Škoda Dušan

Frézovacie aktivačné zariadenie odmínovacieho systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 288270

Dátum: 15.04.2015

Autori: Štubňa Boris, Šajgalík Marcel, Štepiga Jozef, Škoda Dušan, Mráz Pavel

MPK: F41H 11/16

Značky: zariadenie, frézovacie, odmínovacieho, aktivačné, systému

Zhrnutie / Anotácia:

Frézovacie aktivačné zariadenie odmínovacieho systému je ukončené pozdĺžno-priečnym kĺbom (42) s upínacím rámom (421) spojeným cez dve okná (422) s radiálnym ložiskom a cez dve vidlice (424) na uloženie valcových čapov s pozdĺžne výkyvným rámom (423). Pozdĺžne výkyvný rám (423) je pevne spojený cez rameno (427) s rámom (426) priečneho výkyvu s uložením pre valcový čap (429) priečneho výkyvu a je upevnený k rámu (41).

Způsob enantioselektivní hydrogenace derivátů (Z)-N-.alfa. –acetamide-.beta. -(indol-3-yl)akrylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 246785

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kopál Pavel, Graneie Štefan, Koeica Josef, Farkaš Ján, Škoda Dušan

MPK: C07D 209/20

Značky: enantioselektivní, kyseliny, indol-3-yl)akrylové, z)-n-.alfa, hydrogenace, acetamide-.beta, způsob, derivátů

Text:

...v hydrogenační nárdobě s použitím organického rozpouštědla zbaveného kyslíku vatmosféře inertníh-o plynu převede na r-oztok katalyzátoru s výše uvedenou kyselinou nebo jejími deriváty, inertní plyn nad roztokom v hyarogenacní nádobě se vytěsní vodíkem, načež se provede vlastní hydrogenace.Novost tohoto způsobu hydrogenuace kyselin zj-N-a-acetamido-p-indol-S-yllaikrylové a jejího methyl- nebo ethylesteruv podle vynálezu spočívající v přípravě...

Obuvnícky materiál pre podpätky a kliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 249247

Dátum: 12.03.1987

Autori: Kopál Pavel, Škoda Dušan

MPK: A43B 13/02

Značky: kliny, podpätky, materiál, obuvnický

Text:

...sa prejavujú nasledujúce výhodypredovšetkým sa vytvorila nová generávcia termoplastických vulkanizátov s unikátn-ou morfológiou a finálnymi vlastnosťami termosetových kaučukov. Člastočky zosieteného kaučuku sú dispergované v kontinuálnej termoplastickej matrici. Krivka pevnost-ťažnost u takto získaných materiálov je nepriamou funkciou» velkosti čIa-stočiek zvulkanizovaného kaučuku. Čím sú kaučukové čiastočrky menšie, tým pevnosť v ťahu a...

Obuvnícky podošvový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 232362

Dátum: 01.01.1987

Autori: Kurkin Rudolf, Škoda Dušan, Magula Jozef

MPK: A43B 13/04, C08L 53/02

Značky: podošvový, obuvnický, materiál

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka obuvníckeho podošvového materiálu. Rieši problém výhodného použitia regenerovanej gumy v zmesiach pre výrobu jednotkových podošví. Podstata vynálezu spočíva v tom, že podošvový materiál na báze blokového kopolyméru Ax-By-Ax s prísadou kryštalického polystyrénového termoplastu, naftenického oleja, kopolyméru etylénvinylacetátu, plniva, prípadne vnútorných mazadiel a farbiva, obsahuje 10 až 53 hmot. dielov nastavovadla,...