Školník Juraj

Spôsob vytvrdzovania preterovej vrstvy lepidla na brúsnych papieroch, plátnach a ich kombináciách zvinutých do kotúčov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270501

Dátum: 12.07.1990

Autori: Klimek Milan, Kramár Miroslav, Vavrovič Ján, Školník Juraj

MPK: F26B 3/04, B24D 11/08

Značky: preterovej, spôsob, lepidla, kombináciach, brusných, zvinutých, kotúčov, plátnach, vytvrdzovania, vrstvy, papieroch

Text:

...papierov, plátien a ich kombinácií podla vynálezu, ktoreho podstatou je to, že sa použije tlakový predhriaty vzduch o teplote S 0 až 100 °C a pretlaku 10 až 100 kPa.vyšší účinok vynálezu sa dosiahne vplyvom predhriateho vzduchu, ktorý sa vháña medzi závity kotúče pretlakom 10 až 100 kPa, čo je v porovnaní so známym spâsobom, kedy sa predhriaty vzduch nasava medzi závity podtlakom značne výhodnejšie, pretože je možné dosiahnut vyšší tlakový...

Zariadenie na hodnotenie rezných vlastností ručných pílových nástrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 264743

Dátum: 12.09.1989

Autor: Školník Juraj

MPK: B27G 23/00

Značky: nástrojov, zariadenie, vlastností, pílových, řezných, ručných, hodnotenie

Text:

...spôsobu a zariadenia podľa vynálezu sa dosiahne objektívne posúdenie reznýchjvlastnosti ručných pílových nástrojov. Hodnotenie nie je ovplyvnené únavou testujúceho pra omvníka. prípadne rozdielmi vo fyzickej zdatnosti viacerých testujúcich pracovníkov. e Na priloženom výkrese je znázornený príklad vyhotovenia zariadenia na hodnotenie rezných vlastností ručných pílových nástrojov.zariadenie na hodnotenie rezných vlastností ručných pílových...

Zariadenie na vytvrdzovanie preterovej vrstvy lepidla na brúsnych papieroch, plátna a kombináciach, zvinutých do kotúčov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256551

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kramár Miroslav, Klimek Milan, Školník Juraj, Vavrovič Ján

MPK: B24D 11/08

Značky: papieroch, zvinutých, vytvrdzovanie, zariadenie, plátna, kombináciach, vrstvy, lepidla, kotúčov, brusných, preterovej

Text:

...zariadenia spočíva v tom, že oproti dosiaľ používanému zariadeniu je vybavené snímačom vlhkosti vzduchu v okoli kotúča, ktoré je napojené na riadiacu jednotku, ktorá ovláda výmenniktepla, deliaci ventil a zvlhčovacie zariadenie. Doteraz používané zariadenie nie je obdobnou reguláciou vybavené. Vyšší účinok tohoto popísaného zariadenia spočíva V optimalizácii vytvrdzovacieho procesu.Na priloženom výkrese je schematicky znáNa- priloženom...

Tesniacie zariadenie kotúča brúsného pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255400

Dátum: 15.03.1988

Autori: Klimek Milan, Školník Juraj, Vavrovič Ján, Tvrdík Josef

MPK: B24D 11/00

Značky: tesniacie, kotúča, brusného, zariadenie, pásu

Text:

...priestoru a tiež ich tepelnú dilatáciu počas vytvrdzovania. Ďalšie výhody tesniaceho zariadenia spočivajú v tom, že umožnia rýchlejšie prestup tepla do stredu .kotúča brúsneho páse a» prehriatie kotúča V celom objeme. Tesneniepodľa vynálezu umožní rýchlejší prestup tepla a tým skrátenia vytvrdzovacieho cyklu na 25 pôvodného času.Na pripojenom výkrese je na obr. 1 schematicky znázornená tesniace zariadenie uložené vo vytvrdzovacom...

Zariadenie na elektrochemické značenie výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254684

Dátum: 15.01.1988

Autori: Šutta Peter, Klimek Milan, Mrva Milan, Školník Juraj

MPK: B41M 5/20

Značky: zariadenie, značenie, výrobkov, elektrochemické

Text:

...vynálezu sa dosiahne dokonalé farebne odlíšitelné, podľa potreby 0,01 až 0,5 mm hlboké značenie vý 4ronbkov, čo zaručuje nezmazatelnost značenia, pričom elektrolyt zmača len značené miesta. Elektrolyt nevyteká mimo .značkovacieho razítka, nekoroduje povrch výrobku. Na výrobku zostáva len jemný film elektrolytu na značených miestach, ktorý postačí priamo konzervovat olejom. Pracovisko,kde zariadenie pracuje sa stáva zdravotne nezávadné....

Polypropylen a jeho kopolymery s ethylenem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246766

Dátum: 15.12.1987

Autori: Ulrych Jioí, Školník Juraj, Sládeeek Linhart, Klimek Milan, Vavrovie Ján

MPK: C08K 5/13, C08L 23/12, C08L 23/16...

Značky: ethylenem, kopolymery, polypropylén

Text:

...zpracování práškového polymeru na granulát -a granulátu na konečné výrobky. Při testoch dlouh-odobé stability za snížených teplot vy,ikazuje poměrně nízkou účinnost fair-ll,Proto bylo překvapivé zjištění, že jeho kombinace s látkou A 0 49 vykazuje mimořádně vysoký synergidký stabilizační efekt při teplotách blížícícih se teplotám praktické apliikace. iPři tom, »aniž by došlo k porušeníto-hoto synergického efektu může polymer obsahovat...

