Šimko Ján

Bezpečnostná páska

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4361

Dátum: 05.01.2006

Autor: Šimko Ján

MPK: A41D 13/01

Značky: bezpečnostná, páska

Text:

...Tieto sa často znehodnocujú zlomenim, spadnutím, ľahko sa vybijú baterky a človek to mnohokrát nepostrehne. Najmä pre chodca je jednoduchšie použiť bezpečnostnú pásku z elastického materiálu s reflexnou vrstvou, aby bol videný,nakoľko je malá, môže sa vložiť do vrecka i do peňaženky,takže ju človek má sústavne pri sebe a v prípade potreby ju použije.Na bezpečnostnú pásku z elastického materiálu s reflexnou vrstvou na lícnej strane sú...

Spôsob výroby Fe-Cu práškov s obsahom medi 2 až 20 % hmotn. z technických elektrolytov obsahujúcich meď

Načítavanie...

Číslo patentu: 281032

Dátum: 07.10.1998

Autori: Dudrová Eva, Bureš Radovan, Šimko Ján, Molnár František

MPK: C25C 5/02, B22F 1/02

Značky: fe-cu, spôsob, práškov, hmotn, obsahujúcich, výroby, obsahom, elektrolytov, technických

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby Fe-Cu práškov s obsahom medi 2 až 20 % hmotnostných z technických elektrolytov obsahujúcich meď vycementovaním medi na časticiach železného prášku pri minimalizovaní alebo úplnom potlačení znečistenia vyrobeného Fe-Cu prášku prímesovými prvkami z elektrolytu tak, že takýto Fe-Cu prášok je vhodný na výrobu spekaných konštrukčných súčiastok práškovou metalurgiou.

Automatizovaná drtící jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 244277

Dátum: 01.05.1988

Autori: Fröhlich Ladislav, Húš?a Vladimír, Šimko Ján, Drgoo Milan, Nadhajský Kamil

MPK: B02C 13/20

Značky: drticí, jednotka, automatizovaná

Text:

...rámu, ktorý je opatŕen podporami závěených pohonů.Každý z kyvných ránů je spojen s rámom dvojici hydraulických válců. iTakto uepoŕâdaná drtící jednotka knłkodobou změnoú stupně drcení vyloučí zastavení technologického celku. Časovou ztrátu způeobenou odstaveníu drtiče z linky při těžbě sypkých lepivých materiálů odstraňuje automatická drtíci jednotka maximálním roževřením rotorů a zprůchodněním drtiče. Vhodné konstrukční řešení vylučuje...

Zariadenie pre žíhanie medených katód

Načítavanie...

Číslo patentu: 252996

Dátum: 15.10.1987

Autori: Farkaš Stanislav, Gábor Ladislav, Szarvasy Peter, Šimko Ján, Bobok Ľudovít

MPK: C21D 9/46

Značky: měděných, žíhanie, katod, zariadenie

Text:

...je, že je nim zabezpečené plynulé a automatické žíhanie medených katód a ich následné dávkovanie do taviacej pece, pričom je vylúčený priamy styk obsluhy zariadenia s horúcimi katódami. Tým sú zároveň zabezpečené aj minimálne straty tepla pri dávkovaní. je možné skrátiť dobu tavenia až o 30 0/0. Ohrievacia komora je uložená nad taviacou pecou a tak sa minimallzujú straty tepla ajhorným povrchom taviacej pece. Veľkost ží Ahacieho...

Čidlo pro automatické řízení tahačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241359

Dátum: 15.09.1987

Autori: Šimko Ján, Stuchlik Peter, Weigner 1uboš

MPK: B61B 12/00

Značky: tahačů, řízení, automatické, čidlo

Text:

...tyče. Podle směru jízdy jsou uváděna v činnost jednotlivé (řídící čidla. Čidla jsou uchycena ve svíslých osách vertikálních kladek, které jsou umístěny na konci přední a zadní části stroje a kterými je vyvedeno zabezpečovací lano ke spodní a horní kotvě. Čídla jsou zapojována střídavě podle smyslu pojezdu stroje.Hlavní výhody čídla automaticky ovládaného tahače spočívají v tom, že je z výrobního procesu zcela vyloučen lidský faktor.Při...

Zariadenie na chladenie závesných segmentov vzduchom v plamennej peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 248118

Dátum: 15.01.1987

Autori: Repčák Vladimír, Cempa Štefan, Šimko Ján, Mikolajek Jan, Wagnerová Emília, Schmiedl Juraj, Húšťa Vladimír

MPK: F27D 1/12

Značky: segmentov, vzduchom, chladenie, zariadenie, plamennej, závěsných

Text:

...Výmurovky klenby erozion a koróziou hlavne tam, kde pri technologickom procese .vznikajú exhaláty vo vode rozpustne.Vyššie uvedené nedostatky sú odstránené zariadením na chladenie závesných segmentov vzduchom v plamennej peci, ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva z konzoly, na ktorej je upevnená rozrvodnä komora chladiaceho vzduchu. Rozvodné komora chlediaceho vzduchu je vybavená prívodným hrdlom a zdola vývodnými trúbkami....

