Šimek Jindoich

Zásobník sypkých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 243514

Dátum: 15.12.1987

Autor: Šimek Jindoich

MPK: C27B 1/10, C21B 7/20

Značky: sypkých, zásobník

Text:

...osy, obr. 5 püdorysný pohled na obr. 4, obr. G svislý řez Zàuhünĺkem s horní otočnou soustavou vertikálních pŕepážek kolem svislé osy a dolní pevnou soustavou vertikálních přepážek, obr. 7 půdorysný pohled na obr. 6,obr. 8 svislý řez zásobníkem s horní a dolní soustavou vertikálních přepážek otočných kolem svislé osy a středovou pevnou soustavou vertikálních přepážek, obr. 9 půdorysný pohled na obr. na obr. B, obr. 10 a 12 svislý řez...

Převodník proudu na napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241242

Dátum: 15.09.1987

Autor: Šimek Jindoich

MPK: H01F 40/06

Značky: napětí, převodník, proudu

Text:

...napěťovými svorkami odporu.vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny na popise příkladu jeho provedení podle přiloženého výkresu, který znázorňuje schéma zapojení převodníku proudu na napětí podle vynálezu. Ke zdroji 1 je připojeno primární vinutí 2 dvoustupňového proudového transformátoru. jeho sekundärní vinutí 3 a terciarní ví nutí 4 jsou navinuty na prvním jádře B adruhém jádře 9.a spojeny paralelné a jsou napojeny na vstup...

Zařízení k nastavování tvarovaných bižuterních pásků v lisovacích nástrojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 241239

Dátum: 15.09.1987

Autori: Šimek Jindoich, Holub Josef

MPK: A44C 27/00

Značky: lisovacích, tvarovaných, nástrojích, zařízení, nastavování, pásků, bižuterních

Text:

...uložená součást je spojene například. mechanickým nebo jiným převodem s ně kterou pohyblivou částí lisovacího nástroje.Nastavení tvarovaného bižuterního pásku v lisovacím nástrojl se provádí tak, že se k němu před stisknutím lisovacího nástroje přitiskne součást tvarově odpovídající nega 4tívu tvaru pásku a posune se současně s páskem směrem k lisovacimu nástroji.Zařízení k nastavování tvarovaneho bižuterního pásku v lisovacích...

Systém sání zážehového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 245282

Dátum: 15.06.1987

Autori: Syrový Ludik, Reinitzer Jioí, Jelínková Hana, Vyroubal Antonín, Šimek Jindoich

MPK: F02M 35/16

Značky: systém, motorů, zážehového, sání

Text:

...PIX BGJMĚVIHH, KTO orpnuawenbH 0 cxcaxercz na smermi/tancom ram/means myua anyone.Hamm naoópeweaua znamena ynpoxuenne moarama.HocTaBJIeHI-Iaa ueJIL nocmraerca Tam, wro no Meabíneñ Mape om na uawpyóxon nuuoJmeH rmóxmm n cHaóxeH xecncoñ npocrazaxoü c KBJIPIÓpOBBHIHiMPI ovnaepcwmsmnm, yorauosneunoñ 13 som pacuouomenna KaJmópoBaHHHx oTBepcTnñ naTpyóKa.Ha (Xmxuľ qeprema IIDGJICTaBJIGHa npummunannaa cxeMa ormeunaemoro ycmpoücrna.Ha qmruz...