Simig Gyula

Spôsob prípravy kryštalickej polymorfnej formy hemivápenatej soli atorvastatínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288276

Dátum: 25.05.2015

Autori: Vereczkeyné Donáth György, Szent-kirallyi Zsuzsanna, Barkóczy József, Ruzsics György, Kótay Nagy Peter, Cselenyák Judit, Katona Zoltán, Bartha Ferenc, Nagy Kalman, Simig Gyula, Németh Norbert

MPK: A61K 31/40, A61P 3/06, C07D 207/34...

Značky: přípravy, hemivápenatej, polymorfnej, kryštalickej, atorvastatínu, spôsob, formy

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob prípravy kryštalickej polymorfnej formy B-52 hemivápenatej soli atorvastatínu [vápenatá soľ (3R,5R)-7-[3-fenyl-4-[(fenylamino)karbamoyl]-2-(4-fluorofenyl)-5-(1- metyletyl)-1H-pyrol-1-yl]-3,5-dihydroxy-heptánovej kyseliny)].

Spôsob prípravy vysoko čistého perindoprilu a medziprodukty použiteľné pri syntéze

Načítavanie...

Číslo patentu: 287866

Dátum: 09.01.2012

Autori: Mezei Tibor, Porcs-makkay Márta, Mándi Attila, Simig Gyula

MPK: A61P 43/00, A61P 9/12, A61K 31/404...

Značky: perindoprilu, spôsob, použitelné, vysoko, syntéze, medziprodukty, čistého, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Predložený vynález sa týka spôsobu prípravy 1-{2(S)-[1(S)-(etoxykarbonyl)-butylamino]pro-pionyl}- (3aS,7aS)oktahydroindol-2(S)-karboxylovej kyseliny vzorca (I) a jej t-butyl-amínovej soli vzorca (I') bez kontaminantov odvoditeľných z dicyklohexylkarbodiimidu a nových medziproduktov všeobecného vzorca (III), kde substituent R znamená nižší alkyl alebo aryl nižší alkyl, kde nižší alkyl znamená priamy alebo rozvetvený alkylový reťazec obsahujúci 1...

Spôsob prípravy chetiapínu a jeho medziproduktov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287171

Dátum: 08.01.2010

Autori: Vereczkeyné Donáth Györgyi, Koványiné Lax Györgyi, Bózsing Dániel, Simig Gyula, Krasznai György, Nagy Kalman, Rákóczy Györgyné, Tömpe Péter

MPK: C07D 281/00, C07D 295/00

Značky: chetiapínu, medziproduktov, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsobu prípravy 11-[4-/2-(2-hydroxyetoxy)etyl/-1-piperazinyl]dibenzo[b,f]-1,4- tiazepínu vzorca (I), známeho ako chetiapín. Podľa tohto spôsobu je derivát halogénetylpiperazinyltiazepínu vzorca (VIII), v ktorom Hal znamená atóm halogénu, podrobený reakcii s etylénglykolom.

Spôsob prípravy amorfnej vápenatej soli atorvastatínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286861

Dátum: 29.05.2009

Autori: Simig Gyula, Vereczkeyné Donáth Györgyi, Bartha Ferenc, Domán Imre, Balázs László, Greff Zoltán, Seres Péter, Rátkai Zoltán, Nagy Kalman, Barkóczy József, Szent Királlyi Zsuzsa, Kótay Nagy Peter

MPK: C07D 207/00

Značky: atorvastatínu, spôsob, přípravy, vápenatej, amorfnej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy amorfnej vápenatej soli atorvastatínu rekryštalizáciou atorvastatínu z organického rozpúšťadla, ktorý zahŕňa rozpustenie surovej vápenatej soli atorvastatínu v nižšom alkanole obsahujúcom 2 až 4 atómy uhlíka alebo v zmesi týchto alkanolov za zahrievania, a izoluje sa amorfná vápenatá soľ atorvastatínu vyzrážaného po ochladení. Získaný atorvastatín je známou látkou použiteľnou na liečenie hyperlipidémie a hypercholesterolémie.

Deriváty 2,3-benzodiazepínu, spôsob ich prípravy a ich použitie, farmaceutická kompozícia s ich obsahom a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 286680

Dátum: 20.02.2009

Autori: Barkóczy József, Gigler Gábor, Szabó Géza, Greff Zoltán, Simó Annamária, Rátkai Zoltán, Martonné Markó Bernadett, Lévay György, Tihanyi Károly, Blaskó Gábor, Simig Gyula, Egyed András

MPK: C07D 243/00, A61P 25/00, A61K 31/551...

Značky: obsahom, kompozícia, přípravy, 2,3-benzodiazepínu, použitie, farmaceutická, spôsob, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú 2,3-benzodiazepínové deriváty všeobecného vzorca (I), kde R1 znamená metyl, formyl, karboxyskupinu, kyanoskupinu, -CH=NOH, -CH=NNHCONH2 alebo -NR5R6, kde R5 a R6 sú navzájom nezávislé a predstavujú atóm vodíka alebo nižší alkyl, alebo spolu s dusíkovým atómom, ku ktorému sú pripojené, tvoria 5- alebo 6-členný, nasýtený alebo nenasýtený heterocyklický kruh prípadne obsahujúci jeden alebo viac ďalších atómov dusíka, síry a/alebo...

2,3-Benzodiazepínové deriváty, ich použitie a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286620

Dátum: 21.01.2009

Autori: Lévay György, Martonné Markó Bernadett, Szabó Géza, Hársing László Gábor, Simig Gyula, Rátkai Zoltán, Szénasi Gábor, Greff Zoltán, Végh Miklós, Barkóczy József, Ling István, Gigler Gábor

MPK: A61P 25/00, C07D 243/00, A61K 31/551...

