Šimek Petr

Liečivý prípravok s obsahom vápnika alebo zmesi vápnika a vitamínu D, alebo zmesi vápnika a horčíka v novej liekovej forme

Načítavanie...

Číslo patentu: 284948

Dátum: 10.02.2006

Autori: Rázus Luboslav, Wendl Juraj, Šimek Petr, Varga Ivan

MPK: A61K 31/59, A61K 9/14, A61K 33/06...

Značky: obsahom, zmesí, prípravok, novej, liekovej, vápnika, vitamínu, formě, liečivý, horčíka

Zhrnutie / Anotácia:

Liečivý prípravok obsahujúci vápnik alebo zmes vápnika a vitamínu D, alebo zmes vápnika a horčíka a pomocné látky je vo forme instantného prášku, ktorý po pridaní tekutiny vytvorí po krátkom zamiešaní pudingu podobnú gélovú suspenziu tolerovanú pri užívaní pacientmi.

Zařízení pro automatickou výrobu peptidů na pevném nosiči

Načítavanie...

Číslo patentu: 266630

Dátum: 12.01.1990

Autori: Krojidlo Milan, Krchňák Viktor, Strnad František, Šimek Petr, Kolínský Jiří, Lepša Luděk, Jareš Václav

MPK: C07K 1/04

Značky: pevném, zařízení, nosiči, peptidů, automatickou, výrobu

Text:

...3 přívodem gl přes oplachovací zařízení g anebo plnicím hrdlem ll, které může být spojenc s pomocným reaktorem ll pro přípravu aktivovaných aminokyselín.Ve dně reaktoru je vtavená skleněná frita 5, kterou je oddělen polymerní nosič od dalších částí aparatury a která umožňuje odsávání pevné pryskyřioe od kapalných reagencií a rozpouštědel V reaktoru á. Reaktor je v horní části vybaven pojistkou přetlaku míchaněho média gg. K míchání...

Způsob výroby polymerního nosiče pro syntézu peptidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266062

Dátum: 14.11.1989

Autori: Krojidlo Milan, Jareš Václav, Šimek Petr, Kolínský Jiří, Setínek Karel, Lepša Luděk, Engstová Jarmila, Jeřábek Karel

MPK: C08F 8/24, C07K 1/04

Značky: způsob, syntézu, peptidů, výroby, nosiče, polymérního

Text:

...činidla připravenáho postupem popsaným v publikaci J. S. Amato, S. Karady, M. Sletzinger, L. M. Weinstock Synthesis (1979) 970. Reakci dimetoxymetanu s acetylchloridem za katalytickěho působení malé příměsi metanolu při něm vzniká equimolárni směs chlcrmetyl-metyleteru a metylacetátu. Alternativně by bylo možné použít i chlorderivát jiné kyseliny, např. thionylchlorid, sulfurylchlorid apod. Podstatou postupu podle vynálezu je provádění...

Způsob výroby (2-0-matyltyrosin)reamino-1-karbaoxytocinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255616

Dátum: 15.03.1988

Autori: Krojidlo Milan, Jareš Václav, Šimek Petr, Lepša Luděk, Krchňák Viktor, Kolínský Jiří, Lebl Michal, Geisler Adolf

MPK: C07K 1/06, C07K 7/64

Značky: 2-0-matyltyrosin)reamino-1-karbaoxytocinu, výroby, způsob

Text:

...z uvedeného vyplývá, spojuje způsob podle vynálezu výhody obou známých metod.Rozhodujíeím momentem bylo nalezení vhodného stupně, kdy přerušit syntézu na pevném nosičia přijít na provedení zbývajících stupňů V roztoku, k němuž přispěly systematické srovná vací pokusy. způsobem podle vynálezu došlo ke zvýšené výrobě žádaného peptidu při současném snížení materiálových nákladů, úspoře surovín i pracovních sil, přičemž získaný...

Způsob přípravy 2-aminofenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240386

Dátum: 15.08.1987

Autori: Sedláeková Venuše, Šimek Petr, Horáeek Ladislav

MPK: C07C 91/44

Značky: způsob, přípravy, 2-aminofenolu

Text:

...z-aminofenolu redukci z-nitrofenolu sulfidem nebo hydrogensulfidem sodným,jehož podstata spočíva v tom, že se k vodněmu roztoku Z-nitrofenolu ve formě alkalické soli o koncentraci 0,5 až 1,5 mol/l přidá při teplotě 60 až 100 °C sulfid anebolíydrogensulfidjsodný V množství 3 až 4 moly na 1 mol p-nitrofenolu a při této teplotě se reakční směs udržuje až do ukončení redukce.Redukce způsobem podle vynálezu probíhá v podmínkách...

Pohotovostní bakteriologická kultivační souprava

Načítavanie...

Číslo patentu: 251396

Dátum: 16.07.1987

Autori: Matouš Zdeněk, Šimek Petr, Čaderský Ivan, Kybal Jan, Zouharová Alžběta, Chromík Jindřich, Schindler Jiří, Buriánková Eva

MPK: C12M 1/22

Značky: souprava, pohotovostní, kultivační, bakteriologická

Text:

...problému. Radí se k nim zejména napropustnost pro ntkroerpnisny,minimélní propustnost pro vodní péru, inartnost vůči pevné mikrobiologie pMI, sterilizovatelnost gama nebo UV eéřením, tepelná odolnost při kultivaěních teplotách, nołnost vizuelní kontroly star-nity půdy a průběhu kultivace při vyuiití eeupravy, schopnost uchovdvat funkční vlastnosti pddy v průbihu dlouhodobého skladování - alespoň jeden rok, operativní poułitelnost -...

