Sláma Karel

Zapojení mikroprogramovatelné logické struktury

Načítavanie...

Číslo patentu: 260560

Dátum: 15.12.1998

Autori: Slámová Anna, Sláma Karel, Spáčil Jiří

MPK: G06F 9/00

Značky: mikroprogramovatelné, logické, zapojení, struktury

Text:

...čtvrtý jednobítový vstup čtvrtého jednobítového přepínače, kdežto jeho nultýbit je přípojen na třetí jsdnobítový vstup pútéhc jednobítového přepínače s jeho druhý bitje přípojen na třetí jednobítový vstup šestého jednobítového prepínače, čtvrtý bit třetíhoosmíbítového sdresováho výstupu zapojení je pžípojen na druhý jednohítový vstup sedmáho jednobitováho přepínače,kdežto jeho třetí bit je płípojen na čtvrtý jednobitový vstup osměho...

Juvenogeny a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 265878

Dátum: 14.11.1989

Autori: Laštovka Petr, Kalvoda Ladislav, Sláma Karel

MPK: A01N 31/14

Značky: juvenogeny, přípravy, jejich, způsob

Text:

...kyseliny 3,7,11-trimethy 1 ~ 2,4 ~dodekedienové, vykazují tyto látky značnou stálost v těleehmyzu a vysoce protrahovaný účinek. Dvě dvojné vazby vzájemné izolované krartérnim uhlíkem propůjčuji této skupině látek značnou oàínost vůči eutooxidaci, fotodegradaci a po 1 ymeraci,a tedy značnou perzistencí100 ml 1 M roztoku ethylmagnesiumbromidu V tetrahydroŕuranu a smčs se po přidání acetylenu zahřívá 30 m 1 n k varu. Po ochlazení reakčnz(...

5,9,13-trimethyl-4,6-tetradekadien-3,13-diol a jeho 3-0-acyl-deriváty a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 262469

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kalvoda Ladislav, Sláma Karel, Laštovka Petr

MPK: A01N 31/02

Značky: přípravy, způsob, 3-0-acyl-deriváty, jejich, 5,9,13-trimethyl-4,6-tetradekadien-3,13-diol

Text:

...látky.Potravni směs obsahující mssokostni ą rybí moučku, pšeničné klíčky, sojovou mouku a sušené droždi byla napuštěns acetonovým roztokem látky podle vynálezu tak, aby po odpařeni rozpustidla její obsah činil 1 000 ppm. vždy po 30 samičich larvách 7. a 6. instaru bylo chováno na tétodietě po dobu 14 dni, poté byla podávána normální potrave. Dospěvši samioeby 1 y spářeny s neošetřeným 1 samci. Byly hodnoceny malformsce a fertilita těchto...

Stavebnicový systém podlahové vpusti

Načítavanie...

Číslo patentu: 261327

Dátum: 12.01.1989

Autor: Sláma Karel

MPK: A22C 18/00

Značky: systém, podlahové, vpusti, stavebnicový

Text:

...se provádí vždy po třech cm, nejnižší výška 9 cm.Na výkresu obr. 1 je naznačeno v řezu řešení podlahové vpusti sestavená z několika částí. Z vlastního těleàa l, které je vybaveno protizápachovou uzávěrkou s otvorem se záslepkou É, jeho průměr umožňuje čištění pomocí vysokotlakého zařízení s přídavnouąkalovou hubicí opatřenou tryskou kruhovým nástřikem. Součástí tělesa je zemnící šroub 1,za účelem provedení ochrany před nebezpečným...

Alkyl-4-(alkoxyalkoxy)fenylketony s halogenem v alkoxyskupině a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261251

Dátum: 12.01.1989

Autori: Němec Václav, Sláma Karel, Kahovcová Jitka, Romaňuk Miroslav, Křeček Jan

MPK: A01N 49/00, C07C 49/76

Značky: přípravy, jejich, alkyl-4-(alkoxyalkoxy)fenylketony, způsob, alkoxyskupině, halogenem

Text:

...IČ analýza (CC 14, 5 Q) 1 688 (V C-0), 1 604, 1 581 1 513Biologické účinky byly sledovänyu termitů, kde bylo zjištěno ovlivnění vývoje vojáků a bílých vojáků, ovlívnění zastoupení kast a z toho plynoucí nesoběstačnost a zánik kolonií. rovněž tak byla zjištěna celková retardace vývoje. Jako testovacího organismu bylo použito Prorhinotermes simplex (aplikace na chromatcqrafický papír Whatman č. 1, v acetonu). V...

