Šimo Rudolf

Zariadenie pre vysokorýchlostné zvlákňovanie syntetických vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 277696

Dátum: 17.12.1991

Autori: Dudaško Ján, Šimo Rudolf, Beseda Viliam, Kohút Štefan, Javorek Miroslav, Číž Ján

MPK: D01D 5/08, D01D 5/092, D01D 5/088...

Značky: zvlákňovanie, zariadenie, vlákien, vysokorýchlostné, syntetických

Zhrnutie / Anotácia:

Medzi zvlákňovacím blokom (104) a navíjacou hlavou (108) je umiestnené súradnicovo nastaviteľné duté teleso (106), ktoré je opatrené pozdĺžnou štrbinou s nastaviteľnou pracovnou šírkou a povrchom, vymedzeným touto pozdĺžnou štrbinou, pokrytým rovnomerne rozloženými drážkami, napríklad nerezovou tkaninou a duté teleso (107) s výtokovým otvorom. Umiestnenie (106) a (107) je vymedzené vzdialenosťami.

Polypropylénová striž bavlnárského typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269574

Dátum: 11.04.1990

Autori: Michlík Peter, Mihály František, Krútel Vojtech, Beseda Viliam, Šimo Rudolf, Javorek Miroslav, Knotek Ľubomír

MPK: D01F 6/06

Značky: polypropylénová, striž, bavlnářského

Text:

...a vlákno-kov do rozmedsia, ktoré je vhodné ako pre operáciu mykania, tak i posukovenia a rotorovćho pradenia. Ýhodnost je daná potom súdržnostou prameňa s pnutím zväzku vláken vyvolaná trením vlákno-kov, ale i nízkym elektrostatickým nábojom indukovaným trením. Vhodnost sa dosahuje tým, že vrstva preparácie je súvislá s obsa CS 269 574 B 1huje dostatok aktívnych zložiek. Aktivnymi zložkami sú produkty etoxilácie vyšłíct mastných kyselín s...

Zvlákňovacia preparácia pre navíjanie, dlženie, tvarovanie a finálne spracovanie polypropylénových a polyamidových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 260758

Dátum: 12.01.1989

Autori: Németh Ladislav, Šimo Rudolf, Svoboda Karol, Babjak Ján, Mikolaj Dušan

MPK: D06M 15/263

Značky: dlženie, zvlákňovacia, navíjanie, polypropylénových, spracovanie, polyamidových, tvarovanie, vláken, finálne, preparácia

Text:

...nanáša na polypropylénové .a polyamidové vlákna z vodnej disperzie s obsahom 1 až 25 hmot. účiinnejlátky, ktorou je bežný technický produkt oleínu s 1 U až 30 mólmi etylénoxidu, pripravený katialyzovanou adiciou etylénoxidu nia oleín.Zvlákňrovacia preparácia sa nanáša pod zvlakňovacimi hubicami pri navíjani nediženého vlákna, alebo ukladaní nedĺženého vlákna do konvy ako dĺžiaca, tvarovacia a zár-oveň ako finálna preparácia. Účinok teto...

Sposob a zariadenie na využitie odpadov z výroby termoplastov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258205

Dátum: 15.07.1988

Autori: Gallovič Ján, Ondrejmiška Koloman, Vargová Ida, Drobný Michal, Štegena Ján, Krajčírová Eva, Šimo Rudolf, Čuba Štefan

MPK: D01F 13/04

Značky: spôsob, výroby, odpadov, termoplastov, využitie, zariadenie

Text:

...pridávanie v malých množstvách len málokedy ovplyvni výsledný farebný odtieň. Ku ovplyvneniu odtieňadochádza obvykle len vtedy, ak niektorý z pigmentov potrebných pre vytônovanie farebného odtieňa bol použitý v nízkej koncentrácii a jeho termostabilita je pri spracovateľekých teplotách nízka. V takom pripade sa tento pigment pridáva navyše ku spracovávanému odpadu alebo ku farbiacim prostriedkom vo vhodnej forme, napr. koncentrátu s nízkym...

Chladítko

Načítavanie...