Značky: použitie, 2,3-benzodiazepínové, obsahom, farmaceutické, deriváty, kompozície

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú 2,3-benzodiazepínové deriváty všeobecného vzorca (I) a farmaceutické prípravky obsahujúce ich ako aktívnu zložku. Zlúčeniny majú antispastické neuroprotektívne vlastnosti a pôsobia ako svalové relaxans. Vo všeobecnom vzorci (I) X reprezentuje atóm vodíka, atóm chlóru alebo metoxyskupinu Y znamená atóm vodíka alebo atóm halogénu, Z znamená metylovú skupinu alebo atóm chlóru, substituent R je C1-4alkylová skupina alebo skupina...

Spôsob prípravy (1R, 2S, 4R)-(-)-2-[(2'-{N,N-dimetylamino}-etoxy)]-2-[fenyl]-1,7,7-tri-[metyl]- bicyklo[2.2.1]heptánu a jeho farmaceuticky prijateľných adičných solí s kyselinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 285780

Dátum: 11.07.2007

Autori: Németh Norbert, Lukács Gyula, Porcs-makkay Márta, Szulágyi János, Simig Gyula, Nagy Kalman, Budai Zoltán, Mezei Tibor, Krasznai György, Szabó Tibor, Vereczkeyné Donáth Györgyi

MPK: C07C 217/00, C07C 213/00

Značky: přípravy, 4r)-(-)-2-[(2'-{n,n-dimetylamino}-etoxy)]-2-[fenyl]-1,7,7-tri-[metyl, prijateľných, farmaceutický, bicyklo[2.2.1]heptánu, adičných, spôsob, kyselinami, solí

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy (1R, 2S, 4R)-(-)-2-(dimetylaminoetoxy)-2-fenyl-1,7,7- trimetylbicyklo[2.2.1]heptánu, t. j. deramciklanu, a jeho farmaceuticky prijateľných adičných solí s kyselinami, ktorý zahŕňa a) reakciu (+)-gáfru s fenylmagnéziumhalogenidom alebo fenylalkalickými zlúčeninami a prípadnú hydrolýzu reakčného produktu b) reakciu takto získaného (1R,2S,4R)-(-)-2-fenyl-1,7,7-trimetylbicyklo[2.2.1]heptan-2-olu s...

Liečebný prostriedok na zlepšenie kognitívnych funkcií a neuroprotekcie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7790

Dátum: 03.07.2007

Autori: Agoston Márta, Kompagne Hajnalka, Hársing László Gábor, Gigler Gábor, Kertész Szabolcs, Móricz Krisztina, Lévay György, Gacsályi István, Szénasi Gábor, Simig Gyula, Barkóczy József

MPK: A61P 25/00, A61K 31/00

Značky: kognitívnych, liečebný, neuroprotekcie, funkcií, prostriedok, zlepšenie

Text:

...chemicky podobný risperidón (3-(2-(4-(6-fluór-1,2-benzdízoxazol-3-yl)-l -piperidínyl)-etyl)-6,7,8,9-tetrahydro-2 metyl-4 H-pyrido 1,2-ajpyrimidin-4-ónł vzorca (II)alebo iné antipsychotiká taký účinok nemajú. Teda je možné povedať, že hore uvedenýneuroprotektívny účinok nesúvisí so známym antipsychotickým účinkom zlúčeniny vzorca (I).0014 Vďaka tomuto rozpoznanému neuroprotektívnemu účinku môže byť 4-chlór-5-(2-4-(6 ñuór-1,2-benzdizoxazol-3...

Deriváty piperazinylalkyltiopyrimidínu, spôsob ich prípravy, ich použitie a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 285670

Dátum: 10.05.2007

Autori: Tihanyi Károly, Németh Gábor, Gacsályi István, Wellman János, Simig Gyula, Egyed András, Poszávácz László, Lévay György, Bózsing Dániel, Rátzné Simonek Ildikó, Jakóczi Iván

MPK: A61K 31/506, A61P 25/00, A61K 31/505...

Značky: deriváty, farmaceutické, přípravy, kompozície, spôsob, piperazinylalkyltiopyrimidínu, použitie, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú deriváty piperazinylalkyltiopyrimidínu všeobecného vzorca (I), spôsoby ich prípravy, farmaceutické kompozície s ich obsahom a ich použitie na prípravu liečiv pôsobiacich na centrálny nervový systém, najmä anxiolytických liečiv.

Spôsob prípravy {2-[4-(alfa-fenyl-p-chlórbenzyl)piperazin-1-yl]etoxy}octovej kyseliny a nové medziprodukty

Načítavanie...

Číslo patentu: 285641

Dátum: 20.04.2007

Autori: Németh Norbert, Vereczkeyné Donáth Györgyi, Trinka Péter, Simig Gyula, Vágó Pál, Reiter József, Tömpe Péter, Nagy Kalman, Clementis György, Bartha Ferenc

MPK: C07D 295/00

Značky: 2-[4-(alfa-fenyl-p-chlórbenzyl)piperazin-1-yl]etoxy}octovej, kyseliny, spôsob, medziprodukty, přípravy, nové

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy cetirizínu vzorca (I), ako aj {2-[4-(alfa-fenyl-p-chlórbenzyl)piperazin-1-yl]etoxy}acetamidy všeobecného vzorca (II), v ktorých substituenty R1 a R2 znamenajú nezávisle C1-4alkylovú skupinu prípadne substituovanú fenylovou skupinou, C2-4alkenylovú skupinu alebo cyklohexylovú skupinu, alebo substituenty R1 a R2 dohromady s priľahlým atómom dusíka tvoria morfolinoskupinu. Podľa opísaného spôsobu je acetamid všeobecného...

