Skrziszowski Amandus

Emulzní souprava válcovací tratě

Načítavanie...

Číslo patentu: 265696

Dátum: 14.11.1989

Autori: Hrček Jaromír, Skrziszowski Amandus, Sedláček Alois

MPK: B21B 45/02

Značky: válcovací, tratě, emulzní, souprava

Text:

...k sacímu kolektoru. vhodným uspořádáním armatur a potrubí se potom společně s instalací menší jednokomorové pomocné emulzní nádrže, která neobsahuje žádné prvky pro ošetřování emulze, snižuje doba potřebné pro odstavení válcovací tratě tak, že je možno přepnutí oběhového okruhu z hlavní emulzní nádrže na pomocnou emulzní nádrž a naopak provést např. při zastavení válcovací tratě při předávání směn. Dočasné připojení pomocné emulzní nádrže k...

Zařízení pro ošetření válcovacího oleje u soustavy technologického mazání a chlazení

Načítavanie...

Číslo patentu: 261490

Dátum: 10.02.1989

Autori: Šůla Ladislav, Pech Miroslav, Skrziszowski Amandus, Sedláček Alois

MPK: B01D 21/00

Značky: chlazení, válcovacího, soustavy, zařízení, mazání, technologického, oleje, ošetření

Text:

...uvedených částí je následující. Vypouštěcí výstup.j dě 1 icí,nádrže Q je připojen paralelně přes odkalovací uzavírací prvek gł k vstupu g kalové jímky § odkalovacím vedenímll a olejovým vedením lg přes olejový uzavírací prvek gg k přepedovému vedení L 5. Přepadové vedení lg propojuje přepadcvý výstup g dělicí nádrže Q s vstupem Q olejové jímky 1. Jak u olejové jímky 1, tak i u kalcvé jímky § nejsou zakresleny externí svody...

Zahušťovací zařízení kalů naplavovacího filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260813

Dátum: 12.01.1989

Autori: Skrziszowski Amandus, Sedláček Alois

MPK: B01D 33/14

Značky: kalů, zahušťovací, filtru, naplavovacího, zařízení

Text:

...v její spodní třetině. je vytvořen automa-stícký omezovač tlaku. který zabraňuje. aby došlo k úplnému nadzvednutí filtrační textílie s kalem a určuje stále stejné zatěževací podmínky pri krokování hrablového vyhrnovače s filtrační textílií a usazeným kalem.Príklad provedení zahušřovacího zařízení kalů naplavovacího filtru podle vynálezu je příkladně.schematícky znázorněn na přípojeném výkresu.Zahušřovací zařízení je tvořeno kalovou...

Zařízení pro mazání a chlazení kovových pásů ve dvacetiválcové stolici

Načítavanie...

Číslo patentu: 256843

Dátum: 15.04.1988

Autori: Skrziszowski Amandus, Tengler Václav, Sedláček Alois, Smazal Václav

MPK: B21B 45/02

Značky: chlazení, dvacetiválcové, stolici, kovových, mazání, pásu, zařízení

Text:

...kapalinu k pracovním válcům Q, jednak zavádějí válcovaný púc gä do válcovací mezery při přípravě válcovéní. vodítka Z jsou uchycena na držácích g upevněných na svielých bočních stěnách vývctků 3. Uzavření vnitřního prostoru stolice je z čelní strany provedcno pomocidveří lg/ze zadní strany je napevno uchyceno víko g (obr. ), 3 25 sa 43kterým procházeji čtyři hnaci vřetena. která nejsou zakrcslona. vo vstupnim a výotupnim otvoru 3 jsou z obou...

Rozvod technologické kapaliny víceválcové válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 256533

Dátum: 15.04.1988

Autori: Skrziszowski Amandus, Sedláček Alois

MPK: B21B 27/06

Značky: stolice, kapaliny, technologické, válcovací, víceválcové, rozvod

Text:

...s hlavním přívodním vedením łg, v němž je uspořádán regulační ventil gg tlaku, který nezávisle na protékajícím-množství technologické kapaliny udržuje v hlavním pří vodním vedeníł§ automaticky kcnstantní tlak. V tomto případěje regulační ventil gg tlaku a regulátor proveden na bázi pneu matického řízení. V Přívodním vedení § levých vodítck ł jsou ve směru toku technologické kapaliny uspořádány nejprve uzavírací 7 a potom regulační...

Zařízení pro napájení a elektrohydraulické ovládání vysokotlakých mechanismů válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 256016

Dátum: 15.04.1988

Autori: Skrziszowski Amandus, Novotný Ladislav, Tachovský Karel

MPK: F15B 21/02, B21B 37/08

Značky: válcovací, napájení, zařízení, vysokotlakých, elektrohydraulické, stolice, ovládání, mechanismu

Text:

...a kontrola elektrohydraulického ovládání válcovací stolice s funkčním minimálním tlakom, válcování v nepředepjatém režimu se středním pracovním tlakom a válcování v předepjatém režimu s maximálním pracovním tlakom.Při funkčné minimálním napájecím tlaku je pružně umožněno spolehlivě, bez nebezpečí přetížení váloovaoí stolice havarijními silami, provádět kontrolu logických stavů možného přepinatelného redundantního...

