Šlais Karel

Způsob měření koncentrace složek v proudící kapalině a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260057

Dátum: 15.11.1988

Autori: Štikarovský Jiří, Šlais Karel

MPK: G01N 30/64

Značky: koncentrace, kapalině, tohoto, provádění, způsob, zařízení, měření, složek, proudící, způsobu

Text:

...s invertujícím vstupem zesílovačem 3 střídavé složky a jednak přes cívku g s invertujícím vstupem zesilovače lg stejnosměrné složky. Zesilovač 5 střídavé složky je přemostěn prvním zpětnovazebným rezistorem 5. Ne invertujícím vstupem je spojen se zdrojem É střídavého napětí a svým výstupem je spojen přes vyhodnocovací zařízení 1 střídavé složky proudu s výstupní svorkou g napětí úměrného střídavé složce proudu. Zesilovač lg stejnosměrné...

Zásobník k mísení kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 250741

Dátum: 14.05.1987

Autor: Šlais Karel

MPK: B01D 15/08

Značky: mísení, kapalin, zásobník

Text:

...na obr. 1 je echematický náčrt zásobníku s kapilárou procházející obouetrannětrubicí, na obr. 2 s kapilárou na jednom konci uzavřenou, na obr.V 3 je v oeovém řezu a ve zvětšeném měřítku naznačen příklad prove dení zásobníku s jednostranné uzavřenou kapilárou, na obr. 4 je uveden priklad zapojení zásobníku s šesticestným ventilem, na obr. 5 je graficky zaznamenán průběh gradientu a záznam chromatografické separace fenolů podle příkladu a...

Zapojení amperometrické cely

Načítavanie...

Číslo patentu: 229166

Dátum: 01.01.1986

Autor: Šlais Karel

MPK: B01D 15/08

Značky: amperometrické, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení se týká oblastí chromatografické analýzy látek. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ke vkládání referenčního (polarizačního) napětí na amperometrickou celu a k převodu elektrického proudu celou je využíván současně jediný operační zesilovač. Zapojení přitom umožňuje spojení cely se společným vodičem propojeným se společnou svorkou výstupu výstupního napětí. Zapojení je možno využít v chromatografii ke sledování převodu koncentrace...

Detektor k měření koncentrace složek v kapalině

Načítavanie...

Číslo patentu: 220042

Dátum: 15.10.1985

Autor: Šlais Karel

Značky: koncentrace, detektor, složek, kapalině, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká detektoru, který umožní měření koncentrace složek v kapalině, například pro registraci změny složení efluentu z chromatografické kolony. Detektor umožňuje zmenšit měrný prostor v objemu pod 1 µl při vysoké citlivosti a minimální detekovatelné koncentraci. Podstatou detektoru jsou dvě koaxiálně v sobě nasunuté kapiláry, kde vnější kapilára je v trubce spojené s pomocnou elektrodou s mezerou a ve vnitřní kapiláře je provlečena...

Dvouelektrodový elektrochemický detektor pro kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 226985

Dátum: 01.08.1985

Autori: Krejčí Miloš, Šlais Karel, Pavlíček Miroslav

Značky: detektor, dvouelektrodový, kapalinovou, elektrochemický, chromatografii

Zhrnutie / Anotácia:

Dvouelektrodový elektrochemický detektor pro kapalinovou chromatografii s jednou pracovní a jednou pomocnou elektrodou, vyznačující se tím, že v elektricky vodivém tělese snímače (1) je umístěna pracovní elektroda (3) v nevodivém pouzdře (5), přičemž pracovní elektroda (3) je umístěna proti přívodu mobilní fáze, tvořeným otvorem (2) v elektricky vodivém tělese snímače (1) a odvod mobilní fáze je tvořen šroubením (6).