Simig Gyula

Spôsob prípravy kryštalickej polymorfnej formy hemivápenatej soli atorvastatínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288276

Dátum: 25.05.2015

Autori: Németh Norbert, Bartha Ferenc, Kótay Nagy Peter, Katona Zoltán, Vereczkeyné Donáth György, Barkóczy József, Nagy Kalman, Szent-kirallyi Zsuzsanna, Cselenyák Judit, Ruzsics György, Simig Gyula

MPK: A61K 31/40, C07D 207/34, A61P 3/06...

Značky: kryštalickej, přípravy, polymorfnej, hemivápenatej, spôsob, formy, atorvastatínu

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob prípravy kryštalickej polymorfnej formy B-52 hemivápenatej soli atorvastatínu [vápenatá soľ (3R,5R)-7-[3-fenyl-4-[(fenylamino)karbamoyl]-2-(4-fluorofenyl)-5-(1- metyletyl)-1H-pyrol-1-yl]-3,5-dihydroxy-heptánovej kyseliny)].

Spôsob prípravy vysoko čistého perindoprilu a medziprodukty použiteľné pri syntéze

Načítavanie...

Číslo patentu: 287866

Dátum: 09.01.2012

Autori: Porcs-makkay Márta, Simig Gyula, Mezei Tibor, Mándi Attila

MPK: A61K 31/404, A61P 9/12, A61P 43/00...

Značky: použitelné, vysoko, syntéze, spôsob, medziprodukty, čistého, perindoprilu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Predložený vynález sa týka spôsobu prípravy 1-{2(S)-[1(S)-(etoxykarbonyl)-butylamino]pro-pionyl}- (3aS,7aS)oktahydroindol-2(S)-karboxylovej kyseliny vzorca (I) a jej t-butyl-amínovej soli vzorca (I') bez kontaminantov odvoditeľných z dicyklohexylkarbodiimidu a nových medziproduktov všeobecného vzorca (III), kde substituent R znamená nižší alkyl alebo aryl nižší alkyl, kde nižší alkyl znamená priamy alebo rozvetvený alkylový reťazec obsahujúci 1...

Spôsob prípravy chetiapínu a jeho medziproduktov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287171

Dátum: 08.01.2010

Autori: Krasznai György, Bózsing Dániel, Tömpe Péter, Simig Gyula, Koványiné Lax Györgyi, Rákóczy Györgyné, Nagy Kalman, Vereczkeyné Donáth Györgyi

MPK: C07D 295/00, C07D 281/00

Značky: přípravy, spôsob, chetiapínu, medziproduktov

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsobu prípravy 11-[4-/2-(2-hydroxyetoxy)etyl/-1-piperazinyl]dibenzo[b,f]-1,4- tiazepínu vzorca (I), známeho ako chetiapín. Podľa tohto spôsobu je derivát halogénetylpiperazinyltiazepínu vzorca (VIII), v ktorom Hal znamená atóm halogénu, podrobený reakcii s etylénglykolom.

Spôsob prípravy amorfnej vápenatej soli atorvastatínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286861

Dátum: 29.05.2009

Autori: Kótay Nagy Peter, Rátkai Zoltán, Barkóczy József, Bartha Ferenc, Domán Imre, Balázs László, Greff Zoltán, Nagy Kalman, Szent Királlyi Zsuzsa, Vereczkeyné Donáth Györgyi, Seres Péter, Simig Gyula

MPK: C07D 207/00

Značky: spôsob, přípravy, vápenatej, amorfnej, atorvastatínu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy amorfnej vápenatej soli atorvastatínu rekryštalizáciou atorvastatínu z organického rozpúšťadla, ktorý zahŕňa rozpustenie surovej vápenatej soli atorvastatínu v nižšom alkanole obsahujúcom 2 až 4 atómy uhlíka alebo v zmesi týchto alkanolov za zahrievania, a izoluje sa amorfná vápenatá soľ atorvastatínu vyzrážaného po ochladení. Získaný atorvastatín je známou látkou použiteľnou na liečenie hyperlipidémie a hypercholesterolémie.

Deriváty 2,3-benzodiazepínu, spôsob ich prípravy a ich použitie, farmaceutická kompozícia s ich obsahom a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 286680

Dátum: 20.02.2009

Autori: Tihanyi Károly, Simig Gyula, Egyed András, Gigler Gábor, Simó Annamária, Blaskó Gábor, Greff Zoltán, Lévay György, Martonné Markó Bernadett, Szabó Géza, Rátkai Zoltán, Barkóczy József

MPK: C07D 243/00, A61P 25/00, A61K 31/551...

Značky: použitie, přípravy, spôsob, 2,3-benzodiazepínu, obsahom, kompozícia, farmaceutická, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú 2,3-benzodiazepínové deriváty všeobecného vzorca (I), kde R1 znamená metyl, formyl, karboxyskupinu, kyanoskupinu, -CH=NOH, -CH=NNHCONH2 alebo -NR5R6, kde R5 a R6 sú navzájom nezávislé a predstavujú atóm vodíka alebo nižší alkyl, alebo spolu s dusíkovým atómom, ku ktorému sú pripojené, tvoria 5- alebo 6-členný, nasýtený alebo nenasýtený heterocyklický kruh prípadne obsahujúci jeden alebo viac ďalších atómov dusíka, síry a/alebo...