Zapojení řídicích obvodů pro zobrazovací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 255071

Dátum: 15.02.1988

Autori: Sláma Karel, Weidinger Zdeněk, Krajcar Miroslav

MPK: H03K 3/64

Značky: zobrazovací, řídících, zapojení, jednotky, obvodů

Text:

...řídící adresy neznázorněnêho generátoru znaků a řídicích funkcí.Výstup Qł adresnĺho přepínače êg je spojen s prvním vstupem ł paměti adresy V bloku PAVB a výstup 9 paměti adresy v bloku PAVB je připojen na vstup adresy neznázorněné pamětizobrazovaných a řidicích znaku. První výstup gł programovatelného dekodéru mezníků snímku DMS je připojen na první vstup l paměti snímkového zatemňovacího signálu PSZS a jeho výstup gł na snimkový...

Transtympanální drenážní tubička a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 253958

Dátum: 17.12.1987

Autori: Sláma Karel, Brabec Jiří

MPK: A61F 11/00

Značky: transtympanální, výroby, její, způsob, tubička, drenážní

Text:

...že tyto vyseké nároky splňuje tranotynpanální tubička z polyotylenu ve tvaru dutóho válečku s centrálně umístěnýn vybránín na vnějiín obvodu, která je vytvořena tak, že délka vtlećku je 2.4 nn 3 0,2, jeho vnější průměr je 2,4 nm Í 0,1, průměr ceno. 253 953 trtlně umistěného válcového otvoru procházojícího osou Válečku jo 1,1 mn 3 0,1 a na vnější straně válečku je provodono vybráni o šiŕce 0,8 mm a poloměru R 0,4 nm, umiatěnó souměrněpod 6 l...

Způsob nepřetržité výroby homopolymerů ethylenu nebo kopolymerů etylénu s alespoň jedním .alfa. -olefinem o 3 až 8 atomech uhlíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 241146

Dátum: 15.12.1987

Autori: Romaouk Miroslav, Kahovcová Jitka, Sláma Karel

MPK: C08F 10/02

Značky: výroby, alespoň, kopolymerů, olefinem, ethylenu, uhlíku, etylénu, jedním, nepřetržité, atomech, alfa, způsob, homopolymerů

Text:

...polymer popřípadě kopolymer od nezreagovaného monomeru či nezreagovaných monomerů, c/ ve třetím stupni senezreagovaný monomer či nezreagované monomery recyklují ad/ ve čtvrtém stupni se znovu komprimují až na provozní tlak při polymeraci popřípadě kopolymeraci,vyznačujíci se tím, že se do reakčního prostředí přidá na konci prvního stupně alespoň jedna sloučenina ze skupiny, zahrnující ketony se 3 až 5 atomy uhlíku, alkanoly s 1 nebo Z...

Zařízení k zavěšení hovězích kůží

Načítavanie...

Číslo patentu: 253236

Dátum: 15.10.1987

Autori: Sláma Karel, Brabenec Miroslav

MPK: A22C 15/00

Značky: hovězích, kůži, zařízení, zavěšení

Text:

...Při zavěšování uvolni pracovník jednou rukou samosvěrné čelisti ł a Q, pomocí druhé vloží část kůže mezi prstenec 3 uchycený na čelist l. Z důvodů zamezení vyklouznutí kůže je konec čelisti 3 zbroušen do špičky, která zapadá do vybrání v prstenci 2. Vloženou kůžije nutno přidržet až do doby, kdy bude působit tažná sila zvedacího zařízení. Pro vyvěšení kůže zavěšené na zařízení slouží prodloužený čep 3, který je zvedán vidlicí přes pákový...

Smíšený ester kyseliny jantarové s 1-(2,2-dimethyl-2H-chromen-6-yl)-1-alkanolem a 5,9,12-trimethyl-4,6-tetradekadien-3-olem, respektive jeho 13-hydroxy-, 13-alkoxy- a 13-aralkoxykarbonylalkylkarboxyderivátem a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252584

Dátum: 17.09.1987

Autori: Kahovcová Jitka, Křeček Jan, Hrdý Ivan, Zemanová Marcela, Sláma Karel, Streinz Ludvík, Romaňuk Miroslav

MPK: C07C 69/40

Značky: kyseliny, smíšený, způsob, 13-aralkoxykarbonylalkylkarboxyderivátem, respektíve, jantarové, 13-hydroxy, přípravy, ester, 13-alkoxy, 5,9,12-trimethyl-4,6-tetradekadien-3-olem, 1-(2,2-dimethyl-2h-chromen-6-yl)-1-alkanolem

