Skala Václav

Zapojení protismykové a protiskluzové ochrany s kontrolním systémem pro trakční vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 267273

Dátum: 12.02.1990

Autori: Raba František, Kouba Pavel, Skala Václav

MPK: B61L 3/10

Značky: protiskluzové, trakční, systémem, ochrany, zapojení, vozidla, protismykové, kontrolním

Text:

...vstupem Žgł, ggg. Impulaní generátorłje realizován např. jako multivibrátor B operačním zeeilovačem amdělič g frekvence pomocí číslicevých integrovaných obvodů, z nichž je realizován i startovací obvod 1smyku a prvním, druhým, třetím vstupem§Qł, ggg, ggg a prvním a QM Q s prvním a druhým votupem Qgł, Qgg a prvním, druhým, třetím výstupem § 92 ,§ 91, § 9 §,rea 1 izovaným např. polovodičovými tranzistorovými spínači, zdroje 1 e prvním a druhým...

Zapojení regulátoru brzdného momentu cize buzeného trakčního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266619

Dátum: 12.01.1990

Autori: Skala Václav, Sůsa Jaroslav

MPK: B60L 15/20

Značky: zapojení, momentu, brzdného, regulátoru, trakčního, motorů, buzeného

Text:

...si jej z požadovaného budicíhc proudu. zapojení umožňuje diaqnostikovat zařízení pomocí diagnostického vstupu v případě, že nejsou k dispozici signály o skutečně hodnotě kotevního proudu. .Příklad praktického provedení vynálezu je znázorněn na přiloženém výkrese.zapojení podle vynálezu sestava z regulátoru A opatřeného šesti vstupy,na jehož zadávací vstup il je připojena první vstupní svorka 5 a na ní vstup prvního indikačního obvodu g....

Kontrolní zařízení proti samovolnému zvýšení tažné síly trakčního vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 266544

Dátum: 12.01.1990

Autori: Skala Václav, Kropáček Jan

MPK: B60L 3/00, B60L 15/10

Značky: samovolnému, tažné, síly, zařízení, zvýšení, vozidla, proti, kontrolní, trakčního

Text:

...obvodu gg logiky parkování, jehož druhý výstupłgg je spojen se svorkou g blokování měničů při parkování a jehož první výstup lgâ je spojen se čtvrtým vstupem ggg součtového obvodu lg, jehož výstup lgj je spojen se svorkou E signálu poruchy. Výstup gg paměti Q je spojen s druhým vstupem ll obvodu ll logiky kontroly signálu tahu.Kontrolní zařízení proti samovolnému zvýšení tažné síly trakčního vozidla pracujetak, že podle zadání ze svorky g...

Zařízení pro předehřev a částečnou kalcinaci zrnitých a kusových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265960

Dátum: 14.11.1989

Autori: Hanuš Jiří, Skala Václav, Pospíšil Jaroslav

MPK: F27D 13/00

Značky: materiálů, zrnitých, kusových, částečnou, zařízení, předehřev, kalcinaci

Text:

...opatřeny stíracími bloky li, tvaru obdélníku, uloženými na horní ploše. V prostoru nad vynášecími deskami lg je umístěno vodící těleso 1, půdorysně s výhodou ve tvaru obdélníku, které svou horní zužující se částí zasahuje do předehřívacího a kalcinačního hrdla A.Při pohybu vynášecích desek 3 v radiálním směru k ose a od osy svislé šachty, postupuje materiál vlastní vahou z provozního zásobníku l materiálu přívodním potrubím 3 materiálu do...

Zařízení pro řízení momentu motorů trakčních vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 257636

Dátum: 16.05.1988

Autor: Skala Václav

MPK: B60L 15/20

Značky: momentu, motorů, vozidel, zařízení, řízení, trakčních

Text:

...Druhý vstup 302 prvního hradlovacího obvodu Q je připojen na první výstup 503 rozho dovacího bloku 5. Výstup 303 prvního hradlovacího obvodu Q je přípojen na první vstup 601 bloku 6 omezení derívace, jehož výstup 603 je připojen na první výstupní svorku Q zařízenía současně na pátý vstup 505 rozhodovacího bloku §.Druhý vstup 602 bloku 6 omezení derivace je připojen na výstup 403 druhého hradlovacíhoobvodu Q, jehož prvni vstup 333 je připojen...

