Šilhavý Lexa

Vodivá podložka pro výměnné a výškově stavitelné elektrody

Načítavanie...

Číslo patentu: 270701

Dátum: 12.07.1990

Autori: Fidranský Zdeněk, Šilhavý Lexa, Voborník Vojtěch, Běhounek Josef

MPK: B23K 11/30

Značky: podložka, výškově, výměnné, elektrody, vodivá, stavitelné

Text:

...podložky. Další podstatou vynálezu je. že v drážce pro jednu výměnnou stavitelnou eiektrodu pätuěí jedna stranová upínací lišta průřezu prdvoúlzlého lichoběžnlka. V dráäce pro dvě výměnné stavitelné elektrody přísluší jedne etředová upínaci lišta průřezu rovnoramenného lichoběžníka.Výhody doeažené vynálezem epočivají zejména v tom. že není nutno tak často odetrañovat vtlsky, protože nerovnosti lze vyrovnáva etavltelnýml ĺrouby. Dále. že zcela...

Zařízení pro posuv deskových součástí v mnohabodové svářečce

Načítavanie...

Číslo patentu: 269180

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kout Jaroslav, Běhounek Josef, Fidranský Zdeněk, Šilhavý Lexa

MPK: B23K 11/36

Značky: deskových, součástí, svářečce, mnohabodové, zařízení, posuv

Text:

...na rozteč zubů oznbeního poeuvnelio hřebene, kde v nezeře mezi zuby Je hlavní odpruženú zůpadka vozíku, na které Je vytvořena draka pro ponoenou odpruženou západku, uaírtěnou na vozíka. la rámu Je uní atěn doraz. vozík je spřažen s ístrodín pro návrat vozíka do výchozí polohy. Počet zubů oznbeneho posuvnóho hřebene je alespoň roven požadovanézn počtu řad avarovýoh bodů na deakove součástí Poslední zub ozubeneho posuvneho hřebene Je vyssi...

Hydrostatický pohon kompenzátoru nanášecí linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 263767

Dátum: 11.04.1989

Autori: Boček Otakar, Langmajer Miroslav, Jareš František, Šilhavý Lexa, Beran Miroslav

MPK: F15B 15/00

Značky: kompenzátoru, nanášecí, pohon, hydrostatický, linky

Text:

...koncom protizavaží g. Druhý konec protizávaží g je spojen s druhou soustavou řetězd ll. spojených rovněž s pohybllvým ramem 3. Soustavy řetězů 3, łł zajiščují, že při otáčení hlavního hřídele 35 se pohyblivý rám A posouvá nahoru a dolů, aniž by měl možnost vycnýlení z vodorovné polohy. Hydromotnr 33 hydraulickěhopohonu má hrdla (obr. 2), která jsou přes hydraulický zámek 33 spojene s třípolohovým rozvaděčen gi. Vstupní kanál třípolohového...

Vodicí válec s vyvažovacími závažími

Načítavanie...

Číslo patentu: 259983

Dátum: 15.11.1988

Autori: Boček Otakar, Beran Miroslav, Jareš František, Langmajer Miroslav, Šilhavý Lexa

MPK: G01M 1/36

Značky: závažími, vyvažovacími, vodiči, válec

Text:

...s vyvažovacími závežímą je symetrické podél osy łł /obr.l/. Váleo sestává z trubky ł, z obou stran uzavřené čely g. Vzhledem k symetrii je dále popeána jedna polovina zařízení. K čelu g.je pevně připojen čep 1. Konec čepu 1 je uložen v ložieku 5, L usazeném v tělese Ž. Na střední část čepu 1 je prostředěí nictvím příložky Q a dvou šroubů 1 /viz též obr.2/ upev 259983něho vyvažovací závaží Q, které má půlválcové vybrání 3,jehož průměr je...

Teplosměnná konstrukční jednotka pro elektronické zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 246361

Dátum: 01.08.1988

Autori: Jandl Ivan, Langmajer Miroslav, Šilhavý Lexa, Rytao Zdenik, Jareš František

MPK: H05K 7/20

Značky: elektronické, teplosměnná, zařízení, jednotka, konstrukční

Text:

...nosné konstrukce s vysokou teplosměnnou účinnosti, umožňující optimální funkční i konstrukční rozmístění elektronických součástek ve vymezeném prostoru s vysokým výkonovým ukazatelen bez dalších nároku na doplňující chlazení vnitřního prostoru konstrukční jednotky. Nosné části jednotky podle vynálezu představují teplosněnné prvky, na které jsou přes tepelně vodivé příchytky napojeny elektrické a elektronické prvky s tepelnou ztrátou, která je...