Vysoko čistý (1R,2S,4R)-(-)-2-[(2'-{N,N-dimetylamino}-etoxy)]-2-[fenyl]-1,7,7-tri- [metyl]-bicyklo[2.2.1]heptán a jeho farmaceuticky prijateľné adičné soli s kyselinami, liečivá s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285635

Dátum: 18.04.2007

Autori: Vereczkeyné Donáth György, Simig Gyula, Mezei Tibor, Krasznai György, Porcs-makkay Márta, Lukács Gyula, Szulágyi János, Budai Zoltán, Németh Norbert, Nagy Kalman, Szabó Tibor

MPK: A61K 31/135, A61K 31/13, A61P 25/00...

Značky: liečivá, obsahom, prijateľné, čistý, kyselinami, 1r,2s,4r)-(-)-2-[(2'-{n,n-dimetylamino}-etoxy)]-2-[fenyl]-1,7,7-tri, adičné, metyl]-bicyklo[2.2.1]heptán, použitie, farmaceutický, vysoko

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú (1R,2S,4R)-(-)-2-(dimetylaminoetoxy)-2-fenyl-1,7,7- trimetylbicyklo[2.2.1]heptán, t. j. deramciklan, vo forme voľnej bázy alebo farmaceuticky prijateľnej adičnej soli s kyselinou, ktorý obsahuje nie viac než 0,2 % hmotn. (1R, 2S, 4R)-3-(dimetylaminoetyl)-1,7,7-trimetylbicyklo[2.2.1]heptan-2-ónu alebo jeho farmaceuticky prijateľnej adičnej soli s kyselinou, liečivá s jeho obsahom a jeho použitie na prípravu anxiolytických liečiv....

Spôsob prípravy vysoko čistého meloxikamu a draselnej soli meloxikamu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8928

Dátum: 16.12.2005

Autori: Nagy Kalman, Lukács Gyula, Hofmanné Fekete Valéria, Körtvelyessy Gyuláné, Volk Balázs, Molnár Enikő, Vereczkeyné Donáth Györgyi, Krasznai György, Pécsi Éva, Porcs-makkay Márta, Mezei Tibor, Mesterházy Norbert, Simig Gyula

MPK: A61K 31/427, C07D 417/12, A61P 29/00...

Značky: přípravy, meloxikamu, spôsob, čistého, draselnej, vysoko

Text:

...vzorca (III), kde R je metyl, používaná ako východisková látka. Najmenšie množstvo zlúčeniny vzorca (V) je pripravované v prípade, keď R je vo východiskovej zlúčenine vzorca (III) izopropyl. Podľa opisov v liekopisoch je úroveň koncentrácie zlúčenín vzorca (V) 0,1 hmotu. a tá môže byťdosialmutá iba niekoľkonásobnou rekryštalizáciou surového produktu z dichlórmetánu.0006 V patentovej prihláška US č. 20030109701 je opísaný spôsob prípravy...

Spôsob prípravy vysoko čistého 4-(3,4-dichlórfenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-naftalén-1-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284671

Dátum: 28.07.2005

Autori: Kótay Nagy Peter, Balázs László, Seres Péter, Simig Gyula, Barkóczy József, Greff Zoltán, Clementis György, Domán Imre, Rátkai Zoltán, Sztuhár Ilona

MPK: C07C 49/697, C07C 45/81, C07C 45/51...

Značky: přípravy, čistého, vysoko, spôsob, 4-(3,4-dichlórfenyl)-3,4-dihydro-1(2h)-naftalén-1-ónu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy vysoko čistého 4-(3,4-dichlórfenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-naftalén-1-ónu vzorca (I) reagovaním o-dichlórbenzénu a alfa-naftolu v prostredí rozpúšťadla v prítomnosti Friedel-Craftsovho katalyzátora, ktorý zahrnuje kryštalizáciu surového reakčného produktu vzorca (I) aspoň raz z polárneho rozpúšťadla a aspoň raz z nepolárneho rozpúšťadla, pričom kryštalizačné kroky sa uskutočňujú v ľubovoľnom poradí. Zlúčenina vzorca (I) sa získa vo...

3-(((4-fenyl)-piperazín-1-yl)-alkyl)-3-alkyl-1,3-dihydro-2H-indol- 2ónové deriváty a súvisiace zlúčeniny na liečenie porúch centrálneho nervového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6043

Dátum: 11.05.2005

Autori: Flórian Endréné, Simig Gyula, Gigler Gábor, Kapillerné Dezsofi Rita, Hársing László Gábor, Volk Balázs, Gacsályi István, Móricz Krisztina, Egyed András, Szénasi Gábor, Leveleki Csilla, Mezei Tibor, Lévay György, Pallagi Katalin, Barkóczy József, Sziray Nóra

MPK: C07D 209/00

Značky: zlúčeniny, systému, poruch, liečenie, 2ónové, súvisiace, nervového, centrálneho, 3-(((4-fenyl)-piperazín-1-yl)-alkyl)-3-alkyl-1,3-dihydro-2h-indol, deriváty

Text:

...Na liečenie hore uvedených klinických stavov sú najviac používané liečivá, ktoré vykazujú aktivitu na benzodiazepínovom systéme (napr. diazepam) alebo na centrálnych 5-HT 1 A receptoroch (napr. buspiron, ziprasidon). V prípade psychosomatických ochorení je anxiolytická terapia často dopĺňa podaním farmaceutík s antihypertenzívnou0009 Avšak anxiolytiká benzodiazepínového typu majú niekoľko nežiaducich vedľajších účinkov. Majú silný...

