Slávik Ivan

Bivalentné imunogény a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 279209

Dátum: 08.03.1995

Autori: Pristašová Svetlana, Sláviková Katarína, Višacká Elena, Kožuch Oto, Toman Rudolf, Slávik Ivan, Kocianová Elena, Kmety Emil, Maťoška Jozef

MPK: A61K 39/295

Značky: imunogeny, bivalentné, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Bivalentné imunogény proti ochoreniam vyvolávaným vírusmi z čeľadí Orthomyxoviridae alebo Paramyxoviridae a gram-negatívnymi baktériami alebo spirochétou Borrelia Burgdorferi pozostávajú z vírusových glykoproteínov spojených svojimi C-, resp. N- koncami s bakteriálnymi (spirochetálnymi) proteozómami. Imunogény sa pripravujú dialýzou zmesi, ktorá obsahuje detergent, vírusové glykoproteíny a proteozómy baktérií (spirochéty) s fyziologickým...

Zapojenie záťaže spínanej tranzistormi

Načítavanie...

Číslo patentu: 235266

Dátum: 01.10.1987

Autori: Slávik Ivan, Kučera Václav

MPK: H01L 29/00

Značky: spínanej, záťaže, tranzistormi, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie záťaže spínanej tranzistormi, pri ktorom sa záťaž rozdelí na niekoľko častí a spínacie tranzistory sa zapoja medzi jednotlivé častí záťaže. Týmto zapojením sa dosiahne priaznivejšie rozdelenie napätia na tranzistoroch pri prechodných spínacích javoch. Zapojenie sa dá použiť v impulzných napájacích zdrojoch a iných elektrických obvodoch, kde je možné rozdeliť záťaž na niekoľko častí. Vynález charakterizuje, obrázok priložený k popisu.

Sústava vzduchových tlmiviek s malou vzájomnou indukčnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 238849

Dátum: 15.05.1987

Autori: Bulla Pavol, Slávik Ivan

MPK: H01F 39/00

Značky: sústava, indukčnosťou, malou, vzájomnou, tlmiviek, vzduchových

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka odboru elektrotechniky a menovite vzduchových tlmiviek, ktoré majú mať malú vzájomnú indukčnosť. Tlmivky sú usporiadané v trojiciach s kotúčovými tlmivkami s osami kolmými na seba. Je ho možno využiť najmä pri stavbe výkonových polovodičových meničov.

Spôsob odmagnetovania dlhých predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: 232752

Dátum: 15.01.1987

Autori: Slávik Ivan, Rýdzi Rudolf, Puzjak Ivan, Dzurko Ján, Dian Jozef

MPK: H01F 13/00

Značky: spôsob, odmagnetovania, predmetov, dlhých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru srojárstva a elektrotechniky a týka sa spôsobu odmagnetovania dlhých predmetov. Jeho podstata spočíva v tom, že dlhý predmet sa presúva cez cievku napájanú z reverzačného usmerňovača striedavým prúdom ľubovoľnej frekvencie, pričom sa vytvorí striedavé magnetické pole, ktorým sa dlhý predmet pri presúvaní odmagnetuje. Vynález možno využiť pri odmagnetovaní dlhých predmetov zmagnetovaných napríklad pri ich prenášaní...

Spôsob produkcie vírusu kliešťovej encefalitídy in vitro

Načítavanie...

Číslo patentu: 230296

Dátum: 15.10.1986

Autor: Slávik Ivan

MPK: C12N 7/00

Značky: encefalitídy, kliešťovej, vitro, produkcie, vírusu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka biológie, biochémie a imunológie. Vynález rieši problém účinnej produkcie vírusu kliešťovej encefalitídy v bunkových kultúrach. Vyznačuje sa prípravou vírusu o vysokom stupni očistenia od kontaminujúcich materiálov pri porovnaní s doteraz najúčinnejším spôsobom pomnoženia vírusu v mozgoch cicajúcich hlodavcov. Účinná produkcia vírusu na jednovrstvách buniek sa dosahuje optimalizáciou podmienok produkcie in vitro. Postup...

Držiak vodičov pre elektrické zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 230294

Dátum: 15.10.1986

Autori: Koyš Viktor, Slávik Ivan

MPK: H02G 1/04

Značky: vodičov, elektrické, držiak, zariadenia

Zhrnutie / Anotácia:

Držiak vodičov pre elektrické zariadenia vyznačujúci sa tým, že pozostáva z dvoch rovnakých líšt (1) opatrených žliabkami (2), pričom medzi lišty (1) v miestach žliabkov (2) sú vložené kolíky (3) opatrené zarážkami (4) a lišty (1) sú stiahnuté skrutkami (5).