Vodorovný odstředivý odlučovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 242592

Dátum: 01.03.1988

Autori: Šilhavý Lexa, Havlíeek Rudolf, Študent Roman, Jareš František

MPK: B01D 45/12

Značky: odlučovač, odstredivý, vodorovný

Text:

...2. Odlučovač sestává z válcového pláště l, uzavřeného vstupmím čelm Q a výstupním čelem 3 s výstupem Q, do něhož Je souose vestavěn komolý kužel g. Komolý kužel g Je opatřen ve své spodní části nejméně Jednou podélnou štěrbinou 1 pro výpad prachu, přičemž tyto štěrbiny Jsou s výhodou tak tvarovény, že na velkém poloměru, tj. na počátku kužele, Jsou tvořeny pouze úzkým podélným otvorom mezi dvěma povrchovými přímkami kuželea u výstupu Q, tj....

Upínač dolní elektrody vysokofrekvenčního svářecího lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254422

Dátum: 15.01.1988

Autori: Šilhavý Lexa, Havlíček Rudolf, Jaroš Pavel

MPK: B29C 65/04

Značky: upínač, dolní, vysokofrekvenčního, svářecího, elektrody

Text:

...se naehážejícíhr) dolního dílu, přičemž horní díl každého nýtovaeího knoflíku je pevně připojen k upínaeí líštč.Hlavní výhodou tohoto provedení je, že umožňuje rychlou výmčnu poškozenć pružné podložky, tuhé podložky nebo obou druhů podložek současně, popřípadě i bez vyjmutí upínače z vysokofrekvenčního svářeeího lisu. Upevnění horních a dolních dílů nýtovacích knoflíkůvpodle vynálezu umožňuje i rýchlou náhradu poškozených dílů nýtovaeích...

Pohybový mechanismus nosníku pohyblivé elektrody dielektrického svářecího lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226329

Dátum: 15.10.1985

Autori: Kosina Jiří, Boček Otakar, Jareš František, Havlíček Rudolf, Langmajer Miroslav, Šilhavý Lexa

Značky: dielektrického, pohyblivé, svářecího, pohybový, elektrody, nosníků, mechanismus

Zhrnutie / Anotácia:

Pohybový mechanismus nosníku pohyblivé elektrody dielektrického svářecího lisu s po hyblivou elektrodou, upevněnou na nosníku pohyblivé elektrody, ke kterému je připevněn dolní konec pístnice pneumatického nebo hydraulického válce,vyznačující se tím, že pístnice (2) válce (3) prochází vedením, upraveným v horním nosníku (1) portálu lisu a nad tímto horním nosníkem (1) je na pístnici (2) a na pístu (19) pohyblivě uložen válec (3) s víkem (11),...

Ústrojí pro posouvání pásu ohebného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226328

Dátum: 15.10.1985

Autori: Langmajer Miroslav, Havlíček Rudolf, Vesecký Ladislav, Jareš František, Boček Otakar, Šilhavý Lexa

Značky: ústrojí, posouvání, ohebného, pásu, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Ústrojí pro posouváni pásu ohebného materiálu upravené na kostře stroje vybavené upínací lištou umístěnou napříč pásu s pohybovým ústrojím, které vyvozuje přímočarý vratný pohyb upínací lišty o přesně definovaném zdvihu, vyznačující se tím, že upínací lišta se skládá z nemagnetického nosníku (1) a k němu na jeho koncích připevněného ocelového pásu (9), přičemž nemagnetický nosník (1) má tvar žlabu, kterém je upevněn nejméně jeden elektromagnet...

Nosný element pohyblivých přívodů energií k pohyblivým částem výrobních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226327

Dátum: 15.10.1985

Autori: Jareš František, Havlíček Rudolf, Šilhavý Lexa, Langmajer Miroslav, Boček Otakar

Značky: strojů, výrobních, element, nosný, pohyblivým, částem, energií, pohyblivých, přívodů

Zhrnutie / Anotácia:

Nosný element pohyblivých přívodů energií k pohyblivým částem výrobních strojů, kde pohyblivé přívody tvoří vodorovnou smyčku, uspořádanou ve svislé rovině, vyznačující se tím, že je tvořen pružným pásem (11), vytvarovaným do válcové plochy s osou rovnoběžnou a delším rozměrem pásu (11), jehož jeden konec je uložen pevně v pevné konzole (7) na pevné části (1), stroje a druhý konec je uložen pevně v pohyblivé konzole (8) na pohyblivé části (2)...