Šimko Timotěj

Spojovací kozlík

Načítavanie...

Číslo patentu: 242680

Dátum: 01.04.1988

Autori: Šimko Timotěj, Harman Rudolf

MPK: F16L 3/16

Značky: kozlík, spojovací

Text:

...s potrubím. .Výhoda zařízení podle vynálezu spočíva v tom, že délky potrubí uloženého na pontonu nemusí být vyrobeny s vysokou přesností,rovněž montáž je méně náročná, přičemž stačí, aby kozlíkem podle vynálezu by 1 yopatřeny pouze třetí a další větve potrubí. První dvě větve mohou být epojeny e pontonem kozlíkem, umožňujícím pouze otočný pohyb potrubí vůči pontonu.Příklad podle vynálezu je achematicky znázorněn na připojených , kde obr. 1...

Spôsob výroby labutienky

Načítavanie...

Číslo patentu: 241327

Dátum: 15.09.1987

Autori: Šimko Timotěj, Zbooílek Aleš, Mrázek Dušan

MPK: D06M 19/00, A41G 9/00

Značky: výroby, spôsob, labutienky

Text:

...mastiacim účinkom. Nakoniec sa surovina v odstredivke zbaví vodného roztoku na vlhkost c~oa 35 0/0 hmotnostných vody na sušinu a suší Asa pri teplote cca 95 C na lvlhikost -8 až 18 percent hmotnostných vody na -sušinu do rozprestretia sa vetvičiek zástavíc. Po sušení sa surovina nechá vychladnúť. Z takto pripravenej suroviny sa ďalej vyrába labu 241327tienka spôsobom podľa vynálezu, napriklad podľa niektorého z dalej »uvedených...

Způsob detekce a stanovení aktivního chloru

Načítavanie...

Číslo patentu: 239862

Dátum: 01.07.1987

Autori: Stýskal Bedoich, Macháe Ladlslav, Valenta Milan, Ružieka Karel, Lebeda Jioí, Šimko Timotěj, Bastl Vladimír, Maxa Milan

MPK: G01N 31/22

Značky: detekce, stanovení, chlóru, způsob, aktivního

Text:

...roztokü o koncentracíoh 1.102 do l.104 mo 1.11 po jedné desetině molu. Změna zbarvení v závislosti ná použité koncentraci byla graficky vyhodnocena podle změny času, za který se původní roztok odbarvil.Byl připraven vodný roztok aminotetramethyldiaminodifenylmethanu o konoentraci 6 mg.m 11, zásobní vodný roztok chlornanu vápenatého o koncentraci 1.102 mo 1.11 a acetátové tlumivé roztoky o pH 3 až 5 (Sýkora, V. Chemickoanalytické tabulky,SNTL...

Způsob výroby acetátů.alfa. -hydroxyfenonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239798

Dátum: 15.04.1987

Autori: May Jan, Homola Jaroslav, Javurek Jioí, Zamastil Jaroslav, Šátek Jaroslav, Šimko Timotěj

MPK: C07C 57/30, C07C 49/82

Značky: způsob, acetátů.alfa, výroby, hydroxyfenonů

Text:

...vzorce II, t.v. 100 až 105 oc při 266 Pa, který po ochlazení krystalicky ztuhl. Teplota tání 47 až 50 °C, literaturaKe směsi 18 g brompropiomaftonu rozpuštěného v 90 ml bezvodého methanolu bylo přidáno. za míchání 16,5 g čerstvé žíhaná potaše a po 1 hodině míchíní při teplotě lázně 40 OC byla směs zžeděna 150 ml dichlorethanu, tuhé podíly odsáty, promyty dichlorethanem /2 x 10 ml/Po ochlazeni bylo získáno 16 g /93,2 / produktu ohecněhobzorce...