2,3-Benzodiazepínové deriváty, ich použitie a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286620

Dátum: 21.01.2009

Autori: Szabó Géza, Martonné Markó Bernadett, Simig Gyula, Lévay György, Gigler Gábor, Szénasi Gábor, Hársing László Gábor, Rátkai Zoltán, Ling István, Barkóczy József, Greff Zoltán, Végh Miklós

MPK: C07D 243/00, A61K 31/551, A61P 25/00...

Značky: farmaceutické, použitie, obsahom, 2,3-benzodiazepínové, deriváty, kompozície

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú 2,3-benzodiazepínové deriváty všeobecného vzorca (I) a farmaceutické prípravky obsahujúce ich ako aktívnu zložku. Zlúčeniny majú antispastické neuroprotektívne vlastnosti a pôsobia ako svalové relaxans. Vo všeobecnom vzorci (I) X reprezentuje atóm vodíka, atóm chlóru alebo metoxyskupinu Y znamená atóm vodíka alebo atóm halogénu, Z znamená metylovú skupinu alebo atóm chlóru, substituent R je C1-4alkylová skupina alebo skupina...

Spôsob prípravy (1R, 2S, 4R)-(-)-2-[(2'-{N,N-dimetylamino}-etoxy)]-2-[fenyl]-1,7,7-tri-[metyl]- bicyklo[2.2.1]heptánu a jeho farmaceuticky prijateľných adičných solí s kyselinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 285780

Dátum: 11.07.2007

Autori: Nagy Kalman, Budai Zoltán, Szabó Tibor, Porcs-makkay Márta, Simig Gyula, Vereczkeyné Donáth Györgyi, Mezei Tibor, Szulágyi János, Krasznai György, Lukács Gyula, Németh Norbert

MPK: C07C 213/00, C07C 217/00

Značky: prijateľných, farmaceutický, 4r)-(-)-2-[(2'-{n,n-dimetylamino}-etoxy)]-2-[fenyl]-1,7,7-tri-[metyl, kyselinami, spôsob, solí, přípravy, bicyklo[2.2.1]heptánu, adičných

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy (1R, 2S, 4R)-(-)-2-(dimetylaminoetoxy)-2-fenyl-1,7,7- trimetylbicyklo[2.2.1]heptánu, t. j. deramciklanu, a jeho farmaceuticky prijateľných adičných solí s kyselinami, ktorý zahŕňa a) reakciu (+)-gáfru s fenylmagnéziumhalogenidom alebo fenylalkalickými zlúčeninami a prípadnú hydrolýzu reakčného produktu b) reakciu takto získaného (1R,2S,4R)-(-)-2-fenyl-1,7,7-trimetylbicyklo[2.2.1]heptan-2-olu s...

Liečebný prostriedok na zlepšenie kognitívnych funkcií a neuroprotekcie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7790

Dátum: 03.07.2007

Autori: Barkóczy József, Gigler Gábor, Kompagne Hajnalka, Lévay György, Agoston Márta, Szénasi Gábor, Móricz Krisztina, Kertész Szabolcs, Gacsályi István, Hársing László Gábor, Simig Gyula

MPK: A61P 25/00, A61K 31/00

Značky: prostriedok, funkcií, kognitívnych, zlepšenie, neuroprotekcie, liečebný

Text:

...chemicky podobný risperidón (3-(2-(4-(6-fluór-1,2-benzdízoxazol-3-yl)-l -piperidínyl)-etyl)-6,7,8,9-tetrahydro-2 metyl-4 H-pyrido 1,2-ajpyrimidin-4-ónł vzorca (II)alebo iné antipsychotiká taký účinok nemajú. Teda je možné povedať, že hore uvedenýneuroprotektívny účinok nesúvisí so známym antipsychotickým účinkom zlúčeniny vzorca (I).0014 Vďaka tomuto rozpoznanému neuroprotektívnemu účinku môže byť 4-chlór-5-(2-4-(6 ñuór-1,2-benzdizoxazol-3...

Deriváty piperazinylalkyltiopyrimidínu, spôsob ich prípravy, ich použitie a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 285670

Dátum: 10.05.2007

Autori: Gacsályi István, Jakóczi Iván, Bózsing Dániel, Poszávácz László, Lévay György, Simig Gyula, Wellman János, Rátzné Simonek Ildikó, Tihanyi Károly, Németh Gábor, Egyed András

MPK: A61K 31/505, A61K 31/506, A61P 25/00...

Značky: piperazinylalkyltiopyrimidínu, použitie, obsahom, farmaceutické, deriváty, spôsob, přípravy, kompozície

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú deriváty piperazinylalkyltiopyrimidínu všeobecného vzorca (I), spôsoby ich prípravy, farmaceutické kompozície s ich obsahom a ich použitie na prípravu liečiv pôsobiacich na centrálny nervový systém, najmä anxiolytických liečiv.

Spôsob prípravy {2-[4-(alfa-fenyl-p-chlórbenzyl)piperazin-1-yl]etoxy}octovej kyseliny a nové medziprodukty

Načítavanie...

Číslo patentu: 285641

Dátum: 20.04.2007

Autori: Vágó Pál, Reiter József, Nagy Kalman, Bartha Ferenc, Tömpe Péter, Clementis György, Simig Gyula, Vereczkeyné Donáth Györgyi, Németh Norbert, Trinka Péter

MPK: C07D 295/00

Značky: medziprodukty, přípravy, nové, 2-[4-(alfa-fenyl-p-chlórbenzyl)piperazin-1-yl]etoxy}octovej, kyseliny, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy cetirizínu vzorca (I), ako aj {2-[4-(alfa-fenyl-p-chlórbenzyl)piperazin-1-yl]etoxy}acetamidy všeobecného vzorca (II), v ktorých substituenty R1 a R2 znamenajú nezávisle C1-4alkylovú skupinu prípadne substituovanú fenylovou skupinou, C2-4alkenylovú skupinu alebo cyklohexylovú skupinu, alebo substituenty R1 a R2 dohromady s priľahlým atómom dusíka tvoria morfolinoskupinu. Podľa opísaného spôsobu je acetamid všeobecného...

