Slouka František

Fólie pro tvorbu negativního obrazu rytím

Načítavanie...

Číslo patentu: 242254

Dátum: 15.09.1987

Autori: Šigut Ivan, Varta Jioí, Slouka František, Raška Pavel

MPK: B41M 3/02

Značky: rytím, fólie, obrazů, negativního, tvorbu

Text:

...fólie podle vynáiezu je, že .na zákčladě těchto vlastností není třeba vytvářet thixotropní struktura polev-u a. vrstvy vysokými .přídavky plnív, zejména kyslitčníku křenrllčttého, .ale pďStaČĺ vytvořit objemovou k-oncernttracd pigmentů odpovídající barvám až emailom pro dosažení požadované opaolty vrstvy.Fólie pro tvorbu negativnnich obrazů try tim se sloládtaíjí z polyesterové nebo polyoletinické xpodložky, s výhod-ou...

Hlavice horní trysky pro kombinované dmýchání při výrobě oceli v kyslíkových konvertorech

Načítavanie...

Číslo patentu: 231497

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kluževič Milan, Divák Břetislav, Šigut Ivan, Kuběna Slavoj, Peška Rudolf, Hladký Jan, Varta Jiří, Hošek Jan, Hromek František, Bohuš Jiří, Kodrle Luděk, Raška Pavel, Pavlík Oldřich, Chvojka Jan, Fiala Jaroslav, Sobek Oldřich, Lesniak Adolf, Slouka František

MPK: C21C 5/46

Značky: trysky, hlavice, kyslíkových, horní, oceli, výrobe, kombinované, dmýchání, konvertorech

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení jednak přívodu oxidačního média na lázeň jak do středu, tak na její povrch a jednak dopravy sypkých substrátů do lázně v proudu oxidačního média. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením kulovité rozdělovací komůrky /9/ v dolní části hlavní trubice /5/ uspořádané v ose válcovitého pláště /3/. Z rozdělovací komůrky /9/ vyúsťují ven z hlavice dva až devět bočních otvorů /2/, součet velikosti ploch jejich průřezu je...

Rotační uzávěr hutnických pánví

Načítavanie...

Číslo patentu: 226483

Dátum: 15.11.1985

Autori: Kuběna Slavoj, Bohuš Jiří, Peška Rudolf, Raška Pavel, Fiala Jaroslav, Hošek Jan, Divák Břetislav, Pavlík Oldřich, Kluževič Milan, Sobek Oldřich, Slouka František, Hromek František, Šigut Ivan, Chvojka Jan, Lesniak Adolf, Kodrle Luděk, Varta Jiří, Hladký Jan

Značky: rotační, hutnických, uzáver, panví

Zhrnutie / Anotácia:

Rotační uzávěr hutnických pánví, zejména pánví lících, tvořený deskou s výpustným otvorem, připevněnou ke dnu licí pánve a dále válcovým tělesem s otvory pro průchod tekuté ho kovu, vyznačený tím, že válcové těleso (3) je uspořádáno kolmo vůči svislé ose licí pánve (1) a desky (2) a je po své délce opatřeno průchozími radiálními otvory (7, 8, 9) v počtu odpovídajícímu počtu výpustných otvorů v desce (2) s kde radiální otvory (7, 8, 9) jsou vůči...

Způsob čistění vyzdívky hrdla a límce konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225396

Dátum: 30.06.1985

Autori: Hladký Jan, Fiala Jaroslav, Kluževič Milan, Peška Rudolf, Lesniak Adolf, Šigut Ivan, Sobek Oldřich, Hošek Jan, Slouka František, Raška Pavel, Chvojka Jan, Varta Jiří, Divák Břetislav, Hromek František, Bohuš Jiří, Pavlík Oldřich, Kodrle Luděk, Kuběna Slavoj

Značky: konvertoru, límce, čištění, způsob, vyzdívky, hrdla

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čistění vyzdívky hrdla a límce konvertoru, vyznačený tím, že nános výhozu se odtavuje paprskem plazmy plazmového hořáku stabilizovaného plynem případně kapalinou, přičemž nános výhozu se polarizuje pomocnou tyčí, kterou se přivádí kyslík, jenž vytvoří v nánosu roztavenou oblast, do které se tyč zanoří, přívod kyslíku se pak přeruší a po zatuhnutí tyče v nánosu výhozu se tyč napojí ke zdroji plazmového hořáku.