Silvian Laura

Varianty neublastinu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7697

Dátum: 18.08.2005

Autori: Pepinsky Blake, Rossomando Anthony, Silvian Laura

MPK: A61K 38/00

Značky: varianty, neublastínu

Text:

...polypeptid obsahujúci aminokyseliny 15-113 zo SEQ ID NO 5. V niektorých formách polypeptidové aminokyseliny 10-113 zo SEQ ID N 025. V niektorých formách polypeptid obsahuje aminokyselinovú sekvenciu SEQ ID NO 5.Tento vynález tiež zahŕňa kcmjugáty obsahujúce polypeptid popísaný v tomto dokumente konjugovaný na polymér nevyskytujúci sa prirodzene. Príkladom takéhoto polyméru je syntetický polymér rozpustný vo vode, napríklad polyalkylén...

Polymérové konjugáty mutovaného neublastínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16054

Dátum: 02.02.2004

Autori: Sah Dinah Wen-yee, Miller Stephan, Rossomando Anthony, Pepinsky Blake, Boriack-sjodin Paula Ann, Silvian Laura

MPK: A61K 47/48, C07K 14/475

Značky: polymérové, mutovaného, neublastínu, konjugáty

Text:

...28, G na pozícii 29, L na pozícii 30, G na pozícii 31, E na pozícii 36, F na pozícii 40,R na pozícii 41, F na pozícii 42, C na pozícii 43, G na pozícii 45, C na pozícii 47, C na pozícii 80, C na pozícii 81, R na pozícii 82, P na pozícii 83, F na pozícii 91, D na pozícii 93, S naFRFC motív, QPCCRP motív a SATACGC motív. Dímér obsahuje aspoň jednu aminokyselinovú substitúciu (s ohľadom na SEKV ID Č. l), ktorá poskytuje vnútomé miesto konjugácie...

Zmutovaný neublastín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8273

Dátum: 02.02.2004

Autori: Rossomando Anthony, Miller Stephan, Sah Dinah Wen-yee, Silvian Laura, Pepinsky Blake, Boriack-sjodin Paula Ann

MPK: C07K 14/475

Značky: zmutovaný, neublastín

Text:

...zvyšok lyzínu (RaaK kde aa predstavuje číslo aminokyseliny na základe SEQ ID č. l) a náhradu zvyšku asparagínu za zvyšok lyzínu(NaaíłK) alebo zvyšok aspanátu (NaaD). Špecifické príklady takejto náhrady sú R 14 K, R 39 K, R 68 K, N 95 D,a N 951( (číslovanie založené na SEQ ID č. l). Náhradou môže byť N 951( TN 95 K.Tento vynález poskytuje polypeptid neublastinu, ktorý je minimálne na 80 identický s aminokyselinami 8-1 13 SEQ ID č.21 a ktorý...