Skřepek Jan

Jednolícní vícesložková osnovní pletenina v kombinované vazbě

Načítavanie...

Číslo patentu: 269614

Dátum: 11.04.1990

Autori: Reinisch Milan, Skřepek Jan

MPK: D04B 21/00

Značky: osnovní, pletenina, kombinované, vícesložková, jednolícní, vazbě

Text:

...obr. l, na obr. 3 rubní stranu tříšložkové pleteniny, na obr. 4 řez C - C pleteninou podle obr. 3 a na obr. 5 jiný řez B - B pleteninou podle obr. 3. Na obr. 1 je znázorněna vazba licni strany jednolícní dvousložkově osnovní pleteniny v kombinované vazbě z protisměrného kladeni.Do zpevňovací soustavy bylo použito kladení podkládaneho sukna v plněm návleku, které tvoří očka g a spojovací klíčky Z jádrově složky pleteniny a napomáha...

Zobjemněná osnovní pletenina

Načítavanie...

Číslo patentu: 269459

Dátum: 11.04.1990

Autori: Sokol Václav, Skřepek Jan, Reinisch Milan

MPK: D04B 21/00

Značky: pletenina, zobjemněná, osnovní

Text:

...pletařském stroji. Konstrukčním provedením vazební struktury, tj.kombinaci příčně orientovaných úaeků výplňkových nití se základní pleteninou možno dosáhnout napodobení chytových nebo lísovaných vzorů v osnovních pleteninách.Princíp a bližší vysvětlení společných znaků vazby několika příkladných provedení zobjemněných oanovních pletenín jsou zřejmě z výkreaů, které znázoršují jejich rubní stranu, a to na obr. 1 s jednoduchými očky v...

Vzorovaná osnovní pletenina s plastickým efektem ve dvojité kombinované vazbě

Načítavanie...

Číslo patentu: 267432

Dátum: 12.02.1990

Autori: Skřepek Jan, Reinisch Milan

MPK: D04B 21/06

Značky: plastickým, vzorovaná, dvojité, osnovní, pletenina, vazbě, kombinované, efektem

Text:

...rubní straně, například přesazeně nebo ve skupinách sloupků souvisle nebo přerušovaně,případně přesazeně nad sebou vytvořena ve směru sloupků oček zhuštěná vazební místa v sousedství plasticky vystupujících skupin různě dlouhých smyček z efektní soustavy niti. Tato vazební místa obsahují jak očka efektní soustavv niti a očka základní pleteniny. tak 1 vložené nitě pomocné soustavy provázané a stažené obloučky z kladení pod jehlami-...

Vzorovaná osnovní pletenina s plastickým a nebo barevným efektem v trojité kombinované vazbě

Načítavanie...

Číslo patentu: 265850

Dátum: 14.11.1989

Autori: Sokol Václav, Skřepek Jan, Reinisch Milan

MPK: D04B 21/00

Značky: plastickým, vazbě, efektem, trojité, pletenina, vzorovaná, kombinované, osnovní, barevným

Text:

...pro svůj plastický drobný vzor.Príncip konstrukce osnovni pleteníny a bližší výsvětleni podstaty vynálezu jsoďzře z přiložených výkresů, které znàzorňuji na obr. 1 provedení s pravidelným rozloženim zobjemněných shluků oček ve dvou řádcich nad sebou střidavě přesazeně v každém sloupku oček, na obr. 2 provedení s pravidelným rozloženim zobjemněných shluků oček po dvou řádcich nad sebou s postupným rozšiřenim a zúženim vzdálenosti mezi dvěma...

Hladká nebo vrapovaná pletená cévní protéza

Načítavanie...

Číslo patentu: 265167

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kramplová Milada, Procházka Rostislav, Pospíšil Lubomír, Skřepek Jan

MPK: A61F 2/24, D04B 21/20

Značky: vrapovaná, hladká, pletená, protéza, cévní

Text:

...uzavření protézy. V tomto místě byla propustnost stěny cévni protézy po upletení vyšší a bylo nutnoji dodatečně snížit sešitím přídavnou nití. Tento nedostatek je odstraněn podle vynálezu tím,že vyztužení v předmětném místě přechodu protézý je provedeno z překřížených spojovacích kliček oček spojovacích soustav nití.Pro vyloučení natočení protézy, resp. zkroucení protézy během jejího připojování k jinýmcévám při operací slouží plastické...

