Sloupenský Jiří

Pružné uloženie spriadacieho rotora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5779

Dátum: 06.06.2011

Autori: Sloupenský Jiří, Kubeš Vitězslav

MPK: D01H 4/02, D01H 4/00, D01H 7/00...

Značky: pružné, uloženie, rotora, spriadacieho

Text:

...menšiu dĺžku, ako pružný element pružného člena situovaného v blízkosti voľného konca hríadeľa spriadacieho rotora. Toto riešenie je vhodné s ohľadom na jednotnosť pružného materiálu.Výhodné je tiež, keď pružný člen obsahuje vonkajšiu a vnútornú rúrkovitú časť, pričom obe tieto časti sú súosové a sú vzájomne spojené mostikmi nadväzujúcirni tangenciálne na vnútomú rúrkovitú časť a čelá medzikružia medzi vonkajšou a vnútornou rúrkovitou...

Vysokootáčkové ložisko s dutým hriadeľom, najmä na uloženie spriadacieho rotora rotorového dopriadacieho stroja na výrobu zložkovej priadze

Načítavanie...

Číslo patentu: 287544

Dátum: 27.12.2010

Autori: Kříž František, Sloupenský Jiří

MPK: F16C 19/02, D01H 4/12

Značky: zložkovej, uloženie, najmä, spriadacieho, vysokootáčkové, ložisko, priadze, dutým, stroja, výrobu, dopriadacieho, rotora, rotorového, hriadeľom

Zhrnutie / Anotácia:

Vysokootáčkové ložisko s dutým hriadeľom (1), najmä na uloženie spriadacieho rotora rotorového dopriadacieho stroja, najmä na výrobu zložkovej priadze, sa vyznačuje tým, že dutina (11) dutého hriadeľa (1) má priemer väčší, ako je 0,525 vonkajšieho priemeru dutého hriadeľa (1), a menší ako 0,75 vonkajšieho priemeru dutého hriadeľa (1).

Vysokootáčkové ložisko s dutým hriadeľom, najmä na uloženie spriadacieho rotora rotorového dopriadacieho stroja na výrobu zložkovej priadze

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4404

Dátum: 02.03.2006

Autori: Sloupenský Jiří, Kříž František

MPK: D01H 4/00

Značky: najmä, vysokootáčkové, spriadacieho, dopriadacieho, stroja, hriadeľom, dutým, uloženie, rotora, priadze, ložisko, výrobu, zložkovej, rotorového

Text:

...vzduchu prívodnou rúrkou a tým sa dosiahne odstránenie alebo aspoň zníženie problémov so zavádzanim a dopravovaním kontinuálnej zložky priadze prívodnou rúrkou do spriadacieho rotora. Ďalej sa týmto usporiadaním dosiahne možnost významne zväčšiť pozdĺžnu tuhost pevnej privádzacej rúrky, ktorá je tak menej náchylná na ohyb a vibrácie spôsobené procesom pradenia zložkovej priadze a tým zabraňuje kontaktu vonkajšieho povrchu rúrky s...

Vysokootáčkové ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3689

Dátum: 02.12.2003

Autori: Pavlík Jiří, Manhalter Pavel, Mládek Miloš, Kříž František, Sloupenský Jiří

MPK: F16C 33/30, D01H 4/12

Značky: vysokootáčkové, ložisko

Text:

...telies 3. Každá sústava valivých telies je vedená klietkou 4, ktorá valivé telesá 3 každej sústavy valivých telies rovnomeme rozdeľuje po obvode. Puzdro 2 je na oboch svojich koncoch opatrené známym tesnenim 5 a na vonkajšom povrchu je opatrené upínacím krúžkom 6. Tolerancia rozmerov klietok je volená tak, aby klietka bola vedená v puzdre.Časť valivých telies 3 v každej sústave valivých telies 3 môže byť vytvorená z ocele a časť valivých...

