Šingliar Michal

Sposob prípravy čistej kyseliny octovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 259587

Dátum: 17.10.1988

Autori: Čech Juraj, Škrovina Peter, Fried Pavel, Šingliar Michal, Fabušová Iva, Rebro Karol

MPK: C07C 53/08

Značky: spôsob, kyseliny, přípravy, octovej, čistej

Text:

...octovej ľadovej je uvedený v príklade.Čistá kyselina octová zo sklenených balónov objemu 50 až 100 l sa prečerpá skleneným čerpadlem sklo triedy SIMAX do skleneného zásobníka sklo triedy SlMAX. Odtiaľ sa nadavkuje do sklenenej odparky sklo triedy SIMAX). Destiluje sa kontinuálne alebo diskontinuálne, pri zniženom alebo autmosférickom tlaku. Všetky tesnenia na destilačnom zariadení sú z tetlónu. Destilát sa zachytáva do sklenej predlohy...

Sposob prípravy čistého xylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259586

Dátum: 17.10.1988

Autori: Vojtech Emil, Škrovina Peter, Čech Juraj, Fabušová Iva, Fried Pavel, Šingliar Michal

MPK: C07C 15/08

Značky: xylenu, přípravy, spôsob, čistého

Text:

...charakteru, pričom praco-vný tlak sa nastaví v oblasti od 8 kPa do 101,32 kPa. Teplota odberu produktu je t., 1 °C, pričom t., je rovnovážna teplota varu xylénu pri danom pracovnom tlaku z vyššie uvedeného rozsahu pracovných tlakov.Destilát sa zachytáva do predlohy tak, že je zamedzené prístupu vzduchu do predlohy. Destilát sa z destilačnej predlohy následne vedie do stupňa filtrácie. Filtre-cia sa uskutočňuje viacstupňovým spôsobom tak,že...

Způsob přípravy methyl-terc.butyletheru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242853

Dátum: 15.03.1988

Autori: Ležovie Alfonz, Šingliar Michal, Jurka Zdenik

MPK: C07C 43/04

Značky: přípravy, způsob, methyl-terc.-butyletheru

Text:

...pro závislost prostorcvé rychlosti LHSV na reakční teplotě platí vztahLHSV 1/2 t- 25,kde t znamená teplotu ve stupních Celsia. způsob podle vynálezu je možno použít i k oddělení isobutylenu z C 4-uhlovodíkovéfrakce obsahující butadien etherifikací isobutylenu primárním alkoholem a následujícím oddělením vzniklého éteru destilací.Možnost syntetizovat EMTB z frakcí bohatých na butadien řeší výše uvažované problémy a kromě toho nabízí...

Spôsob ochrany proti žltnutiu stabilizovaných polyolefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 255385

Dátum: 15.03.1988

Autori: Šingliar Michal, Kostková Viktória, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Bartuš Ján, Nedas Jozef, Beniska Jozef

MPK: C08L 23/00, C08K 5/09

Značky: proti, žltnutiu, ochrany, polyolefínov, stabilizovaných, spôsob

Text:

...zlúčeniny fenolového typu, ako 2,6-diterc.butyl-4 ~n 1 etyllenol,2,4,6-tri-terc.butylfenol,Z-terobutyl-Ił-kumylienol,oktadecyl-EH 3 L,5-di-terc.butyl-4Ako UV stabilizátory, resp. ahsorluéry žiarenia sa používajú substituované benzotriazoly, hlavne Zhydroxyfenylbenzotriazoly,salicyláty ako fenylsalicylát,â-oktylfenylsalicylát,Ił-tercxbutylfenylsalicylát Z-hydroxybenzoíeuóny a drarivály benzolkynónu, ako 2,4...

Mžikový spínací mechanismus automatických spínačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240824

Dátum: 01.01.1988

Autori: Eech Juraj, Dedinský Eduard, Fried Pavel, Šingliar Michal

MPK: H01H 73/24, H01H 73/26

Značky: automatických, spínací, mechanismus, mžikový, spínačů

Text:

...kostře gg spínacího mechanismu. Ve střední částihorní poloviny obou ramen ll ovládacího třmenu g je vybrání lg s navazující vodicí drážkou lg. Mezi rovnoběžnými rameny ll jsou vložena dvě spojovací táhla Q, která jsou spodním koncem otočně uložena na čepu 5 spolu se zdvojeneu prolamovatelnou pákou §. Horním koncem jsou spojovací tehla Q uložena na opěrném čepu 1, který je vložen ve vodicíoh drážkách lg ovládacího třmenu 3. Mezi konci...

