Škvára František

Spojivo na báze zomletého slinku portlandského cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279520

Dátum: 03.06.1998

Autori: Ďurovec Pius, Škvára František

MPK: C04B 24/18, C04B 7/02

Značky: spojivo, zomletého, portlandského, báze, cementů, slínku

Zhrnutie / Anotácia:

Spojivo obsahuje slinok portlandského cementu s merným povrchom 450 až 700 m2/kg a 0,2 až 5 % hmotn. derivátu lignínu zo skupiny lignínsulfonánu, sulfonovaného lignínu, pričom % hmotn. sú vztiahnuté na hmotnosť slinku a pH derivátu lignínu vo forme 10 % hmotn. roztoku je v rozmedzí 7,5 až 11. Spojivo môže ďalej obsahovať až 8 % hmotn. solí alkalického kovu až 40 % hmotn. latentne hydraulickej látky, ako sú granulované vysokopecné trosky alebo...

Zmes pre žiaruvzdorné účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 280385

Dátum: 08.10.1997

Autori: Ševčík Václav, Škvára František

MPK: C04B 7/02

Značky: žiaruvzdorné, účely

Zhrnutie / Anotácia:

Zmes na žiaruvzdorné účely obsahujúca 22 až 93,6 % hmotn. mletého kremičitanového portlandského slinku a/alebo bieleho cementu, vztiahnuté na hmotnosť celej zmesi, a 5 až 77 % hmotn. ďalších látok na prípravu žiaruvzdorných hmôt, vztiahnuté na hmotnosť celej zmesi, vybraných zo skupiny tvorenej jemne mletou metalurgickou troskou, vysokopecnou granulovanou troskou, popolčekom, produktmi kalcinácie alumosilikátov, puzolánmi, žiaruvzdorným...

Způsob přípravy cementové směsi prosté sádrovce

Načítavanie...

Číslo patentu: 270602

Dátum: 12.07.1990

Autori: Škvára František, Hrazdíra Jaroslav, Friml Zeněk

MPK: C04B 7/02

Značky: cementové, prosté, směsi, přípravy, způsob, sádrovce

Text:

...volně tskutá kaše s w 0,25 za prísady 1 t hmotnosti slínku Na 2 C 03 a 0,60 hotbosti slínku sulľonovaného polyfenolátu sodnoželezitáho. Pokud byla žáměsová voda s obäma přísadami pouzite ihned k přípravě kaše, byl počátek tuhnutí 70 minut. Jestliže byla záměsová voda 5 prísadamiponechána 60 minut před prípravou kaše, pak se počätektuhnutí zkrátil na 35 minut. Při použití způsobu podle vynálezu, kdy bylo do záměsová vody přidáno 0,05 k...

Způsob výroby cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 270044

Dátum: 13.06.1990

Autori: Ďurovec Pius, Škvára František, Všetečka Tomáš, Holan Vlastimil

MPK: C04B 7/52

Značky: cementářského, výroby, slínku, způsob

Text:

...deteilně experimentálně eledován, bylo e překvapením zjištěno, že ze určitých definovaných hodnot~provozních podmínek mlecího procesu dochází k drestickému zlepšení průběhu mlecího procesu při výrszném zvýšení měrného po vrchu rozemletého produktu. .Výše uvedené nedostatky známého stavu techniky jsou ted podstatnou měrou elimino. vány způsobem mletí oementářského slínku nebo/a strueky pro výrobu oementu s märným po. vrchom 240 ež 580 m...

Způsob přípravy betonové směsi s nízkým vodním součinitelem na bázi bezsádrovcového portlandského cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269363

Dátum: 11.04.1990

Autori: Škvára František, Všetečka Tomáš

MPK: C04B 28/04

Značky: součinitelem, cementů, směsi, bezsádrovcového, bázi, portlandského, nízkým, přípravy, vodním, způsob, betonové

Text:

...případě lze použít jednoduchých míchsćek pro přípravu malty. Postupom podle vynálezu odpadají potíže vyvolané nutnou resulací počátku tuhnutí betonových směsi z BS cementů, respektive důslsdky míchaní větších objemu betonových směsi z BS cementů na zkraccvání počátku tuhnutí. Způsob podle vynälozu dále umožňuje přípravu betonové směsi a kamenivem, jahož vlastnosti jsou rozloženy podle hloubky betonové směsi, kdy například horní vrstva může...

