Šimůnek Josef

Zariadenie na kontrolu priechodu prameňa cez kalandrovacie valce

Načítavanie...

Číslo patentu: 278501

Dátum: 11.07.1995

Autor: Šimůnek Josef

MPK: D01H 13/16, B65H 63/02

Značky: kontrolu, priechodu, prameňa, válce, zariadenie, kalandrovacie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na kontrolu prechodu prameňa cez kalandrovacie valce (2, 3), do zvinovacej hlavy (6) preťahovacieho stroja obsahuje snímaciu tyč (8), osadenú výkyvne v priestore pod kalandrovacími valcami (2, 3) a vodivo spojenú s jedným koncom elektrického obvodu. Koncu snímacej tyče (8) je priradený elektrický kontakt (5), ktorý je spojený s druhým koncom elektrického obvodu. Snímacia tyč (8) je pevne osadená v pätke (9), ktorá má tvar plochého...

Zařízení pro ruční ovládání kompenzátoru rozdílu odtahové a navíjecí rychlosti příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 266439

Dátum: 12.01.1990

Autor: Šimůnek Josef

MPK: D01H 1/12, B65H 59/36

Značky: ovládání, rozdílu, ruční, zařízení, odtahové, navíjecí, rychlostí, kompenzátoru, příze

Text:

...prostoru výkyvného raménka mechanického kompenzátoru łg ov 1 áda« ného pružným členem łg. Z druhé strany je k druhé úhlové pácełg napojeno táhlo gg, které ji spojuje prostřednictvím čepu 1 5 ramenem 5 předlohy ł. Mechanický kompenzátor łg je umístěn tak, že zasahuje do prostoru mezi odtahove válce gł, 22 a omezovač ggpříze 3 umístěný na rámu 8 stroje.Zařízení pracuje takto Vypřádaná příze 3 je odtahována ze spřádací jednotky 23soustavou...

Zařízení pro tlumení kmitání cívkových rámů, zejména na bezvřetenových dopřádacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 263341

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šimůnek Josef, Kubata Milan

MPK: F16F 11/00, D01H 1/18, B65H 54/52...

Značky: cívkových, rámu, zařízení, zejména, kmitání, bezvřetenových, dopřádacích, strojích, tlumení

Text:

...stroji ovládáním z jednoho místa stroje regulačnim ventilem, zajištění stejné hodnotě tlumení na každém cívkovém rámu stroje, případně namožnosti individuální volby hodnoty třecich ůčinků u jednotlivých cívkových rámů,přičemž pneumatický člen obsahuje pružnou membránmoddělující pomocí pístnice tlakový vstup od pohyblivé třecí čelisti.Další výhody a význaky zařízení podle vynálezu jsou patrny z následujícího popisu příkladného provedení a ze...

Zařízení pro ovládání kompenzátoru rozdílu odtahové a navíjecí rychlosti příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 263100

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vajda Andrej, Šimůnek Josef

MPK: B65H 59/36, D01H 1/12

Značky: rozdílu, odtahové, kompenzátoru, ovládání, zařízení, rychlostí, příze, navíjecí

Text:

...í jiná kompenzátory 1 obelužná automaty komplíkovány. ovládání bývá zdvojeno a podobné.Cílem vynálezu je odstranění uvedených nevýhod tekovýn řešením která zajíatí jednoduchá provedení kompenzátoru e výkyvným ramánkem ee epolehlivou funkcí v návaznoetí na znovuzepředení příze. zvláště při provádění procesu znovuzepředení příze obelužným automatem. přičemž jeho podstata epočívá v tom, že ovládací elementy. jeden ve formě poauvnáho...

Zařízení pro utěsnění pracovního prostoru spřádacího rotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 238330

Dátum: 01.10.1987

Autori: Mládek Miloš, Šimůnek Josef, Bureš Ladislav, Pacáková Zdenka, Procházka Miloslav

MPK: D01H 7/882

Značky: rotoru, spřádacího, pracovního, zařízení, prostoru, utěsnění

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro utěsnění pracovního prostoru spřádacího rotoru, u něhož jsou odstraněny problémy s mezerou mezí vnějším povrchem rotoru, základním tělesem pro uložení rotoru a víkem, tím, že do vnějšího pracovního prostoru spřádacího rotoru zasahuje okrouhlý kuželovitý výstupek na víku, který společně s vnějším povrchem spřádacího rotoru vytváří funkční těsnicí štěrbinu, uzavřenou pružným těsnicím kroužkem.

Zařízení pro kompenzaci rozdílů v osové síle příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 252573

Dátum: 17.09.1987

Autori: Šimůnek Josef, Horatschke Rudolf, Svoboda Jan

MPK: B65H 59/10

Značky: zařízení, osové, síle, rozdílu, kompenzaci, příze

Text:

...k napínání příze pasívníhc účinku zkrutné pružiny, je umístěno v místě chybu příze, před vodičem rozvádění příze, kde nepřekáží ani procesu předení, ani neznesnadňuje zapřâdání prize. Jeho kinematické poměry jsou voleny tak, že v počátku napínání příze rychleji roste odpor napínače než při velkém výkyvu napínače,což má tlumicí účinek na kompenzační rameno a kompenzátor dává přijatelný průběh napětí příze i při velkých rychlostech...

