Simoens Herve

Zariadenie obsahujúce aspoň jednu diaľkovo ovládanú vzduchovú pištoľ

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19965

Dátum: 01.10.2010

Autor: Simoens Herve

MPK: B65D 88/70

Značky: diaľkovo, vzduchovú, aspoň, pištoľ, jednu, ovládanú, zariadenie, obsahujúce

Text:

...od pištole a teda aj riadiaci kábel vedievkáblových vedeniach. Vtakom prípade predáva riadiaci generátor povel prostredníctvomvodičového spojenia riadiacemu modulu, ktorý aktivuje sekundámy ventil alebo akčný člen.0018 Z dôvodu tohto obťažného pristupu zasahujú užívatelia len vzácne medzi údržbárskymioperáciami a neskúšajú optimalizovať kadenciu vyfukovania.0019 A tak, pokiaľ sa pracovné podmienky menia a vytvárajú viac nánosov, sa systém...

Zariadenie na elastickú aplikáciu stieracieho ostria

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1375

Dátum: 24.03.2004

Autor: Simoens Herve

MPK: B65G 45/00

Značky: ostria, elastickú, stieracieho, zariadenie, aplikáciu

Text:

...nevyčerpávajúcí príklad na základe výkresov, ktoré schematicky zobrazujúobr. l dopravmk so stieracou jednotkou,obr. 2 zariadenie na pružné pritlačenie,obr. 3 variant zariadenia na pružné pritlačenie.0015 Na nákrese je vidieť dopravník l, obsahujúci pás 2 dopravníka, pohybujúci sa medzi dvoma rozvodovými bubnami 3, z ktorých je aspoň jeden hnací. Toto zariadenie obsahuje okrem iného spodnú stieraciu jednotku 4 umiestnenú pod dopravníkom a...

Prídržné zariadenie pre valček pásového dopravníka alebo dopravníka s nosnými lištami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1037

Dátum: 10.02.2004

Autori: Simoens Herve, Lacroix Olivier

MPK: B65G 39/10

Značky: přídržné, lištami, pásového, nosnými, dopravníka, valček, zariadenie

Text:

...Na uľahčenie údržby sa predpokladá, že vodorovný valček 7 bude montovaný nasklopnú podperu 13 umožňujúcu ho rýchlo uvoľniť a vymeniť, 0021 Táto podpera obsahuje napríklad dve bočnice l 3 A, kedy každá je vybavená zárezom 14, umožňujúcim zasunutie čapu otáčania vodorovného valčeka.0022 Zárezy 14 sú uskutočnené tak, aby sa do nich zasúval čap valčeka zhora.0023 Zárezy ústia smerom nahor.0024 Tak sa pri nadvihnutí podpery pritlačí valček na...

Doplnok pre zariadenie pre náhle vypúšťanie vzduchu a vypúšťacie zariadenie obsahujúce tento doplnok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16582

Dátum: 15.01.2004

Autor: Simoens Herve

MPK: F15D 1/08

Značky: obsahujúce, náhle, vypúšťanie, doplnok, vypúšťacie, vzduchu, zariadenie

Text:

...zlepšiť účinnosť týchto zariadeni pre0019 Za týmto účelom je predmetom vynálezu zariadenie pre náhle vypúšťanie vzduchuvykazujúce charakteristiky podľa hlavného nároku.0020 Zariadenie bude dobre pochopené pomocou nasledujúceho opisu uvedeného len ako nevyčerpávajúci príklad na základe prlpojeného nákresu, ktorý schematicky znázorňuje0021 Pri pohľade na nákres je vidieť zariadenie l pre prudké vyfúknutie vzduchuobsiahnutého v nádrži 2. 0022...

Zariadenie na vypúšťanie vzduchu so zlepšeným vypúšťacím potrubím

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2112

Dátum: 19.05.2003

Autor: Simoens Herve

MPK: B65D 88/00, F16K 31/36

Značky: vypúšťacím, potrubím, vzduchu, zariadenie, zlepšeným, vypúšťanie

Text:

...efektívnosť týchto zariadení tým, že sa zvýši objem zásobníka alebo zvýši tlak vzduchu v zásobníku, ale často to nie je možné z dôvodov ekonomických aleboz dôvodu umiestnenia zariadenia na vypúšťanie.0025 Ďalší problém predstavuje hlučnosť spôsobovaná pri vypúšťam vzduchu, ktorý je obsiahnutý v zadnej komore.0026 Na zníženie hlučnosti pri vypúšťaní zadnej komory je možné vypúšťať vzduch obsiahnutý v tejto komore priamo alebo nepriamo cez...