Zařízení pro optimální využívání adhezních podmínek u trakčních vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 254596

Dátum: 15.01.1988

Autori: Skala Václav, Sůsa Jaroslav

MPK: B60L 15/10

Značky: trakčních, adhezních, podmínek, vozidel, optimální, zařízení, využívání

Text:

...členu A je připojen jednak na vstup přesného omezovače §, jehož výstup je připojen na omezovací vstup Ě součtového členu A a jednak na signálový vstup É řízeného zesilovače §. Regulační vstup 5 řízeného zesilovače § je připojen na výstup druhého spínacího obvodu g na jehož vstup je připojena první vstupní svorka g. Výstup řízeného zesilovače Ě je připojen současně na vstup indikačního obvodu 1 a na výstupní svorku E.Zařízení podle vynálezu...

Zařízení pro zadávání tažné síly trakčních vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 253867

Dátum: 17.12.1987

Autori: Raba František, Skala Václav

MPK: B60L 15/10

Značky: vozidel, síly, trakčních, tažné, zařízení, zadávání

Text:

...ggg a druhým výstupem ggg, je realizována rovněž číslicovými obvody. Výstup derivačního členu 1 je realizován operačním zesilovačem a je přes třetí komparátor 2 a čtvrtý komparátor lg připojen ke kontrolní logice ll. Druhý komparátor g s prvním vstupem 801 a druhým vstupom ggg je připojenk výstupu bloku automatického řízení tažné síly lg, který může být realizován například jako regulátor rychlosti.Q je svorka vstupu požadovaného nárůstu...

Zařízení pro uchycení plochých proudových přípojnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 243233

Dátum: 15.11.1987

Autori: Hanuš Jioí, Skala Václav, Doležal Antonín, Kueeoík Oldoich

MPK: H02G 5/00

Značky: přípojnic, plochých, zařízení, uchycení, proudových

Text:

...tom, že při střídavé montáži upevňovacich třmenů odpadají dosud nutné upevňovací protikusy včetně spojovacích prvků. Vzniká úspora pracností, montáže i materiálu, příčemž se sniží celková hmotnost systému.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je na přiloženém výkresu, znázorñujícim třipřípojnice se čtyřmi upevňovacími třmeny s izolačními rozpěrkami.Tři přípojnice 11, 12, 13, hřebenovitého tvaru, uspořádané vertikálne, jsou uchyceny V...

Manipulačné zariadenie na skladanie dyhových súborov

Načítavanie...

Číslo patentu: 242509

Dátum: 15.11.1987

Autori: Skala Václav, Sůsa Jaroslav

MPK: B65G 59/04

Značky: manipulačné, zariadenie, súborov, dýhových, skladanie

Text:

...jednotka.Vyšší účinok zariadenia podľa vynálezu spočíva v tom, že usporiadanie jednotlivých častí zariadenia umožňuje úplnú automatizáciu skladania dyhových súborov a plnenia poskladaných dyhových súborov do prislušného zariadenia.Výhody vynálezu sú v tom, že sa odstraňuje monotónna ručná práca v zdravíuškodlivom prostredi a ušetria sa pracovné sily na Skladanie dyhových súborov.Na pripojených výkresoch je na obr. 1 znázornený nárys...

Skluzový regulátor pro trakční vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 253530

Dátum: 12.11.1987

Autori: Sůsa Jaroslav, Skala Václav

MPK: B60L 15/20

Značky: vozidla, skluzový, regulátor, trakční

Text:

...zesilovače 3. Jeho výstup je připojon na signálový vstup Q řízeného omezovače 1, realizovaného např.operačním zesilovečem, jehož výstup je připojen jednak na vstup indikačního obvodu Ž a jednak na výstupní svorku Q. Řízený omezovač 5, který omezuje výstupní signál, je opatřen omezovacím vstupem g, který je připojen na druhou vstupní svorku Ě. Rychlostní vstup g každého součtového členu g je připojen na výstup obvodu-Ě vyhodnocení rýchlosti...

