Slavík Miroslav

Tvarovaný izolačný matrac

Načítavanie...

Číslo patentu: 280436

Dátum: 06.08.1997

Autori: Gonda Ivan, Gillányi Vladimír, Slavík Miroslav, Řeháček Karel, Mrázek Jozef, Bors Imrich, Živický Daniel

MPK: B32B 1/08, B32B 5/02, B32B 5/18...

Značky: izolačný, matrac, tvarovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný tvarovaný izolačný matrac na izoláciu zakrivených plôch pozostáva z obalu vyplneného výplňou, pričom jeho súčasťou sú príchytky (3) prišité niťami (4) na minimálne jeden okraj (111) vonkajšieho povrchu (11) obalu (1), pričom vnútorný povrch (12) obalu (1) je menší ako vonkajší povrch (11) obalu (1) a obidva povrchy (11, 12) sú zakriveného tvaru so vzájomnou vzdialenosťou minimálne 5 mm.

Kloubní jamka zejména pro plastiky kyčelních kloubů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263406

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pavlanský Rudolf, Slavík Miroslav

MPK: A61F 2/36

Značky: kloubní, zejména, jamka, kyčelních, kloubu, plastiky

Text:

...dokonàejší fixaci v lůžku a rovněž lubrikace kloubu je bližší normálnímu stavu. Jsou rovněž vytvořeny podmínky pro lepší biomechanické vztahy mezi kostí a inplantátem, pro vytvoření dokonalejší funkční jednotky mezi oběma komponentami. Tim jsou dány i podmínky pro fyziologičtější tkáňové reakce v okolí kloubu. Při použití kloubní jamky podle vynálezu se u acetábula odstraní pouze kloubní chrupavka s nejpovrchnější vrstvou subchondrální...

Čepička kloubní hlavice

Načítavanie...

Číslo patentu: 263405

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pavlanský Rudolf, Slavík Miroslav

MPK: A61F 2/36

Značky: hlavice, kloubní, čepička

Text:

...jamka podle vynálezu dále umožňuje vyhovující lubrikaci kloubu pomocí kloubní tekutiny. Vytvářejí se ilepěí biomechanické vztahy mezi kostí a implantátem a tím i vytvoření dokonalejší funkční jednotky mezi oběma komponentami. Tím se vytváří i lepší podmínkypro fyziologičtější tkáňové reakce v okolí kloubu.vynález je blíže vysvětlen na popisu dále uvedených příkladů jeho provedení pomocí připojeného výkresu. Na obr.l až 3 Jàou znázorněny...

Kloubní jamka

Načítavanie...

Číslo patentu: 255061

Dátum: 15.02.1988

Autori: Slavík Miroslav, Pavlanský Rudolf

MPK: A61F 2/34

Značky: jamka, kloubní

Text:

...původní kloubní jamky je narušena minimálně. Anipozdější kostní přestavba dna acetábula nemůže vést k protruzi jamky. Další podstatnou výhodou kloubní jamky podle vynálezu je, že umožňuje nepoužívat kostního cementuvynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny na popisu dále uvedených dvou příkladů jeho provedení pomocí připojeného výkresu, na jehož obr. 1 je znázorněn pohled na kloubní jamku s pevně připojeným fixačním ramenem a na obr. 2...

Zařízení pro stohování textilních, zejména pletených, dlouhých a splývavých přístřihů a dílů do hraničky

Načítavanie...

Číslo patentu: 242379

Dátum: 01.12.1987

Autori: Slavík Miroslav, Kraiczy Roman, Sláma Ivo

MPK: D05B 41/00, B65H 29/38, D05B 39/00...

Značky: přístřihů, zařízení, pletených, stohování, zejména, dlouhých, dílů, splývavých, hraničky, textilních

Text:

...provedení sestává zařízení pro stohování textílních přistřihů a dílů v odváděcí jednotce ze stohovací plošiny, opatřené zespodu závěsem, v němž je otočně uložena dvouramenná páka. Jeden konec této dvouramenná páky je~spojen s pístem, který se pohybuje v pracovním válci, zatímcok druhému konci dvouramenná páky je přípevněn odvalovací elementv podobě přítlačné kladky. která je spojene s hřídelí hnacího moůpru. Zařízení je doplněno...

Zařízení pro měření teploty proudicího vzduchu v cejchovní trati

Načítavanie...