Způsob čištění 7-acyloxymethyltrícyklo/2, 2,1, 0 .sup.2, 6.n./heptan-3-olů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239797

Dátum: 15.04.1987

Autori: Homola Jaroslav, Šátek Jaroslav, May Jan, Javurek Jioí, Louda Jaromír, Šimko Timotěj, Ustrnul Jaromír

MPK: C07C 177/00, C07C 35/37

Značky: způsob, čištění, sup.2

Text:

...A a spojeného podílu B se po oddestilování rozpouštědel isoluje bisacylderivát obecného vzorce III, který po hydrolyse poskytne diol vzorce II. Získané dioly vzorce II se pak použijí v další násadě při acylaci.. × V Ze spojených podílů C je pak analogickým postupem isolován žádaný produkt obecného vzorce I ve vysoké čistotě 96 až 98 3, který obsahuje méně než 1 /stanoveno pomocí plyno vé chromatografie/ bisacylderivátu vzorce...

Koželužský likrovací přípravek

Načítavanie...

Číslo patentu: 239756

Dátum: 15.04.1987

Autori: Javurek Jioí, Vanik Oldoich, May Jan, Kempný Milan, Šimko Timotěj

MPK: C14C 9/02

Značky: přípravek, koželužský, likrovací

Text:

...kryatalickou směs alkanů o délce řetězce C 20-C 35 j v menší míře obsahuje i izoalkany a cyklické uhlovodíky. Připraven je chlorací. Je to slabé 3 239756 žlutá, silně viskőzní tekutina bez zápachu, ve vodě nerozpustná. Obsah chlőru se pohybuje v rozmezí 40 až 43 procent. Vhodný je například produkt Slovafín 40, výrobce ChZWP Nováky. Polypropylenový olej je syntetický neionogenní produkt polymerace nenasycených sloučenin,představující směs...

Mobilní světelné letištní návěstidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 239748

Dátum: 15.04.1987

Autor: Šimko Timotěj

MPK: B64F 1/18, B64F 1/00, B60Q 7/00...

Značky: návěstidlo, mobilní, světelné, letištní

Text:

...uložení ae v několika vteřinách natali, čímž odpadne zdlouhavá zamšřování, což bude jistě ooeněno pri nutnosti rychlého rozvinutí letiště. zaměření je přesnšjši oproti zaměřovači, protože ndvéatidlo samo plní přímo funkci libely, které se používá k uvodorovnšní zaměřovače a která pracuje na atejnén principu jako návěstidlo, čímž odpadnou chyby lidského činitele při odečítání libely a úhlu nastavení naměru, dále toleranční nepřeanoati při...

Kaučukové směsi s vysokou adhezí k mosazi nebo pomosazenému povrchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239744

Dátum: 15.04.1987

Autori: Louda Jaromír, Šimko Timotěj, May Jan, Oíeaoová Daniela

MPK: C08L 7/00, C08L 9/00, C08K 5/17...

Značky: směsi, vysokou, povrchu, mosazi, pomosazenému, kaučukové, adhezí

Text:

...kaučukové směsi do 120 °c. Tato hranice umožní příprava i zpracování směsi v běžných provozních podmínkách na běžně používaných výrobních a zpracovatelských zařízenŕch.Pri experimentálních laboratorních zkouškách, při kterých byla určována tepelná hranice zpracovatelnosti pryskyříce v temperované sušérné při různých teplotách, bylo napříkladzjištěno, že pryslqřice začíná sííovat při teplote 120 °C až po 20 minutách temperace a při...

Zařízení pro sklizeň krátkých rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 239734

Dátum: 15.04.1987

Autori: Baleja Miroslav, Zamastil Jaroslav, Šimko Timotěj

MPK: A01D 45/22, A01D 45/24

Značky: rostlin, zařízení, krátkých, sklizeň

Text:

...sklizeň krátkých rostlin podle vynálezu je konstrukčně a výrobné nenáročné. Zajiätuje trvalý styk sklízených krátkých rostlin s přiháněčem, čímž. je dosažano plynuláho podávání a zpradcovávdní sklízexąých rostlin bez zbytećných ztrút. Pritom nijak nezvyäuje spotřebu energie.Příklady provedení zařízení podle vynálezu jsou schematioląy zndzorněny na připojenoích výkresoch, kde na obr. 1 je bokorys jednoho provedení zařízení, na obr. 2 je bokorys...