Kalová jímka pomocných soustav válcovací tratě

Načítavanie...

Číslo patentu: 236270

Dátum: 01.02.1988

Autori: Šůla Ladislav, Bednář Václav, Skrziszowski Amandus, Sedláček Alois

MPK: C02F 1/40, B21B 45/00

Značky: kalová, tratě, válcovací, pomocných, soustav, jímka

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snížit koncentraci oleje v odpadních vodách a zlepšit tak podmínky v místech jejich likvidace, případně umožnit odebírání upotřebeného oleje k regeneraci. Uvedeného účelu se dosáhne jednoduchou úpravou sifonového přepadu, propojujícího vodní a olejovou komoru kalové jímky, kde spodní hrana jeho pláště je uspořádána nad úrovní ústí sacího koše čerpadla olejové komory. Výstup tohoto čerpadla je připojen mezi uzavírací prvky...

Způsob spojování plastových trnů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239973

Dátum: 01.02.1988

Autori: Kocourek Milan, Skrziszowski Amandus, Sedláeek Alois

MPK: B29C 53/36

Značky: způsobu, provádění, trnů, spojování, zařízení, tohoto, plášťových, způsob

Text:

...konce trnu.l, kde na jedné části je kuželový čep g o vreholovám úhlu jí, dál. ee Q e velkém průměru 2. Na druhé části trnu 1 je znázorněne kuželovd dutina 1 o vroholovám úhlu,9 L hloubce Q a velkém průměru 2. Kuželový čep g je zhotoven pomocí rotačního okružovaoího nástroje Q, jež je v řezu a pohledu znázorněn na obr. 3. Rotační okružovaeí nástroj Q seetávä z těleee 1 opatřeného kuželem Morze pro upevnční nástroje v předloze obráběcí...

Zapojení emulzní soustavy technologického mazání a chlazení výrobních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236193

Dátum: 01.12.1987

Autori: Skrziszowski Amandus, Bednář Václav, Sedláček Alois, Šůla Ladislav

MPK: F16N 39/06

Značky: mazání, soustavy, emulzní, chlazení, technologického, zapojení, strojů, výrobních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší snížení obsahu cizích olejů v emulzi, přiváděné na hlavní filtr, na minimální množství. Za tím účelem je k dolní části vstupní komory a pomocné komory vícekomorové nádrže sacím potrubím připojeno paralelně filtrační čerpadlo, propojené výtlačným potrubím s hlavním filtrem. Výstup hlavního filtru je odpadním potrubím spojen s vnějším vstupem kolektoru, k jehož výstupu je připojeno sacím potrubím oběhové čerpadlo. Kolektor je...

Bezvôľová matica pohybovej skrutky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243918

Dátum: 15.11.1987

Autori: Sedláeek Alois, Dušek Jan, Skrziszowski Amandus

MPK: B23Q 5/34

Značky: bezvôľová, skrutky, matica, pohybovej

Text:

...s osou stredového» závitového otvoru, do ktorej je zapustená stabilizačná poistka.Výhody uvedeného riešenia podľa vynálezu spočívajú predovšetkým v jednoduchosti a. v priestorovej nenáročnosti konštrukcie. Vymedzenie závítovej vôle sa. vykonájednoducho dotiahnutím piestu. Pre spoľahlivü funkciu bezvůľovej maaztice nie je potrebný žiadny prídavný agregát. Závitová vôľa medzi vodiacou skrutkou a maticou sa vymedzuje osovým predpätím...

Zařízení pro řízení tepelného režimu válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 250265

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pařízek Jan, Skrziszowski Amandus, Novotný Ladislav

MPK: B21B 37/10

Značky: stolice, řízení, zařízení, tepelného, válcovací, režimu

Text:

...1, v iuěmž je íispořadán regulační prvek 3, například pneumatický remlečazí ventil,přičemž regulační smyčka je uzavřena z hlavního přívodního vedení 1 přes převodnik 4 tlaku, regttlátor 2 tlaku, polohový stabilizátor 8 regulačního prvku 3 a regulační prvek 3. jednotlivé prvky tohoto regulačního obvodu jsou napájeny Linifikovanýiíi pneumatickým signálem, napájení není na obrázku, naznačeno. Zadávací vstup c regulátoru 2 tlaku je propojen s...

Zařízení pro odstraňování odloučených olejů z pásového gravitačního filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 229780

Dátum: 01.05.1986

Autori: Bednář Václav, Sedláček Alois, Šůla Ladislav, Skrziszowski Amandus

MPK: B01D 33/38

Značky: odloučených, pásového, zařízení, filtru, gravitačního, odstraňování, olejů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro odstraňování odloučených olejů z pásového gravitačního filtru, opatřeného přetokovým otvorem a vtokovou komorou, spojenou filtračním vedením včetně filtračního čerpadla s pomocnou komorou dvoudílné emulsní nádrže, vyznačující se tím, že sestává jednak z přetokové komory (24), přiřazené k přetokovému otvoru (18) a spojené přetokovým vedením (20)s pomocnou komorou (12) dvoudílné emulsní nádrže (10) a jednak z přepouštěcí komory (8),...

