Silina Alina

Modulátory regulátora transmembránovej vodivosti cystickej fibrózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16887

Dátum: 23.10.2009

Autori: Fanning Lev, Binch Hayley, Sheth Urvi, Hurley Dennis, Botfield Martyn, Van Goor Fredrick, Grootenhuis Peter, Yang Xiaoqing, Numa Mehdi, Silina Alina

MPK: C07D 453/04, C12Q 1/02, A61K 31/439...

Značky: cystickej, vodivosti, fibrózy, regulátora, transmembránovej, modulátory

Text:

...kanálov v membráne a porucha vrátkovania spoločne vedú k zníženiu transportu aniónov epitelom, čo vyústi v poruchu transportu iónov a kvapalín.(Quinton, P. M. (1990), FASEB J. 4 2709-2727). Pomocou štúdií však bolo preukázané, že nižšie počty AF 508-CFTR »sú funkčné, ale menej než CFRT divokého typu. (Dalemans et al.(1991), Nature Lond. 354 526-528 Denníng et al., supra Pasyk a Foskett (1995), J. Cell. Biochem. 270 12347-50). Okrem AF...