Číslo patentu: 242376

Dátum: 01.12.1987

Autori: Jakl Ladislav, Slavík Miroslav

MPK: G01K 15/00

Značky: cejchovní, proudícího, vzduchu, měření, tratí, zařízení, teploty

Text:

...nosiče vyústuje do prostoru za expanzní dýzou.K dalšímu zvýšení účinku přispfvá provedení takové, že na výstupní části nosiče teplotnfch čidel je upraven regulační ventil a průtokoměrTímto uepořâdâním zařízení pro měření teploty proudícího vzduchu v oejchovní trati se podstatně zvýší přesnost mčření teploty vzduchu ve vyrovnàvací komořą a to v celém průřezu. Zařízení je výrobně jednoduché a provoznč spolehlivê a nevyžaduje žádné další...

Spôsob výroby zmesného oxidu kobaltu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242223

Dátum: 15.09.1987

Autori: Pavlanský Rudolf, Slavík Miroslav, Eepický Miloš, Rubeš Jioa, Strnad Jioí, Petrtýl Miroslav, Lubojacký Jaromír, Oezník Jan, Trniný Jaromar

MPK: C01G 51/04

Značky: oxidů, výroby, kobaltu, spôsob, zmesného

Text:

...na dosahovanom tlaku. Vzniklý bezvodý dusičnan kobaltnatý sa následne vypaľuje 30 až 200 kPa pri teplotách 120 až 600 °C za tlaku 30 až 200 kPa. Pri vypalovani dochádza k uvolňovaniu oxidov dusíka NOX, ktoré sa likvidujú z dôvodu ochrany pracovného a životného prostrediabežne používanými spôsobmi, najjednoduchšie alkalickou absorpciou v roztoku hydroxidu sodného, prípadne inými možnými spôsobmi, napriklad katalytickou redukciou. Ku koncu...

Ocelové lano s členitým povrchem pro výrobu předpjatého betonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245554

Dátum: 15.09.1987

Autori: Širokorad Jurij, Slavík Miroslav, Valenta Jaroslav

MPK: B28B 21/60, E04C 5/01, E01B 3/34...

Značky: betonů, výrobu, ocelové, povrchem, členitým, předpjatého

Text:

...kontrolu stupně zdrsnění a chemické neagresívity v betonu.Nedostatky odstraňuje způsob podle vynálezu, jehož podstata spočívá V tom, že se lano vytvoří spletením drátú s vtisky, které se běžně vyrábějí pro předem předpjaté konstrukceVýhodou vynálezu je zejména, že umožňuje vytvořit členitý povrch lana přímo v drátovnách využitím běžného výrobku, drátu s vtisky. Lano podle vynálezu lépe kotví, protože vtisky /,/ na povrchu vytvoří...

Zařízení ke zvedání a spouštění žací lišty samohybného stroje na sklízení krmiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 245285

Dátum: 15.06.1987

Autori: Slavík Miroslav, Sláma Ivo, Petrtýl Miroslav, Valenta Jaroslav Elen Korespondent Esav

MPK: A01D 34/24

Značky: stroje, samohybného, zvedání, sklízení, krmiv, spouštění, lišty, žací, zařízení

Text:

...mamenme nonomcozsmc map nocmvacwca. sa cqäT saxnambnsaxoumc -sa Bepxmařł noaonoxc runpanmmecrcznc padornnc mmnuxpoa. Cncmeraxa Tpyłllłirľ Meazcxçy 3 ep~ CHI/IM nonomcom n mącctz paarpyczcaem penyxmvxíł armapaw sa ctxěw TOPO, two B paóoqem IIOJIOJKBHIIM 01 mm zrawscrcerzrm npymrm nepeząmomcsi Ha nonoaxoxc. to 13 C 3010 oqopemçra cI-xzmaem, sa ctrör Mexmmecxcn çxąeiłcwnmoméro masaeuoxüero Ií 0 JíOJžC 8 llfLř,n 3 J 3 JIGI-ITIe upnAmma...

Styčné komponenty endoprotéz kloubů a kostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 238769

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pavlanský Rudolf, Smrž Jiří, Engelthaler Zdeněk, Slavík Miroslav, Šebek Vladimír, Balek Pavel

MPK: A61F 2/32

Značky: styčné, komponenty, kosti, kloubu, endoprotéz

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká styčných komponent endoprotéz kloubů a kostí z plastů, plněných anorganickými plnivy, použitelných ke zhotovení implantátů ke kostním a kloubním operacím v orthopedii a traumatologii. Styčné komponenty se vyznačují tím že jsou vytvořeny z plněných plastů, např. polyetylenu plněného kysličníkem hlinitým, přičemž na jejích povrchu v místě jejich spojení s kostí nebo jinou tkání jsou vytvořeny - např. leptáním - povrchově otevřené...

Isoelastická kyčelní endoprotéza

Načítavanie...