Jednolícní osnovní pletenina

Načítavanie...

Číslo patentu: 261558

Dátum: 10.02.1989

Autori: Skřepek Jan, Dániel Mikuláš, Sokol Václav

MPK: D04B 21/08

Značky: jednolícní, pletenina, osnovní

Text:

...oblastech s využitím jejich paranetrů, například- 3 . 231 558 na geotextilie nebo na základě dekoračních vlastností kovů například pro bížuterní průmysl, pri výrobě svítidel e po dobně.Ke splnění těchto cílů směřnje jednolícní osnovní pletenina ze dvou nebo více nitových komponentů, která obsahuje alespoň jednu nitovou soustevu z přírodních organických a//nebo chemických vláken a alespoň dvě další nitové soustavy z enorganických, zejména...

Dvou nebo vícesložková osnovní pletenina

Načítavanie...

Číslo patentu: 261484

Dátum: 10.02.1989

Autori: Dániel Mikuláš, Sokol Václav, Skřepek Jan

MPK: D04B 21/08

Značky: vícesložková, pletenina, osnovní

Text:

...na povrchu pletenin.- 3 261 484 Z uvedených důvodů byly již navrženy osnovní pleteniny,jejichž konečné podoby při úpravě bylo dossženo tím, že se podíl textilních vláken v použitých skaných nitích úplně odstraní, zatímco se podíl anorganických nití zachová a tvarově mění, tj. zobjemňuje, čímž se mění vzhled, struktura i vlastností výsledné pleteniny. Mezi reprezentanty této skuup piny pletenin patří jednolícní osnovní pletenina ze dvou nebo...

Dvojitá osnovní pletenina s plastickým a/nebo barevným efektem

Načítavanie...

Číslo patentu: 260935

Dátum: 12.01.1989

Autori: Sokol Václav, Skřepek Jan, Reinisch Milan

MPK: D04B 21/10

Značky: osnovní, barevným, pletenina, dvojitá, efektem, plastickým

Text:

...3 ze suknového kladení. S tímto základním plným úsekem B sousedi z oboustran efektni úsek Q sestávajicí ze skupin mezi sebou vazebně spojených dvou sloupku zdvojených oček 3 efektního ůseku Q. Tato zdvojená očka g obou eťektníoh úseku 5 jsou vytvořena z přímého a suknového kladení stejně jako zdvojená očka l základniho plného úseku É se kterým jsou vazebně propojena. Jak je patrno ze zvětšeného pohledu na licní stranu této jednolícní osnovní...

Jednolícní osnovní pletenina s drobným plastickým a prolamovaným vzorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 260698

Dátum: 12.01.1989

Autori: Sokol Václav, Reinisch Milan, Skřepek Jan

MPK: D04B 21/10

Značky: plastickým, drobným, prolamovaným, vzorem, jednolícní, osnovní, pletenina

Text:

...směrech. Založený příčný útek a prodloužené kladenipod jehlami mebo mezi sloupky oček zajišřuje vysokou pevnost a plnost pleteniny. Plastický efekt je možno zdůraznit na obou stranách povrchu pleteniny provlékáním podélného útku do otvorů základní složky. Rubni strana pleteniny je v důsledku v podstatě podélné orientace spojovacích kliček z přimého kladení a jejich postavení napřič vůči vkládaným délkovým útvarům vhodná pro povrchovou...

Vysoce prodyšná jednolícní osnovní pletenina

Načítavanie...