Způsob čistění křemenných aparatur

Načítavanie...

Číslo patentu: 233937

Dátum: 01.03.1987

Autori: Zamastil Jaroslav, Dušek Jaroslav, Šimko Timotěj, Nováková Miluše, Stöckelová Jaroslava, Gabaš Ivan

MPK: H01L 21/02

Značky: aparatur, křemenných, způsob, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu čistění křemenných aparatur pro vysokoteplotní technologické operace v polovodičové výrobě. Podstata tohoto způsobu spočívá v tom, že se křemenná aparatura ohřeje na teplotu o 5 až 100° k vyšší než je teplota technologické operace v této aparatuře prováděné, načež se aparatura proplachuje proudem dusíku polovodičové čistoty o průtoku 2 až 5 litrů/min., nebo proudem vodní páry po dobu 10 hodin. Potom se křemenná aparatura...

Kapalinový chladič pro chlazení výkonových polovodičových součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 233062

Dátum: 01.01.1987

Autori: Šimko Timotěj, Laňka Jiří, Pellant Michal, Motyčka Vladimír, Smrček Karel, Ramajzl Karel

MPK: H01L 23/34

Značky: polovodičových, součástek, chladič, výkonových, chlazení, kapalinový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kapalinového chladiče pro chlazení výkonových polovodičových součástek, sestávajícího z komory protékané chladicím médiem od vstupního k výstupnímu otvoru, přičemž oba otvory leží v jedné rovině a svírají vzájemně libovolný úhel a komora chladiče je ve styku s aspoň jednou teplosměnnou plochou součástky generující teplo. Komora sestává z nejméně dvou vík a alespoň jedné spirálovité přepážky, tvořící spolu s víky kanál pro...

Polovodičová součástka

Načítavanie...

Číslo patentu: 233971

Dátum: 01.12.1986

Autori: Homola Jaroslav, Pína Bohumil, Kalenda Libor, Šimko Timotěj

MPK: H01L 23/02

Značky: polovodičová, součástka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká polovodičové součástky, ve které je polovodičová deska kompaktně spojená s dilatační elektrodou a kontaktovaná přítlačnými kontakty s dob ní a horní elektrodou pouzdra. Mezi polovodičovou deskou a horní elektrodou je umístěna mezivložka, např. z molybdenu, wolframu nebo kovaru, opatřená na svém obvodu výstupky, jejichž přehnutím je fixována k horní elektrodě. Další mezivložka s výhodou vytvořená z měkkého kovu, např. ze stříbra...

Způsob repase polovodičových součástek zapouzdřených v plastických hmotách

Načítavanie...

Číslo patentu: 233163

Dátum: 01.12.1986

Autori: Jirůtka Vladimír, Šimko Timotěj, Šváb Petr

MPK: H01L 21/02

Značky: polovodičových, součástek, hmotách, způsob, repase, plastických, zapouzdřených

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata způsobu repase dílů polovodičových součástek zapouzdřených v plastických hmotách podle vynálezu spočívá v tom, že plastická hmota se rozpouští v koncentrované kyselině sírové při teplotě 15 až 45 °C za přítomnosti redukčního činidla, např. fosfornanu sodného, v množství max. 15g/l.

Výkonová polovodičová součástka pro vysoké pracovní kmitočty

Načítavanie...