Integrovaný výkonový polovodičový blok

Načítavanie...

Číslo patentu: 223673

Dátum: 15.03.1986

Autori: Koyš Viktor, Slávik Ivan

Značky: polovodičový, integrovaný, výkonový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru silnoprúdovej elektroniky a menovité oblasti výkonovej elektroniky a rieši problém zlepšenia tepelnej využiteľnosti výkonových polovodičových modulov spojených do série s poistkami. Aby sa spojom medzi poistkou a modulom neviedlo teplo z teplejšej poistky do chladnejšieho modulu, je spoj medzi výkonovým polovodičovým modulom a poistkou riešený ako tenký vodivý tvarovaný pásik. Vynález možno využiť pri konštrukcii...

Prúdové relé pre ploché pásové vodiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 219679

Dátum: 01.12.1985

Autor: Slávik Ivan

Značky: vodiče, pásové, ploché, relé, prúdové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru silnoprúdovej elektrotechniky. Prúdové relé podľa vynálezu je určené na nadprúdové istenie silnoprúdových obvodov vytvorených z plochých pásových vodičov. Relé pozostáva z jazýčkového relé a permanentného magnetu a jeho funkcia spočíva v kombinovanom pôsobení magnetického poľa prúdovodiča a permanentného magnetu na jazýčkové relé. Vynález možno použiť v silnoprúdových elektrických zariadeniach s prúdmi vyššími ako 1000 A,...

Uchytenie panelov a blokov osadených elektrotechnickými súčiastkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 225869

Dátum: 15.10.1985

Autori: Bulla Pavol, Slávik Ivan, Viskup Ivan, Koyš Viktor

Značky: súčiastkami, blokov, uchytenie, panelov, elektrotechnickými, osadených

Zhrnutie / Anotácia:

Uchytenie panelov a blokov osadených elektrotechnickými súčiastkami vyznačujúce sa tým, že svorky (2), vytvorené z pevného a pružného materiálu, napríklad z ocele, majú dve ramená zvierajúce vzájomne tupý uhol alfa od 90° do 180° na zavesenie a pružné dotiahnutie panelov a blokov (1) na nosnú konštrukciu (3), pričom svorky (2) na jednom konci panelu alebo bloku (1) sú prichytené pevne a svorky (2) na druhom konci panelu alebo bloku (1) sú...

Magnetický snímač teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 219561

Dátum: 30.09.1985

Autor: Slávik Ivan

Značky: snímač, magnetický, teploty

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru elektrotechniky, menovite snímačov neelektrických veličín elektrickou cestou. Vynález rieši signalizáciu prekročenia teploty v oblasti okolo 100 °C alebo vyššej. Na funkciu snímača teploty používa feritovú doštičku upevnenú medzi permanentným magnetom a jazýčkovým kontaktom. Pri teplote nižšej ako Curieho bod materiálu feritovej doštičky je jazýčkový kontakt zapnutý. Po zvýšení teploty nad Curieho bod sa jazýčkový kontakt...

Hybridné prúdové relé

Načítavanie...

Číslo patentu: 222073

Dátum: 15.07.1985

Autor: Slávik Ivan

Značky: relé, prúdové, hybridné

Zhrnutie / Anotácia:

Hybridné prúdové relé vyznačujúce sa tým, že v blízkosti permanentného magnetu (1) je upevnené jazýčkové relé (2) ovinuté prúdovou cievkou (3), pričom jeden vývod jazýčkového relé (2) je pripojený na kladný pól zdroja ovládacieho napätia (4) a druhý vývod jazýčkového relé (2) je pripojený na anódu tyristora (5), ktorého katóda je pripojená na jeden vývod cievky elektromagnetického spínača (6) a druhý vývod cievky elektromagnetického spínača (6)...

Zapojenie obmedzovača momentu striedavých motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 218621

Dátum: 01.06.1985

Autor: Slávik Ivan

Značky: striedavých, obmedzovača, zapojenie, momentu, motorov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši obmedzenie momentu striedavých motorov. Do prívodov k motoru sú zaradené tlmivky premostené tyristormi. Zmenou riadiaceho uhla zapínania tyristorov sa mení efektívna indukčnosť tlmiviek a obmedzuje sa prúd a moment motora. Vynález môže byt využitý v elektrických pohonoch banských a priemyselných dopravníkov, guľových mlynov, odstrediviek a všade tam, kde treba zmierniť mechanický momentový náraz pri zapnutí motora a hlavne s...