Text:

...byla za přítomnosti katalytického množství 4-dimethylaminopyridinu míchána při teplotě 15 až 25 °C po dobu 2 hodín a pak byla ponechána stát přes noc.Po odfiltrování N,N-dicyklohexylmočoviny byl filtrát postupně promyt 5 vodným roztokem kyseliny solné, nasyceným roztokem chloridu sodného. Éterická vrstva byla vysušena nad bezvodým síranem sodným a za sníženého tlaku byla odpařena. odparek byl dělen sloupcovcu chromatografií na silikagelu s...

Spôsob hodnotenia morfologickej štruktúry polyesterových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 242178

Dátum: 15.09.1987

Autori: Reljie Jakša, Sláma Karel

MPK: G01N 21/41

Značky: spôsob, hodnotenia, polyesterových, vláken, struktury, morfologickej

Text:

...polyesterových vláken s fibrilárnou morfologickou štruktúrou sa nepozoruje žiaden mimccentrálny diskretny rozptyl v H rozptylových obrázkoch. Podobne,V polarizovanom svetle sú takéto vlákna priesvitné a nesvietia.Výhodou hodnotenia morfologickej štruktúry polyesterových vláken podľa tohto vynálezu je určenie konkrétneho typu rastúcich morfologických štruktúrnych útvarov. To následne dovoľuje kontrolovať a optimalizovať proces prípravy tak, aby...

Zapojení mikroprogramovatelného kódově řízeného časového řadiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 252083

Dátum: 13.08.1987

Autori: Slámová Anna, Sláma Karel

MPK: G06F 13/32

Značky: časového, řadiče, mikroprogramovatelného, kódově, zapojení, řízeného

Text:

...na první vstup łł synchronizačníohhodín synchronizovaného príorítního adresního bloku SPAB a dálevną syąhroníząční hodinový výstup neznázorněného períferního zařívzení. Pátý vstup Q mikroprogramového řadiče pgg pro řízení závory ŘZ základní adresy řídící matice je připojen na první výstup Qłłsynohronizovaného príoritního adresního bloku SPAB. Druhý vstup łg synchronizovaného prioritního adresního bloku SPAB pre zpětno vazební řídící kód ZPŘK...

Zařízení k přepravě čerstvých a krátkodobě konzervovaných surových kůží a jiných podobných pevných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239097

Dátum: 01.06.1987

Autori: Sláma Karel, Brabenec Miroslav

MPK: C14B 1/00, A22C 17/00

Značky: pevných, krátkodobé, kůži, zařízení, surových, podobných, čerstvých, přepravě, konzervovaných, jiných, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Kovová hrazená paleta je určena pro přepravu kůží. Paleta usnadňuje práci při manipulaci se surovinou z masného průmyslu do kožedělných závodů. Výklopné dno palety je na jedné straně uchyceno na pantech a na druhé opatřeno čepy, které při zavřené poloze zapadají do upravených háků, jenž jsou ovládány pákovým mechanismem pro přenos síly. Paletu je možno použít v masném průmyslu pro přepravu čerstvé nebo krátkodobě konzervované suroviny s...

Smíšený ester kyseliny jantarové s 1-(2,2-dimethyl-2H-chromen-6-yl)-1-alkanolem a 11-cyklohexyl-, respektive 11-(2-alkylcyklohexyl)-5,9-dimethyl-4,6-undekadien-3-olem a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250588

Dátum: 15.04.1987

Autori: Streinz Ludvík, Sláma Karel, Zemanová Marcela, Křeček Jan, Romaňuk Miroslav, Hrdý Ivan, Kahovcová Jitka

MPK: C07C 69/40

Značky: 1-(2,2-dimethyl-2h-chromen-6-yl)-1-alkanolem, ester, smíšený, přípravy, kyseliny, způsob, 11-(2-alkylcyklohexyl)-5,9-dimethyl-4,6-undekadien-3-olem, respektíve, 11-cyklohexyl, jantarové

Text:

...vrstva byla vysušena nad bezvodým slranem sodným a za sníženêho tlaku odpařena. 0 dparek byl dělen sloupcovou chromatografii na silikagelu s 8 hmot. 0/0 Vody elučni činidlo petrolether obsahující až 20 obj. 0/0 diethyletheru). Bylo získáno 55 mg 46 0/0 produktu reakce.Stejným způsobem byl připraven smlšený ester kyseliny jantarové s 1-2,2-dimethy 1-ZH-chromenłi-yl)-l-propanolem a ll-cyklohexyl-S,9-dimethyl-4,ñ-undeknadien-B-olem MS...