Vysoko čistý (1R,2S,4R)-(-)-2-[(2'-{N,N-dimetylamino}-etoxy)]-2-[fenyl]-1,7,7-tri- [metyl]-bicyklo[2.2.1]heptán a jeho farmaceuticky prijateľné adičné soli s kyselinami, liečivá s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285635

Dátum: 18.04.2007

Autori: Mezei Tibor, Krasznai György, Szabó Tibor, Vereczkeyné Donáth György, Simig Gyula, Lukács Gyula, Németh Norbert, Nagy Kalman, Budai Zoltán, Szulágyi János, Porcs-makkay Márta

MPK: A61K 31/13, A61K 31/135, A61P 25/00...

Značky: liečivá, čistý, prijateľné, použitie, obsahom, adičné, metyl]-bicyklo[2.2.1]heptán, kyselinami, farmaceutický, 1r,2s,4r)-(-)-2-[(2'-{n,n-dimetylamino}-etoxy)]-2-[fenyl]-1,7,7-tri, vysoko

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú (1R,2S,4R)-(-)-2-(dimetylaminoetoxy)-2-fenyl-1,7,7- trimetylbicyklo[2.2.1]heptán, t. j. deramciklan, vo forme voľnej bázy alebo farmaceuticky prijateľnej adičnej soli s kyselinou, ktorý obsahuje nie viac než 0,2 % hmotn. (1R, 2S, 4R)-3-(dimetylaminoetyl)-1,7,7-trimetylbicyklo[2.2.1]heptan-2-ónu alebo jeho farmaceuticky prijateľnej adičnej soli s kyselinou, liečivá s jeho obsahom a jeho použitie na prípravu anxiolytických liečiv....

Spôsob prípravy vysoko čistého meloxikamu a draselnej soli meloxikamu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8928

Dátum: 16.12.2005

Autori: Mezei Tibor, Vereczkeyné Donáth Györgyi, Mesterházy Norbert, Nagy Kalman, Molnár Enikő, Pécsi Éva, Volk Balázs, Krasznai György, Körtvelyessy Gyuláné, Porcs-makkay Márta, Simig Gyula, Lukács Gyula, Hofmanné Fekete Valéria

MPK: C07D 417/12, A61P 29/00, A61K 31/427...

Značky: spôsob, vysoko, draselnej, meloxikamu, čistého, přípravy

Text:

...vzorca (III), kde R je metyl, používaná ako východisková látka. Najmenšie množstvo zlúčeniny vzorca (V) je pripravované v prípade, keď R je vo východiskovej zlúčenine vzorca (III) izopropyl. Podľa opisov v liekopisoch je úroveň koncentrácie zlúčenín vzorca (V) 0,1 hmotu. a tá môže byťdosialmutá iba niekoľkonásobnou rekryštalizáciou surového produktu z dichlórmetánu.0006 V patentovej prihláška US č. 20030109701 je opísaný spôsob prípravy...

Spôsob prípravy vysoko čistého 4-(3,4-dichlórfenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-naftalén-1-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284671

Dátum: 28.07.2005

Autori: Clementis György, Rátkai Zoltán, Simig Gyula, Barkóczy József, Balázs László, Kótay Nagy Peter, Seres Péter, Domán Imre, Sztuhár Ilona, Greff Zoltán

MPK: C07C 45/81, C07C 49/697, C07C 45/51...

Značky: přípravy, spôsob, vysoko, 4-(3,4-dichlórfenyl)-3,4-dihydro-1(2h)-naftalén-1-ónu, čistého

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy vysoko čistého 4-(3,4-dichlórfenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-naftalén-1-ónu vzorca (I) reagovaním o-dichlórbenzénu a alfa-naftolu v prostredí rozpúšťadla v prítomnosti Friedel-Craftsovho katalyzátora, ktorý zahrnuje kryštalizáciu surového reakčného produktu vzorca (I) aspoň raz z polárneho rozpúšťadla a aspoň raz z nepolárneho rozpúšťadla, pričom kryštalizačné kroky sa uskutočňujú v ľubovoľnom poradí. Zlúčenina vzorca (I) sa získa vo...

3-(((4-fenyl)-piperazín-1-yl)-alkyl)-3-alkyl-1,3-dihydro-2H-indol- 2ónové deriváty a súvisiace zlúčeniny na liečenie porúch centrálneho nervového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6043

Dátum: 11.05.2005

Autori: Volk Balázs, Simig Gyula, Gigler Gábor, Hársing László Gábor, Egyed András, Mezei Tibor, Lévay György, Pallagi Katalin, Barkóczy József, Leveleki Csilla, Szénasi Gábor, Sziray Nóra, Flórian Endréné, Kapillerné Dezsofi Rita, Móricz Krisztina, Gacsályi István

MPK: C07D 209/00

Značky: liečenie, centrálneho, nervového, zlúčeniny, systému, súvisiace, 2ónové, deriváty, 3-(((4-fenyl)-piperazín-1-yl)-alkyl)-3-alkyl-1,3-dihydro-2h-indol, poruch

Text:

...Na liečenie hore uvedených klinických stavov sú najviac používané liečivá, ktoré vykazujú aktivitu na benzodiazepínovom systéme (napr. diazepam) alebo na centrálnych 5-HT 1 A receptoroch (napr. buspiron, ziprasidon). V prípade psychosomatických ochorení je anxiolytická terapia často dopĺňa podaním farmaceutík s antihypertenzívnou0009 Avšak anxiolytiká benzodiazepínového typu majú niekoľko nežiaducich vedľajších účinkov. Majú silný...