Piperazínové deriváty alkyloxindolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5123

Dátum: 11.05.2005

Autori: Móricz Krisztina, Barkóczy József, Gigler Gábor, Sziray Nóra, Gacsályi István, Szénasi Gábor, Hársing László Gábor, Leveleki Csilla, Mezei Tibor, Simig Gyula, Pallagi Katalin, Volk Balázs, Lévay György, Egyed András, Kapillerné Dezsofi Rita

MPK: A61K 31/40, C07D 209/00, A61P 25/00...

Značky: alkyloxindolov, deriváty, piperazinové

Text:

...vaskulárnych demencii a senilnej demencie sa stalo sociálnym problémom.alkylpiperazinyl-arylovou skupinou, ktoré sú iné než zlúčeniny podľa predloženého vynálezu, vktorých alkylovou skupinou je etylová skupina a nie butylová skupina. Zlúčeniny majú vysokú afinitu voči S-HTM receptoru. Zlúčeniny môžu byť používané na liečenie porúch centrálneho nervového systému. Fundamentálny rozdiel medzi zlúčeninamí podľa predloženého vynálezu a...

Deriváty indol-2-ónu na liečenie porúch centrálneho nervového systému, gastrointestinálnych a kardiovaskulárnych porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3204

Dátum: 11.05.2005

Autori: Szénasi Gábor, Gigler Gábor, Gacsályi István, Pallagi Katalin, Hársing László Gábor, Simig Gyula, Egyed András, Lévay György, Leveleki Csilla, Mezei Tibor, Barkóczy József, Kapillerné Dezsofi Rita, Volk Balázs, Móricz Krisztina, Sziray Nóra

MPK: A61P 25/00, C07D 401/00, A61K 31/403...

Značky: systému, poruch, indol-2-ónu, deriváty, centrálneho, kardiovaskulárnych, liečenie, gastrointestinálnych, nervového

Text:

...môžu byť používané na liečenie porúch centrálneho nervového systému.0012 Predložený vynález je založený na vynáleze, že 3,3-dialkyl-substituované deriváty indol-2-ónu všeobecného vzorca (I) majú signíñkantný anxiolytický účinok,ale prekvapivo, na rozdiel od zlúčenín podľa doterajšieho stavu techniky, ktoré majú podobnú štruktúru, sa neviažu na S-HTM receptory. V dôsledku toho nemajú zlúčeniny podľa vynálezu vedľajšie účinky, ktoré sú...

Piperazínové deriváty alkyloxindolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5124

Dátum: 10.05.2005

Autori: Sziray Nóra, Leveleki Csilla, Egyed András, Gacsályi István, Kapillerné Dezsofi Rita, Pallagi Katalin, Simig Gyula, Gigler Gábor, Mezei Tibor, Móricz Krisztina, Lévay György, Hársing László Gábor, Barkóczy József, Volk Balázs, Szénasi Gábor

MPK: A61K 31/40, C07D 209/00, A61P 25/00...

Značky: deriváty, alkyloxindolov, piperazinové

Text:

...a inhibicii sinaptosomálneho vychytávanía serotonínu.0011 Zrýchlenie technicko-sociálneho vývoja v dvadsiatom storočí vytvára permanentný tlak na adaptáciu ľudí, ktorý v nepriaznivých prípadoch môže viesť k výskytu adaptačných porúch,ktoré predstavujú významný rizikový faktor pri vývoji ochorení duševného alebo psychosomatického pôvodu, napr. anxiolytického syndrómu, stresovej poruchy, depresie, schizofrénie,poruchy zmyslových orgánov,...

Spôsob prípravy 1-[9'H-karbazol-4'-yloxy]-3-[{2''-(2'''--fenoxy)-etyl}-amino]- 2-propanolu (karvedilolu)

Načítavanie...

Číslo patentu: 284109

Dátum: 11.08.2004

Autori: Seres Péter, Nagy Kalman, Barkóczy József, Kótay Nagy Peter, Simig Gyula, Vereczkey Donáth Györgyi, Cselenyák Judit, Rátkai Zoltán, Szabó Tibor, Gregor Tamás, Domán Imre, Németh Norbert, Greff Zoltán, Balázs László

MPK: C07D 209/82, C07D 209/88

Značky: 2-propanolu, 1-[9'h-karbazol-4'-yloxy]-3-[{2''-(2'''--fenoxy)-etyl}-amino, přípravy, spôsob, karvedilolu

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob prípravy 1-[9'H-karbazol-4'-yloxy]-3-[{2''-(2'''--fenoxy)-etyl}-amino]- 2-propanolu (karvedilolu), ako aj jeho opticky aktívneho R alebo S enantioméru, zmesí enantiomérov a adičných solí týchto zlúčenín s kyselinou, reakciou 4-(oxiranylmetoxy)-9H-karbazolu alebo jeho R alebo S enantioméru so sekundárnym amínom N-[2-(2'--fenoxy)-etyl]-benzylamínom za vzniku 1-[N-{benzyl}-2'-({2''--fenoxy)-etyl}-amino-3-[9'''H-karbazol-...

