Šiška Július

Výbušná zmes na báze anorganických nitrátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267174

Dátum: 12.02.1990

Autori: Marcian Václav, Dimun Milan, Zeman Svatopluk, Rybár Pavol, Šiška Július

MPK: C06B 31/28, C06B 31/00, C06B 31/32...

Značky: výbušná, anorganických, báze, nitrátov

Text:

...trhavín. Analogický trend možno badať aj V oblasti trhavin pre vojenské účely (aluminizované vodné gély dusičnanu amőnneho sú napr. labórovaně do niektorýchdruhov leteckých bômb, trinitrotoluén je nahradzovaný kvapalnými kompoziciamí na báze vodných roztokov hydrazinnitrátu a pod.).Pokiaľ sú pre výrobu zmesných trhavín aplikované pevné anorganické nitráty je dôležité,aby sa nachádzali V sypkej forme toho sa dosahuje elímináciou,...

Zariadenie na súčasné využitie konvektívnej a radiačnej zložky odpadného tepla z plášťa rotačnej pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 265528

Dátum: 13.10.1989

Autori: Šiška Július, Mach Anton, Kostka Jozef, Hlobeň Pavol, Martauz Pavol, Kadáš Anton

MPK: F27D 17/00

Značky: súčasné, rotačnej, zložky, konvektívnej, zariadenie, odpadného, plášťa, využitie, radiačnej, tepla

Text:

...a radiačnej zložky odpadného tepla z plášťa rotačnej pece podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom,že absorbéry tepelného žiarenia majú v spodnej časti vytvorený nasávací otvor a k jednémuabsorbéru tepelného žiarenia je pripevnené odsávacie potrubie.Hlavnou výhodou riešenia podľa vynálezu je, že súčasne využíva konvektívnu a radiačnú zložku odpadneho tepla z plâšťa rotačnej pece tým, že sa do priestoru, vytvoreného plášťom rotačnej pece...

Vymurovka rotačných a šachtových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260754

Dátum: 12.01.1989

Autori: Šiška Július, Potančok Miroslav, Fedorík Radovan

MPK: F27B 7/28

Značky: šachtových, rotačných, vymurovka, pecí

Text:

...gu 1 «ovýmanipu- - .lavčný včap sa dá používat l k ďalším technologickým účelom, najmä k pripevneniu mechanizačných prostriedkov v strope výmurovky rotačnej pece, ako napr. stropného poclavača segmentov. Ďalej je možne tento gulový čap využiť na predbežné uchytenie segmentov pri ich montáži do výmurovkového prstenca a pod.Hlavnou výhodou riešenia podľa vynalezu je úplná mechanizácia zhotovovania výmurovky na nezávislosť od teploty...

Modifikovaný vysokohodnotný a rozpínavý cement

Načítavanie...

Číslo patentu: 254246

Dátum: 15.01.1988

Autori: Sloboda Jozef, Brindzová Mária, Šiška Július, Ševčíková Jarmila, Martauzová Hana, Fedorík Radovan, Baumanová Mária

MPK: C04B 7/36, C04B 7/02

Značky: cement, modifikovaný, rozpínavý, vysokohodnotný

Text:

...objemu dochádza na zá-klade prítomn-osti nabobtnávacích a plynotvorných látok, napr. AO ČSSR č. 166 965, 187 901. Nevýhodou týchto zmesí je vznik pôrovitosti v štruktúre, ktora spôsobuje pokles pevnosti, nízku rozpínavost a slabú odolnost k agresívnemu prostrediu.Známe sú tiež rozpínavé cementy zložené z uportlandského cementu s obsahom volného vápna. Mechanizmus procesu rozpínania je založený na zväčšení objemu pri prechode oxidu vápenateho...

Kombinovaná klidová ucpávka, zejména pro chladivové turbokompresory

Načítavanie...