Číslo patentu: 233024

Dátum: 15.08.1986

Autori: Šimko Timotěj, Muller Ilja, Homola Jaroslav, Pína Bohumil

MPK: H01L 29/74

Značky: součástka, výkonová, vysoké, kmitočty, polovodičová, pracovní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výkonové polovodičové součástky pro vysoké pracovní kmitočty. Součástka je řešena tak, že katodová emitorová vrstva a vrstva řídicí báze je vertikálně členěná, přičemž pomocná řídicí oblast je části své plochy ve vertikálním směru zapuštěná ve vrstvě řídicí báze do hloubky větší než 3 ?m pod rozhraním s katodovou emitorovou vrstvou. Přechod mezi první bází a anodovou emitorovou vrstvou má gradient koncentrace příměsí větší než...

Způsob vytvoření kontaktní vrstvy molybdenových dilatačních elektrod výkonových polovodičových součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 233017

Dátum: 15.08.1986

Autori: Stejskal Pavel, Baloun Vladislav, Ramajzl Karel, Šimko Timotěj, Zamastil Jaroslav

MPK: H01L 21/28

Značky: způsob, kontaktní, vytvoření, výkonových, polovodičových, dilatačních, molybdénových, vrstvy, součástek, elektrod

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je výrazná úspora stříbra a snížení pracnosti při výrobě kontaktní vrstvy molybdenových dilatačních elektrod při zachování jejich požadovaných vlastností. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že se molybdenová elektroda opatří vrstvou niklu tlouštky 0,5 až 3 ?m, na kterou se nanese první vrstva stříbra tlouštky 1 až 3 ?m. Po jejím zažíhnutí se tato vrstva opatří druhou vrstvou stříbra tlouštky 6 až 10 ?m a zažíhne. Pro zlepšení...

Způsob výroby polovodičových diod

Načítavanie...

Číslo patentu: 233012

Dátum: 15.08.1986

Autori: Šimko Timotěj, Stöckelová Jaroslava, Zamastil Jaroslav

MPK: H01L 21/38, H01L 21/22, H01L 21/02...

Značky: polovodičových, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby polovodičových diod na bázi monokrystalického křemíku typu N, při kterém se nejprve provede jednostranná difúze Al z roztoku Al/N03/3 v ethanolu nebo vodě s využitím jednostranného maskovacího účinku lesklého povrchu Si a Si deskami uloženými ve sloupci horizontálně na sobě, potom následuje oboustranná difúze donorů např. fosforu z plynné fáze. Potom se povrchová polovodičová vrstva typu N přiléhající k...

Katodová kontaktní struktura křemíkové desky výkonové polovodičové součástky

Načítavanie...

Číslo patentu: 233007

Dátum: 15.08.1986

Autori: Zamastil Jaroslav, Stejskal Pavel, Šimko Timotěj

MPK: H01L 21/28

Značky: katodová, struktura, kontaktní, součástky, výkonové, křemíkové, desky, polovodičové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká úspory zlata při výrobě katodové kontaktní vrstvy výkonové polovodičové součástky. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že na křemíkové desce je vytvořena první vrstva ze zlata, opatřená druhou vrstvou z materiálu méně ekonomicky náročného, např. stříbra nebo niklu. Druhá vrstva může být opatřena třetí ochrannou vrstvou ze zlata.

Způsob povrchové ochrany výstupů polovodičových PN přechodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228455

Dátum: 15.07.1986

Autori: Šimko Timotěj, Holcová Libuše, Jochman Jaroslav, Prokeš Milan, Dušek Jaroslav

Značky: výstupu, přechodu, polovodičových, ochrany, způsob, povrchové

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob povrchové ochrany výstupů polovodičových PN přechodů na povrch polovodičové součástky, například diody, tranzistoru nebo tyristoru, vyznačený tím, že na povrch polovodičového materiálu, například křemíku se nanese vrstva polyvinyl-N-carbazolu.

