Šíma Josef

Polovodičová jednotka s tyristory, zejména pro měniče na střední frekvence

Načítavanie...

Číslo patentu: 263404

Dátum: 11.04.1989

Autori: Látal Jindřich, Hůlka Tomáš, Šíma Josef

MPK: H02M 5/45

Značky: tyristory, střední, jednotka, polovodičová, zejména, měniče, frekvence

Text:

...lg, čtvrtý tyristor 12, osmý chladič 15, pátý tyristor li, devátý chladič lg, desátý chladič 11, šestý tyristor 1 §, jedenáctý chladič lg,sedmý tyristor gg a konečně dvanàctý chladič gl. Celý tento sloupec je zajištěn stahovací pružinou gg. Druhá samostatná konstrukční část B má uspořádání dílů stejné jako první samostatnákonstrukční část A.Tyto díly jsou označený odpovídajícími vztaho 263 404 3vými značkami, rozlišenými od prvni samostatné...

Zařízení k automatickému opracování konců tyčí nebo trubek zejména z plastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263012

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kartušák Antonín, Holiš Vlastimil, Šíma Josef, Kubalák Luděk

MPK: B29L 23/00, B29C 57/04

Značky: automatickému, trubek, zejména, opracování, plastů, zařízení, konců, tyčí

Text:

...válci ll mezi válci a stěnami zásobníku jsou čtyři štěrbiny, do nichž se jednotlivej trubice řadí. Otáčení rozřaäovacích válců ll pri tom znemoäní vytvoření klenby z trubic a zajistí jejích plynulé řazení do sloupcü. Ve spodní části zásobníku je odebírací mezídeska lg a spodní deska j. Obě desky jsou opatřeny podélnými výřezy, které spolu svírají ostrý úhel. Při pootočení mezidesky 1 se výřezy obou desek dostanou do souhlasné polohy a...

Způsob zpracování pásů z chromových ocelí s vyšší pevností

Načítavanie...

Číslo patentu: 243711

Dátum: 01.04.1988

Autori: Hůlka Tomáš, Nimec Bohumil, Procházka Miroslav, Švastal Jioí, Šíma Josef, Blecher Milan

MPK: C21D 9/52, B21B 3/00

Značky: pevnosti, zpracování, pásu, chromových, vyšší, způsob, oceli

Text:

...dalšími úpravami se dosáhne 1 ostatních požadovaných hodnot vlastností jako Jsou rovinnost. přímost, toleranoeKonkrótní způsob zpracování při válcování pásd za studena z výchozí tlouštky 3 mm na konečnou tlouětku 0,50 mm a z výchozí šířky 310 mm na konečnou šířku 90 m byl proveden u oceli o hmotnostním složení uhlík 0.09 , mangan 0,50 ,křemík 0.40 , fosror 0.017 . síra 0.015 , chrom 17 ú.Po žíhání při teplotě 830 ° C s vydrží na teplotě 2 hod....

Komora pro explozivní tváření kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247144

Dátum: 28.09.1987

Autori: Šíma Josef, Vašíeek Vladimír, Vleek Ladislav, Lébl Pavel, Dihel Helmut, Král Jan

MPK: B21D 26/06

Značky: tváření, kovů, explozivní, komora

Text:

...K onuoocuomy. ą Topuenoň aasop Mexny BHyrpeHHnMunnunnpoM 8 H Qnauuąun 4 H 6 Bmöpan TaKHM oöpasom, qroöu npoxoxenue yapuoň nonmu 3 napyxsouy unnnHnąyqepes. naönpnuwm, oöpasonanàme Topqaun Bnyrpennero nnnnąnpa Q mnannaun 4 á 6,ômno sarpyneno, HD npu svou- uwoöu oőecneqananocb nocraroqnogceqeHne nás nuxoa nponyxron nspmná B oöbeu Mçmny unnnHpaMn 1-H 8 É sareuľuepes okna 2 cncweuu senrnnnunu. Pauanbumü saąop Mexny nnnnnpauu 1, 8 xopnyca...

Lis k vysokofrekvenčnímu sváření výrobků z termoplastických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245284

Dátum: 15.06.1987

Autori: Poibík Radko, Strnad Pavel, Šíma Josef, Pavlanský Rudolf

MPK: B29C 65/04

Značky: materiálů, výrobků, vysokofrekvenčnímu, sváření, termoplastických

Text:

...nnnm,ännpp Ann nonnona ona Buconoü qacromu, anpannpynmae ycmponcwno c Mexannsmom ero nepememenna, ycwpoücrno mna anmomamnqecxoñ noncrpoñnn Bnconoqacwownoro reneparopa n cxemy ynpannenun paóomoü npeoca, cornacno nsoóperennn,cnadmen wanna óąonom anwouawnuecxoro Buóopa HeoóxonnMoü Bennqnnn npocnewa Memny cnapoqnumn uanmamm. sanpennennum 3 Bepxneü qacwn uenmpananoü Konoanu oómmm saaemnennnm xonwaxrom n pacuonomennumn na rpaaepce...