Číslo patentu: 232050

Dátum: 01.04.1987

Autori: Pavlanský Rudolf, Slavík Miroslav, Petrtýl Miroslav

MPK: A61F 1/03

Značky: endoprotéza, kyčelní, isoelastická

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká isoelastické kyčelní endoprotézy sestávající z kulového kloubu, k němuž je připojen poddajný dřík. Na poddajném dříku (1) je uložena nejméně jedna spirála (2). Spirála (2) je k poddajnému dříku (1) na jednom jeho konci pevně uchycena, zatímco na opačném konci je na něm uložena kluzně. Endoprotéza bude využita v oblasti ortopedického a traumatologického lékařství.

Kloubní jamka pro totální náhradu kloubu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234434

Dátum: 01.03.1987

Autori: Slavík Miroslav, Řehák Boris, Vach Vladimír, Pavlanský Rudolf

MPK: A61F 1/03

Značky: kloubní, náhradu, totální, jamka, kloubu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká fixace umělé kloubní jamky např. z keramiky při implantaci umělého kloubu. Podstata vynálezu spočívá v tom,že fixační element (2)je tvořen samostatným tělesem, které má horní část uloženou v centrálním otvoru kloubní jamky, přičemž je centrální otvor tvořen proti sobě umístěnými a navzájem propojenými vybráními (5, 7).

Kyčelní endoprotéza

Načítavanie...

Číslo patentu: 232598

Dátum: 01.01.1987

Autori: Engelthaler Zdeněk, Pavlanský Rudolf, Petrtýl Miroslav, Slavík Miroslav

MPK: A61F 1/03

Značky: endoprotéza, kyčelní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kyčelní endoprotézy, opatřené dříkem (l), na jehož vrcholu je vytvořena hlavice. Na dříku (1) je umístěn piokeramický plášť (2), který může být vytvořen soustavou biokeramických článků (4). Biokeramický plášť (2) může být tvořen podélnými články (5) obklopujícími dřík (1). Mezi biokeramickými články (4), uloženými na dříku (1), mohou být vytvořeny rozestupy (6), do kterých mohou být umístěny distanční vložky (7). Vynález je...

Poddajná isoelastická kyčelní endoprotéza

Načítavanie...

Číslo patentu: 231694

Dátum: 01.05.1986

Autori: Pavlanský Rudolf, Motyčka Vladislav, Slavík Miroslav, Petrtýl Miroslav

MPK: A61F 1/03

Značky: endoprotéza, poddajná, isoelastická, kyčelní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká isoelastické kyčelní endoprotézy, sestávající z poddajného dříku, na němž jsou nad sebou uloženy, například nasunuty, biokeramické články. Na styčných plochách biokeramických článků jsou vytvořeny kloubové plochy s výhodou kulovitého tvaru. Biokeramické články jsou výhodně opatřeny výstupky, vytvořené např. zápichy, rýhováním a pod. Isoelastická kyčelní endoprotéza je použitelná v oblasti ortopedické chirurgie a travmatologie...

Způsob výroby derivátů piperazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246099

Dátum: 13.02.1986

Autori: Kott Josef, Pavlanský Rudolf, Trakal Boris, Slavík Miroslav

MPK: C07D 295/10, A61K 31/495

Značky: výroby, způsob, derivátů, piperazinu

Text:

...p-toiuensulionová kyselina salicylová a podobné.Farmaceutický přijatelný ester sloučeniny obecného vzorce l, který může být použit při léčeilí, obsahuje alkanoyloxyskupinu obecného vzorce -« 0-C 0-Z, kdeZ znamená alkytovou skupinu obsahující 1 až 12 atomů uhlíku, která je připojena ke druhému atomu uhlíku v propylenovém řetězci místo hydroxylové skupiny, tj. hydroxyskupina je esteriiikována. skupinou Z může být například methyl, ethyl, butyl,...

Způsob řezání prefabrikátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218593

Dátum: 15.03.1985

Autor: Slavík Miroslav

Značky: způsob, prefabrikátů, řezání

Zhrnutie / Anotácia:

Vytváření příčných řezů, instalačních prostupů a kombinací příčných a podélných řezů průmyslovým způsobem při zlepšení pracovního prostředí, zejména snížení hladiny hluku a snížení nebezpečí zahoření tenkým vodním paprskem pod tlakem 10 až 25 mPa na čerstvě zhutnělé hmotě betonu. Obnažená výztuž se přeruší dodatečně tradičními způsoby, například rozbrušovací bruskou. Vysokotlaké zařízení pro provádění způsobu sestává z pohonné jednotky, a...