Simon Kálmán

Spôsob prípravy derivátov spiro[(4-cyklohexanón)-[3H]indol]-2′[1'H]-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286875

Dátum: 10.06.2009

Autori: Simon Attila, Héja Gergely, Csikós Éva, Gönczi Csaba, Szomor Tiborné, Simon Kálmán, Smelkóné Esek Ágota, Nagy Lajos, Illár Árpád, Hermecz István, Szvoboda Györgyné, Sántáné Csutor Andrea

MPK: C07B 61/00, C07D 209/00

Značky: spiro[(4-cyklohexanón)-[3h]indol]-2'[1'h]-ónu, derivátov, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy derivátov spiro[(4-cyklohexanón)-[3H]indol]-2'[l'H]-ónu všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 a R2 nezávisle znamenajú vodík, C1-4 alkyl, C1-4 alkoxy-, C1-4-alkyltio-, C1-4 polyfluóralkyl-, C1-4 polyfluóralkoxy-, C3-7-cykloalkoxy-, C3-7cykloalkyltio-, fenoly-, benzyloxy- alebo nitroskupinu, charakterizovaný reakciou derivátu indolin-2-ónu všeobecného vzorca (II), v ktorom R1 a R2 majú vyššie uvedený význam, so zlúčeninou schopnou...

Spôsob prípravy 2-metoxy-4-(N-terc-butylaminokarbonyl)benzénsulfonylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286031

Dátum: 28.12.2007

Autori: Héja Gergelyné, Simon Kálmán, Nagy Lajos, Sántáné Csutor Andrea, Hajdú Félix, Smelkóné Esek Ágota, Csikós Éva, Szvoboda Györgyné, Gönczi Csaba, Héja Gergely, Szomor Tiborné, Hermecz István

MPK: C07C 309/00, C07C 303/00

Značky: přípravy, spôsob, 2-metoxy-4-(n-terc-butylaminokarbonyl)benzénsulfonylchloridu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy 2-metoxy-4-(N-terc-butylaminokarbonyl)benzénsulfonylchloridu zahrnuje (a) sulfonáciu kyseliny 3-hydroxybenzoovej vzorca (II) s 96 % kyselinou sírovou, (b) oddelenie výslednej kyseliny 3-hydroxy-4-sulfobenzoovej vzorca (III) vo forme jej soli všeobecného vzorca (IV), v ktorom Z znamená alkalický kov alebo amónny ión, (c) metyláciu zlúčeniny všeobecného vzorca (IV) s použitím dimetylsulfátu v prítomnosti katalyzátora fázového...

Spôsob prípravy N-(1,1-dimetyletyl)-4-[[5'-etoxy-4-cis-[2-(4-morfolino)etoxy]-2′- oxospiro[cyklohexán-1,3'[3H]indol]-1′(2′H)-yl]-sulfonyl]-3-metoxybenzamidu a jeho solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 285818

Dátum: 01.08.2007

Autori: Nagy Lajos, Majláth Csilla, Halász Judit, Erósné Takácsy Tünde, Simon Kálmán, Sárosi Péter, Héja Gergely, Szomor Tiborné, Szvoboda Györgyné, Csikós Éva, Sántáné Csutor Andrea, Gönczi Csaba, Hermecz István

MPK: C07B 61/00, A61K 31/5375, A61P 5/00...

Značky: spôsob, solí, oxospiro[cyklohexán-1,3'[3h]indol]-1'(2'h)-yl]-sulfonyl]-3-metoxybenzamidu, n-(1,1-dimetyletyl)-4-[[5'-etoxy-4-cis-[2-(4-morfolino)etoxy]-2, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy zlúčeniny vzorca (I) a jej solí reakciou zlúčeniny vzorca (II) so zlúčeninou vzorca (III), ktorý spočíva v tom, že reakcia sa uskutočňuje v dimetylsulfoxide pri teplote medzi 10 °C až 40 °C, výhodne pri izbovej teplote, a výsledná báza vzorca (I), ak je to potrebné, sa prevedie na svoju soľ.

Spôsob prípravy derivátov spiro-[cis-4-(ß-hydroxyetoxy)cyklohexán-[3H]indol]-2′[1'H]-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285322

Dátum: 11.10.2006

Autori: Héja Gergely, Kis László, Szomor Tiborné, Csikós Éva, Halász Judit, Hajdú Félix, Hermecz István, Sántáné Csutor Andrea, Nagy Lajos, Szvoboda Györgyné, Simon Kálmán, Gönczi Csaba

MPK: C07D 209/00

Značky: spiro-[cis-4-(ß-hydroxyetoxy)cyklohexán-[3h]indol]-2'[1'h]-ónu, spôsob, přípravy, derivátov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy derivátov spiro[cis-4(beta-hydroxyetyloxy)cyklohexán-[3H]indol-2'[1'H]-ónu vzorca (I), kde R1 a R2 sú od seba nezávisle vodík, C1-4alkyl, C1-4alkoxyskupina, C1-4alkyltioskupina, C1-4polyfluóralkyl, C1-4polyfluóralkoxyskupina, C3-7cykloalkyloxyskupina, C3-7cykloalkyltioskupina, fenoxyskupina, benzyloxyskupina alebo nitroskupina, redukciou derivátu dispiro[(1,3-dioxolán)-2,4'-cyklohexán-1',3''-[3H]indol-2'' [1'' H]-ónu všeobecného...

Zařízení pro podzemní doly, zejména pro dobývání mocných slojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 236464

Dátum: 16.03.1987

Autori: Bohnert József, Martinkó Mátyás, Simon Kálmán, Németh János, Elekes András, Ilyés Zoltán

MPK: E21D 23/00

Značky: zejména, mocných, sloji, doly, podzemní, zařízení, dobývání

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení vhodné pro podzemní doly, zejména pro dobývání mocných slojí, opatřené soustavou štítů, dopravníkem posuvným vůči počvovému prahu, dobývacím strojem, zakládacím štítem a nadložním štítem pro podepření nadloží, přičemž na nadložní štít navazují pevně připojené nosníky závalového štítu, mezi nimiž je uložena odebírací klapka, výklopná směrem k dopravníku, která může být spojena s nadložním štítem spojem, který je schopen přenášet...