Sladký Petr

Plášťová sonda

Načítavanie...

Číslo patentu: 270268

Dátum: 13.06.1990

Autori: Jiřímský Václav, Sladký Petr, Štěpánek Josef

MPK: G01N 21/01, G01N 29/00

Značky: sonda, plastová

Text:

...snese tlekovou zútěž přes 10 MPa. Se sefírovými světlovody a pláěti ze žárupevně nerezaväjíoí oceli může sonda precovet při teplotách okolo 1 000 °G jako evětlcvodný teploměr. vhodnými rozměry s materiâlovým prcvedením lze sondou vésti optický nebo zvukový signál z míst hrozících výbuchom. Sonda je vhodná. k zevůdění e snímání optických nebo akustických eignán lů do chemických roektorů nebo fermenteöníoh tanku. Sondu lze používat i ke...

Zařízení k průběžné terénní kontrole úniku ropných produktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270267

Dátum: 13.06.1990

Autori: Dočekal Jiří, Vacek Karel Akademik, Sladký Petr, Šmied Robert

MPK: G01N 21/01

Značky: průběžné, úniku, kontrole, terénní, ropných, produktů, zařízení

Text:

...podle vynálezu spočíva v tom, že odstraňuje nutnost odbě ru kontrolních vzorků a umožňuje průběžnou, to je v čase spojitou optickou reflexni itrsnsmisní analýzu prítomnosti ropného znečištění vodního zdroje nebo toku v libovolná fyzikálně-chemicke formě, jakou je pěna, vrstevnatá skvrna nebo emulgovaná a částečně rozpuštěná disperze a podobně, přičemž výskyt znečištění lze signalizovat pomocí běžných automati.,Sních elektronických prostředků....

Vláknová sonda

Načítavanie...

Číslo patentu: 268472

Dátum: 14.03.1990

Autori: Todorov Petr, Štefl Jiří, Kotoun Ota, Sladký Petr, Vítek Jiří, Málek Antonín

MPK: G02B 6/28, G02B 23/26

Značky: vláknová, sonda

Text:

...jsou opatřeny přijímači zäření 1. vo všech případech je možno k válcovému kolíku 2 jednoho snimacího konektoru 5 poprípade k válcovému kolí ku lg dalších konektorů QL Q připojit přídavnou optiku lg.Princíp činnosti vláknové sondy spočíva v tom, že svetelné záŕení vycházející ze zdroje zárení l je prostřednictvím zdrojového konektoru 1 navázáno na zdrojový světloyod ł, jím projde až do snímacího konektoru 5, 2 něhož je vyzářeno na zkoumaný...

Svěrka ke stavbě držáků měřicích přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259094

Dátum: 17.10.1988

Autori: Sladký Petr, Mihovič Jiří, Dobrovolný František

MPK: F16B 1/00

Značky: svěrka, stavbe, přístrojů, držáku, měřicích

Text:

...konstrukce pokrývající minimálně interval rozpětí prů řezů 1 až 100 mm. Konečné lze vyrábět díly svěrky ve velkých ee riích metodami tlakového 1 m z lehkých- slitin, přičemž lze ao.-sáhnout jeho vysoké přesností. Svěrka podle vynálezu může s vý hodou nahradit dosud známé laboratorní chemické avěrky, jakožvynález je dále blíže popsán na příkladu provedení svěrky podle vyná 1 ezuŠod 1 e připojených výkresů, na kterých obr. 1 představuje...

Zařízení pro záchyt dentálních zbytků

Načítavanie...

Číslo patentu: 258267

Dátum: 16.08.1988

Autori: Procházka Antonín, Tvrdík Jaroslav, Sladký Petr

MPK: A61C 17/04

Značky: zbytků, dentálních, záchyt, zařízení

Text:

...záchytné nádoby lze použít běžných lahví nejlépe se šroubovým uzávěrem z polyetylenu či skla. v ohojim připadě lze v zachycování láhvi kontrolovat množství zachycených dentálních zbytků. Možnost použití typizovaných lahví pro záchyt dentálních zbytků umožňuje jednoduchou manípulacl při výměně plné láhve za láhev prázdnou bez potřeby přelévat zbytky do sekundární nádoby. Výše uvedené skutečnosti zjednodušují i sběr vytěžených dentálních...

