Slovík Milan

Pozemný anténový stožiar

Načítavanie...

Číslo patentu: 283725

Dátum: 21.11.2003

Autori: Radošinský Michal, Vrana Peter, Slovík Milan

MPK: E04H 12/08, E04H 12/00, H01Q 1/12...

Značky: anténový, stožiar, pozemný

Zhrnutie / Anotácia:

Anténový stožiar pozostáva z troch delených nosných stĺpov (2, 3, 4), prepojených navzájom vymedzovacími trojuholníkmi (5) i priečkami (61, 62), na ktorom je riešené zostavenie jednotlivých montovateľných sekcií (6, 7, 8, 10), ich vzájomné prepojenie spojovacími prírubami (9) a najmä umiestnenie prvkov v anténovej sekcii (10).

Pozemný anténový stožiar

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1739

Dátum: 04.02.1998

Autori: Vrana Peter, Slovík Milan, Radošinský Michal

MPK: E04H 12/10

Značky: pozemný, stožiar, anténový

Text:

...minimálne jeden podlahový rošt manipulačnej alebo odpočinkovej úrovne je v priestore výstupu po rebriku riešený odklopne. Odklopný systém spočíva vtom, že na jednom alebo obidvoch bokoch podlahového roštu je tento uložený v otočnom klbe so záťažouumiestnenou na konci ramena záťaže.Prehľad obrázkov na yýkresochUvedené riešenie je bližšie ozrejmené na priložených výkresoch, kde obr.1 znázorňuje anténny stožíar v kombinácií ľahkonosných sekcií...