Číslo patentu: 243109

Dátum: 15.10.1987

Autori: Náter Pavel, Kutiš Vladim3r, Tomašovič Milan, Šimo Rudolf, Kupko Rudolf, Jánošak Štefan

MPK: B01L 7/00

Značky: chladítko

Text:

...menších objemů. Není třeba používat dalšího teplonositele s nuceným oběhem. Uvedené chladítko má vzhledem k dosavadním zařízením malou hmotnost, může se umístit co nejblíže k k ochlazované lázni a intenzivně odvádí tepelnou energií z chlazené lázně.Na připojeném výkresu je znázorněn příklad provedení chladítka podle vynálezu, které má tvar lžičky a je určeno pro chlazení nápojů.Chladítko sestává z nejméně jedné tepelné trubice 3, která...

Zariadenie na tavenie a degradáciu termoplastických polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238487

Dátum: 01.10.1987

Autori: Čuba Štefan, Šimo Rudolf

MPK: B29C 71/02

Značky: zariadenie, termoplastických, degradáciu, tavenie, polymérov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na degradáciu termoplastických polymérov vo vretenových taviacich strojoch, tým že plastický polymér sa pretláča cez pásmo zádrže, vytvorené vo vretene pracovného valca, čím sa na polymér tepelne posobí po určitu dobu, pri ktorej prebehne degradácia plastického polyméru.

Zařízení pro přemísťování tabulí plochého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245390

Dátum: 15.09.1987

Autor: Šimo Rudolf

MPK: B65G 49/06

Značky: tabulí, zařízení, přemísťování, plochého, materiálů

Text:

...opěrná deska ll a několik výztuh lg. 0 tuto opěrnou desku łł je opřen svazek přepravovaných tabulí Ag plochého materiálu, připraveného k opracování. Pojízdnou přepravku l, která je na obr. 1 a obr. 2 vyznačena čárkovanou čarou, lze tahat a řídit jedním nebo druhým směrem pomocí nenaznačeného oje. Přepravku l lze připojit dvěma přípojkami 3 (obr. 2) ke stabilním stojanúm 3 pracovního sklápěcího stolu 3 s vytvořeným dorazem gł stabilní stojany...

Spôsob spracovania odpadov z výroby a spracovania syntetických polymérov a zariadenie k jeho vykonávaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239165

Dátum: 15.05.1987

Autori: Drobný Michal, Švonavec Pavol, Večerný Vojtech, Ondrejmiška Koloman, Štupáková Eva, Pechár Amadeus, Štegena Ján, Šimo Rudolf, Bučko Jozef, Szentiványi Norbert

MPK: D01F 13/04

Značky: odpadov, spôsob, syntetických, polymérov, zariadenie, vykonávaniu, spracovania, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spracovanie odpadov z výroby a spracovania syntetických polymérov ich pridávaním vo forme drviny, aglomerátu, regranulátu, posekaných vlákien na dĺžku 10 mm do granulátu spracovávaného základného polyméru tak, že takýto odpad sa dávkuje do stredu jeho toku, pričom pomer prierezu toku základného polyméru je väčší ako objemový pomer dávkovaného odpadu k základnému polyméru. K tomuto účelu slúži zariadenie pozostávajúce z dávkovača...

Náplň cigaretových filtračných tyčiniek a spôsob výroby tejto náplne

Načítavanie...

Číslo patentu: 237872

Dátum: 15.03.1987

Autori: Gregor Alexander, Baďura Ján, Peciar Jozef, Kliský Ján, Šimo Rudolf, Šimo Ján, Hudák Jozef, Knotek Ľubomír, Baculák Štefan, Beseda Viliam, Mihály František, Mitterpach Ivan

MPK: A24D 3/14

Značky: spôsob, náplne, tejto, cigaretových, náplň, tyčiniek, výroby, filtračných

Zhrnutie / Anotácia:

Náplň cigaretových filtračných tyčiniek so zlepšenou účinnosťou a zníženým odporom pre prietok plynov je vytvorená prameňom polypropylénových viaczložkových vláken na povrchu s mikrotrhlinkami a v hmote s mikropórami s 5 až 7 oblúčkami na 1 cm dĺžky a jemnosťou od 5 do 7 dtex. Jednotlivé vlákna zväzku majú rozdielnu polohu ťažísk a pomer hmotnosti zložiek je 1 : 3 až 3 : 1. Príprava spočíva v samostatnom tavení a tepelnom spracovaní každého...

