Šimek Petr

Liečivý prípravok s obsahom vápnika alebo zmesi vápnika a vitamínu D, alebo zmesi vápnika a horčíka v novej liekovej forme

Načítavanie...

Číslo patentu: 284948

Dátum: 10.02.2006

Autori: Varga Ivan, Rázus Luboslav, Wendl Juraj, Šimek Petr

MPK: A61K 9/14, A61K 33/06, A61K 31/59...

Značky: vápnika, horčíka, novej, obsahom, prípravok, liečivý, formě, liekovej, zmesí, vitamínu

Zhrnutie / Anotácia:

Liečivý prípravok obsahujúci vápnik alebo zmes vápnika a vitamínu D, alebo zmes vápnika a horčíka a pomocné látky je vo forme instantného prášku, ktorý po pridaní tekutiny vytvorí po krátkom zamiešaní pudingu podobnú gélovú suspenziu tolerovanú pri užívaní pacientmi.

Zařízení pro automatickou výrobu peptidů na pevném nosiči

Načítavanie...

Číslo patentu: 266630

Dátum: 12.01.1990

Autori: Strnad František, Jareš Václav, Kolínský Jiří, Krchňák Viktor, Lepša Luděk, Šimek Petr, Krojidlo Milan

MPK: C07K 1/04

Značky: peptidů, nosiči, zařízení, výrobu, automatickou, pevném

Text:

...3 přívodem gl přes oplachovací zařízení g anebo plnicím hrdlem ll, které může být spojenc s pomocným reaktorem ll pro přípravu aktivovaných aminokyselín.Ve dně reaktoru je vtavená skleněná frita 5, kterou je oddělen polymerní nosič od dalších částí aparatury a která umožňuje odsávání pevné pryskyřioe od kapalných reagencií a rozpouštědel V reaktoru á. Reaktor je v horní části vybaven pojistkou přetlaku míchaněho média gg. K míchání...

Způsob výroby polymerního nosiče pro syntézu peptidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266062

Dátum: 14.11.1989

Autori: Krojidlo Milan, Kolínský Jiří, Jareš Václav, Jeřábek Karel, Šimek Petr, Engstová Jarmila, Setínek Karel, Lepša Luděk

MPK: C08F 8/24, C07K 1/04

Značky: nosiče, polymérního, peptidů, způsob, syntézu, výroby

Text:

...činidla připravenáho postupem popsaným v publikaci J. S. Amato, S. Karady, M. Sletzinger, L. M. Weinstock Synthesis (1979) 970. Reakci dimetoxymetanu s acetylchloridem za katalytickěho působení malé příměsi metanolu při něm vzniká equimolárni směs chlcrmetyl-metyleteru a metylacetátu. Alternativně by bylo možné použít i chlorderivát jiné kyseliny, např. thionylchlorid, sulfurylchlorid apod. Podstatou postupu podle vynálezu je provádění...

Způsob výroby (2-0-matyltyrosin)reamino-1-karbaoxytocinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255616

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kolínský Jiří, Krchňák Viktor, Lepša Luděk, Šimek Petr, Geisler Adolf, Lebl Michal, Krojidlo Milan, Jareš Václav

MPK: C07K 1/06, C07K 7/64

Značky: způsob, výroby, 2-0-matyltyrosin)reamino-1-karbaoxytocinu

Text:

...z uvedeného vyplývá, spojuje způsob podle vynálezu výhody obou známých metod.Rozhodujíeím momentem bylo nalezení vhodného stupně, kdy přerušit syntézu na pevném nosičia přijít na provedení zbývajících stupňů V roztoku, k němuž přispěly systematické srovná vací pokusy. způsobem podle vynálezu došlo ke zvýšené výrobě žádaného peptidu při současném snížení materiálových nákladů, úspoře surovín i pracovních sil, přičemž získaný...

Způsob přípravy 2-aminofenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240386

Dátum: 15.08.1987

Autori: Horáeek Ladislav, Šimek Petr, Sedláeková Venuše

MPK: C07C 91/44

Značky: způsob, přípravy, 2-aminofenolu

Text:

...z-aminofenolu redukci z-nitrofenolu sulfidem nebo hydrogensulfidem sodným,jehož podstata spočíva v tom, že se k vodněmu roztoku Z-nitrofenolu ve formě alkalické soli o koncentraci 0,5 až 1,5 mol/l přidá při teplotě 60 až 100 °C sulfid anebolíydrogensulfidjsodný V množství 3 až 4 moly na 1 mol p-nitrofenolu a při této teplotě se reakční směs udržuje až do ukončení redukce.Redukce způsobem podle vynálezu probíhá v podmínkách...

Pohotovostní bakteriologická kultivační souprava

Načítavanie...

Číslo patentu: 251396

Dátum: 16.07.1987

Autori: Chromík Jindřich, Schindler Jiří, Matouš Zdeněk, Buriánková Eva, Zouharová Alžběta, Čaderský Ivan, Kybal Jan, Šimek Petr

MPK: C12M 1/22

Značky: souprava, bakteriologická, pohotovostní, kultivační

Text:

...problému. Radí se k nim zejména napropustnost pro ntkroerpnisny,minimélní propustnost pro vodní péru, inartnost vůči pevné mikrobiologie pMI, sterilizovatelnost gama nebo UV eéřením, tepelná odolnost při kultivaěních teplotách, nołnost vizuelní kontroly star-nity půdy a průběhu kultivace při vyuiití eeupravy, schopnost uchovdvat funkční vlastnosti pddy v průbihu dlouhodobého skladování - alespoň jeden rok, operativní poułitelnost -...