Hlavice pro optická nebo radiační čidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 257530

Dátum: 16.05.1988

Autor: Sladký Petr

MPK: G02B 27/28, G01J 5/46, G02B 27/10...

Značky: čidla, hlavice, optická, radiační

Text:

...hlavice podle vynálezu spočívají především v její modulární konstrukcí, která rovněž umožňuje sjednocení rozměrů jednotlivých mechanických částí hlavice pro optická čidla různých druhů. Hlavice lze dále vyrábět V různých rozměrových variantách, přičemž lze výhodně použít pro závity matic a pláště rozměrové řady použité pro fotografické přístroje. To umožňuje použití hlavice ve spojení s komerčními příslušenstvími fotografických...

Hlavice pro školní optické detektory

Načítavanie...

Číslo patentu: 257242

Dátum: 15.04.1988

Autori: Svoboda Antonín, Bubeníková Zdeňka, Sladký Petr

MPK: G01J 5/46, G02B 27/10, G02B 27/28...

Značky: školní, optické, hlavice, detektory

Text:

...k elektroakustickému konektoru 3 tak, že deska g tištěných spojů je připájena na svých vrcholech k vstupnímu panelu § detektoru l a výstupnímu panelu § konektoru 3, takže tvoří spolu rám 1, který je uzavřen pláštěm g pomocí šroubů 3. opatřeným stavěcím kroužkem lg, který vymezuje polohu clony ll společně s distančním kroužkem lg.Činnost hlavice pro školní optické detektory podle vynálezu je plně shodná s odpovídajícími hlavicemi pro...

Jedno- nebo dvousložkový diazotypický materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 244505

Dátum: 16.02.1987

Autori: Sladký Petr, Gallistl Vladislav, Štipánek Josef, Vlachý Václav

MPK: G03C 1/60

Značky: dvousložkový, diazotypický, materiál, jedno

Text:

...ewnnennn,amxaonux coenxneumü nan ynyqmeuux cBeTocToüxocTM.Ho ce arm noóanxn upmaonxr Tonmxo K Manenbxomy ynyumenumCBE TOC TOÍĚKOC TH JIIÁaSOTI/IIIHOPO Mawepxaana .205 MBOÓPGTBHMH ~ co 3 naTL nMa 3 oTMnHuñ MaTepzan c Bucoxoñ ceeocToüKocT 5 m H TBM camum Bucoxoä ycToñqnBocTLm sanncaxäoñ nxàopmaunn.ho cux nop npxmenenuue nurmömwopu oóecuBeqnBaHmH nan nmasormnnux mawepnaxon nnmb B Heóonbmoü Mepe CTaÓMHM 3 MpymT Hsoópamenne Ha ocuone...

Komůrka pro současnou optickou a fotoakustickou spektroskopii

Načítavanie...

Číslo patentu: 227600

Dátum: 01.06.1986

Autor: Sladký Petr

Značky: fotoakustickou, optickou, komůrka, spektroskopii, současnou

Zhrnutie / Anotácia:

Komůrka pro současnou optickou a fotoakustickou spektroskopii, vyznačená tím, že sestává z mikrofonu (1) s předzesilovačem (2) v přírubě (3), upevněné přes těsnění (4) k tělesu (5) komůrky s akusticky navázanému plynovou náplní k vnitřnímu prostoru (6) komůrky se vzorkem (7), uzavřenému vstupním a výstupním okínkem (8, 9) nebo světlovodem (10), které tvoří současně držák (11) vzorku (7), přičemž vstupní a výstupní okénka (8, 9) leží v optické...

Stavebnicová spojka pro sestavy kompexních přístrojových celků

Načítavanie...

Číslo patentu: 226241

Dátum: 01.02.1986

Autori: Voráček Jaroslav, Sladký Petr, Novotný Bohuslav

Značky: přístrojových, spojka, kompexních, celku, stavebnicová, sestavy

Zhrnutie / Anotácia:

Stavebnicová spojka pro sestavy komplexích přístrojových celků pomocí nosníků a spojovacích svorníků, tvořených třmenem tvaru U, dotlačovaných na nosník stavěcím šroubem a opěrkou, kde třmen je na jedné straně opatřen zářezy, vyznačená tím, že svěrné plochy /8/ třmenu /4/ a opěrka /7/ jsou opatřeny pomocnými zářezy /9/ pro bodové nebo přímkové opření /10/.