Zapojení pro indikaci poruchy jednofázového můstkového invertoru proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250515

Dátum: 15.04.1987

Autori: Šíma Josef, Smolík Antonín, Novotný Miloslav, Jagielski Jerzy

MPK: H02H 7/10

Značky: proudu, můstkového, invertorů, poruchy, indikaci, jednofázového, zapojení

Text:

...větev sériovým spojením primárníľno vinutí třetího impulsního transformátoru s třetím tyristorem a čtvrtá větev sériovým spojením primárního vlnutí čtvrtého impulsního transfotrmátoru se štvrtým tyristorem. Sekundární vinutí prvního až štvrtého impulsního travnsformátoru jsou zapojenia do série tak, že smysl vinutí prvního a třetího imprulsrttího transformátom, stejné jako druhého a čtvrtého impulsního transformátoru, je opačný. Sériové...

Zapojení pro ochranu měniče kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248640

Dátum: 12.02.1987

Autori: Blecher Milan, Smolík Antonín, Šíma Josef

MPK: H02H 7/12, H02H 9/02

Značky: kmitočtu, zapojení, ochranu, měniče

Text:

...obvodu Q může být například tvořeno índuktorem ohřívacího zařízení, nebo pecní cívkcu tavicí pece. Výstup převodníku proudu je připoáen na vyhodnocovscí pemětový obvod z, který je svými výstupy připoaen ns íntervenční vstup pro invertorový režim obvodu A fázového řízení usměrnovače 2 a na blokádový vstup obvodu A fázového řínení invertoru 1 proudu.Zu bezporuchoveho chodu měniče je střídevý proud z napájecí soustavy usměrňovún řízeným...

Polovodičová jednotka s tyristory

Načítavanie...

Číslo patentu: 234630

Dátum: 01.01.1987

Autori: Hůlka Tomáš, Šíma Josef

MPK: H01L 23/34

Značky: tyristory, polovodičová, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká polovodičové jednotky s tyristory zejména pro střídače na střední frekvence v můstkovém zapojení a řeší problém symetrie impedancí jednotlivých větví můstku, rovnoměrného zatížení jednotlivých můstků a důsledky elektrolýzy. Tyristorová polovodičová jednotka je vytvořena sloupcovým uložením tyristorů a chladičů, které jsou upevněny pružinou v izolačních rámech, kde účelu se dosahuje tím, že v každém ze dvou sloupcových bloků je...

Zapojení zdroje proudu pro chemickotepelné zpracování v doutnavém výboji

Načítavanie...

Číslo patentu: 222472

Dátum: 01.10.1985

Autori: Jonášová Blanka, Jakeš Jan, Exner Milan, Šíma Josef, Smolík Antonín, Rybář Oldřich

Značky: chemickotepelné, zdroje, zapojení, výboji, zpracování, doutnavém, proudu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení zdroje proudu pro chemickotepelné zpracování kovových součástí v doutnavém výboji se skládá z přizpůsobovacího transformátoru, proudových čidel, převodníku proudu, řízeného usměrňovače, řídicích obvodů usměrňovače, detektoru poruch výboje, převodníku napětí, dvou tyristorů, tlumivky a odporu. Zapojení umožňuje zhasnutí oblouku pouze jedním tyristorem, omezuje proud oblouku omezovacím sériovým odporem a automaticky tento odpor vyřazuje...

Způsob přípravy pigmentové formy diftaloylkarbazolového barviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 243572

Dátum: 17.09.1985

Autori: Janda Josef, Šíma Josef

MPK: C09B 5/26

Značky: přípravy, diftaloylkarbazolového, formy, způsob, barviva, pigmentové

Text:

...roztoku v množství potřebném k tomu, aby koncentrace kyseliny sírové poklesla na 82 až 85 9/0. Přitom není třeba reakční směs tak intenzívne chladit a její teplota může dosáhnout bez negativních důsledků až 80 °C. Získané kyselé suspenze je pak třeba filtrovat a pasty pigmentu promyt studenou vodou, případně nejprve zředěnou kyselinou sírovou, do ztráty kyselé reakce. Dobré koloristícké vlastnosti získaného pigmentu lze ještě dále...