Škrna Stanislav

Odparka k zahušťování kyseliny sírové

Načítavanie...

Číslo patentu: 268410

Dátum: 14.03.1990

Autori: Klimeček Rostislav, Kehar Josef, Choura Václav, Škrna Stanislav

MPK: B01D 1/14

Značky: kyseliny, odparka, sírové, zahušťování

Text:

...přicházející do styku se spalínaui se jeví odpsrka k zahuäčování kyseliny sírová příýu kontakte se spalinaai,opatřená ponornou rourou pro přívod spalín z hořáku do zahultovsná kyseliny sírová a cirkulační prstence podle vynálezu, jehož podstate spočívá v tou, že přívodní trubka kyseliny sírová k zahuščování je zaústčna pod ústí ponorná roury do prostoru vymezenáho povrche válce, který vznikne prodlouženín povrchu cirkulačního prstence el...

Způsob využití zředěného oxidu siřičitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 250906

Dátum: 14.05.1987

Autori: Bocko Jozef, Violová Anna, Kehar Josef, Štefanka Ladislav, Klimeček Rostislav, Škrna Stanislav, Trnka Pavel

MPK: C01B 17/48

Značky: siřičitého, využití, zředěného, způsob, oxidů

Text:

...vynálezu se odstraňují některé technické překážky, které za dosavadniho stavu byly důvodem proč se pro výrobu koncentrovaného roztoku čistého hydrogensiřičitanu sodného nezhodnocovaly zdroje odpadních plynů obsahující oxid siřičitý. Jmenovitě rozpouštěním sody ve vratném absorpčním roztoku místo ve vodě se dosahuje zvýšení reakční rychlosti rozpouštění, a to při takové koncentraci vody, že prostým dosycením jen asi 20 2 hmot. celkově...

Způsob zpracování siřičitanu hořečnatého, vznikajícího při odsiřování spalin magnezitovou metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 231040

Dátum: 15.06.1986

Autori: Vejvoda Josef, Škrna Stanislav, Králíček Jaroslav, Najmr Stanislav, Jerman Zdeněk

MPK: C01F 5/42

Značky: vznikajícího, metodou, horečnatého, siřičitanu, odsířování, spalin, způsob, zpracování, magnezitovou

Zhrnutie / Anotácia:

Podle vynálezu se siřičitan hořečnatý rozpustí v chlorovodíku v příbližně stechiometrickém poměru, vzniklý koncentrovaný plynný oxid siřičitý se zpracuje např. na kyselinu sírovou. Roztok se zahustí na obsah 10 až 46 % hmotnosti MgCl2 a tepelně se rozloží za vzniku oxidu hořečnatého, který je produktem,a chlorovodík se vráti do procesu. Nevržený způsob je zejména výhodný, použije-li se siřičitan hořečnatý rafinovaný.

Trubková výplň

Načítavanie...

Číslo patentu: 223726

Dátum: 15.04.1986

Autori: Vávra Václav, Vyleťal František, Škrna Stanislav

Značky: výplň, trubková

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo vyřešit konstrukční uspořádání trubkové výplně. Tohoto cíle se dosáhne tak, že do absorpčního aparátu se vsunou svisle uspořádané vzájemně se dotýkající hladké nebo profilované trubky. Prostor uvnitř každé trubky se rozčlení vloženými výplňovými elementy, jako jsou například Pallovy kroužky, nebo se na plášti trubek provedou výřezy a uvolněná část se vyhne dovnitř.

Způsob zpracování siřičitanu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 223260

Dátum: 15.03.1986

Autori: Najmr Stanislav, Jerman Zdeněk, Škrna Stanislav

Značky: způsob, horečnatého, zpracování, siřičitanu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo nalézt metodu čištění siřičitanu hořečnatého. Tohoto cíle se dosáhne a tak, že se na siřičitan hořečnatý působí aldehydem, případně také oxidem uhličitým, načež se kapalná a pevná fáze od sebe oddělí a jednotlivě se zpracovává. Vzniklý čistý roztok aldehydbisulfitu hořečnatého lze kalcinací přepracovat na velmi čistý oxid hořečnatý.

Průmyslová pračka plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220692

Dátum: 15.12.1985

Autori: Choura Václav, Klimeček Rostislav, Škrna Stanislav

Značky: pračka, plynů, průmyslová

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo nalézt jednoduchou konstrukci průmyslové pračky plynů, vhodné zejména pro velké objemy. Tohoto cíle se dosáhne tak, že pračka sestává z jediného horizontálně uspořádaného tunelu nebo kanálu, který je uvnitř opatřen svislými přepážkami. Tyto přepážky usměrňují plynnou fázi střídavě ke dnu nebo ke stropu. Mezi jednotlivými přepážkami je vertikálně orientovaná výplň, která je v každé sekci samostatně smáčena.

Způsob odstraňování kysličníků síry z odpadních průmyslových plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220670

Dátum: 15.12.1985

Autori: Pálffy Alexander, Klimeček Rostislav, Kadlas Pravdomil, Škrna Stanislav, Kehar Josef

Značky: způsob, síry, průmyslových, kysličníku, plynů, odstraňování, odpadních

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo nalézt metodu jak vypírat kysličníky síry z průmyslových plynů s využitím odpadní kyseliny sírové. Tohoto cíle se dosáhne tak, že odpadní plyny o teplotě vyšší, než je jejich rosný bod se vypírají kyselinou sírovou o koncentraci 10 až 30 % hmot., která dále obsahuje 1 až 13 proc. hmot. síranu železnatého. Je vhodné používat kyselinu sírovou z výrobny titanové běloby. Vypírací kyselina necirkuluje v absorpčním uzlu.

Způsob desodorace odpadních plynů a vzdušnin

Načítavanie...

Číslo patentu: 225224

Dátum: 01.12.1984

Autori: Kehar Josef, Klimeček Rostislav, Rosypálek Josef, Filip Věroslav, Škrna Stanislav, Janoušek František

Značky: plynů, vzdušnin, odpadních, desodorace, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob desodorace odpadních plynů a vzdušnin z procesů zpracování živočišných materiálů, zejména veterinárních asanačních provozů, působením vodních roztoků chemicky aktivních látek, se kterými jsou odpadní plyny a vzdušniny uváděny do intenzivního kontaktu, vyznačený tím, že do prostoru nad místem úniku pachových těkavých látek a/nebo do vypíracího kontaktního aparátu kolonového typu pro desodoraci odpadních plynů a vzdušnin se přivádí...