Způsob kontinuálního stanovení stupně konverze při syntéze lakařských pojiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 222389

Dátum: 15.08.1985

Autori: Sladký Petr, Šmied Robert

Značky: kontinuálního, stanovení, konverze, lakařských, pojiv, způsob, syntéze, stupně

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší kontinuální stanovení stupně konverze při syntéze lakařských pojiv. Do reagující směsi je zaváděno ultrazvukové vlnění o některé z frekvencí 104 až 109 Hz, které se snímá při současném měření rychlosti jeho šíření. Kontinuálně měřené hodnoty rychlosti šíření ultrazvukových vln se zaznamenávají a korelují s kalibrační závislostí rychlosti šíření ultrazvuku na stupni konverze reagující směsi během syntézy lakařských pojiv. Vynález je...

Způsob průběžné kontroly deformace reformingových katalyzátorových trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 217240

Dátum: 15.03.1985

Autori: Sladký Petr, Parma Ludvík, Vaněk Jiří, Dočekal Jiří

Značky: průběžné, trubek, katalyzátorových, způsob, kontroly, reformingových, deformace

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob předběžné kontroly deformace reformingových katalyzátorových trubek při najíždění, průběhu a odstavování provozu reformingovych pecí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se polem vztažených bodů (x, y, z), vyznačených na pohyblivých koncích katalyzátorových trubek reformingové pece, nechá probíhat svazek laseru rozmetaný vůči pevně stanovenému počátku měrného prostoru vytčeného vztažnými body (x, y, z), přičemž se...

Způsob sledování a diagnostiky tepelných polí v primárních zařízeních parního reformingu a jiných chemických a energetických zařízeních

Načítavanie...

Číslo patentu: 217239

Dátum: 15.03.1985

Autori: Vaněk Jiří, Dočekal Jiří, Parma Ludvík, Pančoška Petr, Sladký Petr

Značky: energetických, zařízeních, polí, primárních, způsob, reformingu, sledování, chemických, jiných, tepelných, parního, diagnostiky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu sledování a diagnostiky tepelných polí v primárních zařízeních parního reformingu a lze ho použít i v jiných jim podobných chemických a energetických zařízeních. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se mechanickým a/nebo elektronickým dotykovým měřidlem a/nebo laserem a/nebo jiným bezdotykovým měřidlem měří délková a/nebo výšková a/nebo úhlová deformace katalyzátorových trubek v tepelném poli pece parního reformingu v...

Zařízení pro současnou radiační elektronickou a fotografickou termometrii

Načítavanie...

Číslo patentu: 225079

Dátum: 01.12.1984

Autori: Voráček Jaroslav, Parma Ludvík, Sladký Petr

Značky: současnou, elektronickou, termometrii, radiační, fotografickou, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro současnou radiační elektronickou a fotografickou termometrii, vyznačené tím, že sestává z tělesa fotografického přístroje /1/ spojeného s objektivem /2/, například teleobjektivem Cassegrainova typu, pro přívod tepelného zářivého toku na alespoň jedno fotoelektrické čidlo /3/, jehož elektrické výstupy jsou vyvedeny z tělesa fotografického přístroje /1/ konektorem /6/ k vyhodnocovacím elektronickým obvodům.

Způsob úpravy spektrálně nezávislého absorbujícího povrchu elementů čidel z piezoelektrické a pyroelektrické keramiky pro detektory energie a výkonu laserů a jiných zdrojů elektromagnetického záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 214976

Dátum: 15.09.1984

Autori: Boudyš Miroslav Ing, Sladký Petr, Voráček Jaroslav

Značky: povrchu, pyroelektrické, nezávislého, detektory, energie, laseru, elektromagnetického, způsob, výkonu, absorbujícího, elementů, jiných, úpravy, čidel, spektrálně, keramiky, piezoelektrické, záření, zdrojů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření spektrálně ne selektivního povrchu, v oboru vlnových délek 0,15 až 30 µm. Podle vynálezu se na optickou absorbující plochu čidla detektoru nanese vrstva vypalovací platinové suspenze. Vzniklá platinová vrstva se opatří částečnou vrstvou platinové černi. Vynález je možno použít i pro měření teplot radiačními metodami.