Způsob vnější ochrany výkonových polovodičových součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 231921

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kraus Vladimír, Kolařík Vítězslav, Šimko Timotěj, Zamastil Jaroslav, Kojecký Bedřich

MPK: H01L 23/28, H01L 21/56

Značky: způsob, výkonových, ochrany, vnější, polovodičových, součástek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu vnější ochrany výkonových polovodičových součástek zalitím hmotou tvořenou směsí epoxidové pryskyřice, tvrdidla, křemenného plniva a stearinu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že po zalití jsou součástky udržovány na teplotě okolního prostředí 20 až 30 °C po dobu 10 až 30 hod. s následnou temperací v nejméně dvou po sobě jdoucích krocích, realizovaných s postupně se zvyšující teplotou, přičemž v prvním kroku se teplota...

Výkonová polovodičová součástka kotoučového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 223183

Dátum: 15.03.1986

Autori: Šimko Timotěj, Homola Jaroslav, Ramajzl Karel, Prokeš Milan

Značky: kotoučového, polovodičová, tvaru, výkonová, součástka

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je výkonová polovodičová součástka kotoučového tvaru, která obsahuje destičku z monokrystalického křemíku a alespoň jednu dilatační elektrodu z materiálu s koeficientem tepelné roztažnosti blízkým koeficientu tepelné roztažnosti křemíku. Elektrody jsou spojeny s křemíkovou destičkou pájkou, slitinovým spojem, přítlakem nebo přítlakem přes kovovou mezivrstvu. Poměr průměru křemíkové destičky k součtu tlouštěk dilatačních...

Způsob výroby P+ emitoru výkonové polovodičové struktury difuzí bóru

Načítavanie...

Číslo patentu: 229108

Dátum: 01.02.1986

Autori: Šimko Timotěj, Dušek Jaroslav, Stöckelová Jaroslava, Gabaš Ivan, Oulík Jaromír, Bartoš Ján

MPK: H01L 21/38

Značky: výkonové, polovodičové, bóru, difuzí, emitoru, způsob, výroby, struktury

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby P+ emitoru výkonové polovodičové struktury difusí bóru, jehož podstatou je, že zdroj difuzantu pro difusi bóru de křemíku, např. kysličník boritý, je umístěn v nádobce z materiálu, který při teplotě rovné teplotě zdroje difuzantu má rovnovážný tlak nasycených par elektricky aktivních složek v křemíku nižší než 10-7 Pa.

Způsob vytvoření kontaktní vrstvy na dilatačních elektrodách polovodičových součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 221134

Dátum: 15.01.1986

Autori: Bartoš Ján, Stejskal Pavel, Bloudková Lenka, Šimko Timotěj, Praha, May Jan, Zamastil Jaroslav

Značky: kontaktní, součástek, elektrodách, vrstvy, polovodičových, dilatačních, vytvoření, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob vytváření kontaktní vrstvy na dilatačních wolframových nebo molybdenových elektrodách polovodičových součástek. Na odmaštěný a oleptaný povrch elektrody se galvanicky nanese vrstva niklu o tloušťce 0,3 až 1,0 µm a po oplachu vodou a osušení se nanese galvanicky vrstva zlata o tloušťce 0,3 až 2,0 µm s následným zažíhnutím ve vakuu při tlaku nižším než 10-2 Pa nebo v inertní či redukční atmosféře při procesu připájení...

Způsob kontroly kvality kontaktů kov-polovodič a kov-kov

Načítavanie...

Číslo patentu: 220681

Dátum: 15.12.1985

Autori: Pína Bohumil, Homola Jaroslav, Koktavý Bohumil, Šikula Josef, Šimko Timotěj

Značky: způsob, kov-polovodič, kvality, kontroly, kontaktů, kov-kov

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob kontroly kvality kontaktů kov-polovodič a kov-kov zejména u výkonových polovodičových součástek. Do procesu výroby je zařazeno měření spektrální hustoty fluktuací na vyráběných kontaktech, při kterém se na měřený kontakt přivádí stejnosměrné napětí nebo stejnosměrný proud přes zatěžovací odpor a analyzátorem statistických charakteristik šumového napětí se snímá spektrální hustota fluktuací.