Číslo patentu: 259984

Dátum: 15.11.1988

Autori: Skřepek Jan, Sokol Václav, Reinisch Milan

MPK: D04B 21/10

Značky: jednolícní, pletenina, osnovní, vysoce, prodyšná

Text:

...otvorů.Na obr.1 je znàzorněna vysoce prodyšnà jednolicni osnovni pletenina s plastickým vzorem na obou stranách, jejiž zbklad je vytvořen z jednoduchých oček 1 ve skupinóch A po třech sĺoupcich, které se v řâdcich R 2, R 3, R 5, R 6, EE vzájemné proe vazuji přičemž vznikaji otvor Q G miŠĺechvzàjemného provazovániskupin A stoupků nad sebou. Ve sloupcich §§, gý,io, gjaàkjgve všech řàdcich zdvojená očko a, ktoré ohraničuji a zesiluji stěny otvorů...

Osnovní pletenina z nejméně dvou soustav nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 259141

Dátum: 17.10.1988

Autori: Skřepek Jan, Dániel Mikuláš, Sokol Václav

MPK: D04B 21/00

Značky: soustav, pletenina, osnovní, nejméně, nití

Text:

...lze považovat zo výhodnou noinoot konfokťního zpracování osnovních plotonín booblodu na průboh fddků I sloupků očok, tj. a líbovolw unýn poklůdlnío kroolonýoh poloh vo otříhlrnö.Plotonínou podlo vynllozu je oołno 3 úopčchon ínítovot vzorovbní pomocí olopoho klodení, případně také některé typy zůtołných plotonín. no základě uplotnłní uoonotríckých tvarů drobných otvorů vo vozbl plotoníny, způooboných vyctupujíoíní obloučky zo...

Vyztužená pletenina v osnovní vazbě

Načítavanie...

Číslo patentu: 258569

Dátum: 16.08.1988

Autori: Dániel Mikuláš, Sokol Václav, Skřepek Jan

MPK: D04B 21/00

Značky: osnovní, vazbě, vyztužená, pletenina

Text:

...jako antistatické neho tepelně izolační ochrany, do podkladů koberců a podobné.Podstata vynálezu je blíže vysvětlena na aplikacích podle přiložených obrázků, které znázorñují typická příkladná provedení výztužné jednolícní pleteniny po tepelné nebo chemické úpravě, a to na obr. 1 se dvěma výztužnými složkami z anorganických vláken uprostřed pleteniny, z nichž jedna tvoří společná očka se dvěma vazebními složkami z textilních vláken V podobě...

Jednolícní osnovní pletenina s plastickým a prolamovaným efektem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256772

Dátum: 15.04.1988

Autori: Skřepek Jan, Reinisch Milan, Sokol Václav

MPK: D04B 21/10

Značky: efektem, pletenina, osnovní, plastickým, prolamovaným, jednolícní

Text:

...avšak rovněž šikmo, připadně je vzájemné kombinovat. Je také možno zesilovat základ ní a efektni soustavy nejneně jednou další nitovou soustavou,256772 4například kľsdenłn pod johlsni, přičnýn útkes, podšlnýs útksn Jopod.Bátka obloučků spojovscichkkliček je tskb závislá na dólkůch rubnłch kličsk s tvaru vyborcení očok základni složky na rubnł stranu. Nüktsrà očko so na licni straně objemñujią čin dochází k jejich dofornacł na rubni stranu...

Osnovní pletenina

Načítavanie...

Číslo patentu: 256211

Dátum: 15.04.1988

Autori: Skřepek Jan, Sokol Václav, Reinisch Milan

MPK: D04B 21/00

Značky: pletenina, osnovní

Text:

...s touto základni složkou společná očka A v řádcich 33, 33, přičemž jsou tato společné očka A mezi sebou spojena na rubní straně pleteniny navolněnými obloučky 1. Druhá efektní složka tvoří se základni složkou společná očka 5 v řádcich 33, 35 V jednom sloupku nad sebou a pokračuje na licní straně pleteniny obloučky §, které přecházejí do sousedního sloupku oček. Obloučky 1 na rubní straně pleteniny a obloučky g na lícní straně pleteniny...

Jednolícní osnovní pletenina s plastickým a/nebo barevným efektem

Načítavanie...