Spôsob a zariadenie na čistenie priestoru medzi vodiacou rúrkou lineárneho materiálu a vnútorným povrchom dutého hriadeľa rotora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2078

Dátum: 02.04.2003

Autori: Sloupenský Jiří, Kaplan Jaroslav, Kubeš Vitězslav

MPK: D01H 4/00

Značky: materiálů, zariadenie, vodiacou, lineárneho, medzi, spôsob, dutého, povrchom, rotora, vnútorným, rúrkou, priestoru, hriadeľa, čistenie

Text:

...drážkou vtvare špirály.Prehľad obrázkov na výkresoch0012 Príklady uskutočnenia zariadenia na uskutočňovanie spôsobu podľa vynálezu sú schematicky znázornené na priložených výkresoch, kde znázorňuje obr. 1 až 3 rez časťou spriadacej jednotky s vodiacou rúrkou umiestnenou vdutom hriadeli rotora v uskutočnení pri ktorom sú prostriedky na vytváranie prúdu vzduchu vytvorené ako na vnútornej strane dutého hriadeľa tak na vonkajšej strane...

Zapojení pro zajištění chodu spřádacích jednotek dopřádacího stroje, zvláště bezvřetenového dopřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 269079

Dátum: 11.04.1990

Autori: Sloupenský Jiří, Seidl Pavel, Bouček Miroslav, Fait Lubomír

MPK: D01H 13/26, D01H 13/14

Značky: zajištění, chodu, zapojení, spřadacích, zvláště, bezvřetenového, jednotek, stroje, dopřádacího

Text:

...Záložní jednosměmá sběrníce g spojuje- elektromagnety§ 41 až 3.n přes oddělovací diody 7.1 - hn a výkonový spínač 9 se zdrojem l.Centrální řídící jednotka 6 je spojene s obousměrnou sběrnicí ž a s výkonovým spína 2 CS 269 079 B 1čem g pomocí vstupu pro automatické řízení 19. výkonov) spínač g je dále opatřen vstu. pem pro ruční řízení 11.Obr. 2 znázorňuje variantní provedení zařízení podle vynálezu. Mezi spojky § 11 - § 15 a řízení spínače...

Zařízení ke spouštění bezvřetenového rotorového dopřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255810

Dátum: 15.03.1988

Autori: Buryšek František, Fajt Luboš, Sloupenský Jiří

MPK: D01H 15/02

Značky: rotorového, bezvřetenového, stroje, zařízení, dopřádacího, spouštění

Text:

...délky intervalu t předvoleného rozběhu vyčesávacích válečků a délky měřícíhoPo připočtení předpovědi přírůstku otáček k hodnotě okamžitých otáček n spřádacĺch rotorů se podle vynálezu zjistí hodnota předpovědi np, což je předpovězený nárüst otáček,které spřádací rotozy dosáhnou během rozběhu vyčesávacích válečků. Hodnota předpovědi n se porovnává se zapřádací hodnotou nza celý proces opakuje tak dlouho, až hodnota před» povědi se...

Zařízení bezvřetenového spřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255793

Dátum: 15.03.1988

Autori: Fait Lubomír, Sloupenský Jiří, Bouček Miroslav

MPK: D01H 15/02, D01H 13/32

Značky: zařízení, spřádacího, stroje, bezvřetenového

Text:

...a vlákenný materiál, dodávaný do rotoru v průběhu zastevování podávacího ústrojí, ee nevypředený hromadí v rotoru a znesnedňuje jeho následné čištění,Cílem vynálezu je vytvořit jednoduché zařízení pro přechodné přeruěení provozu pracovního místa přímým přerušenín pohonu podávání vlákenného nateriálu do apřádací jednotky vypnutím jedi iné elektromagnetické spojky pohonu podávacího ústrojí tak, abyzařízení pro měření délky přízenavinuté...

Zařízení k řízení zapřádacího procesu ve spřádacích jednotkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 251339

Dátum: 11.06.1987

Autori: Bouček Miroslav, Sloupenský Jiří, Hortlík František, Bača Jiří, Buryšek František, Šilar Zdeněk, Kutlvašr Jiří

MPK: D01H 15/02

Značky: spřadacích, zapřádacího, zařízení, procesu, jednotkách, řízení

Text:

...zásah obsluhy, která je tak připravena o část své pracovní kapacity.Úkolem vynálezu je najít takové řešení pro řízení zepřádacího procesu, při kterém by se odstranily výše uvedené nedostatky, a kterým by bylo možno dosáhnout objektivního nastavení zapřádacího cyklu přizpůsobitelného i během provozu ke stavu spřádacích jednotek stroje a jež by bylo nezávislé na subjektivních odhadeoh obsluhujícího personálu.Úkol je řešen zařízením k řízení...