Výkonová polovodičová jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 226471

Dátum: 15.11.1985

Autori: Laňka Jiří, Šimko Timotěj, Pellant Michal

Značky: polovodičová, výkonová, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Výkonová polovodičová jednotka sestávající alespoň z jedné polovodičové součástky kotoučového tvaru a alespoň dvou chladicích dílů, vyznačená tím, že žebra chladicích dílů (1), resp. (2) jsou rovnoběžná s rotační osou polovodičové součástky (3) a chladicí díly (1), resp. (3) jsou s polovodičovou součástkou (3) staženy společnou stahovací konstrukcí (4), obsahující alespoň dva pružné členy.

Způsob výroby vícevrstvých polovodičových součástek rozčleněním z velkoplošné křemíkové desky

Načítavanie...

Číslo patentu: 227619

Dátum: 01.09.1985

Autori: Čumpelíková Jana, Pojman Pavel, Homola Jaroslav, Šimko Timotěj, Malý Ladislav

Značky: vícevrstvých, velkoplošné, výroby, způsob, polovodičových, desky, křemíkové, součástek, rozčleněním

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby vícevrstvých výkonových polovodičových součástek rozčleněním z velkoplošné křemíkové desky vyznačený tým, že křemíková deska s vytvořenými polovodičovými vrstvami se proleptá trojsložkovým leptadlem, jehož složení je v trojúhelníkovém trosložkovém diagramu vymezeno čarou 0,5 objemových dílů kyseliny dusičné, 2 objemových dílů kyseliny fluorovodíkové a 0 až 2 objemových dílů kyseliny octové, při teplotě 25°C po dobu 4 až 20 minut...

Polovodičová součástka kotoučového tvaru s izolačním členem z plastické hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 222400

Dátum: 15.08.1985

Autori: Šimko Timotěj, Pokorný Oldřich, Prokeš Milan, Plíva Jiří, Vlnas Stanislav, Venhoda Emil

Značky: členem, polovodičová, izolačním, součástka, kotoučového, tvaru, plastické, hmoty

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká polovodičové součástky kotoučového tvaru s izolačním členem 2 plastické hmoty, který je nerozebíratelně spojen s jednou hlavní elektrodou, obsahující polovodičový systém s alespoň jedním PH přechodem. Podstatou tohoto vynálezu je, že izolační člen má tvar misky, kde část dna je tvořena kovovou první hlavní elektrodou. Horní část izolačního členu je spojena s přírubou. K přírubě přiléhá obvodová část druhé hlavní elektrody.

Polovodičová součástka kotoučového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 222399

Dátum: 15.08.1985

Autori: Plíva Jiří, Šimko Timotěj, Vlnas Stanislav, Pokorný Oldřich, Venhoda Emil, Prokeš Milan

Značky: tvaru, kotoučového, součástka, polovodičová

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je výkonová polovodičová součástka kotoučového tvaru s jednoduchým pouzdrem složeným ze dvou hlavních elektrod navzájem spojených přes izolační díl. První elektroda má tvar misky, na je jíž dno přiléhá usměrňovací systém, a uvnitř válcové části misky je umístěna druhá elektroda ve tvaru válce opatřeného prstencem. Válcová část první hlavní elektrody je pře hnutá v místě prstence druhé elektrody směrem dovnitř přes izolační...

Zařízení pro chlazení zejména výkonových polovodičových součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 224888

Dátum: 01.08.1985

Autori: Laňka Jiří, Plíva Jiří, Šimko Timotěj, Pellant Michal, Hirner Jozef

Značky: výkonových, zejména, zařízení, součástek, polovodičových, chlazení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro chlazení zejména výkonových polovodičových součástek, sestávající z masivního tělesa chladicího dílu opatřeného rozvodnými a chladicími žebry, vyznačující se tím, že chladicí díl (l) je opatřen třemi rozvodnými žebry (2, 3) vycházejícími z kořene, jehož horní plocha tvoří dosedací plochu (7) chlazených součástek, kde dvě vnější rozvodná žebra (2) s vrcholovým úhlem v rozmezí od 4° do 10° svírají vzájemně úhel v rozmezí od 38° do...