Směs pro přípravu stavebních hmot s vysokými počátečními pevnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 269193

Dátum: 11.04.1990

Autori: Škvára František, Hurníková Jana, Všetečka Tomáš, Hrazdíra Jaroslav

MPK: C04B 22/06

Značky: přípravu, stavebních, počátečními, směs, vysokými, pevnostmi

Text:

...experimenty použity partie, kta~ rá so odliäovnly v obsahu volného Gao, nnalysovaná glykolátovou metodou. Obsahy slkslii se v jednotlivých odběrooh slinků liěily max. o 0,2 .Z obr. 1 vyplývá, že obsah volného Ca 0 ve slinku výrazně ovlivňuáe počátečni pevnosti po 3 hodinách od přípravy kaše. Vysoká počáteční pevnosti byly zjiětěny u BS cenentu se slinku při obsahu volného Gao nad 1 i při velmi nízkěn obsahu CJA. naopak u B 8 censntu se...

Pojivo na bázi hydraulicky aktivních látek, zejména cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 257315

Dátum: 15.04.1988

Autori: Zadák Zdeněk, Hrazdíra Jaroslav, Škvára František

MPK: C04B 24/08

Značky: látek, aktivních, cementářského, bázi, pojivo, hydraulický, zejména, slínku

Text:

...Technologické problémy nastávají také v důsledku navlháváni sody při skladování.Přitomnost obou přísad v práškové formě znamená i nutnost intenzívnějšího zpracování(roztírání) směsi 2 BS cementů, jak vyplývá z A 0 202 771, Experimentální práce vedla k výsledkům, které jsou předmětem vynálezu, který odstraňuje uvedené nevýhody. Podstatou vynálezu je pojivo na bázi hydraulický aktivních látek, zejména cementářského slínku, obsahující 75,54 až...

Způsob výroby nových derivátů 9-chlorprednisolonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244662

Dátum: 15.04.1988

Autori: Zadák Zdeněk, Popelka Josef, Škvára František, Holub Josef, Pekárek Ladislav, Borovec Václav

MPK: C07J 5/00, A61K 31/57

Značky: výroby, derivátů, způsob, nových, 9-chlorprednisolonu

Text:

...k tomu, aby se dosáhlo 50 zhojení edému tlapky.C) Thymolytický efekt po orálnĺ aplikaciKrysy SPF o hmotnosti 70 až 110 g se v etherové narköze adrenalsktomují. Vždy 6 zvířat tvoří zkušební skupinu, které se po dobu 3 dnů podává orálně definované množství testované substance. čtvrtý den se zvířata usmrtí a stanoví se hmotnost jejích thymu.S kontrolními zvířaty se provádí totéž, dostávají však směs benzylbenzoátu s ricinovým olejem bez...

Uzavřený plnostěnný skříňový nosník, zejména pro jeřáby a jeřábové dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 239991

Dátum: 01.02.1988

Autor: Škvára František

MPK: B66C 6/00

Značky: jeřáby, dráhy, skříňový, uzavřený, nosník, jeřábové, zejména, plnostěnný

Text:

...zátěži, například stěn pod kolejnicí 3, dokonce škodlivé, neboĺ může 2 hlediska zatěžující sí ly výrazně znoršit únosnost stěny 1.Počet žlábků g v jednotlivých stěnách l nosníku obecně závisí na poměru tlouštky plechu stěny l s její velikosti. V praxi vyhovuje obvykle počet od jednoho do tří žlábků g, Odlišný může být rovněž počet žláhků g v jednotlivých stěnách l nosníku. Rozhodující je V tomto posledním případě umístění kolejnice A a z...

Pojivo se stabilizovanými vlastnostmi na bázi cementářského slinku prosté sádrovce

Načítavanie...

Číslo patentu: 253499

Dátum: 12.11.1987

Autori: Škvára František, Hrazdíra Jaroslav, Hurníková Jana, Zadák Zdeněk

MPK: C04B 22/06

Značky: vlastnostmi, bázi, cementářského, slínku, pojivo, stabilizovanými, sádrovce, prosté

Text:

...Měrný povrch pyrogenniho Sioz je ještě větší než měrný povrch úletu sioz a činí až zoo ooo m 2/kg.velikost částic sioz ve formě úletu je ai 100 x menšą než je velikost částic běžného cementu. Úlet Sioz je vzhledem k velikosti částic a fyzikálnimu stavu /amorfni formal vysoce reaktivní a působi v cementu nebo betonu jako vysoce účinná přisada. Reaguje s tvořičem se /nebo za prítomnosti/ ca/OH/2 za vzniku hydrosilikátů a aktivně se zúčastňuje...