Smíšený ester kyseliny jantarové s 1-(2,2-dimethyl-2H-chromen-6-yl)-1-alkanolem a alkylesterem kyseliny 11-alkoxy-10-hydroxy-3,7,11-trimethyl-2,4-dodekadienové a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250585

Dátum: 15.04.1987

Autori: Romaňuk Miroslav, Křeček Jan, Sláma Karel, Streinz Ludvík, Zemanová Marcela, Hrdý Ivan, Kahovcová Jitka

MPK: C07C 69/40

Značky: alkylesterem, způsob, jantarové, 11-alkoxy-10-hydroxy-3,7,11-trimethyl-2,4-dodekadienové, smíšený, 1-(2,2-dimethyl-2h-chromen-6-yl)-1-alkanolem, přípravy, ester, kyseliny

Text:

...sníženého tlaku odpařena. Odparek byl dělen sloupcovou chromatografií na silikagelu s 8 hmot. vody eluční činicllo petrolether obsahující až 20 obj. diethy 1 etheru. Bylo získáno 56 mg 45 produktu reakce.Elementární analýza pro C 57 Hs 40 a m. v. 642Biologické účinky byly sledovaný u termitůl. ovlivnění vývoje vojäků ra bílých vojáků, celkové zpomalení vývoje.ako testovacího organismu bylo použito Prorhinotermes simlplex (aplikace na...

Deriváty alifaticko-aromatických etherů s hydroxyskupinou, respektive esterovou skupinou v molekule a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250553

Dátum: 15.04.1987

Autori: Romaňuk Miroslav, Kahovcová Jitka, Sláma Karel

MPK: C07C 43/205, A01N 49/00

Značky: způsob, alifaticko-aromatických, hydroxyskupinou, jejich, molekule, deriváty, etherů, esterovou, přípravy, skupinou, respektíve

Text:

...sodného rozpuštěného ve 30 m 1 vody a poté 9,6 g 30 roztoku peroxidu vodíku. Teplota reakční směsi byla udržována nejprve 15 minut při 0 °C, pak 15 minut při teplotě 15 až 25 °C. Nakonec byla reakční směs vytřepána mezi diethylether a vodu, promytá etherická vrstva po vysušení a odpaření diethyietheru byla pak člštěna průchodem přes sloupec silikagelu 8 hmot. 0/0 vody eluční činidlo petrolether-diethylether, obsahující až 50 obj. ...

Smíšený ester kyseliny jantarové s 1-(2,2-dimethyl-2H-chromem-6-yl)-alkanolem a 1-[4-(6,7-epoxy-3,7-dimethyloktyloxy)fenyl]-1-alkanolem a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 248922

Dátum: 12.03.1987

Autori: Sláma Karel, Kahovcová Jitka, Romaňuk Miroslav, Křeček Jan

MPK: A01N 43/20, A01N 43/14, C07D 311/04...

Značky: přípravy, smíšený, jantarové, kyseliny, ester, způsob, 1-(2,2-dimethyl-2h-chromem-6-yl)-alkanolem, 1-[4-(6,7-epoxy-3,7-dimethyloktyloxy)fenyl]-1-alkanolem

Text:

...byla vysušena nad bezvodým síranem sodným a za sníženého tlaku odpaŕena. odparek byl dělen sloupcovou chromatografií na silikagelu5 8 hmotnostními vody /eluční činidlo petroléter obsahující až 50 obj. dietyléteru/. Bylo získáno 60 mg /51 / produktu reakce.Elementární analýza byla V souladu s teoretickými hodnotami. IC analýzaMS analýza eos /M//c 37 H 5 Oo 7/, 591/C 36 H 4707/, 575/C 35 H 4307/, 303 /Cl 7 H 19 O 5/,288/c 19 n 28 o 2/,...