Číslo patentu: 255145

Dátum: 15.02.1988

Autori: Dániel Mikuláš, Sokol Václav, Skřepek Jan

MPK: D04B 21/00, B32B 15/00

Značky: barevným, jednolícní, osnovní, efektem, pletenina, plastickým

Text:

...úpravy se vytvořily z anorganické složky efektní soustavy z některých oček l vyborcené úseky 3 a z anorganické složky efektní soustavy některých spojovącích kliček 3 vyborcené úseky 5. Pomocná složka efektní soustavy si podržela svůj původní tvar v podobě oček 3 pomocné složky, respektive v podobě spojovacich kliček Q pomocné složky a zůstala v nosné konstrukcí pleteniny. Jde o nepravídelný plastický efekt 2 uvolněných vyborcených úseků 3,...

Prolamovaná osnovní pletenina s vazebně ohraničeným síťovým vzorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253649

Dátum: 12.11.1987

Autor: Skřepek Jan

MPK: D04B 21/00

Značky: pletenina, osnovní, prolamovaná, ohraničeným, sítovým, vazebně, vzorem

Text:

...na obr. 1 pleteninu ze dvou nitových soustav 3 jednoduchýmí očky ve spojovacich řádcích a v místech spojů. vytvořených z jednoho řádku, na obr. 2 pleteninu rovněž ze dvou nitových soustav a s jednoduchými očky ve spojovacích řádcích a v místech spojů. které jeou vytvořeny ze dvou řádků nad sebou. na obr. 3 pleteninu ze dvou nitových soustav s jednoduchými očky ve spojovacích řádcích e se zdvojenýmí očky ve zvolených řádcích v místech...

Zesílená pletenina v osnovní vazbě s plastickým a/nebo barevným efektem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253638

Dátum: 12.11.1987

Autori: Dániel Mikuláš, Skřepek Jan, Sokol Václav

MPK: D04B 21/00

Značky: barevným, vazbě, efektem, plastickým, pletenina, zesílená, osnovní

Text:

...pleteného ~varu, například efektní nitě. Znázorněně vazby pletenin podle obr. l aí 3 představují již konečnou podobu pletenin, to jest finální výrobek po úpravě, při ktoré se očko, spojovací kličky nebo kladení pod jehlami, obsahující anorgickou a pomocnou složku vlivem tepelné úpravy v některých místech pleteniny rozdělí. při čemž se tvoří alespoňčástečně obnažené vyborcené úseky z organické složky efektní soustmvy nití a-zbývající původní...

Osnovní pletenina, obsahující nejméně tři niťové soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252930

Dátum: 15.10.1987

Autori: Dániel Mikuláš, Skřepek Jan, Sokol Václav

MPK: D04B 21/00

Značky: osnovní, obsahující, nejméně, soustavy, pletenina, niťové

Text:

...to na obr. 1 a 2 se základem ze dvou nítových soustav ve vazbě uzav řeného tríkotu a s výztužnou nitovou soustavou ve výplňkovém kladení jako mezívrstvy pleteníny, přičemž je na obr. 1 nakreslena vazba pleteníny po tepelné úpravě, zatímco na obr. 2 po rozpuštění pomocné textilní složky jako součástí výztužné nítové soustavy. Na obr. 3 je znázorněna osnovní pletenína podle vynâlezu se základom ze dvou nítových soustav ve vazbě uzavřeného...

Jednolícní osnovní pletenina s vyztuženým plastickým a/nebo barevným efektem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251843

Dátum: 13.08.1987

Autori: Reinisch Milan, Skřepek Jan

MPK: D04B 21/00

Značky: barevným, pletenina, osnovní, efektem, vyztuženým, plastickým, jednolícní

Text:

...rezy pleteninou, vedená rádkem oEek a tvarovanými zebry.Na obr. ttae znúsornlna dednelicni oanovní pletenine v podelném rezu, ktorý je vedou základní vazbou, u které vyetupují uzavŕené amyčky 1,. Timito aąyćkami J, Je provlečen Jak první niĺový útvar j, tak i druhy niłový útvar g tím způeobe, že první niĺový útvar 2 prochází všemi obloučky uzavřených smyček .L, zatímco druhy niřový útvar à střídavě nad a pod stenami uzavŕerąých smyček L,...

