Šimko Pavol

Hermetická objímka na rekonštrukciu vysokotlakových rozvodov za studena počas plnej prevádzky a spôsob jej umiestnenia na vysokotlakový rozvod

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7265

Dátum: 02.10.2015

Autori: Šimko Pavol, Križan Michal

MPK: F16L 55/17, F16L 55/175, F16L 55/168...

Značky: studena, počas, hermetická, vysokotlakový, objímka, vysokotlakových, plnej, prevádzky, rozvod, rozvodov, umiestnenia, rekonštrukciu, spôsob

Text:

...známy.Objímka podľa predkladaného technického riešenia je v podstate studený (lepený) spoj medzi opravovaným potrubím a oceľovým plášťom objímky bez tepelného ovplyvnenia pomocou adhézneho polyméru s penetračnými vlastnosťami. Použitím takejto objímky sa zvýši pevnostná únosnosť potrubia, na ktorom sa nachádza neprípnstná chyba, pričom priestor medzi potrubím a objímkou je vyplnený špeciálnym polymérom. Výhodou je, že opravu je možné vykonávať...

Zariadenie na čistenie vnútra potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 282605

Dátum: 20.09.2002

Autori: Jarás Peter, Šimko Pavol, Škarupa Peter, Zelenaj Anton, Kudláč Pavol

MPK: B08B 9/02, B08B 9/04, F16L 55/26...

Značky: zariadenie, potrubí, čistenie, vnútra

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie tvorí nosné teleso (1) vybavené prepúšťacím otvorom (1.1) vytvoreným v smere pohybu zariadenia, vyústeným do regulátora (2) rýchlosti posuvného pohybu umiestneného na štíte (1.2) zariadenia. Ďalej ho tvoria diely rozoberateľne pripevnené k nosnému telesu (1) na jeho vonkajšom obvode, z ktorých aspoň dva sú nosné a vodiace diely (3), aspoň jeden je tesniaci a stierací diel (4), jeden je kefovitý diel (6), jeden diel je hlavný magnet...

Lepený spoj z dvoch rúrok rovnakej svetlosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 278103

Dátum: 10.01.1996

Autor: Šimko Pavol

MPK: F16L 13/10

Značky: rúrok, rovnakej, světlosti, dvoch, lepený

Zhrnutie / Anotácia:

Lepený spoj pozostáva zo vsuvnej časti (3) prvej rúrky (1), ktorá sa smerom ku koncu (11) prvej rúrky (1) kužeľovito rozširuje, a z násuvnej časti (4) druhej rúrky (2), ktorej dutina sa smerom ku koncu (21) druhej rúrky (2) kužeľovito zužuje pod rovnakým uhlom skosenia. Vonkajší priemer (31) vsuvnej časti (3) na konci (11) prvej rúrky (1) je menší ako vnútorný priemer (41) násuvnej časti (4) na konci (21) druhej rúrky (2). V medzikruhovom...

Sintrovacie a stabilizačné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 982

Dátum: 11.10.1995

Autori: Stacho Ivan, Zvarík Jozef, Krčík Vojtech, Šimko Pavol, Kuka Stanislav

MPK: B29C 43/00

Značky: sintrovacie, stabilizačné, zariadenie

Text:

...izolácia, spodná vyhrievacia doska a spodná časť pracovného nástroja s pracovnou dutinoutvoria kompletné prenosné zariadenie. Objasnenie výkresov.Na obr. 1 je zobrazená funkčná schéma zariadenia.Zariadenie sa skladá z dvoch, alebo viacerých častí pracovného nástroja L a g, pričom V jeho spodnej časti g je vytvorená pracovná dutina ll zodpovedajúca tvaru a veľkosti budúceho výrobku. Nad a pod pracovným nástrojom sú elektrické vyhrievacie dosky...