Termoregulátor vzduchu karburátoru motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 240446

Dátum: 15.12.1986

Autori: Koeeek Jan, Sláma Karel, Zemanová Marcela, Wimmer Zdenik

MPK: F02M 31/06

Značky: termoregulátor, motorů, karburátoru, vzduchu

Text:

...Bpyunym nan anmoMaruqecnn.Paóowaer ycmpoñcmno cnenywwuu oópaaom.Hpn npomemywoqnom nonoxennn perynnpymmeñ sacnonn Bosnyx nocmynaew qepes nampydnn nonorpemoro n HenonorpeToro Bosnyxa, cmemnnaemcn B aaannom coomnomeann n sawem no nawpyóxy cmemannoro aoanyxa nocmynaem B BosxooqmcmuT 31150 .Hpn amom, Korna perynnpymmas saononxa aannmaew Kpañł une nonoxennH,TaK. qwo Mexny Heñ n ée cenmom oópaayemoa meAL,BcnenówBne TOPO. WTOŠB Heñ Bunonaenu...

Insekticidní a chemosterilizační prostředek proti hmyzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230341

Dátum: 15.10.1986

Autori: Holý Antonín, Sláma Karel

MPK: A01N 43/90

Značky: proti, prostředek, hmyzu, chemosterilizační, insekticidní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká insekticidního a chemosterilizačního prostředku proti hmyzu. Prostředek sestává z aktivní složky, kterou tvoří racemické nebo enantiomerní 3-(adenin-9-yl)-2-hydroxypropanové kyseliny, jejich alkalické nebo amonné soli nebo metylestery obecného vzorce I kde R je H, NH4, Na, K nebo CH3 a konfigurace na uhlíkovém atomu v poloze 2 je R, S nebo RS, přičemž obsah aktivní složky vzhledem k nosiči je v rozsahu 0,01 g až 1 g/kg nosiče.

Isomerní O-fosfonylmethylderiváty enantiomerních a racemických vicinálních diolů a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233665

Dátum: 01.07.1986

Autori: Holý Antonín, Rosenberg Ivan, Sláma Karel

MPK: C07F 9/40

Značky: enantiomerních, vicinálních, o-fosfonylmethylderiváty, přípravy, isomerní, racemických, jejich, způsob, diolů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká isomerních 0-fosfonylmethylderivátů enantiomerních a racemických vicinálních diolů obecného vzorce I kde Rl je vodík, alkyl s jedním až třemi uhlíky, hydroxyalkyl, adenin-9-ylmethylskupina, R2 a R3 je vodík nebo oba současně tvoří zbytek doplňující kruh ribonukleosidový a obě R4 jsou střídavě vodík-a -CH2P/O//OH/2 skupina, a konfigurace na uhlíkových atomech je R, S nebo RS. Látky podle vynálezu projevují biologické účinky jako...

Biologicky aktivovatelné juvenoidogenní látky s epoxidovou vazbou v molekule, způsob jejich přípravy.

Načítavanie...

Číslo patentu: 213703

Dátum: 01.04.1984

Autori: Kahovcová Jitka, Romaňuk Miroslav, Sláma Karel

Značky: biologicky, vazbou, látky, přípravy, epoxidovou, způsob, juvenoidogenní, molekule, aktivovatelné, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Biologicky aktivovatelné juvenoidogenní látky s epoxidovou vazbou v molekule obecného vzorce I kde: symbol a značí 0 nebo 2, symbol b značí 0 nebo 1, symboly R1, R2 značí methyl- nebo ethylskupinu, symboly R3 až R5 představují vodík nebo methyl nebo ethylskupinu, symbol R6 znamená rovný nebo rozvětvený alkyl s maximálně 6 atomy uhlíku nebo fenylskupinu, symboly Z1, Z2 značí vodík nebo spolu tvoří dvojnou vazbu nebo vazbu - O - symbol R7 značí:...

Insekticidní prostředek na bázi juvenoidogenních látek s cykloacetálovou vazbou v molekule a způsob přípravy účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 213702

Dátum: 01.04.1984

Autori: Sláma Karel, Kahovcová Jitka, Romaňuk Miroslav

Značky: přípravy, vazbou, látek, juvenoidogenních, způsob, účinných, insekticidní, molekule, cykloacetálovou, prostředek, bázi

Zhrnutie / Anotácia:

Insekticidní prostředek na bázi juveidogenních látek s cykloacetálovou vazbou v molekule obecného vzorce I, ve kterém značí symbol a číslo 2 nebo 3, symbol X chlor nebo vodík, symbol Z1 až Z4 vodík,methyl-neboethylskupinu, symbol R1 rovný nebo rozvětvený alkyl maximálně 6 atomy uhlíku nebo fenylskupinu, symbol R2 kde značí symboly b,d značí celé číslo v rozmezí 0 až 6 symbol c celé číslo v rozmezí 0 až 2, symboly Z5 Z6 představují vodík nebo...