Žáruvzdorná hmota pro vyzdívky, zejména monolitické vyzdívky metalurgických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 238719

Dátum: 16.03.1987

Autori: Pekárek Ladislav, Kolář Karel, Velička Bohuslav, Škvára František, Tyrlík Karel, Lovecký Josef

MPK: C04B 35/60

Značky: zejména, monolitické, metalurgických, hmota, zařízení, žáruvzdorná, vyzdívky

Zhrnutie / Anotácia:

Žáruvzdorná hmota určená pro pracovní zděné vyzdívky metalurgických zařízení, eventuálně pro žáruvzdorné monolitické vyzdívky, lité, dusané, příp. metané, která sestává z 70 až 92 % ostřiva a 8 až 30 % pojiva ne bázi cementu. Podstata řešení spočívá v tom, že pojivo obsahuje 0,01 až 4,5 % hmot. ve vodě rozpustného derivátu ligninu, např. linginsulfonanu alkalického kovu nebo kovu alkalických zemin a 0,005 až 2,25 % hmot. ve vodě rozpustného...

Způsob výroby plastifikátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 232304

Dátum: 15.07.1986

Autori: Tomis Bořivoj, Novotný Jaroslav, Milichovský Miloslav, Kadeřábek Vladimír, Kolář Karel, Zadák Zdeněk, Lébr František, Škvára František

MPK: C04B 13/24, C08H 5/02, C08K 5/07...

Značky: způsob, výroby, plastifikátorů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby plastifikátoru pro cementy, tvářecí těsta, keramické licí břečky, malty, betonu, injekční směsi apod., z ligninových sloučenin a kondenzátů amidických derivátů kyseliny uhličité s aldehydy. Roztok ligninové sloučeniny s výhodou lignosulfonát vápenatý obsažený v sulfitovém výluhu nebo v odpadní vodě se sráží amidickým kondenzátem s výhodou močovinoformaldehydovým v hmot. poměru lignin : kondenzát = 20 až 0,1 : 1, načež vzniklá...

Modifikované hydraulické pojivo na bázi cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 231635

Dátum: 01.05.1986

Autori: Zadák Zdeněk, Škvára František, Kolář Karel, Novotný Jaroslav, Friml Zdeněk

MPK: C04B 7/00

Značky: modifikované, slínku, hydraulické, bázi, pojivo, cementářského

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší hydraulické pojivo s na-stavitelnou dobou počátku tuhnutí. Modifikované hydraulické pojivo je založeno na směsi, sestávající z 85 až 99,89% hmotnostních umletého cementářského slínku, 0,1 až 10 % hmotnostních uhličitanu, kyselého uhličitanu, hydroxydu, křemičitanu, kyselého křemičitanu, kyselého siřičitanu nebo a/šťavelanu alkalického kovu, 0,1 až 5 % hmotnostních sole kondenzačního produktu směsi, sestávající z alespoň poloviny...

Hydraulické pojivo na bázi cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 228419

Dátum: 15.04.1986

Autori: Kolář Karel, Friml Zdeněk, Zadák Zdeněk, Škvára František, Novotný Jaroslav

Značky: bázi, pojivo, hydraulické, cementářského, slínku

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulické pojivo na bázi cementářského slínku mletého bez přítomnosti sádrovce na měrný povrch 150 až 3 000 m2/kg a jehož 5 až 95 % hmotnostní částice je menších než 5 um, aditiva na bázi soli sulfometylovaného kondenzačního produktu fenolů s formaldehydem, vyznačené tím, že obsahuje 85 až 99,89 % hmotnostních cementářského slínku, 0,1 až 5 % hmotnostních křemičitanu, kyselého křemičitanu, kyselého síranu, kyselého siřičitanu nebo/a šťavelanu...