Číslo patentu: 247447

Dátum: 15.10.1987

Autori: Šúpala Jaroslav, Husár Ivan, Baxa Stanislav, Šiška Július, Hamák Ivan

MPK: F04D 29/08, F16J 15/44

Značky: turbokompresory, zejména, klidová, ucpávka, kombinovaná, chladivové

Text:

...nosiče g klidové ucpávky,na jehož vnitřní čelní ploše je v drážce uložen pryžový těsnioí kroužek lg.Těsnicí kroužek łg je přidrłován přílołkou ll. uchycenou axiálními šrouby lg v nosiči g klidové ucpávky a přitlačován k okraji čelní plochy lg osazení hřídele l turbokompresoru na větším průměru 22 hřídele l pružinami 32 klidové ucpávky, které jsou uloženy v protilehlých vybráních nosiče g a centrálního kroužku §. Mezi centrálním kroužkem § a...

Spôsob rozpojovania tuhých sústav

Načítavanie...

Číslo patentu: 252729

Dátum: 15.10.1987

Autori: Šiška Július, Martauzová Hana, Miazdra Marian, Fedorík Radovan, Ševčíková Jarmila, Sloboda Jozef

MPK: F42D 7/00, F42D 1/08

Značky: spôsob, sústav, tuhých, rozpojovania

Text:

...0,5 až 5 hmot. uhličítanu draselného, uhličítanu sodného,dusičnanu vápenatého, dusičnanu sodného,dusičnanu dnaselného, dusičnanu amónneho,hydroxidu sodnehlo, hydroxidu draselného,chloridu sodného alebo chloridu väpenatého a 0,5 až 1 0/0 hmot. sulfonanu ligninu,melamíinformaldehydových živíc, alebo fenolformaldehydových živíc, utesni vodnou suspenziou, pozostávajúoou zo 72 až 83 0/0hmot. hemihydratu síranu vápenatého na 17 až 28 0/0...

Zapojení oscilátoru řízeného magnetickým polem

Načítavanie...

Číslo patentu: 241722

Dátum: 15.09.1987

Autori: Šiška Július, Šúpala Jaroslav, Fedorík Radovan

MPK: G01R 33/022

Značky: oscilátoru, magnetickým, řízeného, zapojení, polem

Text:

...vzájemné vazby, na obr. 4 je schéma oscilátoru se zpětnovazebním vinutím, které obepiná jádro feromagnetické indukční sondy. Oscilátory řízené měřeným magnetickým polem se skládají z elektronické části tvořené prahovými obvody 1 a 2 I obr. 1) a z měřicí části tvorené jednoduchou nebo dvojitou feromagnetickou indukční sondou 3 nebo 3. 1 a 3. 2. Vstup 11 levého prahového obvodu 1 je přes levý vazební odpor 4 propojen s výstupem 21 pravého...

Nevýbušná zmes na rozpojovanie tuhých sústav s urýchleným účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 250852

Dátum: 14.05.1987

Autori: Šiška Július, Ševčíková Jarmila, Martauzová Hana, Miazdra Marian

MPK: C01F 11/02, B02C 19/18

Značky: urýchleným, rozpojovanie, tuhých, účinkom, sústav, nevýbušná

Text:

...tlalku v zatuhnutej vsiranovej hmota. Dôsle~d~ kom toho je pomerne »dlhá doba rowzjpojovavania 5 až 20 hod.) a obmedzená použiteľnost z hľadiska teploty rozpojovanej tuhej sústavy. Preto je .možné túto nevý-bwšnú zmes používať pri teplotách vyšších než 18 stupňov C.Uvedené nedostatky týchto beztrha-vinových spôsobov riozpojovania tuhých sústav odstraňuje riešenie s využitím .známych prvlkov podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva vo...

Zariadenie pre vyhodnotenie granulometrie rozpojených hornín

Načítavanie...