Sposob modifikácie sorpčných vlastností klatrátov tetrakyanokomplexov

Načítavanie...

Číslo patentu: 251957

Dátum: 13.08.1987

Autori: Šingliar Michal, Sopková Anna, Bubanec Ján

MPK: B01D 53/02

Značky: sorpčných, tetrakyanokomplexov, vlastností, modifikácie, spôsob, klatrátov

Text:

...fázy v kolóne plynového Chromatografu, boli odskúšané zmesami alifatických,cyklických a arumatíckých Llhiovodiłçov, alifatických alkoliolov, ketónov a esterov.Náplň chromatograľickej kolóny sa pri~ praví zmiešanim inertného nosiča, použivaneho v plynovej chromatograíii napríklad Chromatón, lnertón, Chromosorb W s klatrátom v hmotnostnom pomere 9 2 1 a zmes sa zaleje zvolenou organickou látkou moditikätorom V pomere 10 g zmesi 50 gramom...

Spôsob alkylácie arylalkylfenolu alebo zmesi arylalkylfenolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 236019

Dátum: 01.02.1987

Autori: Jureček Ľudovít, Komora Ladislav, Matušková Mária, Guba Gustáv, Macho Vendelín, Kavala Miroslav, Šingliar Michal

MPK: C07C 39/12

Značky: arylalkylfenolu, arylalkylfenolov, spôsob, zmesí, alkylácie

Zhrnutie / Anotácia:

Alkylácia arylalkylfenolov obecného vzorca C6H 5 C (R R´) C6 H4 0H, kde R a Ŕ sú H alebo Me (benzylfenol, kumylfenol) sa robí katalyticky v parnej alebo kvapalnej fáze pôsobením alkylačného činidla v mol. pomere k arylalkylfenoiu 0,5 až 5 : 1 pri teplote 30 až 260 °C. Alkylačným činidlom ja dvoj- až desaťkomponentná zmes uhľovodíkov C2 až Cl8 s obsahom alkénov a prípadne tiež diénov 20 až 100 % a/alebo aspoň jedna zlúčenina obecného vzorca...

Spôsob stanovenia stopových množstiev chrómu v chloride sodnom alebo solanke

Načítavanie...

Číslo patentu: 229424

Dátum: 15.04.1986

Autori: Ležovič Alfonz, Šingliar Michal, Sestrienková Marta, Kostková Viktória

MPK: C01G 37/00, G01N 21/00

Značky: spôsob, chromu, solanke, stopových, sodnom, množstiev, stanovenia, chloride

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru analytickej chémie a to stanovenia stopových množstiev chrómu v chloride sodnom alebo v soľanke. Podstatou stanovenia stopových množstiev chrómu v soli alebo soľanke spektrofotometricky alebo elektrochemicky je použitie roztoku chlórnanu sodného o koncentrácii 0,3 až 12 % hmot. ako oxidačného činidla.

Stimulátor rastu rastlín a/alebo drevín a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 229411

Dátum: 15.04.1986

Autori: Šingliar Michal, Hudec Jan, Hudec Jozef, Krčmár Jozef, Macho Vendelín

MPK: A01N 31/00

Značky: stimulátor, rastlín, drevín, výroby, rastu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Stimulátor rastu rastlín a(alebo drevín na báze organických kyselín a/alebo vodorozpustných solí organických kyselín, vo forme vodných roztokov, suspenzie alebo tuhej látky, vyznačujúci sa tým, že stimulátor pozostáva, počítané ako sušina, z 9 až 35 % hmot. kyseliny fumárovej, 60 až 91 % hmot. kyseliny jantárovej, 0,1 až 5 % hmot. aspoň jednej z dikarboxylových kyselín zo skupiny kyselina glutárová, kyselina adipová, kyselina malónová, kyselina...

Spôsob prípravy sorpčného materiálu z tetrakyanokomplexov v hydratovanej forme

Načítavanie...

