Široký Vratislav

Hnací buben pásového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 269933

Dátum: 14.05.1990

Autor: Široký Vratislav

MPK: B65G 23/04

Značky: hnací, buben, dopravníku, pásového

Text:

...hneoího bubnu podle vynálezu je znázorněno na výkresu, kde obr.1 je částečně eohemetlzovaný kolmý řez bubnem v provedení pro oba smysly otáöení, kde do každá z dvou otáčok je vložen jeden konec ttecí vložky, rozšírený upínecím klínem, na obr. 2 je stejný řez bubnçm v provedení pro jeden smysl otáčení 5 jedinou drážkou, do které je vložen jeden konec třecí vložky, stejně upravený, přičemž její druhý konec je volný.V tělese g bubnu jsou...

Zařízení k orientaci podlouhlých prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 269827

Dátum: 14.05.1990

Autor: Široký Vratislav

MPK: B65G 47/24

Značky: prvků, podlouhlých, orientaci, zařízení

Text:

...k horní rovine doprevníku. Unášeče jsou navzájem skloubené táhly.Hlavni výhoda zařízení podle vynélezu epočívá v tom, že jediný dopravnik umožňuje zmenou svého rovinného profilu na pilovitý, tj. vytvorením klínových kopce a pomocí jednoduchých etérek dokonalou orientaci zprecovávaných prvků. Opétnou zménou pilovitého profilu dopravníku na rovinný je zabezpečena doprava orientovaných prvků k dalšimu zpracování. Zařízení má jednoduchou...

Zařízení pro posun železničních vagónů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269706

Dátum: 14.05.1990

Autor: Široký Vratislav

MPK: B61J 3/04, B61J 3/00

Značky: posun, železničních, zařízení, vagonů

Text:

...s kolejemi ustavena pomocné dráha. Průřez pomocné dráhy Je zhora ukončen T profilom. Podstata spočíva v tom,že k T profilu přilehá zhora vělcová kladka a zdola z každé strany diagonální kladky. Válcová kladka a diagonální kladky jsou otočné uloženy na společném nosiči spojeném s tažným lanem. Spoločný nosič je opatřen táhlem pro spojení s tažným vsgonem.Takto vytvorené zařízení pro posun vagonů zaručuje stálý směr tainé síly bez...

Zařízení na výrobu svazků dřevěných štěpin

Načítavanie...

Číslo patentu: 267744

Dátum: 12.02.1990

Autor: Široký Vratislav

MPK: B27L 11/00, B65B 13/20, B27B 13/00...

Značky: svazků, dřevěných, zařízení, štěpin, výrobu

Text:

...krátké kulatina v pracovní» prostoru ätípéna na štěpiny, ty jsou v tomtéž prostoru formovény do svazku, který je možno ještě v pracovním prostoru fixovat dráteu a vyrvářet palivová kola. Tím se objem namáhavé ruční práce snižuje, stejně jako nebezpečí úrazu. Zařízení má nízkou potřebu obsluhujícího personálu, zabírá malou plochu, není nákladné ani zvlášť výrobné náročné a má poměrně vysokou Výkonnost. VNa přiložených výkresech je na obr. 1 V...

Zařízení pro výrobu svazků z podlouhlých prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 266711

Dátum: 12.01.1990

Autor: Široký Vratislav

MPK: B65G 57/18, B65B 13/00

Značky: svazků, výrobu, podlouhlých, prvků, zařízení

Text:

...prostor jsou na jedné své straně spojené s otočným čepem a na protilehlě straně tvoří plnicí otvor, do kterého ústí plnicí dopravník. Plnící otvor do vázaoího prostoru je přehrazen vázacím drátem. Mezi koncem plnicího dopravníku a vázacím prostorem může být uspořádána nejméně jedna dvojice vodicích kladek vázacího drátu. Konce čelistí mohou být opatřeny kladkamí čelistí. U plnicího otvoru může být ustaveno štípací ústrojí.Hlavní výhodou...

Zařízení pro porcování polotovarů a výrobků polotuhé a měkké konzistence

Načítavanie...

Číslo patentu: 248887

Dátum: 12.02.1987

Autor: Široký Vratislav

MPK: A23L 1/01, B26D 1/14

Značky: polotuhé, zařízení, měkké, porcování, konzistence, polotovarů, výrobků

Text:

...trhá. Nelze zařízení proto použít zařazené ve výrobní lince, ale je nutné vřadit do výroby odpařovací stůl.Toto zařízení rovněž vyžaduje ruční manipulaci při vkládání a vyjímání polotovarů a hotového výrobku ze stroje a zabezpečení této obsluhy při vkládání polotovarů koncovým spínačem. Při rotačním přidržovači zabraňuje koncový spínač možnost zachycení obsluhy přidržovače při vkládání polotovaru a vtažení do pracovního prostoru zařízení.Tyto...

Zařízení pro tepelné zpracování potravinářských výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 248886

Dátum: 12.02.1987

Autor: Široký Vratislav

MPK: A23L 3/00

Značky: zařízení, výrobků, tepelně, zpracování, potravinářských

Text:

...pro těsta kynutá a porézní je třeba zajistit technologii varu při co nejmenším hydrostatiokém tlaku média a tím zabráni porušování pčréznosti polotovaru. Taková zařízení pak konstrukčnä vychází pro daný objem a hloubku široká a dlouhá. Technologicky nevyužitelný objem zhoräuje anergetickou bilanci zařízení.Vyše uvedená nedostatky odstraňuje zařízení podle vynálezu pro tepelné zpracování potravinárskych výrobků v kapalném médiu, které...