Zařízení bezvřetenového spřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 249066

Dátum: 12.03.1987

Autori: Čápová Hana, Kultvašr Jiří, Sloupenský Jiří, Bouček Miroslav

MPK: D01H 11/00

Značky: bezvřetenového, spřádacího, zařízení, stroje

Text:

...počet spřáda cích jednotek a při své cestě od zapředené spřádací jednotky k nejvzdálenějěí vyřazeně spřádací jednotce, je vyčištěno a zapředeno vždy stanovené množství spřádecích jednotek vyřazených z provozu, bez ohledu na to, zda jejích vyřazení bylo způsobeno přetrhem příze nebo řídícím zařízením z titulu překročené nasta~ vené provozní doby normálního předenío Tím se odstraní nejen ztrátové časy přejížděním čietícího a zapřádacího...

Zapojení pro potlačení zákmitů, vznikajících při spínání elektromagnetických výkonových členů u textilních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248328

Dátum: 12.02.1987

Autori: Bouček Miroslav, Sloupenský Jiří, Kutlvašr Jiří

MPK: H01H 9/54

Značky: zapojení, zákmitů, textilních, výkonových, členu, strojů, elektromagnetických, vznikajících, potlačení, spínání

Text:

...spínačů jsou vskutku nininální. nhnžel nelze uvodené.integrovaně ochranné diody často přímo používat pre citelné prodloužoní rozpínaoích čaaů ovládaných elektromagnetických výkonovýoh členů.Použijoeli se přesto uvedených vícenásobných integrovaných polovodičovýoh opínačů, je třeba tyto - za účelom zkrácení rozpínacích čaeů ovlúdanýeh elektromagnetických výkonových členů- dop 1 nit,.v případě provedení 3 oemi výstupy,...

Způsob odměřování příze odtahované konstantní rychlostí z pracovních jednotek

Načítavanie...

Číslo patentu: 247880

Dátum: 15.01.1987

Autori: Dykast Jaroslav, Bouček Miroslav, Sloupenský Jiří, Hortlík František

MPK: D01H 13/24

Značky: jednotek, odměřování, pracovních, rychlostí, způsob, odtahované, příze, konstantní

Text:

...odměřování příze použít podle vynálezu zařízení, kde na číteče impulsů je napojena centrální soustava s nezávislým impulsovým vyaílačem pro vysílání periodických ímpuleů do těchto čítačů a a na etavovacím členem pro předvolbu jejích obsahu»Pro zjištění celkového počtu ímpuleů nutnáho k odněřeni požadované délky prize ee podle vynálezu tento počet stanovuje vynieobenim počtu impulaů vyeilených do čitače V časové jednotce e počtom těchto...

Zařízení k automatickému řízení rotorových spřádacích jednotek na bezvřetenovém spřádacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 232372

Dátum: 01.01.1987

Autori: Sloupenský Jiří, Kutlvašr Jiří, Tyl Miloslav, Bouček Miroslav

MPK: D01H 1/12

Značky: zařízení, stroji, bezvřetenovém, jednotek, řízení, spřádacím, spřadacích, automatickému, rotorových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém odstraňování poruch v ovládacím obvodu spřádací jednotky (podle A0 201 779) tak, aby nedocházelo k odstavení celého stroje. Podstata vynálezu spočívá v tom, že přepínací klopný obvod každé spřádací jednotky, který je zapojen v sérii na stroji, je upraven odděleně od vyjímatelného ovládacího obvodu spřádací jednotky a je s ním spojen prostřednictvím rozpojitelných kontaktů.

Zapojení snímačů mechanických veličin

Načítavanie...