Spôsob získavania medi z mediarenských odpadných trosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 234898

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kaššayová Edita Csc, Šimko Ján, Mikloš Ladislav, Cempa Štefan, Tomášek Karel, Molnár Ľudovít, Weigner Ĺuboš

MPK: C22B 15/00

Značky: získavania, spôsob, mediarenských, trosiek, odpadných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru metalurgických technológií spracúvajúcich odpadné poloprodukty. Rieši spôsob získavania medi z odpadných trosiek vznikajúcich pri výrobe medi v hutníckych agregátoch. Postupuje sa tak, že sa predom granulovaná alebo podrvená troska chloridačne praží s prídavkom chloridu vápenatého, chloridu sodného, chloridu horečnatého alebo chloridu amónneho v množstve 0,5 až 15 % z hmotnosti trosky alebo za použitia plynného...

Hydrometalurgický spôsob získavania medi z odpadných mediarenských trosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 234897

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kaššayová Edita Csc, Šimko Ján, Reitznerová Eva, Vadász Pavol, Tomášek Karel, Weigner Ĺuboš, Molnár Ľudovít, Cempa Štefan

MPK: C22B 15/08

Značky: spôsob, mediarenských, odpadných, získavania, hydrometalurgický, trosiek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru metalurgických technológií spracúvajúcich odpadné poloprodukty. Rieši spôsob získavania medi z odpadných trosiek vznikajúcich pri výrobe medi v hutníckych agregátoch. Postupu je sa tak, že sa rozomletá troska lúhu je vodným roztokom chloridu železitého o koncentrácii 50 až 800 g/l chloridu železitého pri teplotách 40 až 100 °C pri pomere kvapalnej fázy ku pevnej fáze v rmute 4 až 15 : 1 pri pH menšom ako 2 a pri oxidačnom...

Spôsob koncentrovania niklu do konvertorovej medi pri konvertorovaní medených kamienkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 228319

Dátum: 15.09.1986

Autori: Cempa Štefan, Šimko Ján, Weigner Ĺuboš, Havlík Milan, Schmiedl Juraj, Hritz Ivan, Húšťa Vladimír, Repčák Vladimír

Značky: spôsob, kamienkov, koncentrovania, konvertorovej, niklu, měděných, konvertorovaní

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata spôsobu podľa vynálezu spočíva v tom, že konvertorová troska z prvej periódy konvertorovania sa sťahuje z konvertora pri obsahu železa v kamienku 3 až 7 % hmot. Straty niklu konvertorovou troskou sa tým obmedzia na minimum. Spôsob koncentrovania niklu do konvertorovej medi pri konvertorovaní medených kamienkov podľa vynálezu možno využiť aj pri technológii spracovania sírnikových medených surovín, ktoré neobsahujú nike1 ale tento sa...

Spôsob spracovania komplexného polymetalického koncentrátu a zariadenie na jeho realizáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224001

Dátum: 15.04.1986

Autori: Bodnár Ladislav, Šimko Ján, Cempa Štefan, Kopa Ján, Schmiedl Juraj

Značky: spôsob, koncentrátů, realizáciu, komplexného, polymetalického, zariadenie, spracovania

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spracovania komplexného polymetalického koncentrátu, ktorý obsahuje ako hlavné kovonosné zložky antimón, meď a ortuť vyznačujúci sa tým, že sa koncentrát praží pri 600 až 700 °C v plynnej atmosfére, obsahujúcej v hmotnostnej koncentrácii 1 až 8 % kyslíka v množstve 50 až 100 m3, meraného za normálnej teploty za hodinu na jeden kg antimónu vo vsádzke, pričom v plynoch o teplote 550 až 680°C odchádza antimónový úlet a pary ortute, ďalej...

Spôsob odstraňovania nárastov na vnútorných stenách konvertorov pri výrobe medi z odpadových surovín

Načítavanie...

Číslo patentu: 224308

Dátum: 01.07.1984

Autori: Macko Anton, Weigner Ĺuboš, Šimko Ján

Značky: surovin, spôsob, nárastov, výrobe, odpadových, stěnách, konvertorov, odstraňovania, vnútorných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob odstraňovania nárastov na vnútorných stenách konvertorov pri výrobe medi z odpadových surovín vyznačený tým, že nárasty sa odtavujú v priebehu tavby prídavkom ferrosiíícia do kúpeľa v množstve 6 až 50 kg na tonu taveniny podľa maximálne prípustného množstva železa vnášaného do taveniny ferrosilíciom.