Výkonová polovodičová součástka kotoučového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 219061

Dátum: 15.07.1985

Autori: Hartman Jan, Šimko Timotěj, Pína Bohumil, Homola Jaroslav

Značky: tvaru, součástka, výkonová, kotoučového, polovodičová

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je výkonová polovodičová součástka kotoučového tvaru obsahující alespoň jeden PN přechod a alespoň jednu vysocedotovanou emitorovou vrstvu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že součástka obsahuje dvě oblasti s různou koncentrací rekombinačních center. Oblast s nižší koncentrací rekombinačních center je umístěna ve středu desky a její průměr je menší než průměr emitoru.

Způsob pokovení dilatačních elektród

Načítavanie...

Číslo patentu: 218541

Dátum: 15.03.1985

Autori: Šulc Josef, Šváb Petr, Šimko Timotěj

Značky: elektrod, způsob, pokovení, dilatačních

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob pokovení dilatačních elektrod výkonových polovodičových prvků, jehož podstatou je, že na neupravený povrch - povrch základního materiálu dilatační elektrody, chemicky očištěný například leptáním - je naplátována slitina Ag s přísadou max. 5 % Ge v inertní či redukční atmosféře, příp. ve vakuu, při definovaném teplotním režimu s gradientem nárůstu teploty max. 60 °C/min, dobou prodlevy na teplotě 820 až 920 °C...

Vícevrstvá polovodičová součástka pro vyšší pracovní kmitočty

Načítavanie...

Číslo patentu: 218510

Dátum: 15.03.1985

Autori: Homola Jaroslav, Muller Ilja, Pína Bohumil, Šimko Timotěj

Značky: pracovní, vyšší, součástka, polovodičová, kmitočty, vícevrstvá

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je vícevrstvá polovodičová součástka určená pro provoz při vyšších pracovních kmitočtech. Podstata vynálezu spočívá ve vhodné geometrii členění řízené emitorové struktury tak, že okraj emitorové vrstvy se v žádném místě struktury nelomí v úhlu menším než 120°. Na povrchu součástky je ze strany druhé hlavní elektrody vytvořeno alespoň šest stejně velkých oblastí ve tvaru pravidelného šestiúhelníka tak, že uvnitř každé takové...

Polovodičový modul

Načítavanie...

Číslo patentu: 214034

Dátum: 01.06.1984

Autori: Šimko Timotěj, Pellant Michal, Laňka Jiří

Značky: modul, polovodičový

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu PV 4087-80 je polovodičový modul alespoň s dvěma polovodičovými prvky uspořádanými ve společném pouzdru. Polovodičový modul podle vynálezu /obr. 1/ sestává z vnějšího a vnitřního dílu, kde na dosedací ploše vnějšího dílu pouzdra modulu jsou mezi kontaktními vývody uloženy polovodičové prvky, k nimž jsou kontaktní vývody přitlačovány přes středicí vložku systémem pružin, na který dosedá opěrná vložka a která je uložen ve...

Způsob zvýšení ochrany výkonových čtyřvrstvých polovodičových struktur vůči účinkům nažádoucích příměsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 213925

Dátum: 01.06.1984

Autori: Kraus Vladimír, Šimko Timotěj, Zamastil Jaroslav

Značky: účinkům, ochrany, příměsí, vůči, zvýšení, výkonových, polovodičových, struktur, nažádoucích, způsob, čtyřvrstvých

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zvýšení ochrany výkonových čtyřvrstvých polovodičových struktur vůči účinkům nežádoucích příměsí getračním působením vysocelegovaných vrstev dotovaných fosforem, v y z n a č e n ý t í m , že do jejich katodové strany se v oblastech ležících vně vnějšího poloměru obvodového zkratu daného planárním uspořádáním příslušné výkonové polovodičové struktury, při vytváření vysoce legované emitorové vrstvy, difunduje fosfor.