Číslo patentu: 236521

Dátum: 15.11.1986

Autori: Kutlvašr Jiří, Bouček Miroslav, Tyl Miloslav, Sloupenský Jiří, Buryšek František

MPK: D01H 13/16

Značky: veličin, zapojení, snímačů, mechanických

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení snímačů napětí příze je vhodné zejména pro bezvřetenové dopřádací stroje, kde umožňuje při předení jemných přízí eliminovat nežádoucí vliv signálů vzniklých vibracemi stroje působících na velmi jemná čidla kontrolující pokles napětí příze při přetrhu. Porovnáním signálu snímače s testovacím signálem nastavitelné frekvence a aplikací čítače s nastavitelným obsahem se dosahuje spolehlivého odstranění vlivu nerelevantních signálů.

Způsob spouštění spřádacího stroje a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229585

Dátum: 15.09.1986

Autori: Bouček Miroslav, Sloupenský Jiří, Tyl Miloslav, Kutlvašr Jiří

MPK: D01H 1/12, D01H 15/02

Značky: způsob, spřádacího, stroje, způsobu, tohoto, provádění, zařízení, spouštění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém značné spotřeby energie při spouštění stroje a jeho rozbíhání do produkčního stavu a tím i dimense některých doprovodných zařízení na spřádacím stroji. Podstata vynálezu spočívá v tom, že spřádací stroj je opatřen centrální ovládací elektronickou jednotkou, na kterou jsou jednotlivé spřádací jednotky napojeny, a které jsou touto centrální ovládací elektronickou jednotkou uváděny postupně jedna po druhé do chodu s takovým...

Zařízení pro zapředení příze na bezvřetenových dopřádacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 230437

Dátum: 01.04.1986

Autori: Buryšek František, Šilar Zdeněk, Sloupenský Jiří, Hrdličková Alena, Brožková Marie, Bače Jiří

MPK: D01H 15/02, D01H 1/12

Značky: strojích, bezvřetenových, zapředení, zařízení, příze, dopřádacích

Zhrnutie / Anotácia:

Zapřádací mechanizmus s ústrojím na zkrácení příze na určitou délku, s odváděcím kanálem pro odvod odděleného konce příze a s výstupním kanálem pro odvod předené příze je zdokonalen tím, že výstupní kanál obsahuje posuvnou trubičku, která v zapřádací fázi zasahuje do odtahového kanálu spřádací jednotky a eliminuje vliv odváděcího kanálu. Výhodné je rovněž to, že při předení je mezi výstupem odtahového kanálu a vstupem do zapřádacího mechanizmu...

Zařízení k navíjení a vracení příze u bezvřetenového spřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 229213

Dátum: 01.03.1986

Autori: Škoda Stanislav, Hortlík František, Buryšek František, Bureš Pavel, Sloupenský Jiří

MPK: D01H 1/12, D01H 15/02

Značky: stroje, příze, spřádacího, navíjení, vracení, bezvřetenového, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém zamezení prokluzu navíjené cívky na rozváděcím válci vlivem rozdílných setrvačných hmot. Podstata zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že cívka nebo její cívkový držák je ve spojení s přítlačným zařízením pro krátkodobé zvýšení přítlaku cívky k navíjecímu válci, které je spojeno s ovládacím ústrojím pro jeho uvádění do činnosti, propojené ovládacím vedením s čidlem přetrhu příze bud přímo, nebo prostřednictvím řídicího...

Zařízení pro racionální odstraňování nestacionárního stavu spřádacích jednotek bezvřetenového dopřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 222909

Dátum: 01.03.1984

Autori: Sloupenský Jiří, Šilar Zdeněk, Mikulecký Karel, Dykast Jaroslav, Buryšek František

Značky: stroje, odstraňování, zařízení, dopřádacího, jednotek, stavu, bezvřetenového, nestacionárního, spřadacích, racionální

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro racionální odstraňování nestacionárního stavu spřádacích jednotek bezvřetenového dopřádacího stroje zapřádacím agregátem a jeho účelem je zabránit prostojům nepředoucích jednotek racionálnějším pojezdem zapřádacího agregátu, což se řeší tím, že pohonné ústrojí zapřádacího agregátu je ovládáno rozlišovacím prostředkem, tvořeným soustavou klopných obvodů napojených na čidla přetrhů spřádacích jednotek a rozhodovacím...