Tyristorový blok

Načítavanie...

Číslo patentu: 216402

Dátum: 01.06.1985

Autor: Slávik Ivan

Značky: tyristorový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru výkonovej elektroniky a rieši problém usporiadania tabletových tyristorov na chladičoch, ktoré sú vzájomne galvanicky spojené. Dvanásť tyristorov na šiestich chladičoch vytvára reverzačný tyristorový usmerňovač vhodný najmä pre galvanizačné zariadenia. Riadiace obvody tohto riadeného usmerňovača sú umiestnené na izolačných doskách pripevnených priamo na chladiče.

Vzduchová tlmivka

Načítavanie...

Číslo patentu: 221708

Dátum: 15.05.1985

Autor: Slávik Ivan

Značky: vzduchová, tlmivka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru elektrotechniky a rieši minimalizáciu rozptylového magnetického poľa vzduchovej tlmivky. Vzduchová tlmivka podľa vynálezu pozostáva z najmenej troch kotúčových cievok, ktoré sú vzájomne elektricky vodivo spojené a ich stredy ležia na jednej kružnici. Cievky sú mechanicky stiahnuté medzi dve nemagnetické príruby. Vynález možno využiť vo výkonových polovodičových meničoch, energetických rozvádzačoch a kompenzačných...

Konštrukčný systém polovodičových meničov

Načítavanie...

Číslo patentu: 224552

Dátum: 01.10.1984

Autori: Viskup Ivan, Slávik Ivan, Koyš Viktor

Značky: polovodičových, meničov, systém, konštrukčný

Zhrnutie / Anotácia:

Konštrukčný systém polovodičových meničov vyznačujúci sa tým, že elektrotechnické súčiastky polovodičových meničov sú upevnené na zvislých paneloch (1) opatrených závesnými výstupkami (2), pričom zvislé panely (1) sú zavesené a upevnené na vodorovných lištách (3), ktoré sú pripevnené na zvislých stojinách (4), zatiaľ čo vyhladzovacie tlmivky a ostatné súčasti o rozmeroch väčších ako sú zvislé panely (1) sú umiestnené na dne konštrukčného celku.

Blok výkonových polovodičových súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 214991

Dátum: 15.09.1984

Autori: Viskup Ivan, Koyš Viktor, Slávik Ivan, Buraj Štefan

Značky: súčiastok, polovodičových, výkonových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši blok výkonových polovodičových súčiastok s nútenou ventiláciou, u ktorého sú chladiče polovodičových súčiastok umiestnené vo zvislom ventilačnom kanáli nad sebou Chladiče 1 zložené s rozpernými izolačnými doskami 2 tak, že výstupky 3 rozperných izolačných dosiek 2 zasahujú do drážok krajných rebier chladičov 1, sú obalené izolačným obalom 4 pritlačeným k chladičom 1 stenami ventilačného kanála 5 a stlačené maticami 6 vedenými cez...

Reverzačný tyristorový usmerňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 214966

Dátum: 15.09.1984

Autori: Slávik Ivan, Rýdzi Rudolf, Dudík Vladimír

Značky: tyristorový, reverzačný, usmerňovač

Zhrnutie / Anotácia:

Reverzačný tyristorový usmerňovač vyznačujúci sa tým, že na každý zo šiestich vývodov šesťfázového transformátora sú pripojené dva hlavné tyristory (1) a (2), z ktorých prvý hlavný tyristor (1) je na vývod pripojený anódou a druhý hlav. tyristor (2) katódou a katóda prvého hlav. tyristora (1) je spojená s anódou druhého hlav. tyristora (2) a spolu sú pripojené na spoločný vývod usmerňovača spolu s ostatnými dvojicami hlavných tyristorov, pričom...

Zapojenie striedavého motora s obmedzením záberového momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214120

Dátum: 01.07.1984

Autor: Slávik Ivan

Značky: zapojenie, obmedzením, striedavého, záberového, motora, momentu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie striedavého motora s obmedzením záberového momentu. Vynález rieši zapojenie striedavého motora s tlmivkami vo všetkých troch fázach, tlmivky sú zapojené do hviezdy a premostené trojicou tyristorov zapojených do trojúholníka. Fázovou reguláciou zapínacieho uhla tyristorov sa mení efektívna hodnota indukčnosti tlmiviek a tým i prúd a momen motora. Pri zábere sa obmedzuje tlmivkami zábehový moment, v normálnom chode sú tlmivky vyradené...