Piperazínové deriváty alkyloxindolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5123

Dátum: 11.05.2005

Autori: Barkóczy József, Simig Gyula, Szénasi Gábor, Gacsályi István, Mezei Tibor, Leveleki Csilla, Lévay György, Pallagi Katalin, Hársing László Gábor, Volk Balázs, Kapillerné Dezsofi Rita, Sziray Nóra, Móricz Krisztina, Gigler Gábor, Egyed András

MPK: A61P 25/00, A61K 31/40, C07D 209/00...

Značky: alkyloxindolov, deriváty, piperazinové

Text:

...vaskulárnych demencii a senilnej demencie sa stalo sociálnym problémom.alkylpiperazinyl-arylovou skupinou, ktoré sú iné než zlúčeniny podľa predloženého vynálezu, vktorých alkylovou skupinou je etylová skupina a nie butylová skupina. Zlúčeniny majú vysokú afinitu voči S-HTM receptoru. Zlúčeniny môžu byť používané na liečenie porúch centrálneho nervového systému. Fundamentálny rozdiel medzi zlúčeninamí podľa predloženého vynálezu a...

Deriváty indol-2-ónu na liečenie porúch centrálneho nervového systému, gastrointestinálnych a kardiovaskulárnych porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3204

Dátum: 11.05.2005

Autori: Mezei Tibor, Volk Balázs, Sziray Nóra, Barkóczy József, Gacsályi István, Lévay György, Egyed András, Gigler Gábor, Leveleki Csilla, Simig Gyula, Hársing László Gábor, Szénasi Gábor, Kapillerné Dezsofi Rita, Pallagi Katalin, Móricz Krisztina

MPK: C07D 401/00, A61K 31/403, A61P 25/00...

Značky: centrálneho, liečenie, nervového, deriváty, indol-2-ónu, gastrointestinálnych, kardiovaskulárnych, poruch, systému

Text:

...môžu byť používané na liečenie porúch centrálneho nervového systému.0012 Predložený vynález je založený na vynáleze, že 3,3-dialkyl-substituované deriváty indol-2-ónu všeobecného vzorca (I) majú signíñkantný anxiolytický účinok,ale prekvapivo, na rozdiel od zlúčenín podľa doterajšieho stavu techniky, ktoré majú podobnú štruktúru, sa neviažu na S-HTM receptory. V dôsledku toho nemajú zlúčeniny podľa vynálezu vedľajšie účinky, ktoré sú...

Piperazínové deriváty alkyloxindolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5124

Dátum: 10.05.2005

Autori: Kapillerné Dezsofi Rita, Szénasi Gábor, Mezei Tibor, Leveleki Csilla, Gacsályi István, Egyed András, Pallagi Katalin, Sziray Nóra, Lévay György, Móricz Krisztina, Hársing László Gábor, Simig Gyula, Volk Balázs, Barkóczy József, Gigler Gábor

MPK: A61K 31/40, C07D 209/00, A61P 25/00...

Značky: piperazinové, alkyloxindolov, deriváty

Text:

...a inhibicii sinaptosomálneho vychytávanía serotonínu.0011 Zrýchlenie technicko-sociálneho vývoja v dvadsiatom storočí vytvára permanentný tlak na adaptáciu ľudí, ktorý v nepriaznivých prípadoch môže viesť k výskytu adaptačných porúch,ktoré predstavujú významný rizikový faktor pri vývoji ochorení duševného alebo psychosomatického pôvodu, napr. anxiolytického syndrómu, stresovej poruchy, depresie, schizofrénie,poruchy zmyslových orgánov,...

Spôsob prípravy 1-[9'H-karbazol-4'-yloxy]-3-[{2''-(2'''--fenoxy)-etyl}-amino]- 2-propanolu (karvedilolu)

Načítavanie...

Číslo patentu: 284109

Dátum: 11.08.2004

Autori: Balázs László, Szabó Tibor, Kótay Nagy Peter, Vereczkey Donáth Györgyi, Németh Norbert, Barkóczy József, Cselenyák Judit, Gregor Tamás, Simig Gyula, Seres Péter, Nagy Kalman, Rátkai Zoltán, Greff Zoltán, Domán Imre

MPK: C07D 209/88, C07D 209/82

Značky: 2-propanolu, karvedilolu, spôsob, 1-[9'h-karbazol-4'-yloxy]-3-[{2''-(2'''--fenoxy)-etyl}-amino, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob prípravy 1-[9'H-karbazol-4'-yloxy]-3-[{2''-(2'''--fenoxy)-etyl}-amino]- 2-propanolu (karvedilolu), ako aj jeho opticky aktívneho R alebo S enantioméru, zmesí enantiomérov a adičných solí týchto zlúčenín s kyselinou, reakciou 4-(oxiranylmetoxy)-9H-karbazolu alebo jeho R alebo S enantioméru so sekundárnym amínom N-[2-(2'--fenoxy)-etyl]-benzylamínom za vzniku 1-[N-{benzyl}-2'-({2''--fenoxy)-etyl}-amino-3-[9'''H-karbazol-...