Číslo patentu: 222610

Dátum: 15.03.1986

Autori: Sopková Anna, Králik Peter, Bubanec Ján, Šingliar Michal, Görnerová Tatiana

Značky: hydratovanej, materiálů, přípravy, sorpčného, spôsob, tetrakyanokomplexov, formě

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy sorpčného materiálu z tetrakyanokomplexov v hydratovanej forme a spadá do odboru organickej technológie, respektíve odboru fyzikálnochemických metód analytických. Rieši spôsob prípravy sorpčného materiálu z tetrakyanokomplexov všeobecného vzorca MM´(CN4) . nH20, M(NH3)m M´(CN)4. nH2O alebo M(en)m M´(CN)4 . nH2O, kde M je nikel, meď, cadmium alebo zinok, M´ je nikel, platina, paládium s výhodou kladné dvojmocné,...

Spôsob výroby farbených a) alebo plnených polyolefínových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 219592

Dátum: 30.09.1985

Autori: Šingliar Michal, Nedas Jozef, Jambrich Martin, Macho Vendelín, Mihály František

Značky: spôsob, plnených, materiálov, polyolefínových, farbených, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Farbený a) alebo plnený polyetylén, polypropylén, kopolyméry olefínov, ale aj polystyrén s využitím pigmentu a plnidiel spravidla tiež stabilizátorov a pomocných látok sa vyrába tak, že najskôr sa pigment a) alebo plnidlo, či zmesi pigmentu a plnidiel dispergujú v množstve 1 až 80 % hmot. v kvapalnom prostredí zmesi aspoň dvoch látok zo skupiny: nízkomolekulový polyetylén o priemernej molekulovej hmotnosti 500 až 20 000, nízkomolekulový...

Spôsob výroby polyesterpolyolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 227502

Dátum: 01.09.1985

Autori: Mokrý Jozef, Beseda Viliam, Šingliar Michal, Bučko Miloš, Macho Vendelín, Střešinka Jozef

Značky: polyesterpolyolov, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby polyesterpolyolov esterifikáciou a/alebo transesterifikáciou 10 až 100 % hmot. zvyškov z výroby kyseliny tereftalovej a/alebo jej dimetylesteru prípadne tiež v zmesi s dikarboxylovými kyselinami a/alebo jej derivátmi pôsobením dvojsýtnych až viac sýtnych alkoholov a/alebo alkanolamínov pri teplote 120 až 300 °C, prípadne za prítomnosti esterifikačného a/alebo transesterifikačného katalyzátora, spravidla v inertnej atmosfére,...

Modulárny priemyselný robot

Načítavanie...

Číslo patentu: 240314

Dátum: 16.04.1985

Autori: Macho Vendelín, Šingliar Michal

MPK: B25J 11/00

Značky: modulárny, robot, priemyselný

Text:

...člen 8 môže mat jeden, alebo dva stupne volnosti pracovné rameno 10, má tri stupne volnosti. Každý stupeň voľnosti má svoj nezávislý pohon. Tlakové médium je dodavané s agregátu cez stojanovú rotačnü jednotku B k pohonu vertikálneho člena 8 a do pracovného ramena 1 U cez ramenovú rotačnú jednotku 14 k pohonu zapästiaa. Dutinyhriadela 3 každej rotačnej jednotky E, 14 is rúrkami 4 pracujú tak, že prívod tlakovej energie je vedený vo vnútri...

Spôsob výroby polyesterpolyolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 218170

Dátum: 15.09.1984

Autori: Beseda Viliam, Střešinka Jozef, Macho Vendelín, Mokrý Jozef, Bučko Miloš, Šingliar Michal

Značky: polyesterpolyolov, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši otázku výroby polyesterpolyolov z netradičných východiskových surovín, keď ako východiskovú surovinu používa zvyšky z výroby dikarboxylových kyselín z ich esterifikácií alebo destilačné zvyšky z takýchto procesov. Vhodné sú najmä destilačné zvyšky z výroby dimetyltereftalátu. Postup kompenzuje v riešení aj prítomnosť niektorých kovov a ich zlúčenín, ktoré sú obvykle v týchto zvyškoch prítomné. Vynález možno realizovať v podnikoch...