém, kolesový, traktor, lesný

Text:

...stroja. Pri týchto traktoroch je prenos energie zabezpečený na základe hydrostatického prenosu energie. Uvedená skutočnosť viedla k myšlienke systému rýchleho upevnenia drviča nežiaducich nárastov, ako adaptéra na lesné kolesové traktory bez nutnosti demontáže zadného štítu a následného osadenia trojbodovým závesom, čo je pomerne náročné na čas a financie.Systém upevnenia drviča nežiaducich nárastov je technické riešenie vyznačujúce sa...

Drvič nežiaducich nárastov ako adaptér lesného kolesového traktora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7115

Dátum: 05.05.2015

Autori: Messingerová Valéria, Ferenčík Michal, Hnilica Richard, Stanovský Miroslav, Slugeň Jozef, Hnilicová Michaela, Dado Miroslav

MPK: A01B 39/18, A01B 43/00, A01G 23/06...

Značky: adaptér, kolesového, nežiadúcich, nárastov, traktora, lesného, drvič

Text:

...hydrostatického prenosu energie. Tu si je nutné uvedomiť, že ich percentuálne Využitie V lesníckej prevádzke je vysoké. Táto skutočnosť viedla k myšlienke návrhu drviča nežiaducich nárastov ako adaptéra na lesné kolesové traktory. LĚSÍlý kolesový traktor ako pohonná jednotka drviča nežiaduceho nárastu doteraz nebol využívaný.Podstata technického riešenia drviča nežiaducich nárastov ako adaptéra na lesný kolesový traktor spočíva V tom, že V...

Lanovková nadstavba ako adaptér lesného kolesového traktora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7073

Dátum: 01.04.2015

Autori: Messingerová Valéria, Ferenčík Michal, Slugeň Jozef, Hnilicová Michaela, Dado Miroslav, Hnilica Richard, Stanovský Miroslav

MPK: A01G 23/00, B62D 49/06, B27B 25/00...

Značky: lesného, nadstavba, traktora, adaptér, lanovková, kolesového

Text:

...z lanovnice cez kladky do porastu, čim sa vytvorí lanovková dráha. Takisto sú v zadnej časti nosnej konštrukcie vodiace kladky na vedenie lana od navíjacieho bubna po vykracovaciu kladku. Na homej časti nosnej konštrukcie je umiestnený pomocný bubon s ukladačom lana slúžiaci na prepravu obežného lana.Celá lanovková nadstavba je diaľkovo ovládaná.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresov, na...