Skalický Jiří

Kompozícia na liečenie zápalových ochorení, obsahujúca kyselinu boswellovú a cannabidiol

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18989

Dátum: 19.10.2011

Autori: Dittrich Milan, Hušek Jiří, Hofbauerová Jana, Skalický Jiří

MPK: A61K 31/19, A61K 31/352, A61K 36/185...

Značky: ochorení, boswellovú, zápalových, liečenie, kompozícia, obsahujúca, kyselinu, cannabidiol

Text:

...aj kortikoidných prostriedkov sú stenčenie kože, červené Iíca, zlé hojenie rán a lahších pomliaždenín, obťažujúca je zvýšená chuť do jedla a s tým spojený prírastok hmotnosti a zlé ukladanie tuku, preja vujúce sa mesiačikovitým tvarom tváre, brušným tukom, byvolím hrbom buffalo hump. Sú známe aj ťažšie nežiaduce príznaky, ako hypertenzia,rednutie kostí, hyperglykémia, negatívna dusíková bilancia a všeobecne infekcia, pretože...

Ústrojí s prostředky k vymezování vůlí v náhonovém mechanismu pracovního, zejména obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 269889

Dátum: 14.05.1990

Autori: Skalický Jiří, Kočí Ladislav

MPK: B23Q 5/56

Značky: stroje, prostředky, pracovního, vůlí, zejména, ústrojí, náhonovém, mechanismu, vymezování, obraběcího

Text:

...kde na obr. 1je zapojení servopohonů jako prostředků pro vyaczování vůlí náhonověho nechanianu se dvěma větvemí, příčeaž hnaný prostředek tohoto mechsnlsmu je znázorněn jako část kružnice předstsvující třeba ozubený vênec spojený s upínscí deskou svíslého souetruhu, jn ačkoliv stejně tak v nshrazení přímkou aůže předstsvovat i ozubený hřeben pro pohon přínočaře pohyblívého abrobkového stolurovínné frézky, na obr. za je charakteristika...

Ústrojí k vymezování mechanických vůlí v náhonovém mechanismu s dvojicí navzájem opačně napájených stejnosměrných servomotorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268298

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kočí Ladislav, Skalický Jiří

MPK: B23Q 5/56

Značky: napájených, mechanických, stejnosměrných, náhonovém, dvojici, servomotoru, navzájem, opačně, vůlí, mechanismu, vymezování, ústrojí

Text:

...prostředkem Lg náhonověho mechanismu. Jinak prvý servopohon sestávd z prvého servomotoru l s snímače otáček ł n podobnč druhý servopohon z druhého servomotoru Š o jemu příslušněho snímače otáčok 1. Protože ukolem těchto servopohonů je í funkce vymezování vůlí V nóhonověm mechnnismu, jsou jejich servomotory L, 1 řízeny síce stejně velkým řídicím napätím Ut, ale nnvzijem opnčnd polsríty. Jako usměrnuvscí prostředek tu slouží tyrístorový...

Způsob přípravy 3-fenylalkanalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268006

Dátum: 14.03.1990

Autori: Skalický Jiří, Kála Karel, Červený Libor, Srna Václav, Marhoul Antonín, Růžička Vlastimil

MPK: C07C 47/228

Značky: 3-fenylalkanalů, přípravy, způsob

Text:

...Dehydrogenace se provádí při teplotách 160 až 300 °C. Katalyzátory se pochopítelně před vlastním použitím pro dehydrogena ci redukují obvyklým způsobem, to je vodikem, resp. jeho smčscmi s dusíkcm. Celý postup je zřejmý z následujících příkladů konkrétního provedení.Dehydrogenace 3-fenyl-l-butanolu byla prováděna ve skleněném trubkovém reaktoru s regulovanou teplotou při ZQO OC. Reaktor byl dlouhý bio mm, jeho vnitřní průměr byl 7 mm. Uyly...

