Šimůnek Petr

Způsob bezdotykového měření tloušťky ocelového pásu a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 268701

Dátum: 11.04.1990

Autor: Šimůnek Petr

MPK: G01B 15/02, G01B 7/02, G01B 7/06...

Značky: tloušťky, provádění, zařízení, bezdotykového, pásu, ocelového, měření, způsob

Text:

...měření.Zařízení k bezdotykovéau měření tlouěľky ocelového pasu znázorněné na obr. 1 sestavá sa z vyaílacího čidla l e z přijímscího čidla 3, ktera leží souose proti sobě, vs vhodné vzdálenosti, dané výkony elektronických abvodů. Obě čídla mají obdobnou konstrukcí a jsou tvořeno cívkami s jednostranné otevřeným magnetickým obvodom v podobě poloviny hrníčkovćho jadre. Vysíleoí čidlo l je spojeno e vysílacím elektronickým blokom 5 obsehujícím...

Zařízení pro měření ventilové vůle rozvodového mechanismu spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263702

Dátum: 11.04.1989

Autor: Šimůnek Petr

MPK: G01B 7/14

Značky: mechanismu, ventilové, zařízení, motorů, vůle, měření, rozvodového, spalovacího

Text:

...jeho jednoduchosti a nízke ceně vłaetního čidla, ktoré je tvořeno přímo upraveným dílem rozvodu. Přitom zařízení pracuje s vysokým etupněm rozlišení, který činí lO 3 nm a současně umožňuje přímý zázna dynamických změn ventilové vůle na měřicí magnetofon nebo zapieovač. Příklad provedení zařízení pro ěření ventilové vůle rozvodového nechanismu OHV spalovacího motoru je schenaticky zná 263 702 i 2 izorněn na pripojene výkrese.Jak je petrno z...

Zapojení elektronického obvodu pro potlačení rázů v jednoduchých regulačních obvodech se servomotory

Načítavanie...

Číslo patentu: 258520

Dátum: 16.08.1988

Autor: Šimůnek Petr

MPK: G05B 11/36, F15B 9/03

Značky: obvodech, elektronického, servomotory, zapojení, rázů, potlačení, jednoduchých, obvodů, regulačních

Text:

...operačniho zesilovače g, na jehož neinvertující vstup l je připojen výstup zdroje řídicíhc napětí g, výstup prvního operačního zesilovače g je přes dva sériové zapojené odpcry g a 5 připojen na kondenzátor Q, z kterého je vedena zaporná zpětná vazba g do prvního operačního zesilovače g.Na kondenzátor § je dále připojen vstup druhého operačního zesilovače 1 se zesílením 1, na jehož výstup g je připojena sériová kombinace dvou proti sobě...

Detektor dávkového příkonu gama záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 237644

Dátum: 16.02.1987

Autori: Škubal Antonín, Dudík Miroslav, Sopko Bruno, Šimůnek Petr, Starovecký Štefan

MPK: G01T 1/167

Značky: příkonu, dávkového, záření, detektor

Zhrnutie / Anotácia:

Detektor je tvořen 2 až 100 P+N přechody, řazenými za sebou, s výhodou v sendvičovém uspořádání, přičemž do objemu polovodiče jsou zavedena rekombinační centra. Vynález je určen pro všechna pracoviště, používající záření gama.

Křemíková dozimetrická dioda

Načítavanie...

Číslo patentu: 226141

Dátum: 15.04.1986

Autori: Škubal Antonín, Šimůnek Petr, Sopko Bruno

Značky: křemíková, dioda, dozimetrická

Zhrnutie / Anotácia:

Křemíková dozimetrická dioda, vyznačená tím, že je tvořena křemíkovou destičkou vodivostí typu N, popřípadě P, o tloušťce l větší než 1,5 mm s plochou přechodu menši než l2/2.

Způsob tepelného zpracování polovodičových prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 223627

Dátum: 15.03.1986

Autori: Sopko Bruno, Škubal Antonín, Šimůnek Petr

Značky: prvků, tepelného, zpracování, způsob, polovodičových

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem způsobu tepelného zpracování polovodičových prvků je odstranění termorekombinačních center uvedených polovodičových prvků, zvýšení výtěžnosti při výrobě například dozimetrických diod a zlepšení jejich kvality. Podle vynálezu se polovodičové prvky žíhají při teplotě 750 °C až 850 °C po dobu 1 až 3 hodiny, potom se pomalu ochlazují rychlostí menší než 12 °C za 60 sekund až do teploty 400 ° až 550 °C a pak rychlostí 50 °C za 60 sekund až do...

Způsob výroby dozimetrických diod

Načítavanie...

Číslo patentu: 226803

Dátum: 01.09.1985

Autori: Šimůnek Petr, Sopko Bruno, Škubal Antonín

Značky: výroby, způsob, dozimetrických

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby dozimetrických diod, vyznačující se tím, že se na jednu stranu základní křemíkové destičky implantují ionty bóru a na druhou stranu ionty fosforu o koncentraci 1015 až 1017-2 cm a s energií 150.103 až 300.103 eV, potom se křemíková destička rozřeže na jednotlivé systém, které se potom žíhají při teplotě 750 až 850 °C po dobu 2 až 100 hodin a oleptávají se v kyselině fluorovodíkové.

Způsob přípravy epitaxních desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 223530

Dátum: 01.05.1984

Autori: Sopko Bruno, Šťastný Vladimír, Rothbauer Miloš, Šimůnek Petr

Značky: desek, přípravy, epitaxních, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Podle vynálezu se křemíková epitaxní deska podrobí pro jadernou přeměnu izotopu 3014Si na donorovou příměs izotopu fosforu 3115P ozáření tepelnými neutrony.

Způsob difuze P+ a N+ vrstev při výrobě křemíkových dozimetrických diod

Načítavanie...

Číslo patentu: 223526

Dátum: 01.05.1984

Autori: Škubal Antonín, Šimůnek Petr, Sopko Bruno, Vojtík Zdeněk

Značky: křemíkových, difuze, vrstev, dozimetrických, výrobe, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob spočívá v tom, že se P+ vrstva vytváří difúzí bóru a N+ vrstva difúzí fosforu při teplotě 800 až 1000°C po dobu nejvýše 5 hodin, přičemž zahřívání se provádí rychlostí nejvýše 20°C/min. Způsob lze aplikovat pro výrobu polovodičových součástek, které vyžadují extrémně vysokou dobu života minoritních nosičů.