8-Chlór-2,3-benzodiazepínové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5043

Dátum: 29.07.2004

Autori: Szabó Géza, Szücs Gyula, Barkóczy József, Végh Miklós, Hársing László Gábor, Kertész Szabolcs, Gigler Gábor, Ling István, Szénasi Gábor, Simig Gyula

MPK: C07D 243/00

Značky: deriváty, 8-chlór-2,3-benzodiazepínové

Text:

...zlúčeniny všeobecného vzorca (I) obsahujúce na mieste substituenta R nižší alkyl, výhodne alkyl, ktorý má l až 4atómy uhlíka, najmä potom metyl alebo etyl, a navyše ich farmaceuticky prijateľné soli.0011 Ďalšia podskupina zlúčenín podľa predloženého vynálezu reprezentuje zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde substituent R znamená -NH-Rl skupinu, v ktorej substituent R 1 reprezentuje 1-4 alkyl alebo 3-6 cykloalkyl, najmä potom metyl alebo...

Spôsob prípravy imínového medziproduktu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4489

Dátum: 19.07.2004

Autori: Jákfalvi Elemér, Kótay Nagy Peter, Vereczkeyné Donáth Györgyi, Nagy Kalman, Gregorné Boros Livia, Mémeth Norbert, Krasznai György, Barkóczy József, Simig Gyula

MPK: C07C 209/00

Značky: medziproduktu, imínového, přípravy, spôsob

Text:

...éterovćho typu, najmä v tetrahydrofuráne.0010 Zámerom predloženého vynálezu je eliminovať hore uvedene nevýhody známych postupov a poskytnúť nový spôsob prípravy 4(S,R)-(3,4-díchlórfenyl)-3,4-díhydro-1(2 H)naftalén-1-ylídćn-metylamín vzorca I v priemyselnom meradle.001 l Hore uvedený zámer je dosiahnutý spôsobom podľa predloženého vynálezu.0012 Predložený vynález poskytuje spôsob prípravy 4(S,R)-(3,4-dichlórfenyl)-3,4-dihydro 1(2...

Spôsob prípravy kryštalického polymorfu liečiva na báze inhibítora agregácie doštičiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7459

Dátum: 30.06.2004

Autori: Simig Gyula, Kótay Nagy Peter, Szent-kirallyi Zsuzsanna, Gregor Tamás, Farkas Béla, Körtvelyessy Gyuláné, Barkóczy József, Nagy Kalman, Vereczkeyné Donáth Györgyi

MPK: C07D 495/00

Značky: inhibítora, přípravy, spôsob, polymorfu, liečivá, doštičiek, báze, agregácie, krystalického

Text:

...riadenej polymorfnej formy 2, okrem prípadu, keď je použitý 2-propanol. V tomto prípade vzniká polymorfná forma IV.0011 Rôzne výsledky sú získané V prípade, keď je roztok klopidogrel hydrogensulfátu odparovaný do sucha a zvyšok je triturovaný s ďalším rozpúšťadlom alebo je iné rozpúšťadlo, Vktorom je rozpustnosť klopidogrelu nízka, tzv. antirozpúšťadlo, pridané do roztoku klopidogrelhydrogensulfátu, čím sa zníži rozpustnosť V danej zmesi a...

Nové polymorfy hydrochloridu olanzapínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4306

Dátum: 22.04.2004

Autori: Petho János, Simig Gyula, Kótay Nagy Peter, Szent Királlyi Zsuzsa, Barkóczy József

MPK: A61P 25/00, A61K 31/551, C07D 495/00...

Značky: polymorfy, nové, olanzapínu, hydrochloridu

Text:

...formy II olanzapínu získané spôsobom podľa európskeho patentu EP 733,635, ktoré je možné konvertovať na polymorfnú formu II olanzapínu sušením za vákua vykonávaným pri teplote pohybujúcej sa v rozmedzí od 40 do 70 °C. Výhoda tohto spôsobu spočíva V tom, že bezvodá, polymorfná, kryštalická forma II,ktorá je považovaná za najstabilnej šiu kryštalickú formu, môže byť pripravená cez0009 V patente US č. 5 637 584 sú opísané a nárokované...

1-[2'-(Substituovaný)vinyl]-5H-2,3-benzodiazepínové deriváty, spôsob ich prípravy a medziprodukty na ich prípravu, liečivá ich obsahujúce a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283859

Dátum: 24.02.2004

Autori: Simig Gyula, Berzsenyi Pál, Körösi Jenö (zomrel), Moravcsik Imre, Blaskó Gábor, Salamon Haskáné Cecilia, Tihanyi Károly, Gyertyán István, Szentkuti Eszter, Máté Györgyné, Daróczi Kazóné Klára, Egyed András, Gacsályi István, Horváth Katalin, Zólyomi Gábor, Vágó Pál, Horváth Edit, Bilkei Gorzó András, Bajnógel Judit, Andrási Ferenc, Botka Péter (zomrel), Reiter József, Bakonyi Anna, Hámori Tamás

MPK: A61K 31/55, C07D 243/02, C07D 403/06...

Značky: medziprodukty, obsahujúce, přípravu, přípravy, liečivá, 1-[2'-(substituovaný)vinyl]-5h-2,3-benzodiazepínové, deriváty, použitie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú 1-[2'-(substituovaný)vinyl]-5H-2,3-benzodiazepínové deriváty všeobecného vzorca (I), kde A a B spolu tvoria skupinu vzorca =C=N- alebo =CH-NH-, R1 predstavuje fenyl nesúci 1 až 3 zhodné alebo rozdielne substituenty vybrané zo skupiny pozostávajúcej z halogénu, trifluórmetylu alebo kyano, R2 predstavuje vodík a R3 a R4 spolu tvoria 7,8- alebo 8,9-metyléndioxyskupinu, ako aj ich adičné soli s kyselinami a stereoizoméry a ich zmesi....