Elektrický regulační motor se zpětnovazebním čidlem polohy rotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 261970

Dátum: 10.02.1989

Autori: Mariák Ferdinand, Skalický Jiří, Vurm Vladimír, Vávra Zdeněk, Slezák Karel, Prchlík Vojtěch

MPK: H02P 7/32

Značky: čidlem, rotoru, elektricky, motor, regulační, polohy, zpětnovazebním

Text:

...motoru, je umístěno alespoň jedno jednofázové sním~ací vinutí. Dvoutázove budlcí vinutí i jednofázové snímací v-inutí jsou vytvořena ve tvaru plošné cívky, metodou plošných spojil, umístěnév rovlně kolmé na osu otáčení motoru. Výstup každého z jednofázových snímacích vinutí je připojen na vstup vlastního nezávislého rotačního transtormátoru. Výstup každého nezávislého rotačního transformátoru je pak připojen na vstup vlastního...

Zapojení regulátoru proudu stejnosměrného elektromotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259473

Dátum: 17.10.1988

Autori: Charvát Zdeněk, Skalický Jiří, Kříž Pavel, Kuchyňka Jiří

MPK: H02P 7/06

Značky: proudu, zapojení, elektromotorů, stejnosměrného, regulátoru

Text:

...a na třetí vstup lg regulátoru 3 proudu so přívádí výstupní signál čidla Q kotvystejnosměrného elektrbmotoru, který je druhým řídicím signálem regulátoru A proudu.Podĺe obr. 3 regulátor i proudu kotvy stejnosměrného elektromotoru sestává z operačního zesilovače łg, nelineárního funkčního měniče gg a sčítacího zesilovače gg. Operační zesilovač lg je připojen svým prvním vstupem łgł, který je současně prvním vstupem łł regulátoru 1 proudu, na...

Regulátor elektrického stejnosměrného pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258919

Dátum: 16.09.1988

Autori: Skalla Jan, Skalický Jiří, Prchlík Vojtěch, Vurm Vladimír, Vávra Zdeněk

MPK: H02P 5/06

Značky: pohonů, elektrického, regulátor, stejnosměrného

Text:

...impedance na přiloženém napětí a jednak se vstupem spínacího obvodu. Výstup členu s nelineární závislostí impedance na přiloženém napětí je připojen na vstup děliče napětí. Výstup spínacího obvodu je spojen se vstupem výkonového bloku.Výhodou uspořádání podle vynálezu je možnost optimálního nastavení regulátoru stejnosměrného pohonu, využívajícího fázově ŕízený usměrňovač 5 tyristory pro různé pracovní režimy a tím podstatné zlepšení...

Zařízení pro regulaci tahu v převíjeném materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236277

Dátum: 01.02.1988

Autori: Skalický Jiří, Brejcha Josef, Hercik Petr, Frydrych Milan

MPK: G05D 15/00, B21B 37/06

Značky: převíjeném, materiálů, zařízení, regulaci

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je umožnit rychlé odregulování rychlých poruch regulačního systému tahu při vlastním astatismu tahu, který se projeví funkcí dynamicky pomalejších nadřazených smyček. Uvedeného účelu se dosáhne zapojením zařízení podle vynálezu, které sestává z poháněcího motoru, čidla úhlové rychlosti poháněcího motoru, čidla rychlosti převíjeného materiálu, čidla tahu, čidla kotevního proudu poháněcího motoru, akčního bloku, tři kompenzačních...

Zařízení k indikaci přetržení pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252433

Dátum: 17.09.1987

Autori: Skalický Jiří, Hercik Petr

MPK: B21B 37/06

Značky: zařízení, indikaci, pásu, přetržení

Text:

...blokůj l,5, realizovaných v daném případě zesilovači bez zpětné vazby, dvou logických bloků g,§, což jsou vlastně logická hradla a čidla 4 rychlosti, tvořeného tachodynamem. Dále pak zařízení podle vy-rnálezu ssstává z roždílového bloku §, což jenapř. operační zesilovač se zpětnou vazbou a defínovaným zosílením, inoegračního bloku za vyhodnocovacího bloku g, tvořených vždy operač~ ním zesilovačsm s integračni zpětnou vazbou....

