Šimek Pavel

Ovládací ventil vzduchové trysky pneumaticko-samospádové dopravy důlní zakládkové směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 269177

Dátum: 11.04.1990

Autori: Dočekal Antonín, Konečný Petr, Černý Miloslav, Holas Mikoláš, Chýla Augustýn, Šimek Pavel, Pařízek Bedřich, Čermák Josef, Dvořák Antonín, Verner Jindřich

MPK: F16K 1/30

Značky: ovládací, ventil, trysky, pneumaticko-samospádové, směsi, základkové, vzduchové, dopravy, důlní

Text:

...v ťlokotěsná odbočce g dopravního potrubí l pomocí příruby lg a svorníko gg, je tvořen tälem 5 opatřeným vstupen gł a výstupengg tlakového vzduchu. V tele 5 je suvne uložen dřík Ž s centrálne upevněnou kuželkou g na horním konci Q a s centrálne upevně nou nemhránou łgna dolním konci 1.,HeIbrána gg je podložena tvarovanou podložkou ll takécentrálne upevněnou k dolnímu konci 1 dŕíku 2. Proti kuželce Q je v těle 5 upevněno kuželové sedlo 3, o...

Vzduchová tryska pneumaticko-samospádové dopravy důlních zakládkových směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267545

Dátum: 12.02.1990

Autori: Holas Mikoláš, Dvořák Antonín, Šimek Pavel, Verner Jindřich, Černý Miloslav, Pařízek Bedřich, Konečný Petr, Chýla Augustýn, Čermák Josef, Kafka Jan

MPK: E21F 15/00

Značky: zakládkových, důlních, pneumaticko-samospádové, dopravy, vzduchová, směsi, tryska

Text:

...uspořádání vzduchové trysky v dopravním potrubí pneumaticko-samospádovć dopravy důlních zakládkcvých směsí v řezu svislou rovinou vedenou osou dříku. Na obr. 2 je znázorněn pohledVzduchové tryska pneumaticko-samospádovć dopravy důlních zakládkových směsí je tvořena tělem 5 upevněným v přípojnćm hrdle 3 dopravního znklédkového potrubí L pomocí upevňcvací příruby AQ R svorníků ll, Spodní část těla 5 jeopatřena kruhovým sed» lem Ž, na jehož...

Zařízení pro zvýšení dopravní vzdálenosti při dopravě důlních zakládkových směsí potrubím

Načítavanie...

Číslo patentu: 267517

Dátum: 12.02.1990

Autori: Pařízek Bedřich, Brůha Jiří, Dvořák Antonín, Chýla Augustýn, Čermák Josef, Verner Jindřich, Černý Miloslav, Harlass František, Šimek Pavel, Holas Mikoláš

MPK: B65G 53/04

Značky: potrubím, dopravní, zvýšení, dopravě, důlních, zakládkových, směsi, vzdálenosti, zařízení

Text:

...zakládkových směsi potruhím jo tvořeno soustavou vzduchové trysky 2 a. ovlůdacího vontilu 6, případně měřícího člonu z, ktoré jsou umístöuy v horizontální xňtvi 2 dopravuího zakláďkovćho potrxxbi i, přičemž první soustava jo vo vzdálenosti dvou až čtyř W 520 i vortiloilnuího sloupeczulclúdkovú smůsi l od Izolcna 1 § wertikálního sloupeczaliládkoxfć směsi l, tj. v místě, kdo so hydrostnticžcý dopravní tlak vyvolmąý vcrtikúlníxzx...

Zařízení pro kontinuální přípravu vícesložkové pulpy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254362

Dátum: 15.01.1988

Autori: Čermák Josef, Kafka Jan, Holas Mikuláš, Pavlu Karel, Chýla Augustýn, Dvořák Antonín, Pařízek Bedřich, Šimek Pavel, Černý Miroslav

MPK: E21F 15/10

Značky: pulpy, zařízení, vícesložkové, přípravu, kontinuální

Text:

...je spojena s nádobou A pomocí spojovacích členů lg, lg. Sací roura Ž je v horní části opatřena kuželovým nátokem łg, který je výškově stavitelný. Výtok ll vícesložkové pulpy je situován v horní části Š bočního pláště g nádoby l a je proveden ve formě sifonu. Dole je nádoba opatřenaVe dnu łg nádoby ł pod rotorem 6 mísícího členu Z může být provedena výpust lg více složkové pulpy opatřena vypouštěcí klapkou li.Nátok lg záměsové vody do nádoby...