Piperazinylalkyltiopyrimidínové deriváty, spôsob ich prípravy, farmaceutické kompozície s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283489

Dátum: 25.07.2003

Autori: Tihanyi Károly, Németh Gábor, Bilkei Gorzó András, Jakóczi Iván, Gacsáliy István, Bózsing Dániel, Gyertyán István, Rátzné Simonek Ildikó, Egyed András, Blaskó Gábor, Schmidt Éva, Miklósné Kovács Anikó, Simig Gyula, Szénasi Gábor

MPK: C07D 239/22, C07D 239/38, A61K 31/505...

Značky: farmaceutické, deriváty, piperazinylalkyltiopyrimidínové, spôsob, použitie, kompozície, obsahom, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú piperazinylalkyltiopyrimidínové deriváty vzorca (I), ktoré sú vhodné na prípravu liečiva na liečenie chorôb spôsobených hlavne patologickými zmenami centrálneho nervového systému, spôsob ich prípravy, farmaceutické kompozície obsahujúce uvedené deriváty a ich použitie.

Spôsob prípravy 3-etyl-5-metyl-2-(2-aminoetoxymetyl)-4-(2-chlórfenyl)-6-metyl-1,4- dihydro-3,5-pyridíndikarboxylátovej soli benzénsulfónovej kyseliny a medziprodukty na jej prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283422

Dátum: 30.05.2003

Autori: Lax Koványi Györgyi, Krasznai György, Bózsing Dániel, Nagy Kalman, Donáth Vereczkey Györgyi, Blaskó Gábor, Német Gábor, Tömpe Péter, Simig Gyula, Németh Norbert

MPK: C07D 211/82, C07D 211/86

Značky: benzénsulfónovej, medziprodukty, spôsob, 3-etyl-5-metyl-2-(2-aminoetoxymetyl)-4-(2-chlórfenyl)-6-metyl-1,4, dihydro-3,5-pyridíndikarboxylátovej, přípravy, přípravu, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy 3-etyl-5-metyl-2-(2-aminoetoxymetyl)-4-(2-chlórfenyl)-6-metyl-1,4- dihydro-3,5-pyridíndikarboxylátovej soli benzénsulfónovej kyseliny vzorca (I), ktorého podstata spočíva v tom, že sa 2-chlóretanol použije na O alkyláciu v inertnom rozpúšťadle pri teplote v rozsahu -20 °C až -10 °C s etyl-(4-brómacetoacetátom) za vzniku etyl-(4-(2-chlóretoxy)acetoacetátu), ktorý sa podrobí aldolovej kondenzácii v polárnom rozpúšťadle pri teplote...

Nové piperidinyl-alkylamino-pyridazinónové deriváty, spôsob ich prípravy a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 544

Dátum: 28.12.2002

Autori: Gacsályi István, Kótay Nagy Peter, Barkóczy József, Hársing László Gábor, Simig Gyula, Schmidt Éva, Lévay György

MPK: A61K 31/50, C07D 401/00, A61P 25/00...

Značky: farmaceutické, spôsob, piperidinyl-alkylamino-pyridazinónové, obsahom, nové, kompozície, deriváty, přípravy

Text:

...atómy fluóru, chlóru, brómu a jódu, výhodne fluóru.Farmaceuticky prijateľné adičné soli zlúčením všeobecného vzorca (I) s kyselinou môžu byť pripravené s anorganickými kyselinami (napr. kyselina chlorovodíková,bromovodíková, sírová, fosforečná, atď.) alebo organickými kyselinami (napr. kyselina rnravčia, octová, maleínová, fumárová, mliečna, vínna, jantárová (sukcínová), citrónová,benzénsulfónová, p-toluénsulfónová, metánsulfónová, atdĺ)....

Zlepšený spôsob prípravy 3-{2-[4-(6-fluór-1,2-benzizoxazol-3-yl)-1-piperidyl]etyl}-6,7,8,9- tetrahydro-2-metyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidín-4-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2201

Dátum: 13.11.2002

Autori: Berecz Gábor, Nagy Kalman, Slegel Péter, Reiter József, Pongó László, Koncz László, Clementis György, Vereczkeyné Donáth Györgyi, Körtvelyessy Gyuláné, Simig Gyula, Szulágyi János

MPK: C07D 471/00

Značky: 3-{2-[4-(6-fluór-1,2-benzizoxazol-3-yl)-1-piperidyl]etyl}-6,7,8,9, spôsob, tetrahydro-2-metyl-4h-pyrido[1,2-a]pyrimidín-4-ónu, zlepšený, přípravy

Text:

...stave techniky vôbec opísaná ani uvedená ako príklad, a teda má tento spôsobprípravy len teoreticky význam.0008 Podľa ďalšieho známeho spôsobu sa zlúčenina všeobecného vzorca(kde L je odstupujúca skupina). V doterajšom stave techniky chýba opis spôsobu prípravy a ztohto dôvodu ho odborníci V odbore nemôžu vykonávať.0009 Patent ES-P 2,050,069 si nárokuje prekonanie nevýhod známych spôsobov. Podľauvedeného španielskeho patentu sa...