Zařízení k vyhodnocení dynamické diference rychlosti dvou mechanizmů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233270

Dátum: 01.04.1987

Autori: Skalický Jiří, Hercik Petr, Kotora Jaroslav

MPK: G05D 13/64

Značky: vyhodnocení, dynamické, mechanizmu, rychlostí, diference, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajištění přesné informace o dynamické diferenci rychlosti dvou mechanizmů, ať již mechanicky svázaných nebo nezávisle synchronizovaných. Uvedeného účelu se dosáhne zapojením jednotlivých bloků zařízení podle vynálezu, které sestává z rozdílového bloku, násobičky, integrátoru dvou informačních bloků, řídícího bloku a vyhodnocovacího bloku. Zařízení podle vynálezu vybírá potřebnou dynamickou složku signálu úhlových rychlostí...

Zařízení pro regulaci tahu u mechanizmů s ovíječem pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234664

Dátum: 01.01.1987

Autori: Kotora Jaroslav, Skalický Jiří, Páník Jaroslav

MPK: G05D 15/01

Značky: pásu, zařízení, regulaci, ovíječem, mechanizmu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajistit zejména při válcování širokých a velmi tenkých pásů použití jak přímé, tak i nepřímé, eventuálně kombinované regulace tahu bez nebezpečí přetržení pásu v okamžiku přechodu z ovíjecího na tahový režim. Uvedeného účelu se dosáhne zapojením zařízení podle vynálezu, které sestává z řídicího bloku, omezovacího bloku, součtového bloku, regulátoru, dvou hradel, programátoru rychlosti, rozhodovacího bloku, komparačního...

Zařízení pro regulaci rychlosti poháněcích motorů válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 226136

Dátum: 15.04.1986

Autori: Skalický Jiří, Frydrych Milan

Značky: motorů, zařízení, poháněcích, regulaci, válcovacích, rychlostí, stolic

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro regulaci rychlosti poháněcích motorů válcovacích stolic, sestávající ze tří součtových bloků, regulátoru rychlosti, dvou korekčních bloků, upravovacího bloku a vyhodnocovacího bloku, vyznačující se tím, že výstup vyhodnocovacího bloku (8) je zapojen na informační vstup (j) třetího součtového bloku (7), jehož výstup je spojen se zpětnovazebním vstupem (b) prvního součtového bloku (1), jehož výstup je připojen k odchylkovému vstupu...

Zařízení pro regulaci tahu v pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224508

Dátum: 15.12.1985

Autori: Hercik Petr, Brejcha Josef, Burda Jaroslav, Skalický Jiří

Značky: regulaci, pásu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro regulaci tahu v pásu, sestávající z diferenčního bloku, dvou integračních bloků, spínacího bloku, programového bloku a regulátoru tahu, vyznačující se tím, že výstup programového bloku (5) je spojen s ovládacím vstupem (g) spínacího bloku (4), jehož druhý povelový výstup (n) je zapojen na ovládací vstup (d) prvního integračního bloku (2) a první povelový výstup (m) na ovládací vstup (f) druhého integračního bloku (3), jehož výstup...

Zařízení pro zlepšení komutace stejnosměrného motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 214325

Dátum: 01.06.1984

Autori: Brejcha Josef, Skalický Jiří

Značky: zlepšení, zařízení, motorů, stejnosměrného, komutace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení ke zlepšení komutace stejnosměrného motoru, které se uplatňuje zejména u stejnosměrných motorů zatěžovaných proměnlivě. Vynález řeší zlepšení komutace stejnosměrných motorů a tím i zvýšení životnosti kartáčů a komutátoru. Podstatou vynálezu je nové zapojeni čidla kotevního proudu, čidla budícího proudu, čidla elektromotorického napětí, dvou napájecích bloků, regulátoru elektromotorického napětí a programátoru. Vynález...

Generátor řídících impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215611

Dátum: 15.05.1984

Autori: Skalický Jiří, Kříž Pavel, Vlasák Josef

Značky: řídících, impulsů, generátor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká generátoru řídících impulsů pro tyristorové usměrňovače v trojfázovém můstkovém antiparalelním zapojení, opatřený generátory pilového napětí, komparátory, tvarovacími obvody a zdrojem synchronizačního napětí. Najčastěji užívaným zapojením generátoru řídících impulsů pro tyristorové usměrňovače je princip vertikálního řízení, u kterého se porovnává napětí pilovaného průběhu synchronizovaného se síťovým napětím, se stejnosměrným...