Zařízení snímací hlavice ovládacího měřidla pro vnitřní měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 246950

Dátum: 15.10.1987

Autor: Šimek Pavel

MPK: G01B 7/12, B24B 49/04

Značky: snímací, měřidla, zařízení, ovládacího, hlavice, vnitřní, měření

Text:

...ačkoli výrobní a montážní požadavky na přesnost jsou nižší. Další výhodou je možnost montáže a seřízení ústrojí mimo tělesa hlavice.Na výkresu je na obr. 1 naznačen v nárysu příklad provedení zařízení snímací hlavice podle tohoto vynálezu a na obr. 2 je naznačen V nárysu příklad provedení ploche pružiny.Zařízení snímací hlavice podle předmětu tohoto vynálezu sestává 2 tělesa l, k jehož vnitřní čelní ploše je spojovacími šrouby 3 připevněna...

Držák plochých vzorků, například plíšků, pro měření dilatace

Načítavanie...

Číslo patentu: 246923

Dátum: 15.10.1987

Autori: Šimek Pavel, Holas Mikuláš

MPK: G01N 25/00

Značky: plochých, například, plíšků, dilatace, měření, vzorků, držák

Text:

...možnosti změny tvaru a síly vzorku. Uložení vzorku podle vynálezu je velmi výhodné,nebot vzorek nepřichází do styku se základním těleaem držáku vytvořeného například z křemene. Užíváním nového držáku se značně rozšíří možností splnit požadavky řešitelů výzkumných ůkolú,kteří požadují provádění dilatometrických měření na nestandardních vzorcícheNa připojeném výkresu je znázorněno příkladné provedení držáku podle vynálezu, a to na obr. 1 v...

Odstředívý kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: 247150

Dátum: 28.09.1987

Autori: Krejeío Oldoich Doc, Bidlas Václav, Jón Vlastimil, Chýla Augustýn, Eermák Josef, Šimek Pavel, Dvooák Antonín, Kueera Stanislav

MPK: F04D 17/08

Značky: odstredivý, kompresor

Text:

...8 né-»pexpmsaew ocecnuuerpnqnoe Konbnenoe npocrpancrno 15 no nceä mnpnne B, npn 3 TOM nowox Hanpasnxercz B ocenoň naTpyöoK 4, oőrexan pemewxy Hanpasnummux nonarox 6, ycTaHosneHHmx non yrnom 6.Honawxn 6 npuamw noroxy aanaunyw aaxpywxy non yruou Q B HanpannennunpameHHa»pa 6 oqero Koneca 16, wam canuu npousnonrenbnocwb n Hanop Haruera wenn yuenhmamrcn. Hpn nmőom npouexyroqnou nonoxenunxonbuesoň sacnouxu 8 qacrb noroxasa Kpyqnaaercx onawKaMH 6, a...

Zařízení pro vyložení a přemístění dílců výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 247141

Dátum: 28.09.1987

Autori: Vanková Helena, Marhoulová Miloslava, Steif Jioí, Šimek Pavel, Hájek Jaroslav

MPK: E21D 13/04

Značky: přemístění, zařízení, dílců, výztuže, vyložení

Text:

...14 nunona 8 onycxamm BHns.Ppysonum aaxnarou 15 sauennnmr aneuenr Kpenn 17. 3 aTeM Busuramr mTox rupouunnupa 4, npu QTOM oöa Koaua aewnn 14 c 9 HeMeHTOM Kpenn 17-nonumamwca asepx. nanee nxnmqamr neóexy 6, npn swan sneuenr KDBHH npoonxaew nouunarnca nnepx no ynopa B-xapewxy 3 orpauuqnreneň 16, H non eäcwnnen ycnnna neöenf KH 6 Kapewxa 3 nepememaewca no öanxe 2. Bmso 9, npnxpennennuň K Kaperxe 3,pasuawusancb c öapaőana neöexu 6, sacrasnner...

Dvourotorová kontinuální míchačka zejména důlních zakládkových směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 238244

Dátum: 01.06.1987

Autori: Šimek Pavel, Holas Mikuláš, Dočekal Antonín, Markvart Zdeněk, Šír Miroslav

MPK: E21F 15/10

Značky: kontinuální, míchačka, zejména, důlních, zakládkových, dvourotorová, směsi

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší dvourotorovou kontinuální míchačku zejména důlních základkových směsí. Míchačka sestává z rámu a vany, ve kterém jsou uloženy v ložiskových tělesach dva paralelní rotory opatřené lopatkami a pohony. Tím, že tělesa vodních ucpávek, která jsou navlečena na rotory, jsou upevněna v pryžových poddajných čelech vany a s rámem vany jsou spojena reakčními táhly a čepy, lze vyrobit a provozovat kontinuální míchačku mimořádné délky, což...