8-Chlór-2,3-benzodiazepínové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5043

Dátum: 29.07.2004

Autori: Szücs Gyula, Simig Gyula, Hársing László Gábor, Szabó Géza, Kertész Szabolcs, Barkóczy József, Ling István, Gigler Gábor, Szénasi Gábor, Végh Miklós

MPK: C07D 243/00

Značky: deriváty, 8-chlór-2,3-benzodiazepínové

Text:

...zlúčeniny všeobecného vzorca (I) obsahujúce na mieste substituenta R nižší alkyl, výhodne alkyl, ktorý má l až 4atómy uhlíka, najmä potom metyl alebo etyl, a navyše ich farmaceuticky prijateľné soli.0011 Ďalšia podskupina zlúčenín podľa predloženého vynálezu reprezentuje zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde substituent R znamená -NH-Rl skupinu, v ktorej substituent R 1 reprezentuje 1-4 alkyl alebo 3-6 cykloalkyl, najmä potom metyl alebo...

Spôsob prípravy imínového medziproduktu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4489

Dátum: 19.07.2004

Autori: Krasznai György, Nagy Kalman, Jákfalvi Elemér, Gregorné Boros Livia, Vereczkeyné Donáth Györgyi, Barkóczy József, Kótay Nagy Peter, Mémeth Norbert, Simig Gyula

MPK: C07C 209/00

Značky: přípravy, spôsob, medziproduktu, imínového

Text:

...éterovćho typu, najmä v tetrahydrofuráne.0010 Zámerom predloženého vynálezu je eliminovať hore uvedene nevýhody známych postupov a poskytnúť nový spôsob prípravy 4(S,R)-(3,4-díchlórfenyl)-3,4-díhydro-1(2 H)naftalén-1-ylídćn-metylamín vzorca I v priemyselnom meradle.001 l Hore uvedený zámer je dosiahnutý spôsobom podľa predloženého vynálezu.0012 Predložený vynález poskytuje spôsob prípravy 4(S,R)-(3,4-dichlórfenyl)-3,4-dihydro 1(2...

Spôsob prípravy kryštalického polymorfu liečiva na báze inhibítora agregácie doštičiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7459

Dátum: 30.06.2004

Autori: Farkas Béla, Körtvelyessy Gyuláné, Kótay Nagy Peter, Szent-kirallyi Zsuzsanna, Vereczkeyné Donáth Györgyi, Simig Gyula, Barkóczy József, Nagy Kalman, Gregor Tamás

MPK: C07D 495/00

Značky: polymorfu, spôsob, inhibítora, krystalického, liečivá, agregácie, doštičiek, přípravy, báze

Text:

...riadenej polymorfnej formy 2, okrem prípadu, keď je použitý 2-propanol. V tomto prípade vzniká polymorfná forma IV.0011 Rôzne výsledky sú získané V prípade, keď je roztok klopidogrel hydrogensulfátu odparovaný do sucha a zvyšok je triturovaný s ďalším rozpúšťadlom alebo je iné rozpúšťadlo, Vktorom je rozpustnosť klopidogrelu nízka, tzv. antirozpúšťadlo, pridané do roztoku klopidogrelhydrogensulfátu, čím sa zníži rozpustnosť V danej zmesi a...

Nové polymorfy hydrochloridu olanzapínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4306

Dátum: 22.04.2004

Autori: Kótay Nagy Peter, Barkóczy József, Petho János, Szent Királlyi Zsuzsa, Simig Gyula

MPK: A61P 25/00, A61K 31/551, C07D 495/00...

Značky: hydrochloridu, nové, polymorfy, olanzapínu

Text:

...formy II olanzapínu získané spôsobom podľa európskeho patentu EP 733,635, ktoré je možné konvertovať na polymorfnú formu II olanzapínu sušením za vákua vykonávaným pri teplote pohybujúcej sa v rozmedzí od 40 do 70 °C. Výhoda tohto spôsobu spočíva V tom, že bezvodá, polymorfná, kryštalická forma II,ktorá je považovaná za najstabilnej šiu kryštalickú formu, môže byť pripravená cez0009 V patente US č. 5 637 584 sú opísané a nárokované...

1-[2'-(Substituovaný)vinyl]-5H-2,3-benzodiazepínové deriváty, spôsob ich prípravy a medziprodukty na ich prípravu, liečivá ich obsahujúce a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283859

Dátum: 24.02.2004

Autori: Blaskó Gábor, Bajnógel Judit, Szentkuti Eszter, Körösi Jenö (zomrel), Gyertyán István, Hámori Tamás, Daróczi Kazóné Klára, Tihanyi Károly, Moravcsik Imre, Vágó Pál, Bilkei Gorzó András, Andrási Ferenc, Máté Györgyné, Horváth Katalin, Berzsenyi Pál, Egyed András, Simig Gyula, Bakonyi Anna, Gacsályi István, Zólyomi Gábor, Reiter József, Botka Péter (zomrel), Horváth Edit, Salamon Haskáné Cecilia

MPK: A61K 31/55, C07D 243/02, C07D 403/06...

Značky: spôsob, přípravy, medziprodukty, liečivá, použitie, deriváty, 1-[2'-(substituovaný)vinyl]-5h-2,3-benzodiazepínové, obsahujúce, přípravu

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú 1-[2'-(substituovaný)vinyl]-5H-2,3-benzodiazepínové deriváty všeobecného vzorca (I), kde A a B spolu tvoria skupinu vzorca =C=N- alebo =CH-NH-, R1 predstavuje fenyl nesúci 1 až 3 zhodné alebo rozdielne substituenty vybrané zo skupiny pozostávajúcej z halogénu, trifluórmetylu alebo kyano, R2 predstavuje vodík a R3 a R4 spolu tvoria 7,8- alebo 8,9-metyléndioxyskupinu, ako aj ich adičné soli s kyselinami a stereoizoméry a ich zmesi....

