Slouka František

Fólie pro tvorbu negativního obrazu rytím

Načítavanie...

Číslo patentu: 242254

Dátum: 15.09.1987

Autori: Slouka František, Šigut Ivan, Raška Pavel, Varta Jioí

MPK: B41M 3/02

Značky: negativního, rytím, obrazů, fólie, tvorbu

Text:

...fólie podle vynáiezu je, že .na zákčladě těchto vlastností není třeba vytvářet thixotropní struktura polev-u a. vrstvy vysokými .přídavky plnív, zejména kyslitčníku křenrllčttého, .ale pďStaČĺ vytvořit objemovou k-oncernttracd pigmentů odpovídající barvám až emailom pro dosažení požadované opaolty vrstvy.Fólie pro tvorbu negativnnich obrazů try tim se sloládtaíjí z polyesterové nebo polyoletinické xpodložky, s výhod-ou...

Hlavice horní trysky pro kombinované dmýchání při výrobě oceli v kyslíkových konvertorech

Načítavanie...

Číslo patentu: 231497

Dátum: 15.06.1986

Autori: Šigut Ivan, Kodrle Luděk, Bohuš Jiří, Pavlík Oldřich, Raška Pavel, Peška Rudolf, Hladký Jan, Kluževič Milan, Hromek František, Sobek Oldřich, Varta Jiří, Chvojka Jan, Lesniak Adolf, Fiala Jaroslav, Slouka František, Kuběna Slavoj, Hošek Jan, Divák Břetislav

MPK: C21C 5/46

Značky: dmýchání, trysky, konvertorech, výrobe, oceli, kombinované, kyslíkových, hlavice, horní

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení jednak přívodu oxidačního média na lázeň jak do středu, tak na její povrch a jednak dopravy sypkých substrátů do lázně v proudu oxidačního média. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením kulovité rozdělovací komůrky /9/ v dolní části hlavní trubice /5/ uspořádané v ose válcovitého pláště /3/. Z rozdělovací komůrky /9/ vyúsťují ven z hlavice dva až devět bočních otvorů /2/, součet velikosti ploch jejich průřezu je...

Rotační uzávěr hutnických pánví

Načítavanie...

Číslo patentu: 226483

Dátum: 15.11.1985

Autori: Bohuš Jiří, Kuběna Slavoj, Hromek František, Kodrle Luděk, Slouka František, Hladký Jan, Šigut Ivan, Divák Břetislav, Hošek Jan, Fiala Jaroslav, Chvojka Jan, Sobek Oldřich, Lesniak Adolf, Pavlík Oldřich, Varta Jiří, Kluževič Milan, Raška Pavel, Peška Rudolf

Značky: uzáver, hutnických, rotační, panví

Zhrnutie / Anotácia:

Rotační uzávěr hutnických pánví, zejména pánví lících, tvořený deskou s výpustným otvorem, připevněnou ke dnu licí pánve a dále válcovým tělesem s otvory pro průchod tekuté ho kovu, vyznačený tím, že válcové těleso (3) je uspořádáno kolmo vůči svislé ose licí pánve (1) a desky (2) a je po své délce opatřeno průchozími radiálními otvory (7, 8, 9) v počtu odpovídajícímu počtu výpustných otvorů v desce (2) s kde radiální otvory (7, 8, 9) jsou vůči...

Způsob čistění vyzdívky hrdla a límce konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225396

Dátum: 30.06.1985

Autori: Kluževič Milan, Kuběna Slavoj, Bohuš Jiří, Lesniak Adolf, Hladký Jan, Raška Pavel, Hromek František, Fiala Jaroslav, Hošek Jan, Varta Jiří, Pavlík Oldřich, Peška Rudolf, Kodrle Luděk, Divák Břetislav, Chvojka Jan, Šigut Ivan, Sobek Oldřich, Slouka František

Značky: konvertoru, způsob, čištění, límce, hrdla, vyzdívky

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čistění vyzdívky hrdla a límce konvertoru, vyznačený tím, že nános výhozu se odtavuje paprskem plazmy plazmového hořáku stabilizovaného plynem případně kapalinou, přičemž nános výhozu se polarizuje pomocnou tyčí, kterou se přivádí kyslík, jenž vytvoří v nánosu roztavenou oblast, do které se tyč zanoří, přívod kyslíku se pak přeruší a po zatuhnutí tyče v nánosu výhozu se tyč napojí ke zdroji plazmového hořáku.