Jednolícní osnovní pletenina nebo proplet s plastickým a/nebo barevným efektem

Načítavanie...

Číslo patentu: 249732

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kochta Zdeněk, Skřepek Jan, Sokol Václav

MPK: D04B 21/14, D04B 21/00

Značky: plastickým, jednolícní, barevným, osnovní, efektem, proplet, pletenina

Text:

...Z hlediska upotřebení je možné uplatnění na vrchní ošaceníą bytové textílie. například potahové látky, na prolamované pleteniny a podobné.Bližší vysvětlení a podstata vynálezu jsou patrné z přiložených příkladných provedení vazeb oenovních pletenin, které znázorňují na obr. 1 jednolícní oanovní pleteninu e nitêmi výplňkové soustevy, provlečenýni ve všech řádoich a mezi všemi eloupky uzavřenými smyčkani, vytvořenýni z efektní eouetavy nití....

Pružná osnovní pletenina

Načítavanie...

Číslo patentu: 249616

Dátum: 15.04.1987

Autori: Procházka Rostislav, Skřepek Jan, Sokol Václav

MPK: A61L 15/00, D04B 21/18

Značky: pružná, pletenina, osnovní

Text:

...souetavy nití vybortí do podoby oček a smyček podle velikosti tahové síly. kterou vyvoláva vesraženém stavu plsteniny soustava výplňkových pružných útvarů,vložených do pleteniny pravidelně po Její šiři. to jest vytváři krepový efekt v pravidelných rozestupech nebo nepravidelné.Ve výhodném provedení je pletenina podle vynálezu na základě svých parametrů a vlastnosti použitelná především na Phužné platené obvazy. přičemž se jeji okraje zpevňuji...

Jednolícní osnovní pletenina se smyčkovými efekty

Načítavanie...

Číslo patentu: 234701

Dátum: 01.03.1987

Autori: Sokol Václav, Skřepek Jan, Janiš Jaroslav

MPK: D04B 21/02

Značky: pletenina, smyčkovými, jednolícní, efekty, osnovní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je vhodný k využití při výrobě osnovních pletenin, zejména při výrobě pletených stuh. Předmětem vynálezu je jednolícní osnovní pletenina se smyčkovými efekty, která obsahuje nejméně jednu základní soustavu nití a nejméně jednu výplňkovou soustavu nití. Podstatou vynálezu je smyčkový efekt, který je charakterizován tím, že na jedné straně pleteniny vystupují smyčky (7) z nejméně jedné základní soustavy nití (2) nebo smyčky (7) z nejméně...

Pružná pletenina v osnovní vazbě

Načítavanie...

Číslo patentu: 233168

Dátum: 01.12.1986

Autori: Sokol Václav, Skřepek Jan, Kochta Zdeněk

MPK: D04B 21/18

Značky: vazbě, pletenina, osnovní, pružná

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je pružná pletenina v osnovní vazbě se základní složkou v přímém kladení s nejméně jednou spojovací složkou a nejméně jednou pružnou složkou. Podstata vynálezu spočívá ve vytvoření pružné pleteniny ze základní složky, sestávající z oček (l, 1´) nejméně dvou soustav osnovních nití z přímého kladení následujícího za sebou v pravidelných nebo nepravidelných střídách střídavě nejméně ob jeden řádek. Pružná pletenina obsahuje dále...

Izolační voluminézní prolamovaná pletenina v osnovní vazbě

Načítavanie...

Číslo patentu: 230246

Dátum: 15.08.1986

Autori: Skřepek Jan, Kochta Zdeněk

MPK: D04B 21/10

Značky: vazbě, pletenina, prolamovaná, osnovní, voluminézní, izolační

Zhrnutie / Anotácia:

Izolační voluminézní prolamovaná pletenina v osnovní vazbě ve formě plošného textilního útvaru s přímým, postupným nebo vratným kladením přes jehly a/nebo pod jehlami v základní a spojovací soustavě, vyznačující se tím, že za účelem snížení tepelné propustnosti a zvýšení cirkulace vzduchu plošnou textilií jsou vytvořeny z nejméně jedné základní osnovní soustavy svazky (1) samostatných nebo vzájemně provázaných sloupků oček, zesílených nejméně...

