Skoepek Jan

Zařízení pro čítání impulsů s exponenciálním formátem výstupního slova

Načítavanie...

Číslo patentu: 242353

Dátum: 01.12.1987

Autori: Bartunik Antonín, Skoepek Jan, Kern Jan, Tesao Jaroslav, Šifalda Miroslav

MPK: H03K 23/00

Značky: slova, exponenciálním, formátem, zařízení, výstupního, impulsů, čítání

Text:

...výstupy první skupiny/.Získaný formát výstupní informace umožňuje přovádět základní,matematické operace /sčítání, odečítání, násobení, dělení/ v mnohých případech bez výpočetní techniky, pouze využitím základníchobvodových prvku - hradel, posuvných registrů iàpbd. V případě použití výpočetní techniky se počet nezbytných operací rapidně snižuje, což zmenšuje nároky na programování.Na připojeném výkresu je ukázáno principiální schéma...

Spôsob prípravy sorbentov s vysokou hustotou chemicky viazanej oktadecylovej fázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 241346

Dátum: 15.09.1987

Autori: Skoepek Jan, Novák Miroslav, Kochta Zdenik, Sokol Václav

MPK: B01D 15/08

Značky: viazanej, sorbentov, hustotou, vysokou, oktadecylovej, přípravy, spôsob, chemicky, fázy

Text:

...prostriedku.Podstata vynálezu. spočíva teda V tony-že na bezvodý silikagél pôsobí N,N-dimetyl amínotoktadecylsilán alebo oktadecyldimetylchiorsilán s bezvodým pyridínom, pri tlaku 10 až 50 Pa, príp. v prítomnosti neaktívneho bezvodého rozpúštadla, ako napr. tolué.nu, pri teplote 100 až 190 °C po dobu 10 až 170 h, pričom zastúpenie jednotlivých zložiek sa volí tak, že pl( prostredia sa pohyhuje v rozmedzí 7 až 8,5.Úloha pK prostredia je...

Způsob čištění odpadních vod pomocí sorbentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242255

Dátum: 31.08.1985

Autori: Sokol Václav, Skoepek Jan, Vinš Ludik, Kochta Zdenik

MPK: C02F 1/28

Značky: pomocí, způsob, sorbentu, čištění, odpadních

Text:

....odpad-u ze zpracování dřeva - piliny, ,hoibliny nebo vláikenný odpad ze zpracování bavLny.Sloučeuniny obecného vzorce reagují s hydroxyiotvými skupinami certulózy již za studena. Ceiuiózový odpad .lze jednoduše napojit jejich alkuailickým roztokom a po 8 až 12 hodinách je reakce skončena. Revakci je možno urychiit zvýšením teploty. Při 60 stupích C postačí k reakci čas 60 .až 90 mi~ nurt. Reakce slouxčenin obecného vz-orce II proběhne velmi...

Odstraňovač nátěrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240363

Dátum: 16.07.1985

Autori: Kochta Zdenik, Skoepek Jan

MPK: C09D 9/00

Značky: nátěrů, odstraňovač

Text:

...bylo rozpuštěno 50 dílů kyseliny p-toluensulfonové a rozptýleno 26 dílů polyvinylcľilorldu o K hodnotě 65. Odstraň-ovač byl dohotoven přídavkem 10 dílů alkylpolyetylénglykolfosfrorečnanu sodného a 2 ,dílů benztriazolu. Nátěr z práškové epoxidové nátěrové hmoty o tloušťce. 200 ,um byl odstraněn působením jednoho nánosu odstraňovače.Srnisením 640 dílů dimethylformamidu,100 dílů butylacetátu, 35 dílů směsi benzensulfonových kyselín, 100 dílů...