Substituované alkylaminopyridazinónové deriváty, spôsoby ich prípravy a farmaceutická kompozícia s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 113

Dátum: 26.09.2002

Autori: Leveleki Csilla, Miklósné Kovács Anikó, Szénasi Gábor, Hársing László Gábor, Schmidt Éva, Gacsályi István, Barkóczy József, Kompagne Hajnalka, Wellmann Janos, Martonné Markó Bernadett, Kótay Nagy Peter, Egyed András, Simig Gyula, Lévay György

MPK: A61P 25/28, A61K 31/50, A61P 25/22...

Značky: obsahom, kompozícia, substituované, přípravy, farmaceutická, deriváty, alkylaminopyridazinónové, spôsoby

Text:

...(I), sú tie deriváty, v ktorých substituent R. je atóm vodika Xje atóm vodika nje 1 Q a W sú nezávisle jeden od druhého -N alebo -CH a substituemy R 4 a R 5 reprezentujú nezávisle jeden od druhého atóm vodika, chlór,fluór. triiluórmetyl alebo metoxyskupinu aich farmaceutický prijateľné adičné soli s kyselinou.0008 Nasledujúce zlúčeniny všeobecného vzorca (l) majú veľmi výhodné farmaceutické vlastnosti. 5- 2-...

Substituované alkylaminopyridazinónové deriváty, spôsob ich prípravy a farmaceutická kompozícia s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 109

Dátum: 26.09.2002

Autori: Gacsályi István, Kompagne Hajnalka, Martonné Markó Bernadett, Barkóczy József, Wellmann Janos, Leveleki Csilla, Simig Gyula, Kótay Nagy Peter, Schmidt Éva, Lévay György, Hársing László Gábor, Egyed András, Miklósné Kovács Anikó, Szénasi Gábor

MPK: A61K 31/50, A61P 25/22, A61P 25/28...

Značky: spôsob, přípravy, substituované, kompozícia, obsahom, deriváty, alkylaminopyridazinónové, farmaceutická

Text:

...má l - 4 atómy uhlíka alebo aryl-(CH alkyl) Z znamená kyslík alebosubstitueíit R 3 a Z spoločne so skupinami nachádząiúcimi sa medzi nimi vytvárajú piperazínový kruh aa ich farmaceuticky prijateľné adičně solí s kyselinou.0007 Podľa ďalšieho tískutočnenia poskytuje predložený vynález spôsob prípravy zlúčenín všeobecného vzorea Isubstitucnt R je atóm votlíka alebo alkyl, ktorý má l - 4 arómy uhlíkajedno z X a Y znamená atóm vodíka alebo...

Polymorfy derivátu 1-pyrolu, medziproduktu pri príprave atorvastatínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4100

Dátum: 13.09.2002

Autori: Vereczkeyné Donáth Györgyi, Greff Zoltán, Szent Királlyi Zsuzsa, Bartha Ferenc, Simig Gyula, Kótay Nagy Peter, Barkoczy Júzsef, Nagy Kalman

MPK: C07D 405/00

Značky: 1-pyrolu, derivátů, atorvastatínu, polymorfy, přípravě, medziproduktu

Text:

...heptánu a tetrahydrofuránu (12421) v prítomnosti pivalovej kyseliny ako katalyzátora. Izolácia produktu z reakčnej zmesi nie je opisaná, ani tu nie je uvedené, či zlúčenina vzorca (I) vzniká v pevnej forme.0008 V poslednom čase je kladený veľký dôraz na čistotu a morfologicky jednotné produkty. Technologické postupy vyžadujú stále viac a viac produkty, ktoré majú konštantné, stabilné a rovnaké filtračné a sušiace vlastnosti. Kvôli ekonomickým...

Nové deriváty 2H-pyridazín-3-ónu, farmaceutické kompozície s ich obsahom a spôsob prípravy aktívnej zložky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7934

Dátum: 24.07.2002

Autori: Simig Gyula, Schmidt Éva, Pallagi Katalin, Lévay György, Miklósné Kovács Anikó, Raczne Bajnogel Judit, Gacsályi István, Egyed András, Szénasi Gábor, Wellmann Janos, Barkóczy József, Kótay Nagy Peter

MPK: C07D 413/00, A61K 31/00

Značky: nové, kompozície, přípravy, spôsob, obsahom, aktívnej, 2h-pyridazín-3-ónu, zložky, farmaceutické, deriváty

Text:

...endokrinné vedľajšie účinky.0006 Konkrétne sa predložený vynález týka nových derivátov 2 H-pyridazín-3 -ónu vzorcakde substituent R znamená atóm vodíka alebo Cmalkylovú skupinu, X a Y reprezentuje, nezávisle, atóm vodíka, atóm halogénu alebo skupinu vzorca(N) s výhradou spočívajúcou v tom, že jedno z X a Y znamená vždy skupinu vzorca II a potom druhe znamená atóm vodíka alebo atóm halogénu, kde vo vzorci IIn má význam l alebo...

Spôsob syntézy derivátov kyseliny (2S,3aS,7aS)-1-(S)-alanyl-oktahydro-1H-indol-2-karboxylovej a ich použitie pri syntéze perindoprilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 624

Dátum: 23.07.2002

Autori: Simig Gyula, Mezei Tibor, Porcs-makkay Márta

MPK: C07K 5/00

Značky: syntézy, kyseliny, spôsob, derivátov, 2s,3as,7as)-1-(s)-alanyl-oktahydro-1h-indol-2-karboxylovej, syntéze, perindoprilu, použitie

Text:

...je uspokojivá, takže na získanie perindoprílu v kvalite umožňujúcej jeho použitie ako farmaceutický účinnej látky je nutný stupeň čistenia.V podmienkach opísaných vtomto patente je totiž získaný perindopril kontaminovaný vznačných podieloch nečistotami vzorcov III a IV0005 Prihlasovateľ teraz vyvinul nový spôsob priemyselnej syntézy, ktorý vedie, bez toho,aby bolo nutne prácne čistenie, k perindoprílu s čistotou, ktorá je kompatibilná s jeho...

