Skalák Pavol

Spôsob katalytickej dehydrogenácie alkánických uhľovodíkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270156

Dátum: 13.06.1990

Autori: Skalák Pavol, Krempaský Bohdan, Stočes Jaroslav

MPK: C07C 5/333

Značky: alkanických, uhľovodíkov, spôsob, dehydrogenácie, katalytickej

Text:

...a znižonio pevnosti väzieb v kryš 2 CS 270 156 B 1talických štruktúrach ako aj vplyv etopových nečietot n 3 žs ea eliminovať navrhovaným spdeoboa dehydrogenácie.Maxioálne dehydrogenačná aktivita katelyzátorových eúetev sa dosahuje v prvých hodinách dahydrogensčných periőd. V pripade vysokej aktivity katalyzátorov kde jej zniženie je závislá len na množstve uhlikatých látok a všziebi je preto možné voliť dehydrogenačné periődy...

Spôsob výroby bielych olejov a petrolsulfonátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 269688

Dátum: 11.04.1990

Autori: Maťaš Michal, Skalák Pavol, Mataš Ján, Smutný Jozef, Svitok Alojz, Klucho Pavol

MPK: C10G 67/08

Značky: spôsob, bielych, olejov, petrolsulfonátov, výroby

Text:

...lôžka može byt tvorená zo zmesi uvedených katalyzátorov, alebo uvedene typy katalyzátorov sú uložená v roaktore v dvoch vrstvách nad sebou, alebo v dvoch vzájomne prepojených hydrogenečných reaktoroch, v ktorýoh sa nachádza bud rovnaký typ katalyzátora alebo rôzne typy katalyzátorovĺNeutrálny olej po druhom aulfonaćnom stupni sa privádza na katalyzátor objemovou rýchlosťou 0,1 až l 0,0 h 1 v závislosti od obsahu...

Spôsob adsorpčného delenia zmesi organických látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 268551

Dátum: 14.03.1990

Autori: Skalák Pavol, Zubareva Jelena, Spitzer Pavol, Berezutskij Vladimir, Gončarenko Alexandr, Larionov Oleg, Novikova Jevgenija, Dzurovčin Štefan, Stočes Jaroslav, Mafaš Michal, Šimko Štefan, Čeredničenko Oleg

MPK: B01D 15/00

Značky: adsorpčného, spôsob, látok, delenia, organických, zmesí

Text:

...pripadne recyklátu-II a z peričdy dávkovanie deaorbenta. Z hlediska vyatupujůcich prúdov sa cyklua roz deluje na periőduv odberu refinútu, periődu odberu recyklátu-1 e na periódu odberu desorbátu, pripadne recyklätu-II.Doba pracovneho cyklu je z hladiska vatupujůcich a vystupujůcich -ódii zhodné, striedanie periőd pracovného cyklu ee robi pomocou časového harmonogramu, alebo e vý hodou podľe hmotnostných alebo objemových bilancii...

Katalyzátor pre selektívnu hydrogenáciu acetylénov a diénov

Načítavanie...

Číslo patentu: 263400

Dátum: 11.04.1989

Autori: Krempaský Bohdan, Janek Ladislav, Skalák Pavol, Kopernický Ivan, Hatina Slavomír, Chamila Ján, Barta Stanislav, Krivulka Ivan, Bučko Miloš

MPK: B01J 21/12, B01J 23/54, C07C 5/02...

Značky: hydrogenáciu, acetylénov, diénov, katalyzátor, selektívnu

Text:

...alkalického kovu o koncentrácii Z-10 hmot. pri teplote 50-200 °C, alebo sa zrážaním pripravená vodná suspenzia aluminosilikátov kryštalizuje priamo ohriatím na teplotu 50-200 °C a po odfiltrovani a sušení sa získava práškový kryštalický alumincsilikát. V obidvoch prípadoch sa kryštalické aluminosilikáty pramývajú vodou najvýhodnejšie do pH 9.Práškový aluminosilikát je nutné formovať pridaním pojiva ako je halloysit, bentonit a pod....

Spôsob formovania adsorbentov a katalyzátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 263172

Dátum: 11.04.1989

Autori: Skalák Pavol, Maťaš Michal, Gálfy Koloman

MPK: B01J 37/00, B01J 20/30

Značky: spôsob, adsorbentov, formovania, katalyzátorov

Text:

...potrebná na lámanie a zaoblovanie valčekov v zmiešavači je 3 sekundy až 15 minút,a to v závislosti na počte otáčok miešadla, priemeru valčekov a obsahu vody v nich.Výhoda spôsobu podľa tohoto vynálezu spočíva v tom, že sa granuly adsorhenta, alebo katalyzátora získavajú s výtažkom až 80 hmotnostných požadovaných rozmerov, že sa zvýši pevnosť granúl voči oderu a tým sa zníži tvorba prachu pri manipulácíi s granulami V procese sušenia,...

Spôsob výroby vysokokoncentrovaných alifatických alkoholov a ketónov

Načítavanie...