Zařízení pro dělení příze rozkrucováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 251296

Dátum: 11.06.1987

Autori: Bureš Ladislav, Pacáková Zdenka, Procházka Miloslav, Šimůnek Josef, Mládek Miloš

MPK: D01H 15/02

Značky: rozkrucováním, dělení, zařízení, příze

Text:

...se sevřenou přízí, obr. 2 damonstruje umístění zařízení pro dělouí příze ne zpřádací jednotce s obr. 3 předvádí zařízení s přízí oddělonou rozkroucením.V příkladnem řešení jsou čelisti 1 a g tvarově hodně dílce, která jsou pevne spojeny a ulošany v objímco j. Čalisti l, 2 mají takový tvar, že při pootočaní jedné z nich o IBO° vytvářají klínovou spáru j, kterou lze výhodné používat pro sevření příze 2 při oddělování konce potřebnáho pro...

Odvalovací válec pro pohon cívky s kuželovým návinem

Načítavanie...

Číslo patentu: 249620

Dátum: 15.04.1987

Autori: Horatschke Rudolf, Šimůnek Josef, Svoboda Jan

MPK: B65H 54/06, B65H 59/38

Značky: kuželovým, válec, odvalovací, návinem, cívky, pohon

Text:

...podstata spočívá v tom, že střed zőny s vyšším koeficientem tření je na odvalovacím válci uspořádán posunutá směrem k velkému čelu cívky o vzdálenost odpovídající minimálně 5 šířky cívky.Uspořádání je doplněno některým ze zařízení pro cyklickou kompenzaci délky příze souhlasně s rozváděcím vodičom.Pro zpřesnění místa odvalu cívky na odvalovacím válci 3 e.u tohoto uspořádání s výhodou použito, tak Jako ve známých případech např. odvalovacího...

Spřádací jednotka bezvřetenových dopřádacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234465

Dátum: 01.03.1987

Autori: Pacáková Zdenka, Bureš Ladislav, Seidl Pavel, Šimůnek Josef, Procházka Miroslav, Mládek Miloš

MPK: D01H 7/882

Značky: strojů, jednotka, dopřádacích, bezvřetenových, spřádací

Zhrnutie / Anotácia:

Za účelem snížení hlučnosti bezvřetenových dopřádacích strojů je každá spřádací jednotka opatřena čelním i horním krytem z materiálu o zvýšených zvukoizolačních vlastnostech. Cesty, kterými se hluk do prostoru obsluhy šíří, jsou řešeny tak, že vstup vzduchu pro odvádění nečistot je orientován proti čelnímu krytu do prostoru mezi tímto čelním krytem a čelní stěnou ojednocovacího ústrojí. Naproti tomu je přívod vzduchu do ojednocovacího ústrojí a...

Vyčesávací váleček spřádací jednotky pro rotorové předení příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 234410

Dátum: 01.03.1987

Autori: Procházka Miloslav, Mládek Miloš, Bureš Ladislav, Pacáková Zdenka, Šimůnek Josef

MPK: D01H 7/895

Značky: jednotky, vyčesávací, předení, spřádací, váleček, příze, rotorové

Zhrnutie / Anotácia:

Vyčesávací váleček spřádací jednotky pro rotorové předení příze, mající pro montážní účely přesné vymezení vzdálenosti čelní plochy vyčesávacího válečku vzhledem k odvrácenému čelu pouzdra ložiska, přičemž toho je dosaženo vytvořením mezery mezi čelem zmíněného hřídele a čelní plochou na něm nalisovaného vyčesávacího válečku a překlenutím této mezery buď víčkem nebo čelním dílem u dvojdílného vyčesávacího válečku.

Spřádací jednotka pro rotorové předení příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 247616

Dátum: 15.01.1987

Autori: Šimůnek Josef, Procházka Miloslav, Mládek Miloš, Bureš Ladislav, Pacáková Zdenka

MPK: D01H 7/882, D01H 1/12

Značky: předení, rotorové, příze, spřádací, jednotka

Text:

...při sejmutí víka za atrny upínací pružné příchytky. Obr. 4 je alternativní řešení obr, 2.Víko 1 je v nákzesu příkladného použití spojeno pomocí uálevkyg s viožkou Ä a jako FTUro 1 jednorn ~cnn vsleřku Ř. Tento je uloženv odklopněm tělese 5 sjednocovacího ústrojí a poháněn tangenclálně řemenem lg. V případě, že není zapotřebí přlzpůsobovat tvar vložky 3 různým průměrům rotoru 9, může tvořit vložka 3s víkem ł jeden celek gg a jednoho kusu, jak...

Zajišťovací plomba

Načítavanie...

Číslo patentu: 225876

Dátum: 15.10.1985

Autor: Šimůnek Josef

Značky: plomba, zajišťovací

Zhrnutie / Anotácia:

Zajišťovací plomba, vyznačující se tím, že sestává z vrchního pláště (1) zásuvky, v němž je uložen vnitřní plášť (2) zásuvky, v jehož otvoru (4) je zasunuta zástrčka (3).

Mechanická plomba k zajišťování obalů, předmětů, zařízení a vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 216577

Dátum: 01.08.1984

Autor: Šimůnek Josef

Značky: vozidel, plomba, předmětů, obalů, zařízení, mechanická, zajišťování

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je konstrukce plomby, jednak umožňující její jednoduché použití bez potřeby plombovacích kleští nebo jiných pomůcek, jednak dovolující vyznačení identifikačních znaků na plombě za účelem kontroly její nezaměnitelnosti a dále zaručující její dokonalou funkci bez zřetelných známek narušení jednotlivých součástí plomby. Uvedeného účelu je dosaženo tím, že do plomby, jejíž plášť je z venkovní strany opatřen identifikačním označením,...