Piperazinylalkyltiopyrimidínové deriváty, spôsob ich prípravy, farmaceutické kompozície s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283489

Dátum: 25.07.2003

Autori: Gyertyán István, Tihanyi Károly, Bózsing Dániel, Bilkei Gorzó András, Németh Gábor, Jakóczi Iván, Blaskó Gábor, Miklósné Kovács Anikó, Egyed András, Simig Gyula, Gacsáliy István, Rátzné Simonek Ildikó, Schmidt Éva, Szénasi Gábor

MPK: C07D 239/22, C07D 239/38, A61K 31/505...

Značky: piperazinylalkyltiopyrimidínové, deriváty, spôsob, obsahom, použitie, přípravy, farmaceutické, kompozície

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú piperazinylalkyltiopyrimidínové deriváty vzorca (I), ktoré sú vhodné na prípravu liečiva na liečenie chorôb spôsobených hlavne patologickými zmenami centrálneho nervového systému, spôsob ich prípravy, farmaceutické kompozície obsahujúce uvedené deriváty a ich použitie.

Spôsob prípravy 3-etyl-5-metyl-2-(2-aminoetoxymetyl)-4-(2-chlórfenyl)-6-metyl-1,4- dihydro-3,5-pyridíndikarboxylátovej soli benzénsulfónovej kyseliny a medziprodukty na jej prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283422

Dátum: 30.05.2003

Autori: Krasznai György, Bózsing Dániel, Donáth Vereczkey Györgyi, Németh Norbert, Blaskó Gábor, Német Gábor, Lax Koványi Györgyi, Simig Gyula, Tömpe Péter, Nagy Kalman

MPK: C07D 211/86, C07D 211/82

Značky: kyseliny, přípravy, benzénsulfónovej, 3-etyl-5-metyl-2-(2-aminoetoxymetyl)-4-(2-chlórfenyl)-6-metyl-1,4, přípravu, dihydro-3,5-pyridíndikarboxylátovej, spôsob, medziprodukty

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy 3-etyl-5-metyl-2-(2-aminoetoxymetyl)-4-(2-chlórfenyl)-6-metyl-1,4- dihydro-3,5-pyridíndikarboxylátovej soli benzénsulfónovej kyseliny vzorca (I), ktorého podstata spočíva v tom, že sa 2-chlóretanol použije na O alkyláciu v inertnom rozpúšťadle pri teplote v rozsahu -20 °C až -10 °C s etyl-(4-brómacetoacetátom) za vzniku etyl-(4-(2-chlóretoxy)acetoacetátu), ktorý sa podrobí aldolovej kondenzácii v polárnom rozpúšťadle pri teplote...

Nové piperidinyl-alkylamino-pyridazinónové deriváty, spôsob ich prípravy a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 544

Dátum: 28.12.2002

Autori: Simig Gyula, Kótay Nagy Peter, Gacsályi István, Lévay György, Barkóczy József, Schmidt Éva, Hársing László Gábor

MPK: A61K 31/50, C07D 401/00, A61P 25/00...

Značky: nové, obsahom, přípravy, spôsob, farmaceutické, deriváty, piperidinyl-alkylamino-pyridazinónové, kompozície

Text:

...atómy fluóru, chlóru, brómu a jódu, výhodne fluóru.Farmaceuticky prijateľné adičné soli zlúčením všeobecného vzorca (I) s kyselinou môžu byť pripravené s anorganickými kyselinami (napr. kyselina chlorovodíková,bromovodíková, sírová, fosforečná, atď.) alebo organickými kyselinami (napr. kyselina rnravčia, octová, maleínová, fumárová, mliečna, vínna, jantárová (sukcínová), citrónová,benzénsulfónová, p-toluénsulfónová, metánsulfónová, atdĺ)....

Zlepšený spôsob prípravy 3-{2-[4-(6-fluór-1,2-benzizoxazol-3-yl)-1-piperidyl]etyl}-6,7,8,9- tetrahydro-2-metyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidín-4-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2201

Dátum: 13.11.2002

Autori: Koncz László, Pongó László, Clementis György, Reiter József, Nagy Kalman, Slegel Péter, Simig Gyula, Szulágyi János, Vereczkeyné Donáth Györgyi, Berecz Gábor, Körtvelyessy Gyuláné

MPK: C07D 471/00

Značky: spôsob, přípravy, zlepšený, 3-{2-[4-(6-fluór-1,2-benzizoxazol-3-yl)-1-piperidyl]etyl}-6,7,8,9, tetrahydro-2-metyl-4h-pyrido[1,2-a]pyrimidín-4-ónu

Text:

...stave techniky vôbec opísaná ani uvedená ako príklad, a teda má tento spôsobprípravy len teoreticky význam.0008 Podľa ďalšieho známeho spôsobu sa zlúčenina všeobecného vzorca(kde L je odstupujúca skupina). V doterajšom stave techniky chýba opis spôsobu prípravy a ztohto dôvodu ho odborníci V odbore nemôžu vykonávať.0009 Patent ES-P 2,050,069 si nárokuje prekonanie nevýhod známych spôsobov. Podľauvedeného španielskeho patentu sa...

