Škopek Jaroslav

Indikátor kovových předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263418

Dátum: 11.04.1989

Autori: Borek Josef, Škopek Jaroslav

MPK: G01N 27/72

Značky: indikátor, předmětů, kovových

Text:

...výkraçm je znázorněno zapojení indikátoru kovových předmětů. Výstup oscilátoru l je spojen s primárním vinutím indukčního snímače g a současně se vstupem nastavitelného fázovacího členu lg, jehož výstup je spojen s prvním vstupem modulátoru ll a současně přes tvarovací obvod ll s řídicím vstupemelektronického přepínače lg a fázového usměrňovače 7. Výstupindukčního snímače 2 je pŕiveden na vstup diferenciálního zesi lovače 3 a z jeho výstupu...

Zařízení pro měření součinitele tepelné vodivosti v ustáleném teplotním stavu s vyloučením vlivu teploty okolí na výsledek měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 262128

Dátum: 10.02.1989

Autori: Mikula Ján, Keim Lubomír, Navrátil Libor, Škopek Jaroslav, Kypr Petr

MPK: G01K 1/20

Značky: teploty, tepelně, vodivosti, výsledek, teplotním, součinitele, zařízení, měření, stavu, vlivů, okolí, vyloučením, ustáleném

Text:

...rtepelněizolečním prstencem. Toto řešenívyhovuje při měření -vzorrků s vysokým součinitelem tepelné vodivosti, ale nevyhovuje při měření vzorků, jejichž součinitel tepelného odporu je biízký součinitel-í »tepelného odporu materiálu tepelněizolačního prstence.ľentoínedostastek odstraňuje zařízení podle vynál-ezu sestavající z chladicíhc a ohřívacího dílu, mezi ktterými je měřený vzorek, jehož podstata spočíva v tom, že chla»dicí a...

Zapojení pro číslicové řízení výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224271

Dátum: 15.12.1985

Autori: Škopek Jaroslav, Borek Josef

Značky: výkonu, řízení, číslicové, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro číslicové řízení výkonu, sestávající z oscilátoru, čítače, invertujících součinových hradel, invertujících budičů, sběrnice, pevné paměti, logického obvodu, spínacích tranzistorů a zátěže, vyznačené tím, že výstup oscilátoru (1) je připojen na vstup čítače (2), přičemž čtvrtý výstup (D) čítače (2) je zapojen na vstup prvního invertujícího součinového hradla (31), jehož výstup je zapojen jednak přes první budič (41) na první vodič...

Zařízení pro snímání informace ze štítků s magnetickými paměťovými prvky

Načítavanie...

Číslo patentu: 217590

Dátum: 15.09.1984

Autori: Borek Josef, Dubek Jaroslav, Žižka Vladimír, Potocký Miroslav, Škopek Jaroslav

Značky: magnetickými, informace, prvky, zařízení, štítků, snímání, paměťovými

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snímání informace z magnetických paměťových prvků štítků, s možností funkce ve velmi těžkých pracovních podmínkách. Uvedeného účelu se dosáhne zařízením pro snímání informace ze štítků s magnetickými paměťovými prvky. Snímání informace se provádí tak, že zdroj kmitočtu je připojen na napájecí vinutí dvojitých snímacích sond a signály z jejich snímacích vinutí, odpovídající sejmuté informaci z magnetických paměťových prvků...

Štítek s magnetickými paměťovými prvky

Načítavanie...

Číslo patentu: 216778

Dátum: 01.07.1984

Autori: Borek Josef, Žižka Vladimír, Potocký Miroslav, Škopek Jaroslav, Duben Jaroslav

Značky: prvky, paměťovými, štítek, magnetickými

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je předávání zakódované informace pomocí štítku s magnetickými paměťovými prvky, s možností funkce ve velmi těžkých pracovních podmínkách. Uvedeného účelu se dosáhne štítkem z nemagnetického materiálu, který obsahuje magnetické paměťové prvky. Využití vynálezu je možno předpokládat při řízení samoobslužné expedice v různých provozech pro účely provozního předávání zakódovaných informací, např.v kamenoprůmyslu, obalovnách apod.

Zařízení pro záznam informace do štítků s magnetickými paměťovými prvky

Načítavanie...

Číslo patentu: 215577

Dátum: 15.04.1984

Autori: Duben Jaroslav, Potocký Miroslav, Škopek Jaroslav, Žižka Vladimír, Borek Josef

Značky: štítků, paměťovými, záznam, magnetickými, zařízení, prvky, informace

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zaznamenat informaci do magnetických paměťových prvků štítku, s možností funkce ve velmi těžkých pracovních podmínkách. Uvedeného účelu se dosáhne zařízením pro záznam informace do magnetických paměťových prvků štítku. Záznam se provádí tak, že zdroje proudu jsou přes spínače zapojeny na záznamová vinutí cívek, umístěných na magnetických obvodech a magnetujících magnetické paměťové prvky štítku v jednom nebo opačném smyslu...