Spôsob prípravy 8-{4′-[4''-(pyrimidin-2'''-yl)-piperazin-1''-yl]-butyl}-8- azaspiro[4,5]dekan-7,9-diónu a jeho hydrochloridov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281622

Dátum: 03.04.2001

Autori: Vereczkey Née Donáth Gyöngyi, Furdyga Éva, Sztruhár Ilona, Klebovich Imre, Reiter Née Esses Klára, Budai Zoltán, Blaskó Gábor, Mándi Attila, Szegö Judit, Nagy Kalman, Koncz László, Mezei Tibor, Simig Gyula, Csörgö Margit

MPK: C07D 401/12

Značky: hydrochloridov, 8-{4'-[4''-(pyrimidin-2'''-yl)-piperazin-1''-yl]-butyl}-8, spôsob, přípravy, azaspiro[4,5]dekan-7,9-diónu

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy 8-{4'-[4''-(pyrimidin-2'''-yl)-piperazin-1''-yl)-butyl}-8-aza- spiro[4,5]dekan-7,9-diónu vzorca (I) a jeho hydrochloridov s vysokou čistotou katalytickou hydrogenáciou 8-{4'-[4''(pyrimidin-2'''-yl)-piperazin-1''-yl)-but-2'-inyl}-8-aza- spiro[4,5]dekan-7,9-diónu vzorca (II) v prítomnosti paládiového alebo Raney-niklového katalyzátora v inertnom organickom rozpúšťadle a prípadne jeho prevedenie na hydrochlorid, pri...

Způsob výroby derivátů substituovaného 3-fenyliminothiazolidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255884

Dátum: 15.03.1988

Autori: Fetter József, Pjeczka Etelka, Hornyák Gyula, Szirt Enikoe, Zauer Károly, Huszthy Péter, Bartha Ferenc, Lempert Károly, Doleschall Gábor, Simig Gyula, Petöcz Lujza, Nyitrai József, Berényi Edit, Grasser Katalin, Orr Zsuzsanna, Feller Antal

MPK: C07D 277/18, A61K 31/425

Značky: způsob, substituovaného, 3-fenyliminothiazolidinu, derivátů, výroby

Text:

...přičemž vody dostávají podlelibosti. Hodnoty toxicity se stanoví Lichtfield-Wilcoxovou metodou. 2) Antaqonismus tetrabenazinové ptosy u myšíAntagonismus tetrabenazinové ptosy se zkouší na skupinách po deseti myších. Myši se ošetřújí orálně různými dávkami zkoušených sloučenin, přičemž se kontrolní skupině myší podává odpovídající nosič bez účinné látky. za 30 minut po zavedení účinné látky nebo pouhého nosiče se podá intraperitoneálně 50 mg/kg...

Způsob výroby derivátů substituovaného 3-fenyliminothiazolidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255874

Dátum: 15.03.1988

Autori: Hornyák Gyula, Fetter József, Nyitrai József, Pjeczka Etelka, Bartha Ferenc, Zauer Károly, Orr Zsuzsanna, Simig Gyula, Huszthy Péter, Petöcz Lujza, Berényi Edit, Szirt Enikoe, Feller Antal, Lempert Károly, Grasser Katalin, Doleschall Gábor

MPK: A61K 31/425, C07D 277/18

Značky: substituovaného, derivátů, 3-fenyliminothiazolidinu, způsob, výroby

Text:

...každé dávky se použije 5 myší. Zkoušená sloučenina se podává orálně v objemu 20 ml/kg tělesné hmotnosti. Po podání se myši pozorují sedm dní.V průběhu této doby se myši živí standardní myší potravou, přičemž vody dostávají podle libosti. Hodnoty toxicity se stanovi Lichtefield-wilcoxovou metodou.2) Antagonismus tetrabenazinové ptosy u myšíAntagonismus tetrabenazinove ptosy se zkouší na skupinách po deseti myších. Myši se ošetřují...

Způsob výroby derivátů substituovaného 3-fenyliminothiazolidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255873

Dátum: 15.03.1988

Autori: Pjeczka Etelka, Petöcz Lujza, Simig Gyula, Doleschall Gábor, Orr Zsuzsanna, Feller Antal, Berényi Edit, Hornyák Gyula, Nyitrai József, Bartha Ferenc, Fetter József, Grasser Katalin, Szirt Enikoe, Lempert Károly, Huszthy Péter, Zauer Károly

MPK: C07D 277/18, A61K 31/425

Značky: způsob, 3-fenyliminothiazolidinu, výroby, substituovaného, derivátů

Text:

...nosič bez účinné látky obecného vzorce Ia. za 30 minut po zavedení účinné látky nebo pouhého nosiče se podá intraperitoneálně 50 mg/kg tetrabenazinu, což je 3-isobutyl-9,lo-dimetyl-1,2,3,4,6,7-hexahydrobenzo /a/chinolizín-2-on a spočítají se myši s ptosou 30, 60, 90 a 120 minut po podání tetrabenazinu. Střední hodnota ptosy se pak vypočte pro každou skupinu a odchylka od střední hodnoty, zjištěná pro kontrolní skupinu (inhibice), se uvádí...