2-(Aryloxyacetyloxy)ftalimidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246333

Dátum: 13.03.1986

Autori: Zadák Kolan, Koláo Karel, Škvára František

MPK: A01N 43/38, C07D 209/02

Značky: 2-(aryloxyacetyloxy)ftalimidy

Text:

...predmet vynálezu.Zmes Z-hydroxyftalimidu 0,07 mol a 20 cm 3 pyridínu zahrievame na cca 50 °C aProtection Council). Herbicídy z radu italimivdu sa v poľnohospodárskej praxi nepoužívajú.Teraz sa zistili 2-aryloxyacetyl-oxyfialimidy všeobecného vzorca Ik zmesi za miešania postupne pridávame 2-metyl-4-chlóríenoxyetanoylchlorid 0,075 mol. 30 min. necháme dolreagovat pri teplote 80 ~ 90 °C. Po ochladení zriedíme vodou. Vylúčenú zrazeniu...

Způsob mletí hydraulických aktivních látek, zejména cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 227205

Dátum: 15.11.1985

Autori: Vejchoda Jaromír, Barták Jaroslav, Zadák Zdeněk, Bouchal František, Novotný Jaroslav, Matušina Jan, Janda Vojtěch, Kolář Karel, Škvára František, Horoščák Tibor

Značky: mletí, zejména, látek, aktivních, cementářského, hydraulických, způsob, slínku

Zhrnutie / Anotácia:

Technologie mleti cementářského slinku na vysoké měrné povrchy bez sádrovce a dávkování potřebných přísad je v současnosti velmi aktuální. Přísady pro regulaci tuhnutí a podobně se dávkovaly v průběhu míchání směsí. Současným dávkováním jedné nebo více přísad - látek ze skupiny zahrnující deriváty ligninu, ve vodě rozpustný uhličitan nebo kyselý uhličitan alkalického kovu nebo kovu alkalické zeminy nebo rozpustnou sůl hydroxykyseliny jako je...

Směs pro stavební účely, prostá sádrovce

Načítavanie...

Číslo patentu: 225918

Dátum: 01.07.1985

Autori: Škvára František, Doležal Josef, Matušina Jan, Novotný Jaroslav, Tomis Bořivoj, Kolář Karel, Zadák Zdeněk

Značky: směs, sádrovce, prostá, účely, stavební

Zhrnutie / Anotácia:

Směs pro stavební účely prostá sádrovce, obsahující mletý cementářský slínek o měrném povrchu v rozmezí 150 až 1 000 m2/kg, kde 5 až 95% hmot. částic je menších než 5 mikrometrů, s přísadou 0,1 až 10% hmot. ve vodě rozpustného nebo suspendovatelného hydroxidu, křemičitanu, kyselého uhličitanu nebo uhličitanu alkalického kovu nebo kovu alkalické zeminy a popřípadě obsahující obecně známé přísady pro přípravu kaší, malt a betonů, jako jsou písek,...

Pojivo na bázi silikátů, prosté sádrovce

Načítavanie...

Číslo patentu: 225064

Dátum: 01.12.1984

Autori: Novotný Jaroslav, Friml Zdeněk, Kolář Karel, Zadák Zdeněk, Škvára František

Značky: bázi, pojivo, sádrovce, silikátů, prosté

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pojiva na bázi silikátů, prostého sádrovce. Podrobněji řečeno, předmětem vynálezu jsou přísady k pojivům založeným na mletém cementářském slínku, které mají kladný vliv na fyzikální vlastnosti pojiv, zejména které přispívají k zlepšení jejich tvárlivosti, oddalují počátek jeho tuhnutí a zvyšují jejich počáteční pevnosti. Počátek tuhnutí betonových směsí je obvykle odvislý na složení cementu, od použitého množství vody a závisí...

Pojivo na bázi silikátů, prosté sádrovce

Načítavanie...

Číslo patentu: 225063

Dátum: 01.12.1984

Autori: Kolář Karel, Zadák Zdeněk, Novotný Jaroslav, Škvára František, Friml Zdeněk

Značky: pojivo, prosté, silikátů, bázi, sádrovce

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pojiva na bázi silikátů prostého sádrovce. Přesněji řečeno, předmětem vynálezu jsou příměsi k pojivu na podkladě mletého cementářského slínku, které kladně ovlivňuje fyzikální vlastnosti pojiva, zejména které zlepšují jeho tvárlivost, oddalují počátek jeho tuhnutí a zvyšují počáteční pevnost. Začátek tuhnutí betonové směsi je zpravidla závislý na složení cementu, na použitém množství vody, na koncentraci cementu ve směsi betonu...