Skalický Jioí

Zvlákňovacie zariadenie pre filtráciu a zvlákňovanie tavenín polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 244570

Dátum: 15.01.1988

Autori: Skalický Jioí, Kueera Josef

MPK: D01D 4/08

Značky: tavenín, polymérov, zvlákňovanie, zvlákňovacie, filtráciu, zariadenie

Text:

...vybratím, vytvoreným na vnútornom obvode otvoru rozvodnej vetvy pre vloženie hubicového bloku.Na hornej vstupnej ploche hubice je vytvorené osadenie pre vloženie tesniaceho prstenca, ktorým sa utesni celé zvlákñovacie zariadenie. Výhodou tohoto zariadenia je pri filtrácii a zvlákňovaní taveniny polymérov odstránenie namáhavej ľudskej práce, 4skrátenia doby nakladania hubicového kompletu a zlepšenie jeho funkčnej činnosti. Pootočením...

Čelní ucpávka

Načítavanie...

Číslo patentu: 246589

Dátum: 20.08.1987

Autori: Fiala Václav, Mikyska Zdenik, Brejcha Josef, Kueera Josef, Skalický Jioí

MPK: F16J 15/34, F04D 29/08

Značky: čelní, ucpávka

Text:

...crexawr B HOHOCTB 9, oöpaaosauuyw yqacTKoM 7 H HOHyKOHbu 0 M 8, oTTya owaoawcs na Kopnyca H nocneerasaunn (5 cnyqaeHeoöxouMocTH) Macao BOSBDEMEQTCH E unxn.Ymenbmenue npoTeqeK Macna nocrnraewcx -sa cuew TOPO, qTo BMECTO nonanamna na Bpamammnñcà san H ynoca B nporoquym qacTb nporeqxu orsonrcn H BosBpamamvcn nn anbueümero ncnonbsosanun..c YHHOTHMTEHBHHM xonbuon, xonwaxwnpymmnm c npamammnncn K 0 nbu 0 M, saxpenneusun na many, o T n H H a m m e e c...

Uspořádání odrušovacího filtru s proudově kompenzovanou tlumivkou na toroidním jádře

Načítavanie...

Číslo patentu: 244705

Dátum: 14.08.1987

Autori: Skalický Jioí, Míea Karel, Frydrych Milan, Hercik Petr

MPK: H02M 3/06

Značky: tlumivkou, proudové, toroidním, jadre, kompenzovanou, uspořádání, filtru, odrušovacího

Text:

...odstraňuje uspořádání odrušovacího filtru a proudově kompenzovanou tlumivkou na toroidním jádře podle vynálezu a jeho podstata spočívá v tom, že odrušovací člen pro symetrickou a odrušovaoí člen pro nesymetrickou složku rušení nebo jejich kombinace jsou umístěny ve vnitřním prostoru odrušovací kompenzované tlumivky.Uspořádání odrušovacího filtru podle vynâlezu je objasněno pomocí přiložených výkresů,kde na obr. 1 je znázorněna proudově...

Základová deska turbokompresorového soustrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243308

Dátum: 15.05.1987

Autori: Sequens Jioí, Koíž Pavel, Sysel Zdenik, Skalický Jioí, Urban Miloslav

MPK: F16M 7/00

Značky: základová, turbokompresorového, deska, soustrojí

Text:

...naprosto stejné podmínky,při jakých bylo celé soustrojí vyzkoušeno na zkušebně u výrobce.Řešení podle vynálezu je možno navíc využít již při výrobě, zvláště při obrábění základových desek velkých rozměrů, nebot lze využít kontrolní nivelační body ke zkrácení doby potřebné k ustavení obrobku.Na pripojeném výkresu je znázorněn príklad provedení zâkladovédeeky.turbokompresorové ho soustrojí podle vynálezu. Na obr. 1 je nakreslen...

Zapojení proti zpětnému roztočení turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243307

Dátum: 15.05.1987

Autori: Zdenik Zdenko, Prchlík Vojtich, Koíž Pavel, Skalický Jioí

MPK: F04D 29/66, F04D 27/00

Značky: zpětnému, proti, roztočení, zapojení, turbokompresoru

Text:

...před pístem siloválců §, SI jsou obdobnépropojeny paralelními větvemi otevíracího potrubí l s otevíracím vývodem §g| šoupátkaSo 1 enoidg 5 šoupátka g 2 je propojen impulsním vedením 1 § se zdrojem elektrického impulsu. Šoupátkc g je spojeno tlakovzdušným potrubím ll se zdrojem tlakového vzduchu přes zásobník lg vzduchu, v jehož přívodním potrubí Lg je uložen zpětný ventil gg.Tlakovzdušné potrubí ll přechází prvou přestavovací větví 117 k...

Způsob kování bram pro výrobu plechů válcováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 243002

Dátum: 15.05.1987

Autor: Skalický Jioí

MPK: B21J 5/00

Značky: valcovaním, způsob, plechů, kovaní, výrobu

Text:

...z poloviny kovářkého ingotu.Výhodouzpůsobu kování bram podle vynálezu je, že podhlavové a patní nečistoty těla ĺ-SOW JSOU souetředěny v základních plochách bremy, přičemž její boční a čelní plochy jsou vytvoreny z původnich velmi čistých obvodových ploch těla ingotu, takže při vzájemném svařování jednotlivých plechových dílů, kde plechy jsou vyrobeny válcováním z těchto bram,nevznikají nekvalitní every.Další jeho výhodou je, že z kovářskčho...