Způsob výroby 4,4´-dimetoxybenzhydrylamidu prolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247585

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kasafírek Evžen, Moravec Julius, Roubalová Alena, Šimek Petr, Šturc Antonín

MPK: C07D 207/16

Značky: způsob, 4,4´-dimetoxybenzhydrylamidu, prolinů, výroby

Text:

...4,4- dimetozybenzhydrylamidu prolinu vzorceI ze 4,4-dimetoxybenzhydrylamindu benyloxykarbonyl-prolinu vzorce II hydrogenolýzou vodíkem za přítomnosti katalyzâtoru, např. paladia na uhlí, v prostředí organického rozpouštědla,např. metanolu nebo etanolu, za zvýšené teploty podle vynálezu. Jeho podstata spočíva v tom,že se hydrogenolyzuje sloučenina vzorce II v roztoku metanolu nebo etanolu, o koncentraci10 až 60 8 hmot., s výhodou 20 až 40 ...

Způsob izolace peptidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234938

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kolínský Jiří, Krchňák Viktor, Flegel Martin, Krojidlo Milan, Šimek Petr

MPK: C07C 103/52

Značky: peptidů, způsob, izolace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu izolace peptidů po závěrečném syntetickém stupni vysokotlakou kapalinovou chromatografií na reverzní stacionární fázi. Surové peptidy se po rozpuštění ve vhodném rozpouštědle, například ve vodném roztoku kyseliny octové, nanesou na kolonu pro kapalinovou chromatografii a selektivně se současně rozdělí a vyčistí vysokou průtokovou rychlostí mobilní fáze, například vodným roztokem methanolu o průtoku 5 až 10 l/h....

Analogy vasopresinu a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 229896

Dátum: 15.04.1986

Autori: Šimek Petr, Jošt Karel, Servítová Linda, Machová Alena, Brtník František, Barth Tomislav, Slaninová Jiřina

MPK: C07G 15/00, C07C 103/52

Značky: analogy, jejich, výroby, způsob, vasopresinu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká analogů vesopresinu chemického vzorce I kde X značí zbytek cysteinu nebo penicilaminu, a způsobu jejich výroby. Tyto analogy se vyznačují tím, že mají inhibiční (antagonistické) účinky vůči některým biologickým aktivitám neurohypofysárních hormonů. Podstata způsobu výroby analogů vasopresinu spočívá v tom, že se lineární peptidy vzorce II kde X má stejný význam jako ve vzorci I obsahující dvě sulfhydrylové skupiny, oxidují za...

Analogy oxytocinu a vasopresinu s inhibičními účinky a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 229893

Dátum: 15.04.1986

Autori: Slaninová Jiřina, Brtník František, Machová Alena, Barth Tomislav, Servítová Linda, Šimek Petr, Jošt Karel

MPK: C07C 103/52

Značky: vasopresinu, účinky, výroby, způsob, inhibičními, oxytocinu, analogy, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká analogů oxytocinu a vesopresinu chemického vzorce I, kde Pen značí zbytek penicilaminu X značí atom vodíku nebo acetylovou skupinu, Y značí atom vodíku nebo metylovou skupinu, A značí zbytek isoleucinu nebo fenylalaninu a B značí zbytek leucinu nebo lysinu, a způsobu jejích výroby. Tyto analogy se vyznačují tím, že mají inhibiční (antagonistické) účinky vůči některým biologickým aktivitám neurohypofysárních hormonů. Podstata...

Způsob výroby vápenaté soli 2,5-dihydroxybenzensulfonové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 218384

Dátum: 15.02.1985

Autori: Sedláčková Venuše, Nováček Alois, Král Zdeněk, Horáček Ladislav, Šimek Petr

Značky: kyseliny, vápenaté, způsob, výroby, 2,5-dihydroxybenzensulfonové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby vápenaté soli 2,5-dihydroxybenzensulfonové kyseliny, klinicky používaného venofarmaka, a to reakcí benzochinonu s dvojsiřičitanem sodným nebo draselným v prostředí vodného ethanolu, rozkladem získané sodné nebo draselné soli kyseliny 2,5-dihydroxybenzensulfonové v alkoholickém roztoku plynným chlorovodíkem a neutralizací surové kyseliny uhličitanem, kysličníkem nebo hydroxidem vápenatým a krystalizací surové...

Způsob dělení optických isomerů D,L-S-benzylpenicilaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216583

Dátum: 01.10.1984

Autori: Šimek Petr, Jošt Karel, Barth Tomislav, Bárta Miroslav, Čulík Karel, Vojtíšek Vladimír

Značky: isomerů, způsob, d,l-s-benzylpenicilaminu, optických, dělení

Zhrnutie / Anotácia:

Pro dělení enantiomerů S-benzylpenicilaminu lze s výhodou použít nerozpustné formy enzymu penicilinamidohydrolasy, např. enzym za kotvený na buňkách B.megaterinium nebo pomocí navzájem vázaných buněk E.coli majících zachovanou penicilin-amidohydrolasovou aktivitu. Podstata tohoto způsobu dělení je v tom, že se D,L-N-fenylacetyl-S-benzylpenicilamin nechá reagovat s nerozpustnou formou penicilinamidohydrolasy ve vodné suspenzi při pH 6 až 8 a...