Číslo patentu: 236219

Dátum: 01.02.1988

Autori: Maťaš Michal, Skalák Pavol

MPK: C07C 27/10

Značky: alkoholov, ketónov, výroby, spôsob, vysokokoncentrovaných, alifatických

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby vysokokoncentrovaných alifatických alkoholov a ketónov, obsahujúcich v molekule 6 až 22 atómov uhlíka, získaných oxidáciou alkánov po prípadnom oddelení katalyzátora vyznačujúca sa tým, že reakčná zmes axidovaných alkánov sa adsorbuje na adsorbente, pozostávajúcom zo zeolitu s molárným pomerom Si02 Al203 najmenej 2,6 vo vodíkovej forme alebo forme obsahujúcej najmenej jeden katión prvej alebo druhej skupiny periodickej sústavy...

Elektroizolačný materiál odolný proti elektrickému oblúku

Načítavanie...

Číslo patentu: 246887

Dátum: 15.01.1988

Autor: Skalák Pavol

MPK: H01B 3/18, H01B 3/40

Značky: oblúku, proti, odolný, materiál, elektroizolačný, elektrickému

Text:

...komplexy. Pri použití halogenovaných epoxidov, výhodne brómepoxidových živíc, možno získat oblúkovzdorný materiál,vyznačujúci sa aj dobrou samozhášovosťou.Ako organickú výstuž sa použije vysokosavý celulózový alebo bavlnený papier, bavlnená alebo polypropylénová tkanina, prípadne polyesterová rohož.Živižným spo-jivom naimpregnovaný pás papiera po vysušení pri teplote 130 až 180 ° Celsia a nasekani na príslušné rozmery sa navrství na...

Sposob výroby alkánických monokarboxylových kyselín z alkénov

Načítavanie...

Číslo patentu: 249241

Dátum: 12.03.1987

Autori: Fančovič Karol, Maťaš Michal, Spitzer Pavol, Skalák Pavol

MPK: C07C 51/34

Značky: monokarboxylových, alkanických, spôsob, výroby, kyselin, alkénov

Text:

...v reaiktívnom rozpúšťławdle, aby nedošlo .k tvorbe dvoch fáz kvapaliny.Horná hranica, 50 0/0 hmotnosltných východiskovej alkéniclkej suroviny v reaktívnom rozpúšťadle, je daná podmienkou, aby bola favorizovaná ozonizácia mechanizmom tvorby esterhydroperoxidov a/alebo .alkoxyhydroperoxidov..Ozón použitý pri -ozonizacii sa obyčajne pripravuje o koncentrácii 1 až 10 hmotnostných, s výhodou 2 až 8 hmotnost 6nývch. Môže byt zriadený...

Spôsob výroby alkénov, motorových a reaktívnych paliv a koncentrátu aromatických uhľovodíkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 230144

Dátum: 01.05.1986

Autori: Spitzer Pavol, Sučanský Peter, Bučko Miloš, Maťaš Michal, Jurčacko Milan, Skalák Pavol, Kopernický Ivan

MPK: C07C 15/00, C07C 11/00

Značky: koncentrátů, uhľovodíkov, výroby, alkénov, reaktívnych, palív, spôsob, aromatických, motorových

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby alkénov, motorových a reaktívnych palív a koncentrátu aromatických uhľovodíkov z ľahkých a stredných uhľovodíkových frakcií vyznačujúci sa tým, že sa v kombinácií technologických procesov izolácie n-alkánov, pyrolýzy, katalytického reformovania alebo dehydrogenácie, hydrogenácie a destilácie vyizolujú z uhľovodíkových frakcií najprv n-alká-nické uhľovodíky a to privedením uhľovodíkových frakcií vria-cich v rozmedzí 30 °C až 360°C...

Spôsob výroby alkénických a aromatických uhľovodíkov so 6 až 22 atómami uhlíka v molekule z n-alkánických uhľovodíkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 220890

Dátum: 15.02.1986

Autori: Maťaš Michal, Spitzer Pavol, Skalák Pavol, Surovka Ján, Dzurovčin Štefan, Hýbl Čestmír

Značky: aromatických, výroby, n-alkánických, atómami, uhlíka, molekule, spôsob, uhľovodíkov, alkénických

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby alkénických a aromatických uhľovodíkov so 6 až 22 atómami v molekule uhlíka z n-alkánických uhľovodíkov o rovnakom počte atómov uhlíka v molekule, katalytickou dehydrogenáciou a adsorpčným oddeľovaním vyznačujúci sa tým, že sa z produktov katalytickej dehydrogenácie, alebo za zmesi východiskových n-alkánov a produktov katalytickej dehydrogenácie najprv prednostne oddelia a získajú v prvom adsorpčnom stupni aromatické uhľovodíky a...

Spôsob výroby metylcyklopenténov

Načítavanie...

Číslo patentu: 220269

Dátum: 15.02.1986

Autori: Skalák Pavol, Maťaš Michal

Značky: metylcyklopenténov, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy metylcyklopenténov všeobecného vzorca kde R1 až R8 sú substituenty, z ktorých je minimálne jeden metyl a ostatné sú buď metyly, alebo vodíky, alebo ich zmesí, katalytickou dehydrogenáciou zodpovedajúcich metylcyklopentánov vyznačený tým, že metylcyklopentány s vodíkom v molárnom pomere 1 : 1 až 1 : 10, s výhodou v molárnom pomere 1 : 3 až 1 : 5 sa prietočne dehydrogenujú v prítomnosti katalyzátora zloženého zo 70 až 99 hmot....