Číslo patentu: 237130

Dátum: 15.03.1987

Autori: Spišák Vladimír, Rybár Pavol, Šiška Július, Šúpala Jaroslav, Šuba Stanislav

MPK: G01B 9/00

Značky: rozpojených, vyhodnotenie, zariadenie, granulometrie, hornín

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oblasti lomového a hlbinného dobývania ložísk, ako aj hodnotenia granulometrie rozpojených hornín použitých na sypané hrádze. Rieši zariadenie pre vyhodnotenie granulometrie rozpojených hornín. Podstata vynálezu spočíva v tom, že ku matnici zobrazovacej jednotky je priradený súradnicový snímač, ktorého výstupy sú pripojené na pamäťovú jednotku, ktorá je spriahnutá s vyhodnocovacou jednotkou. Vynález je možné využiť pre...

Nevýbušná zmes na rozpojovanie tuhých sústav s rychlým účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 248903

Dátum: 12.03.1987

Autori: Martauzová Hana, Šiška Július, Fedorík Radovan, Miazdra Marian, Ševčíková Jarmila

MPK: B02C 19/18, C01F 11/02

Značky: tuhých, nevýbušná, sústav, účinkom, rychlým, rozpojovanie

Text:

...podstatne jednoduchšia a vzhľadom k tomu, že obsahuje viac aktívnej súčasti, ktoré v oboch prípadoch je tvorená oxidom vápenatým, je 1 predpoklad, že má aj vyššie účinky. Nevýhodou je jeho použitie za teplôt vyšších ako 18 °C,ako aj čas pôsobenia /5 až 20 hod./. VTieto nedostatky odstraňuje riešenie podľa PV 2172 ~ 82. Zmes podľa tejto PV obsahuje namiesto sadry uhličitan sodný, resp. uhličitan draselný, čím sa zvyšuje účinok...

Vŕtacia korunka pre rotačno-rezný spôsob vŕtania hornín

Načítavanie...

Číslo patentu: 229508

Dátum: 15.08.1986

Autor: Šiška Július

MPK: E21B 10/16

Značky: spôsob, rotačno-rezný, hornín, korunka, vŕtacia, vŕtania

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oblasti povrchového dobývania ložísk nerastných surovín a prípravy stavenísk tam, kde je možné použit rotačno-rezný spôsob vŕtania hornín. Rieši konštrukciu vŕtacej korunky pre tento spôsob vŕtania hornín. Podstata vynálezu spočíva v tom, že rozdiely medzi priemermi kružníc prechádzajúcimi špičkami britov rozširovacích koruniek majú od najmenšieho priemeru k najväčšiemu klesajúcu tendenciu. Príklad konštrukcie vŕtacej korunky...

Nevýbušná zmes na rozpojovanie tuhých sústav

Načítavanie...

Číslo patentu: 221034

Dátum: 15.03.1986

Autori: Martauzová Hana, Šiška Július, Miazdra Marian, Ševčíková Jarmila

Značky: rozpojovanie, tuhých, nevýbušná, sústav

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oblasti rozpojovania tuhých sústav beztrhavinovým spôsobom, najmä však hornín, betónu muriva a pod. Vynález rieši zloženie nevýbušnej zmesi pre tento spôsob rozpojovania tuhých sústav. Podstata vynálezu spočíva v tom, že nevýbušná zmes na rozpojovanie tuhých sústav pozostáva z 80 až 94 hmot. % oxidu vápenatého, 5 až 15 hmot. % síranu vápenatého, 0,5 až 1 hmot. % sulfonátu ligninu alebo 0,5 až 1 hmot. % melamín - resp....

Vŕtacia korunka pre rotačno-rezný spôsob vŕtania tektonicky silne porušených hornín

Načítavanie...

Číslo patentu: 220291

Dátum: 15.02.1986

Autor: Šiška Július

Značky: vŕtacia, rotačno-rezný, vŕtania, hornín, korunka, porušených, tektonicky, silně, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oblasti povrchového dobývania ložísk nerastných surovín a prípravy stavenísk tam, kde je možné použiť rotačno-rezný spôsob vŕtania hornín. Vynález rieši konštrukciu vŕtacej korunky pre tento spôsob vŕtania hornín. Podstata vynálezu spočíva v tom, že identory vŕtacej korunky majú namiesto špičky ostria vytvorené prechodové ostrie. Vynález je možné využiť vo všetkých oblastiach vŕtania tektonicky silne porušených hornín...