Substituované alkylaminopyridazinónové deriváty, spôsoby ich prípravy a farmaceutická kompozícia s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 113

Dátum: 26.09.2002

Autori: Wellmann Janos, Gacsályi István, Kótay Nagy Peter, Miklósné Kovács Anikó, Hársing László Gábor, Schmidt Éva, Barkóczy József, Leveleki Csilla, Szénasi Gábor, Martonné Markó Bernadett, Kompagne Hajnalka, Egyed András, Simig Gyula, Lévay György

MPK: A61P 25/22, A61K 31/50, A61P 25/28...

Značky: deriváty, spôsoby, farmaceutická, přípravy, substituované, kompozícia, obsahom, alkylaminopyridazinónové

Text:

...(I), sú tie deriváty, v ktorých substituent R. je atóm vodika Xje atóm vodika nje 1 Q a W sú nezávisle jeden od druhého -N alebo -CH a substituemy R 4 a R 5 reprezentujú nezávisle jeden od druhého atóm vodika, chlór,fluór. triiluórmetyl alebo metoxyskupinu aich farmaceutický prijateľné adičné soli s kyselinou.0008 Nasledujúce zlúčeniny všeobecného vzorca (l) majú veľmi výhodné farmaceutické vlastnosti. 5- 2-...

Substituované alkylaminopyridazinónové deriváty, spôsob ich prípravy a farmaceutická kompozícia s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 109

Dátum: 26.09.2002

Autori: Schmidt Éva, Lévay György, Szénasi Gábor, Kótay Nagy Peter, Hársing László Gábor, Kompagne Hajnalka, Miklósné Kovács Anikó, Simig Gyula, Martonné Markó Bernadett, Barkóczy József, Egyed András, Gacsályi István, Wellmann Janos, Leveleki Csilla

MPK: A61K 31/50, A61P 25/22, A61P 25/28...

Značky: farmaceutická, přípravy, substituované, deriváty, kompozícia, obsahom, spôsob, alkylaminopyridazinónové

Text:

...má l - 4 atómy uhlíka alebo aryl-(CH alkyl) Z znamená kyslík alebosubstitueíit R 3 a Z spoločne so skupinami nachádząiúcimi sa medzi nimi vytvárajú piperazínový kruh aa ich farmaceuticky prijateľné adičně solí s kyselinou.0007 Podľa ďalšieho tískutočnenia poskytuje predložený vynález spôsob prípravy zlúčenín všeobecného vzorea Isubstitucnt R je atóm votlíka alebo alkyl, ktorý má l - 4 arómy uhlíkajedno z X a Y znamená atóm vodíka alebo...

Polymorfy derivátu 1-pyrolu, medziproduktu pri príprave atorvastatínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4100

Dátum: 13.09.2002

Autori: Szent Királlyi Zsuzsa, Bartha Ferenc, Greff Zoltán, Vereczkeyné Donáth Györgyi, Simig Gyula, Kótay Nagy Peter, Nagy Kalman, Barkoczy Júzsef

MPK: C07D 405/00

Značky: derivátů, medziproduktu, atorvastatínu, polymorfy, 1-pyrolu, přípravě

Text:

...heptánu a tetrahydrofuránu (12421) v prítomnosti pivalovej kyseliny ako katalyzátora. Izolácia produktu z reakčnej zmesi nie je opisaná, ani tu nie je uvedené, či zlúčenina vzorca (I) vzniká v pevnej forme.0008 V poslednom čase je kladený veľký dôraz na čistotu a morfologicky jednotné produkty. Technologické postupy vyžadujú stále viac a viac produkty, ktoré majú konštantné, stabilné a rovnaké filtračné a sušiace vlastnosti. Kvôli ekonomickým...

Nové deriváty 2H-pyridazín-3-ónu, farmaceutické kompozície s ich obsahom a spôsob prípravy aktívnej zložky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7934

Dátum: 24.07.2002

Autori: Kótay Nagy Peter, Barkóczy József, Schmidt Éva, Raczne Bajnogel Judit, Simig Gyula, Egyed András, Pallagi Katalin, Wellmann Janos, Szénasi Gábor, Gacsályi István, Miklósné Kovács Anikó, Lévay György

MPK: A61K 31/00, C07D 413/00

Značky: zložky, spôsob, obsahom, kompozície, přípravy, deriváty, aktívnej, farmaceutické, 2h-pyridazín-3-ónu, nové

Text:

...endokrinné vedľajšie účinky.0006 Konkrétne sa predložený vynález týka nových derivátov 2 H-pyridazín-3 -ónu vzorcakde substituent R znamená atóm vodíka alebo Cmalkylovú skupinu, X a Y reprezentuje, nezávisle, atóm vodíka, atóm halogénu alebo skupinu vzorca(N) s výhradou spočívajúcou v tom, že jedno z X a Y znamená vždy skupinu vzorca II a potom druhe znamená atóm vodíka alebo atóm halogénu, kde vo vzorci IIn má význam l alebo...

Spôsob syntézy derivátov kyseliny (2S,3aS,7aS)-1-(S)-alanyl-oktahydro-1H-indol-2-karboxylovej a ich použitie pri syntéze perindoprilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 624

Dátum: 23.07.2002

Autori: Simig Gyula, Mezei Tibor, Porcs-makkay Márta

MPK: C07K 5/00

Značky: 2s,3as,7as)-1-(s)-alanyl-oktahydro-1h-indol-2-karboxylovej, syntézy, kyseliny, spôsob, syntéze, použitie, derivátov, perindoprilu

Text:

...je uspokojivá, takže na získanie perindoprílu v kvalite umožňujúcej jeho použitie ako farmaceutický účinnej látky je nutný stupeň čistenia.V podmienkach opísaných vtomto patente je totiž získaný perindopril kontaminovaný vznačných podieloch nečistotami vzorcov III a IV0005 Prihlasovateľ teraz vyvinul nový spôsob priemyselnej syntézy, ktorý vedie, bez toho,aby bolo nutne prácne čistenie, k perindoprílu s čistotou, ktorá je kompatibilná s jeho...