Způsob výroby 4,4´-dimetoxybenzhydrylamidu prolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247585

Dátum: 15.01.1987

Autori: Šimek Petr, Moravec Julius, Kasafírek Evžen, Roubalová Alena, Šturc Antonín

MPK: C07D 207/16

Značky: způsob, 4,4´-dimetoxybenzhydrylamidu, prolinů, výroby

Text:

...4,4- dimetozybenzhydrylamidu prolinu vzorceI ze 4,4-dimetoxybenzhydrylamindu benyloxykarbonyl-prolinu vzorce II hydrogenolýzou vodíkem za přítomnosti katalyzâtoru, např. paladia na uhlí, v prostředí organického rozpouštědla,např. metanolu nebo etanolu, za zvýšené teploty podle vynálezu. Jeho podstata spočíva v tom,že se hydrogenolyzuje sloučenina vzorce II v roztoku metanolu nebo etanolu, o koncentraci10 až 60 8 hmot., s výhodou 20 až 40 ...

Způsob izolace peptidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234938

Dátum: 15.01.1987

Autori: Krchňák Viktor, Flegel Martin, Šimek Petr, Kolínský Jiří, Krojidlo Milan

MPK: C07C 103/52

Značky: způsob, peptidů, izolace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu izolace peptidů po závěrečném syntetickém stupni vysokotlakou kapalinovou chromatografií na reverzní stacionární fázi. Surové peptidy se po rozpuštění ve vhodném rozpouštědle, například ve vodném roztoku kyseliny octové, nanesou na kolonu pro kapalinovou chromatografii a selektivně se současně rozdělí a vyčistí vysokou průtokovou rychlostí mobilní fáze, například vodným roztokem methanolu o průtoku 5 až 10 l/h....

Analogy vasopresinu a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 229896

Dátum: 15.04.1986

Autori: Brtník František, Servítová Linda, Šimek Petr, Machová Alena, Jošt Karel, Barth Tomislav, Slaninová Jiřina

MPK: C07G 15/00, C07C 103/52

Značky: jejich, způsob, výroby, vasopresinu, analogy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká analogů vesopresinu chemického vzorce I kde X značí zbytek cysteinu nebo penicilaminu, a způsobu jejich výroby. Tyto analogy se vyznačují tím, že mají inhibiční (antagonistické) účinky vůči některým biologickým aktivitám neurohypofysárních hormonů. Podstata způsobu výroby analogů vasopresinu spočívá v tom, že se lineární peptidy vzorce II kde X má stejný význam jako ve vzorci I obsahující dvě sulfhydrylové skupiny, oxidují za...

Analogy oxytocinu a vasopresinu s inhibičními účinky a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 229893

Dátum: 15.04.1986

Autori: Machová Alena, Brtník František, Slaninová Jiřina, Jošt Karel, Barth Tomislav, Šimek Petr, Servítová Linda

MPK: C07C 103/52

Značky: výroby, účinky, oxytocinu, jejich, způsob, analogy, vasopresinu, inhibičními

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká analogů oxytocinu a vesopresinu chemického vzorce I, kde Pen značí zbytek penicilaminu X značí atom vodíku nebo acetylovou skupinu, Y značí atom vodíku nebo metylovou skupinu, A značí zbytek isoleucinu nebo fenylalaninu a B značí zbytek leucinu nebo lysinu, a způsobu jejích výroby. Tyto analogy se vyznačují tím, že mají inhibiční (antagonistické) účinky vůči některým biologickým aktivitám neurohypofysárních hormonů. Podstata...

Způsob výroby vápenaté soli 2,5-dihydroxybenzensulfonové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 218384

Dátum: 15.02.1985

Autori: Nováček Alois, Horáček Ladislav, Sedláčková Venuše, Král Zdeněk, Šimek Petr

Značky: 2,5-dihydroxybenzensulfonové, kyseliny, způsob, vápenaté, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby vápenaté soli 2,5-dihydroxybenzensulfonové kyseliny, klinicky používaného venofarmaka, a to reakcí benzochinonu s dvojsiřičitanem sodným nebo draselným v prostředí vodného ethanolu, rozkladem získané sodné nebo draselné soli kyseliny 2,5-dihydroxybenzensulfonové v alkoholickém roztoku plynným chlorovodíkem a neutralizací surové kyseliny uhličitanem, kysličníkem nebo hydroxidem vápenatým a krystalizací surové...

Způsob dělení optických isomerů D,L-S-benzylpenicilaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216583

Dátum: 01.10.1984

Autori: Bárta Miroslav, Vojtíšek Vladimír, Šimek Petr, Barth Tomislav, Čulík Karel, Jošt Karel

Značky: způsob, d,l-s-benzylpenicilaminu, dělení, optických, isomerů

Zhrnutie / Anotácia:

Pro dělení enantiomerů S-benzylpenicilaminu lze s výhodou použít nerozpustné formy enzymu penicilinamidohydrolasy, např. enzym za kotvený na buňkách B.megaterinium nebo pomocí navzájem vázaných buněk E.coli majících zachovanou penicilin-amidohydrolasovou aktivitu. Podstata tohoto způsobu dělení je v tom, že se D,L-N-fenylacetyl-S-benzylpenicilamin nechá reagovat s nerozpustnou formou penicilinamidohydrolasy ve vodné suspenzi při pH 6 až 8 a...