Zařízení pro odstraňování odloučených olejů z emulzní nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: 229483

Dátum: 01.03.1986

Autori: Šůla Ladislav, Sedláček Alois, Skrziszowski Amandus, Bednář Václav

MPK: B21B 45/02, C02F 1/40

Značky: nádrže, emulzní, olejů, zařízení, odloučených, odstraňování

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšit odstraňování odloučených olejů včetně nečistot z emulze a tak zabránit případnému znehodnocování výrobků, např. vyválcovaných a žíhaných pásů, atd. Uvedeného účelu se dosáhne zařazením pomocného čerpadla mezi vertikálně přestavitelnou nornou nádobu uspořádanou v pomocné komoře nádrže a vstupní komoru nádrže. Olejovitá vrstva včetně nečistot je tak z pomocné komory nádrže neustále převáděna do vstupní komory nádrže,...

Zařízení pro chlazení a mazání válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 229140

Dátum: 01.02.1986

Autori: Skrziszowski Amandus, Bednář Václav, Sedláček Alois, Šůla Ladislav

MPK: B21B 43/00

Značky: zařízení, stolic, mazání, chlazení, válcovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je umožnit při odstavení technologické soustavy u jedné z válcovacích stolic, válcování na obou válcovacích stolicích. Uvedeného účelu se dosáhne jednoduchým propojením jednotlivých technologických soustav jednak přepouštěcím vedením s přepouštěcím uzavíracím prvkem mezi kartery válcovacích stolic a odpadními uzavíracími prvky odpadních vedení a jednak spojením uzlových bodů obou soustav propojovacím vedením s propojovacím...

Oběhová soustava technologické kapaliny válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 220519

Dátum: 15.11.1985

Autori: Bednář Václav, Sedláček Alois, Skrziszowski Amandus, Brabec Jiří

Značky: kapaliny, stolice, technologické, oběhová, válcovací, soustava

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká technologické oběhové soustavy válcovací stolice, kde se zamezuje styku uniklého speciálního oleje s jinými uniklými médii, jako například chladicí vodou, mycími prostředky apod. Pro tento účel je pod úrovní válcovací stolice, vyjma kalové jímky, ještě uspořádána sběrná jímka a olejová jímka, jejíž horní hrana je uspořádána nad úrovní přepadové hrany kalové jímky. Výpusť sběrné jímky je pak paralelně propojena s vypouštěcím...

Zařízení, zejména pro plnění a vyčerpávání nádrží technologické kapaliny u válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 220518

Dátum: 15.11.1985

Autori: Skrziszowski Amandus, Šůla Ladislav, Sedláček Alois, Bednář Václav

Značky: kapaliny, plnění, zařízení, nádrží, vyčerpávání, zejména, stolice, technologické, válcovací

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení umožňuje přesnou kontrolu hospodaření a spotřeby technologické kapaliny, případně médií dalších soustav válcovací stolice. Pro tento účel jsou mezi nádržemi, rampou a skladem vhodně uspořádány plnicí čerpadlo, vstupní uzavírací prvek plnicího vedení rampy, vstupní zpětný prvek plnicího vedení rampy, uzavírací prvek plnicího vedení skladu, vstupní průtokové měřidlo, přičerpávací větev, vyčerpávací vedení, manipulační čerpadlo, výstupní...

Zpětné vedení technologické kapaliny u válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 220517

Dátum: 15.11.1985

Autori: Skrziszowski Amandus, Sedláček Alois, Šůla Ladislav, Bednář Václav

Značky: kapaliny, válcovací, zpětné, technologické, stolice, vedení

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení podle vynálezu odstraňuje možný poruchový stav válcovací stolice a ztrátu technologické kapaliny, zaviněný případným zaplněním zpětného vedení a přeplavením karteru stolice technologickou kapalinou. Pro tento účel je nad svodnou podlahou sběrné jímky ve zpětném vedení uspořádáno rozváděcí těleso, opatřené v horní části přepouštěcím otvorem, na němž je upravena pohyblivá krycí deska. V boční stěně rozváděcího tělesa je pak uspořádán...

Zařízení pro regulaci tepelného režimu pásů válcovaných za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 219757

Dátum: 15.09.1985

Autori: Skrziszowski Amandus, Žák František, Sedláček Alois, Brabec Jiří

Značky: válcovaných, režimu, pásu, regulaci, studena, tepelného, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro regulaci tepelného režimu pásů, válcovaných za studena, které zaručuje dodržení teploty spásu v požadovaném rozmezí na výstupu ze stolice. Podstatou vynálezu je zapojení jednotlivých bloků zařízení, které sestává z řídicího bloku, čidel teploty pásu, čidla rychlosti válcování, čidel tlaku média v tryskách, ovládacích prvků regulačních ventilů v přívodních vedeních, ovládacího prvku střídacího ventilu rozváděcího a...