Spôsob prípravy 8-{4′-[4''-(pyrimidin-2'''-yl)-piperazin-1''-yl]-butyl}-8- azaspiro[4,5]dekan-7,9-diónu a jeho hydrochloridov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281622

Dátum: 03.04.2001

Autori: Szegö Judit, Mándi Attila, Simig Gyula, Klebovich Imre, Sztruhár Ilona, Budai Zoltán, Blaskó Gábor, Koncz László, Reiter Née Esses Klára, Vereczkey Née Donáth Gyöngyi, Nagy Kalman, Furdyga Éva, Csörgö Margit, Mezei Tibor

MPK: C07D 401/12

Značky: přípravy, spôsob, azaspiro[4,5]dekan-7,9-diónu, hydrochloridov, 8-{4'-[4''-(pyrimidin-2'''-yl)-piperazin-1''-yl]-butyl}-8

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy 8-{4'-[4''-(pyrimidin-2'''-yl)-piperazin-1''-yl)-butyl}-8-aza- spiro[4,5]dekan-7,9-diónu vzorca (I) a jeho hydrochloridov s vysokou čistotou katalytickou hydrogenáciou 8-{4'-[4''(pyrimidin-2'''-yl)-piperazin-1''-yl)-but-2'-inyl}-8-aza- spiro[4,5]dekan-7,9-diónu vzorca (II) v prítomnosti paládiového alebo Raney-niklového katalyzátora v inertnom organickom rozpúšťadle a prípadne jeho prevedenie na hydrochlorid, pri...

Způsob výroby derivátů substituovaného 3-fenyliminothiazolidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255884

Dátum: 15.03.1988

Autori: Doleschall Gábor, Petöcz Lujza, Fetter József, Nyitrai József, Lempert Károly, Simig Gyula, Bartha Ferenc, Orr Zsuzsanna, Huszthy Péter, Pjeczka Etelka, Hornyák Gyula, Grasser Katalin, Zauer Károly, Berényi Edit, Feller Antal, Szirt Enikoe

MPK: C07D 277/18, A61K 31/425

Značky: výroby, 3-fenyliminothiazolidinu, substituovaného, způsob, derivátů

Text:

...přičemž vody dostávají podlelibosti. Hodnoty toxicity se stanoví Lichtfield-Wilcoxovou metodou. 2) Antaqonismus tetrabenazinové ptosy u myšíAntagonismus tetrabenazinové ptosy se zkouší na skupinách po deseti myších. Myši se ošetřújí orálně různými dávkami zkoušených sloučenin, přičemž se kontrolní skupině myší podává odpovídající nosič bez účinné látky. za 30 minut po zavedení účinné látky nebo pouhého nosiče se podá intraperitoneálně 50 mg/kg...

Způsob výroby derivátů substituovaného 3-fenyliminothiazolidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255874

Dátum: 15.03.1988

Autori: Zauer Károly, Feller Antal, Simig Gyula, Petöcz Lujza, Szirt Enikoe, Orr Zsuzsanna, Nyitrai József, Doleschall Gábor, Grasser Katalin, Pjeczka Etelka, Lempert Károly, Hornyák Gyula, Huszthy Péter, Fetter József, Bartha Ferenc, Berényi Edit

MPK: A61K 31/425, C07D 277/18

Značky: 3-fenyliminothiazolidinu, derivátů, substituovaného, způsob, výroby

Text:

...každé dávky se použije 5 myší. Zkoušená sloučenina se podává orálně v objemu 20 ml/kg tělesné hmotnosti. Po podání se myši pozorují sedm dní.V průběhu této doby se myši živí standardní myší potravou, přičemž vody dostávají podle libosti. Hodnoty toxicity se stanovi Lichtefield-wilcoxovou metodou.2) Antagonismus tetrabenazinové ptosy u myšíAntagonismus tetrabenazinove ptosy se zkouší na skupinách po deseti myších. Myši se ošetřují...

Způsob výroby derivátů substituovaného 3-fenyliminothiazolidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255873

Dátum: 15.03.1988

Autori: Petöcz Lujza, Bartha Ferenc, Pjeczka Etelka, Fetter József, Hornyák Gyula, Simig Gyula, Huszthy Péter, Grasser Katalin, Feller Antal, Nyitrai József, Doleschall Gábor, Zauer Károly, Orr Zsuzsanna, Lempert Károly, Berényi Edit, Szirt Enikoe

MPK: C07D 277/18, A61K 31/425

Značky: substituovaného, derivátů, způsob, 3-fenyliminothiazolidinu, výroby

Text:

...nosič bez účinné látky obecného vzorce Ia. za 30 minut po zavedení účinné látky nebo pouhého nosiče se podá intraperitoneálně 50 mg/kg tetrabenazinu, což je 3-isobutyl-9,lo-dimetyl-1,2,3,4,6,7-hexahydrobenzo /a/chinolizín-2-on a spočítají se myši s ptosou 30, 60, 90 a 120 minut po podání tetrabenazinu. Střední hodnota ptosy se pak vypočte pro každou skupinu a odchylka od střední hodnoty, zjištěná pro kontrolní skupinu (inhibice), se uvádí...