Jednozložková preparácia pre syntetické vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 235363

Dátum: 15.02.1987

Autori: Mikolaj Dušan, Šimo Rudolf, Svoboda Karol

MPK: D01F 6/00

Značky: vlákna, jednozložková, preparácia, syntetické

Zhrnutie / Anotácia:

Baktericídna úprava jednozložkovej preparácie pre syntetické vlákna vo forme vodnej disperzie na báze polyoxyalkylénového produktu ricínového oleja s baktericídnou látkou 0,05 až 10 g/l technického produktu reakcie parachlórfenolu alebo parachlórkrezolu v ľubovoľnom pomere oboch zložiek.

Spôsob prípravy farebných polyolefínových vláken a iných výrobkov z polyolefínov a kopolymérov olefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 234969

Dátum: 15.01.1987

Autori: Pitoňák Alfonz, Jambrich Martin, Pikler Alexander, Mihály František, Konč Juraj, Šimo Rudolf

MPK: D06P 3/79, D06P 1/52

Značky: polyolefínových, polyolefínov, kopolymérov, výrobkov, přípravy, iných, farebných, spôsob, vláken, olefínov

Zhrnutie / Anotácia:

Použije sa farebný modifikátor v množstve 1 až 20 % hmotnostných pripravený z polymérnej látky zásaditého charakteru a kyslého farbiva vzájomným tavením pri teplotách 110 až 250 °C a následným pretavením farebného modifikátora a polyolefínu sa pripraví extrudérovou technikou vlákno, alebo iný výrobok pri teplote 230 až 300 °C. Pri použití farebného modifikátora do polyméru, farbenie má charakter farbenia v hmote, analogicky, ako pri farbení...

Spôsob prípravy antistatického polyamidu-6

Načítavanie...

Číslo patentu: 215443

Dátum: 01.01.1985

Autori: Diačik Ivan, Džubas František, Benický Milan, Drobný Michal, Dubeň Ján, Lukáč Alfonz, Šimo Rudolf

Značky: polyamidu-6, antistatického, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy antistatického polyamidu-6 jednoduchým zabudovaním modifikátora do polyméru pri zachovaní požadovaného modifikačného účinku. Modifikátorom je reakčný produkt zmesi diamínopolyetylénglykolu s dikarbónovou kyselinou (C 4-12) alebo jej esteru a ďalších zložiek, ako sú kaprolaktám, alebo kyselina amínokapronová, stabilizátory a činidlá vetviace molekuly. Pred hydrolytickou polymerizáciou sa do monoméru pridá 1 až 6 % hm. zmesi...

Spôsob prípravy trvale antistaticky modifikovaných polyamidových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 215442

Dátum: 01.01.1985

Autori: Šimo Rudolf, Drobný Michal, Kovalčík Ondrej, Benický Milan, Džubas František, Diačik Ivan

Značky: vláken, antistaticky, polyamidových, přípravy, trvale, modifikovaných, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy trvale antistaticky modifikovaných polyamidových vláken zjednodušený použitím tekutých koncentrátov antistatických modifikátorov, ktoré sú polykondenzačnými produktami zmesi diamínopolyetylénglykolu, dikarboxylových kyselín so 4 až 12 uhlíkovými atómami alebo ich esterov a ďalších zložiek, ako sú kaprolaktám alebo kyselina aminokapronová, stabilizátory a i., činidlá spôsobujúce vetvenie molekúl. Na povrch vlákna sa nanáša film...

Polypropylénové vlákna s antielektrostatickými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: 215194

Dátum: 15.10.1982

Autori: Javorek Miroslav, Kovalčík Ondrej, Džubas František, Drobný Michal, Šimo Rudolf, Diačik Ivan

Značky: vlastnosťami, vlákna, antielektrostatickými, polypropylénové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka polypropylénových vláken s antielektrostatickými vlastnosťami, v dôsledku čoho sa tieto vlákna lepšie spracovávajú v priebehu textilných operácií a u hotových výrobkov dochádza k zníženiu špinivosti. Antielektrostatických vlastností vláken z taveniny polypropylénu sa podľa vynálezu dosiahne tým, že k tavenine sa pridá 0,95 až 2,93% hm. polyéteresteramidu a 0,05 až 0,07% hm. nonylfenylesteru kyseliny fosforečnej. Prídavok...