Pletený efektní niťový útvar

Načítavanie...

Číslo patentu: 228173

Dátum: 15.05.1986

Autori: Sokol Václav, Skřepek Jan, Kochta Zdeněk

Značky: niťový, pletený, útvar, efektní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je vhodný k využití v textilním průmyslu, zejména při výrobě vzorovaných tkanin a pletenin, kde pletený efektní niťový útvar podle vynálezu vytváří nové možnosti vzorování. Předmětem vynálezu je pletený efektní niťový útvar sestávající z nejméně jedné základní, efektní a zpevňující soustavy nití. Podstata vynálezu spočívá v tom, že efektní soustava nití je vázána očky z přímého, střídavého nebo postupného kladeného niťového útvaru a...

Dvou-nebo vícesložková osnovní pletenina s plastickým a/nebo barevným efektem a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 226334

Dátum: 15.10.1985

Autori: Kochta Zdeněk, Sokol Václav, Skřepek Jan, Reichl Alfréd

Značky: vícesložková, výroby, její, dvou-nebo, způsob, plastickým, barevným, efektem, pletenina, osnovní

Zhrnutie / Anotácia:

Dvou-nebo vícesložková osnovní pletenina s plastickým a/nebo barevným efektem, sestávající z nosné složky v podobě oček nebo oček spojených útkem nebo spojených kladením pod jehlami a z nejméně jedné efektní složky obsahující smyčky z nití efektní soustavy, vyznačující se tím, že efektní složka, sestávající z nití (2, 2´) efektní soustavy a z podélné útkové nitě (4´) pomocné soustavy, je připletena k nosné složce pomocí spojovacích kliček (6)...

Vyztužená vzorovaná jednolícní osnovní pletenina

Načítavanie...

Číslo patentu: 222497

Dátum: 01.10.1985

Autori: Skřepek Jan, Sokol Václav

Značky: vyztužená, osnovní, pletenina, vzorovaná, jednolícní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je vhodný k uplatnění v pletařské výrobě při zhotovování jednolícních osnovních pletenin s určením pro bytové a nábytkové účely a na vrchní ošacení. Předmětem vynálezu je vyztužená vzorovaná jednolícní osnovní pletenina, která obsahuje jednak niti základní soustavy, jednak niti alespoň jedné výplňkové a/nebo útkové soustavy a dále niti vzorové soustavy. Podstatou vynálezu je vytvoření prolamovaného, plastického a/nebo barevného vzoru v...

Oboulícní osnovní pletenina se sníženou tažností

Načítavanie...

Číslo patentu: 219144

Dátum: 15.07.1985

Autori: Janiš Jaroslav, Skřepek Jan, Sokol Václav

Značky: sníženou, osnovní, oboulícní, tažností, pletenina

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je vhodný pro využití v textilním průmyslu, zejména při výrobě oboulícních osnovních pletenin na dvoulůžkových rašlových strojích při výrobě pletenin pro technické účely. Předmětem vynálezu je oboulícní osnovní pletenina se sníženou tažností, zesílená výplňkovou složkou, která obsahuje přední a zadní soustavu základních nití a alespoň jednu soustavu výplňkových nití. Podstata vynálezu spočívá v tom, že oboulícní osnovní pletenina...

Jednolícní osnovní pletenina s plastickým a/nebo barevným efektem a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 219062

Dátum: 15.07.1985

Autori: Sokol Václav, Skřepek Jan, Reichl Alfréd

Značky: efektem, pletenina, výroby, osnovní, plastickým, způsob, barevným, její, jednolícní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je vhodný k využití v textilním, zejména v pletařském průmyslu při výrobě vzorovaných osnovních pletenin a týká se jednolícní osnovní pleteniny s plastickým anebo barevným efektem. Předmětná pletenina sestává z nití alespoň jedné základní soustavy, z nití pomocné soustavy a dále z nití efektní soustavy, tvořících s nitěmi základní soustavy společná očka v některých řádcích a v některých nebo ve všech sloupcích. Podstata vynálezu spočívá...

