Škubna Jan

Vodivá pasta pre rastrovaciu elekrónovú mikroskopiu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246433

Dátum: 15.12.1987

Autori: Zegzulka Jioí, Krueek Zdenik, Škubna Jan, Frühauf Petr

MPK: C09D 5/24

Značky: elekrónovú, mikroskopiu, vodivá, rastrovaciu, pasta

Text:

...štátov je ich cena pomerne vysoká.Tieto nedostatky odstraňuje vodivá pasta pre raistrovaciu .elektrónovú mikroskopiu,ktorej p~odstatar spočíva v tom, že pozostáva zo sadzí o špecifickom .povrchu 100 až 1 500 mZ/g, vody a polyvinylalkoholovej disperzie s koncentráciou polyvinylalkoholu do 20 hmot. a strednou molekulovou hmotnosťou (4-6 .105 g/mól, pričom hmotnostný pom-er sadzí, sušiny polyvinylaľkoholu a vodyje 1110 až 110100.Výhody...

Tlakoplynový vypínač, zvláště vypínač s SF .sub.6.n.

Načítavanie...

Číslo patentu: 244237

Dátum: 15.12.1987

Autor: Škubna Jan

MPK: H01H 33/915, H01H 33/90, H01H 33/88...

Značky: vypinač, zvláště, tlakoplynový, sub.6.n

Text:

...mohou mít podstatné menší vnitřní průměr, postačí k naplnění vypínače menší množství drahého zhásecího plynu.Praktické provedení předmětu vynálezu je schematicky znázorněno na přiloženém obrázku,V jehož levé polovině je vypínač ve stavu zapnutém a v pravé polovině v okamžiku přerušeni styku mezi kontakty a vzniku oblouku.vzduchový pohon g s pístem Q vzduohového pohonu jsou na potenciálu země a jsou spojeny izolační tyčí Z s pístní tyčí...

Zařízení umožňující posuv ostřihávaného plechu po střihu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244234

Dátum: 15.12.1987

Autori: Škubna Jan, Nimeeek Petr, Krueek Zdenik

MPK: B23D 15/08

Značky: posuv, plechů, střihu, umožňující, zařízení, ostřihávaného

Text:

...nožů oboustrnnných ndžek bez demontáže zvedéku nastřiženého odpadu.Rovné je výhodou to, že jeho výménu lze p-ovddét blokovým způsobem. To vse umožňuje snížení potřebných prostojů e spolu s nízkýmí nároky na údržbu e obsluhu umožňuje zvýšiť. provozuschopnost e výrobnost nařízení e že rovněž umožňuje automatické řízení technologického procesu krokového ostříhňvdní plechu seěíknenýní horními noži na oboustranných nůłkdch.Na priložených...

Hydroizolační tixotropní suspenze a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 244031

Dátum: 16.11.1987

Autori: Krueek Zdenik, Frühauf Petr, Škubna Jan

MPK: C08L 95/00

Značky: suspenze, hydroizolační, způsob, její, tixotropní, přípravy

Text:

...55 až 65 bítumenu o oenetraci 50 nl 200 penetrnčních jednotek při teplotě 25 OC, zo 3 už 25 hmotnostních dilů jemně mleté hydrofilní montmorillonitické horniny e ořípadně z 0,1 až 20 hmotnostních dílů latexu bitadienstyrenového nebo chloroorenového kaučuku o koncentraci 30 až 65 .Podstata zpüsobu ořípravy hydroizolsční tixotropní suspenze spočívá v tom, že se jemně mletá hydrofilní montmoŕillonitická hornina suspenduje ve vodní fázi 3 potá...

Kluzně radiální ložisko s naklápěcímí segmenty

Načítavanie...

Číslo patentu: 244029

Dátum: 16.11.1987

Autori: Škubna Jan, Frühauf Petr

MPK: F16C 17/02, F16C 25/02

Značky: radiální, segmenty, kluzné, ložisko, naklápěcími

Text:

...stnvěcího šroubu, který je svým závitovým koncem uloäen ve stavěcím dorazu.Stevěcí doraz je uohycen vložiskovém tělese. Mezi stevěoí doraz a pouzdro je souose upreven pružný element. Stoupání závitů stavěcího šroubu a závitu etovłciho doruu u liii o 0,05 až 0,3 mm.Nezávislým netáčením stevěcího dorazu a stavěciho šroubu se ne principu diferenciálního ěroubu nastaví základní ložisková vüle, přičemž při vhodné volbl otoupdní obou súvitů není...

Hlavový nástavec pro odlévání ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241169

Dátum: 15.08.1987

Autori: Krueková Jitka, Stýblo Miloslav, Nimeeek Petr, Frühauf Petr, Škubna Jan, Hadrych Karel

MPK: B22D 7/10

Značky: nástavec, oceli, hlavový, odlévání

Text:

...plocha, podle vynálezu sníěrem nahoru svírá s osou kokily ostrý úhel.Výhodou hlavového nástavce podle vynálezu je skutečnost, že jeho uspořádáním dochází k úspoře tekutého kovu v rozích hlavy, lzterého se jinak nevyužíva k dosazovaní. Napríklad u ingotu o hmotnosti 4 tuny dojde k úspoře kovu použitím čtyř zkosených rohových izolačních klínů o 56 kg. Dále se dosáhne menších tepelných ztrát a hlava íngotu - zejména ve své horní čás ti - dostane...

Dávkovač jemně zrnitých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 233032

Dátum: 15.08.1986

Autori: Lukáš Stanislav, Škubna Jan

MPK: B65G 65/30, B65G 65/32

Značky: zrnitých, dávkovač, jemné

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je to, že k regulaci otáček, která je hlavní regulací, přistupuje další regulace dávkování zvětšováním aktivní části rotačního dávkovacího válečku. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že na dávkovací hřídel 1 uvnitř tělesa 5 je navlečen rotační váleček 2 uzavírající násypku 10 z jedné strany a dávkující jemně zrnitou hmotu do miskovitých vybrání po svém obvodě a pevný váleček 3 uzavírající násypku 10 z druhé strany.