Způsob vyhodnocování výstupních signálů chemických analyzátorů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243064

Dátum: 15.11.1987

Autori: Vavrovie Ján, Školník Juraj, Piatro Jozef

MPK: G01R 11/00, G01R 13/00

Značky: signálu, vyhodnocování, způsobu, tohoto, výstupních, způsob, analyzátorů, provádění, chemických, zařízení

Text:

...analyzátoru se převádí na digitální tak, aby hodnotě analogového signálu byla přímo úměrná frekvence digitálního signálu, která se pak načíta a ukladá do paměti, přičemž se do paměti ukládají informace jak srovnávacího nulovaciho tak i celkového signálu, načež se od celkového signálu odečitá hodnota srovnávacího nulovacího signálu.Zařízení podl-e vynálezu může být sestaveno buď z jednotlivých elektronických prvků, jako je čítač, pamäťová...

Zariadenie na defektoskopiu veľkoplošných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 239108

Dátum: 01.11.1987

Autori: Király Ernest, Trčka Alojs, Školník Juraj, Beničák Jozef, Klimek Milan, Baláž Pavel, Adamča Martin, Kasza Štefan, Jasenek Jozef, Tomčala Jaroslav

MPK: G01N 3/38

Značky: velkoplošných, zariadenie, materiálov, defektoskopiu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je možnosť kontroly defektov veľkoplošných materiálov pomocou merania intenzity zvukových impulzov vybudených bodových úderom na povrch skúšaného materiálu. Uvedeného účelu vynálezu sa dosiahne usporiadaním zariadenia tak, že na horných výkyvných ramenách sú uchytené elektromagnetické kladivka, spojené s radiaciou jednotkou a na dolných výkyvných ramenách sú uchytené snímacie zariadenia spojené s vyhodnocovacou jednotkou....

Zariadenie na meranie reznej geometrie pilových kotúčov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252900

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vavrovič Ján, Školník Juraj, Klimek Milan, Mrva Milan

MPK: B27G 23/00

Značky: meranie, geometrie, kotúčov, pílových, reznej, zariadenie

Text:

...spočívajú V jednoduchosti zariadenia, ktoré značneurýcihluje meranie reznej geometrie pilovýoh nklotúčov. Meranie je presnejšie a pritom menej .prácne .ako pri znamych spôsoboch doposial väčšinou ručných meraní.Na priloženom výkrese je na obr. 1 znázornený celkový pohľad na zariadenie podla vynálezu a na obr. 2 je zobrazený detail zariadenia s pootočenim »meracieh-o -mikroiskopu na hornom ramene.Zariadenie na meranie repnej geomet-rie...

Značkovacie razítko pre elektrochemické značenie výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252885

Dátum: 15.10.1987

Autori: Klimek Milan, Kramár Miroslav, Šutta Peter, Vavrovič Ján, Školník Juraj

MPK: B41K 1/44

Značky: výrobkov, razítko, elektrochemické, značenie, značkovacie

Text:

...ktoré je nezmazateľné. Použitím značkovacieho Ľazfaka ,podľa vynalezu sa docieli rovnomernej .a intenzívnej výmeny elektrolytu počas značenia na celej značenej .ploche, elektrolyt sa nerozteká po značenom výrobku .a značí len miesta, ktoré sú .požadov.ané. V spojenís elektrochemiokým zariadením sa dosiahne toho, že značené miesta sú po skončení .pracovnej operácie zbavené zbyiikov elektrolyďu.Nie je potrebné vyrábať pre každý znak ra zívtko,...

Sposob polohovania intarzovaných dyhových zosadeniek na polotovary a zariadenie na vykonávanie tohto sposobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252032

Dátum: 13.08.1987

Autori: Školník Juraj, Perlác Július, Poláček Josef, Mrva Milan

MPK: B44C 3/10

Značky: tohto, intarzovaných, spôsobu, spôsob, polohovania, vykonávanie, dýhových, zariadenie, polotovary, zosadeniek

Text:

...podľa hrán polotovaru a nasledne sa podľa kontrolného obrazca orientuje dyhová zosadenka s intarzovaným obrazcom. Zariadenie podľa vynalezu má na pracovnom stole prestavitelne upevnený doraz, v ktorom je polohovaný lepidlom oanesený polotovar, na ktorom jepoložené dyhová zosadenka s intarzovaným obrazcom a s premietnutým kontrolným obrazcom, pričom nad polotovarom je prestaviteľne V smere zvislej osi umiestnený projektor.,že intarzovaná...

Zariadenie na kontrolu nánosu lepidla a dodatočné nanášanie na nenanesené miesta

Načítavanie...

Číslo patentu: 214396

Dátum: 01.06.1984

Autori: Vavrovič Ján, Školník Juraj, Klimek Milan, Žilinec Ján

Značky: nánosu, kontrolu, miesta, lepidla, nenanesené, zariadenie, nanášanie, dodatočné

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na kontrolu nánosu lepidla a dodatočné nanášanie na nenanesené miesta na veľkoplošné materiály v drevárskej výrobe. Drevársky. Účelom vynálezu je odstránenie miest z veľkoplošných materiálov, na ktorých nie je celistvo nanesené lepidlo a tým súčasne aj zabránenie vzniku nezlepených miest medzi dýhami alebo dýhami a laťovkovými stredmi. Toto má za následok zvýšenie pevnosti a kvality preglejok. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením...