Slouka František

Fólie pro tvorbu negativního obrazu rytím

Načítavanie...

Číslo patentu: 242254

Dátum: 15.09.1987

Autori: Raška Pavel, Varta Jioí, Šigut Ivan, Slouka František

MPK: B41M 3/02

Značky: negativního, obrazů, fólie, tvorbu, rytím

Text:

...fólie podle vynáiezu je, že .na zákčladě těchto vlastností není třeba vytvářet thixotropní struktura polev-u a. vrstvy vysokými .přídavky plnív, zejména kyslitčníku křenrllčttého, .ale pďStaČĺ vytvořit objemovou k-oncernttracd pigmentů odpovídající barvám až emailom pro dosažení požadované opaolty vrstvy.Fólie pro tvorbu negativnnich obrazů try tim se sloládtaíjí z polyesterové nebo polyoletinické xpodložky, s výhod-ou...

Hlavice horní trysky pro kombinované dmýchání při výrobě oceli v kyslíkových konvertorech

Načítavanie...

Číslo patentu: 231497

Dátum: 15.06.1986

Autori: Varta Jiří, Hromek František, Hladký Jan, Pavlík Oldřich, Sobek Oldřich, Raška Pavel, Slouka František, Fiala Jaroslav, Šigut Ivan, Kodrle Luděk, Divák Břetislav, Kuběna Slavoj, Lesniak Adolf, Bohuš Jiří, Chvojka Jan, Hošek Jan, Kluževič Milan, Peška Rudolf

MPK: C21C 5/46

Značky: oceli, hlavice, kombinované, dmýchání, konvertorech, trysky, kyslíkových, horní, výrobe

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení jednak přívodu oxidačního média na lázeň jak do středu, tak na její povrch a jednak dopravy sypkých substrátů do lázně v proudu oxidačního média. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením kulovité rozdělovací komůrky /9/ v dolní části hlavní trubice /5/ uspořádané v ose válcovitého pláště /3/. Z rozdělovací komůrky /9/ vyúsťují ven z hlavice dva až devět bočních otvorů /2/, součet velikosti ploch jejich průřezu je...

Rotační uzávěr hutnických pánví

Načítavanie...

Číslo patentu: 226483

Dátum: 15.11.1985

Autori: Raška Pavel, Fiala Jaroslav, Lesniak Adolf, Peška Rudolf, Kluževič Milan, Bohuš Jiří, Hošek Jan, Hladký Jan, Varta Jiří, Kuběna Slavoj, Hromek František, Slouka František, Šigut Ivan, Chvojka Jan, Kodrle Luděk, Divák Břetislav, Sobek Oldřich, Pavlík Oldřich

Značky: uzáver, rotační, hutnických, panví

Zhrnutie / Anotácia:

Rotační uzávěr hutnických pánví, zejména pánví lících, tvořený deskou s výpustným otvorem, připevněnou ke dnu licí pánve a dále válcovým tělesem s otvory pro průchod tekuté ho kovu, vyznačený tím, že válcové těleso (3) je uspořádáno kolmo vůči svislé ose licí pánve (1) a desky (2) a je po své délce opatřeno průchozími radiálními otvory (7, 8, 9) v počtu odpovídajícímu počtu výpustných otvorů v desce (2) s kde radiální otvory (7, 8, 9) jsou vůči...

Způsob čistění vyzdívky hrdla a límce konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225396

Dátum: 30.06.1985

Autori: Kluževič Milan, Kuběna Slavoj, Hošek Jan, Chvojka Jan, Fiala Jaroslav, Kodrle Luděk, Hromek František, Slouka František, Varta Jiří, Divák Břetislav, Sobek Oldřich, Peška Rudolf, Raška Pavel, Bohuš Jiří, Lesniak Adolf, Hladký Jan, Pavlík Oldřich, Šigut Ivan

Značky: vyzdívky, čištění, konvertoru, hrdla, způsob, límce

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čistění vyzdívky hrdla a límce konvertoru, vyznačený tím, že nános výhozu se odtavuje paprskem plazmy plazmového hořáku stabilizovaného plynem případně kapalinou, přičemž nános výhozu se polarizuje pomocnou tyčí, kterou se přivádí kyslík, jenž vytvoří v nánosu roztavenou oblast, do které se tyč zanoří, přívod kyslíku se pak přeruší a po zatuhnutí tyče v nánosu výhozu se tyč napojí ke zdroji plazmového hořáku.