Šlár Ivo

Způsob výroby skladovacích jednotek pro skladování a dopravu štěpných hmot obsahujících borovou absorpční vrstvu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254829

Dátum: 15.02.1988

Autori: Schejbal Tomáš, Brožek Vlastimil, Šlár Ivo, Bárdoš Josef, Matušek Miroslav

MPK: G21C 19/32

Značky: výroby, způsob, jednotek, vrstvu, dopravu, skladování, štěpných, borovou, skladovacích, obsahujících, absorpční

Text:

...g na litr lázně. Galvanicky vytvořena vrstva cermetu může mít tlouštku od rozměru zrna borové složky do 10 mm a obsahovat bor v množství do 70 objemových.Výhodou způsobu výroby skladovacích jednotek podle vynálezu je vytváření borové absorpční vrstvy v prakticky libovolné tlouštce na hotových skladovacích jednotkách jednoduchou nenáročnou technologií galvanodepozice. Tlouštka vý~ chozího materiálu je u způsobu výroby dle vynálezu vo 1 ite 1...

Vodorovné zařízení na výrobu absorpčních vrstev obsahujících bor

Načítavanie...

Číslo patentu: 253818

Dátum: 17.12.1987

Autori: Schejbal Tomáš, Matušek Miroslav, Šlár Ivo, Brožek Vlastimil, Bárdoš Josef

MPK: G21C 19/32

Značky: vodorovné, výrobu, zařízení, obsahujících, vrstev, absorpčních

Text:

...topný systém.Vodorovné zařízení je tvořeno vanou l s galvanickou lázní, do které je zavěšen ve vodorovné poloze substrát g, který je tvořen ocelovou skladovací jednotkou, například válcového tvaru a je zanořen pod hladinu niklovací galvanické lázně 2/3 svého poloměr. Substrát g je zavěšen na hřídeli 3 závěsného zařízení A, které je spojeno s motorem 5. Rovnoběžně s osou substrátu 3 je umístěn uvnitř substrâtu 3 a pod hladinou lázně anodový...

Zařízení pro skladování a dopravu štěpných hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 253800

Dátum: 17.12.1987

Autori: Bárdoš Josef, Brožek Vlastimil, Šlár Ivo, Matušek Miroslav, Schejbal Tomáš

MPK: G21C 19/32

Značky: dopravu, štěpných, zařízení, skladování

Text:

...podle vynálezu jsou nízke pořizovací náklady. Tlouštku nosiče lze u zařízení podle vynálezu volit podle požadavků na mechanické vlastnosti skladovacích jednotek,tlouščku vrstvy hóru nebo karbiďu bóru nebo boridů přechodných kovů jako je zirkon, ve formě qalvanicky vytvořeného cermetu lze volit podle požadavku na absorpční vlastnosti skladovacích jednotek. Výhodou je, že potřebné tlouštky jsou vzájemné nezávislé a tlouštka absorpční...

Svislé zařízení na výrobu absorpčních vrstev obsahující bor

Načítavanie...

Číslo patentu: 253095

Dátum: 15.10.1987

Autori: Brožek Vlastimil, Šlár Ivo, Matušek Miroslav, Bárdoš Josef, Schejbal Tomáš

MPK: G21C 19/32

Značky: svisle, absorpčních, obsahující, vrstev, výrobu, zařízení

Text:

...nádobou l s kőnickým dnem zakončeným jímkou g. Ve válcové nádobě l je zavěšen anodový systém 3, tvořený niklovými plechy. Anodový systém má centrální a obvodovou část. Všechny části anodového systému jsou vodivě spojeny a napojeny na kladný pól zdroje stejnosměrného proudu. Do válcové nádoby l je zavěšen substrát 3, kterým je ooelová skladovací jednotka, např. ve formě válce, který je umístěn tak, že uvnitř něho se nachází centrální část a...

Způsob výroby skladovacích jednotek obsahujících borovou absorpční vrstvu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249382

Dátum: 12.03.1987

Autori: Šlár Ivo, Lelek Vladimír, Schejbal Tomáš, Bárdoš Jozef

MPK: G21F 1/12

Značky: absorpční, borovou, způsob, výroby, obsahujících, skladovacích, jednotek, vrstvu

Text:

...jednotek. Potrebné absorpční vlastnosti jsou způsobem výroby podle vynálezu řešeny nezávisle volbou tlouščky vrstvy boridů, tj. teplotou s dobou trvání difuzniho procesu. Difúzní boridování je oproti objemovému legování bôrem ekonomicky výhodnějši. Další výhodou je možnost použití méně ušlechtilých ocelí jako základního materiálu, neboř vrstva boridů tvoří protikorozní ochranu základního materiálu.Způsob výroby skladovacích jednotek...

Zařízení pro skladování a dopravu štěpných hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 248335

Dátum: 12.02.1987

Autori: Lelek Vladimír, Bárdoš Jozef, Schejbal Tomáš, Šlár Ivo

MPK: G21F 1/12

Značky: zařízení, štěpných, skladování, dopravu

Text:

...boridů železa, technologické mezery mezi palivovou kazetou a absorp~ ční vrstvou a prostorů, kterými je skladovací jednotka oddě~ lena od sousedních skladovacích jednotek. Uvedené oddělovací prostory a technologické mezerý jsou zaplněny vodou, případně vodou s příměsí neutronového absorbátoru.Výhodemi zařízení podle vynálezu jsou nízké pořizovací náklady, včetně případné úspory devízových prostředků za dovoz borem legovaných ocelí. Tlouštku...