Jednolícní vzorovaná osnovní pletenina

Načítavanie...

Číslo patentu: 217908

Dátum: 15.12.1984

Autori: Sokol Václav, Skřepek Jan

Značky: pletenina, osnovní, vzorovaná, jednolícní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je vhodný k využití v textilní výrobě při zhotovování osnovních úpletů s určením na stuhy, sítě a na široký sortiment nábytkových látek a na lůžkoviny. Předmětem vynálezu je vzorovaná osnovní pletenina obsahující jednoduchá a zdvojená očka a sestávající z nití základní soustavy, z nití alespoň jedné výplňkové soustavy a z nití vzorové soustavy. Podstatou vynálezu je, že niti vzorové soustavy tvoří s nitěmi základní soustavy ve zvolených...

Proplet s vyztuženým smyčkovým povrchem a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 214475

Dátum: 01.07.1984

Autori: Kochta Zdeněk, Skřepek Jan, Faulhaber Ervín

Značky: proplet, povrchem, vyztuženým, výroby, způsob, smyčkovým

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je vhodný pro využití v textilním průmyslu, zejména při výrobě propletů s předdílem na proplétacích strojích a při výrobě nábytkových textilií. Předmětem vynálezu je způsob výroby pro pletu a dále vlastního propletu s vyztuženým smyčkovým povrchem, přičemž pro plet sestává z předdíla ve formě rouna, pleteniny, tkaniny apod. a z nejméně dvou soustav osnovních nití, z nichž jed na je pomocná, zatímco druhá tvoří smyčky na jedné straně...

Pružný pletený pás v osnovní jednolícní vazbě

Načítavanie...

Číslo patentu: 214038

Dátum: 01.06.1984

Autori: Faulhaber Ervín, Havránek Jiří, Skřepek Jan, Sokol Václav

Značky: vazbě, jednolícní, pletený, osnovní, pružný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pružného pleteného pásu v osnovní jednolícní vazbě s plastickým vzorem na jedné nebo na obou stranách, který je vhodný zejména pro zdravotnické účely a v oblasti korzetového zboží. Jeho podstatou je, že sestává ze základní pleteniny s nízkou elastičností tvořenou řetízkovými očky 1, 1', která jsou mezi sebou spojena kladením pod jehlami 2 a která v libovolných řádcích a libovolných sloupcích obsahují zapletenou pružnou nit 3 s...

Prolamovaná osnovní pletenina s vysokou pevností a stabilitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 223540

Dátum: 01.05.1984

Autori: Skřepek Jan, Procházka Rostislav

Značky: osnovní, pletenina, vysokou, pevnosti, prolamovaná, stabilitou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je vhodný pro využití v pletařském průmyslu, zejména při výrobě technických úpletů, u kterých je žádána vysoká pevnost a stabilita ve všech směrech. Předmětem vynálezu je prolamovaná osnovní pletenina sestávající nejméně ze dvou soustav osnovních nití, z nichž nejméně jedna je vytvořena ze základní prolamované pleteniny, která obsahuje skupiny sloupků oček z vratného protisměrného kladení s přesazenými otvory a nejméně jedna další...

Pletená síť

Načítavanie...

Číslo patentu: 222571

Dátum: 01.02.1984

Autor: Skřepek Jan

Značky: pletená, síť

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je vhodný k využití na osnovních pletařských strojích pro sortiment technických a obalových textilií, vyrobených pletařskou technologií a pro prádlové výrobky. Předmětem vynálezu je pletená síť sestávající ze sloupků oček tvořících stěny ok pletené sítě vyrobené nejméně z jedné soustavy osnovních nití, vytvářejících jednoduchá a/nebo zdvojená očka z vratného a/nebo postupného kladení. Podstata vynálezu spočívá v tom, že sloupky oček...