Budova sestavená z nosných kontejnerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241013

Dátum: 15.08.1987

Autori: Skala Václav, Tesao Rudolf, Zdráhal Karel, Wichterle Otto

MPK: E04H 6/08, E04B 1/348

Značky: sestavená, kontejneru, budova, nosných

Text:

...k jejímu účelu. Mohou být rovněž opatřeny všemi přípojkami pro elektrickou energií, vodu a podobně.Zbývající prvky konstrukce pro kompletní budovu. jako například střešní krytina,mohou být provedeny různě. Důležité je pouze to, že části, z nichž jsou sestaveny nejpodstatíiějši konstrukční prvky budovy, vykazují rozměry, jež jsou menší než rozměry vnitřního prostoru použitých kontejnerů,takže tyto stavební díly mohou být na místo budovy...

Zařízení pro indikaci rozdílu žádaného a skutečného fázového posuvu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251399

Dátum: 16.07.1987

Autori: Tesař Rudolf, Skala Václav

MPK: G01R 25/00

Značky: zařízení, rozdílu, žádaného, indikaci, fázového, posuvu, skutečného

Text:

...první deprezský měřicí systdo a perelelně k výstupu druhdho vyhodnocovacíbo obvodu je připojen druhý deprězský li-iní systěn.Takto řaěoné zařízení podle vynálezu pro indikaci rozdíl žůdanćho a skutečnáho fázověho posuvu pracuje bezprostředně v závislosti na spolohlivostí pouze eloktríewch prvků. Zjiětěně stavy rozdílu žádené o skutečně hodnoty fázového posuvu sanostatně vyhodnocude. Výstupy z logického obvodu a z klopného obvodu mohou pak...

Vpichované textilní obklady stěn a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 228750

Dátum: 01.03.1986

Autor: Skala Václav

MPK: D06N 7/04, D04H 3/10

Značky: výroby, obklady, způsob, vpichované, textilní, jejich, stěn

Zhrnutie / Anotácia:

Vpichované textilní obklady stěn jsou určeny na tepelnou a zvukovou izolaci
obklady mají plastický vzor tvořený konturami textilních materiálů vložených mezi dva plošné útvary. Lícní strana je vlákenné rouno. Vpichováním textilie ze strany vlákenného rouna vystoupí obrysy vloženého materiálu.

Zapojení řídicí analogové jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 224895

Dátum: 01.08.1985

Autori: Susin Ivan, Skala Václav, Nedvěd Kamil

Značky: zapojení, řídící, jednotky, analogově

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení řídicí analogové jednotky k řízení regulátorů polovodičových řízených měničů trakčních vozidel, zejména elektrických lokomotiv, kde alespoň dva logické signály jsou generovány řídicím zařízením, vyznačené tím, že výstupy logických signálů jsou připojeny do bloku galvanického oddělení (1) a zároveň do logického členu (4), přičemž výstupy z bloku galvanického oddělení (1) jsou připojeny na vstupy programovatelného zdroje proudu (2),...

Zapojení protiskluzové a protismykové ochrany trakčních vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 217730

Dátum: 15.02.1985

Autori: Štekl Miloslav, Raba František, Skala Václav

Značky: zapojení, vozidel, ochrany, protiskluzové, protismykové, trakčních

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu zapojení protiskluzové a protismykové ochrany trakčních vozidel je jednoduchá realizace zařízení a sloučení dosud odděleně užívaných protismykových a protiskluzových ochran kolejových vozidel. Pro vyhodnocení skluzu a smyku hnaných nebo brzděných náprav se vužívá impulsních čidel na každé nápravě, jejichž výstupní signály jsou vzájemně porovnávány, přičemž je samostatně pro každou nápravu vyhodnocován skluz a společně pro...