Šilhavý Lexa

Vodivá podložka pro výměnné a výškově stavitelné elektrody

Načítavanie...

Číslo patentu: 270701

Dátum: 12.07.1990

Autori: Fidranský Zdeněk, Šilhavý Lexa, Voborník Vojtěch, Běhounek Josef

MPK: B23K 11/30

Značky: výměnné, podložka, elektrody, stavitelné, vodivá, výškově

Text:

...podložky. Další podstatou vynálezu je. že v drážce pro jednu výměnnou stavitelnou eiektrodu pätuěí jedna stranová upínací lišta průřezu prdvoúlzlého lichoběžnlka. V dráäce pro dvě výměnné stavitelné elektrody přísluší jedne etředová upínaci lišta průřezu rovnoramenného lichoběžníka.Výhody doeažené vynálezem epočivají zejména v tom. že není nutno tak často odetrañovat vtlsky, protože nerovnosti lze vyrovnáva etavltelnýml ĺrouby. Dále. že zcela...

Zařízení pro posuv deskových součástí v mnohabodové svářečce

Načítavanie...

Číslo patentu: 269180

Dátum: 11.04.1990

Autori: Šilhavý Lexa, Běhounek Josef, Fidranský Zdeněk, Kout Jaroslav

MPK: B23K 11/36

Značky: deskových, součástí, zařízení, mnohabodové, posuv, svářečce

Text:

...na rozteč zubů oznbeního poeuvnelio hřebene, kde v nezeře mezi zuby Je hlavní odpruženú zůpadka vozíku, na které Je vytvořena draka pro ponoenou odpruženou západku, uaírtěnou na vozíka. la rámu Je uní atěn doraz. vozík je spřažen s ístrodín pro návrat vozíka do výchozí polohy. Počet zubů oznbeneho posuvnóho hřebene je alespoň roven požadovanézn počtu řad avarovýoh bodů na deakove součástí Poslední zub ozubeneho posuvneho hřebene Je vyssi...

Hydrostatický pohon kompenzátoru nanášecí linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 263767

Dátum: 11.04.1989

Autori: Boček Otakar, Beran Miroslav, Šilhavý Lexa, Jareš František, Langmajer Miroslav

MPK: F15B 15/00

Značky: hydrostatický, nanášecí, kompenzátoru, pohon, linky

Text:

...koncom protizavaží g. Druhý konec protizávaží g je spojen s druhou soustavou řetězd ll. spojených rovněž s pohybllvým ramem 3. Soustavy řetězů 3, łł zajiščují, že při otáčení hlavního hřídele 35 se pohyblivý rám A posouvá nahoru a dolů, aniž by měl možnost vycnýlení z vodorovné polohy. Hydromotnr 33 hydraulickěhopohonu má hrdla (obr. 2), která jsou přes hydraulický zámek 33 spojene s třípolohovým rozvaděčen gi. Vstupní kanál třípolohového...

Vodicí válec s vyvažovacími závažími

Načítavanie...

Číslo patentu: 259983

Dátum: 15.11.1988

Autori: Boček Otakar, Jareš František, Langmajer Miroslav, Šilhavý Lexa, Beran Miroslav

MPK: G01M 1/36

Značky: válec, vyvažovacími, závažími, vodiči

Text:

...s vyvažovacími závežímą je symetrické podél osy łł /obr.l/. Váleo sestává z trubky ł, z obou stran uzavřené čely g. Vzhledem k symetrii je dále popeána jedna polovina zařízení. K čelu g.je pevně připojen čep 1. Konec čepu 1 je uložen v ložieku 5, L usazeném v tělese Ž. Na střední část čepu 1 je prostředěí nictvím příložky Q a dvou šroubů 1 /viz též obr.2/ upev 259983něho vyvažovací závaží Q, které má půlválcové vybrání 3,jehož průměr je...

Teplosměnná konstrukční jednotka pro elektronické zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 246361

Dátum: 01.08.1988

Autori: Jareš František, Jandl Ivan, Šilhavý Lexa, Rytao Zdenik, Langmajer Miroslav

MPK: H05K 7/20

Značky: zařízení, elektronické, jednotka, konstrukční, teplosměnná

Text:

...nosné konstrukce s vysokou teplosměnnou účinnosti, umožňující optimální funkční i konstrukční rozmístění elektronických součástek ve vymezeném prostoru s vysokým výkonovým ukazatelen bez dalších nároku na doplňující chlazení vnitřního prostoru konstrukční jednotky. Nosné části jednotky podle vynálezu představují teplosněnné prvky, na které jsou přes tepelně vodivé příchytky napojeny elektrické a elektronické prvky s tepelnou ztrátou, která je...

Vodorovný odstředivý odlučovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 242592

Dátum: 01.03.1988

Autori: Študent Roman, Jareš František, Šilhavý Lexa, Havlíeek Rudolf

MPK: B01D 45/12

Značky: odstredivý, odlučovač, vodorovný

Text:

...2. Odlučovač sestává z válcového pláště l, uzavřeného vstupmím čelm Q a výstupním čelem 3 s výstupem Q, do něhož Je souose vestavěn komolý kužel g. Komolý kužel g Je opatřen ve své spodní části nejméně Jednou podélnou štěrbinou 1 pro výpad prachu, přičemž tyto štěrbiny Jsou s výhodou tak tvarovény, že na velkém poloměru, tj. na počátku kužele, Jsou tvořeny pouze úzkým podélným otvorom mezi dvěma povrchovými přímkami kuželea u výstupu Q, tj....

Upínač dolní elektrody vysokofrekvenčního svářecího lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254422

Dátum: 15.01.1988

Autori: Šilhavý Lexa, Jaroš Pavel, Havlíček Rudolf

MPK: B29C 65/04

Značky: svářecího, elektrody, vysokofrekvenčního, upínač, dolní

Text:

...se naehážejícíhr) dolního dílu, přičemž horní díl každého nýtovaeího knoflíku je pevně připojen k upínaeí líštč.Hlavní výhodou tohoto provedení je, že umožňuje rychlou výmčnu poškozenć pružné podložky, tuhé podložky nebo obou druhů podložek současně, popřípadě i bez vyjmutí upínače z vysokofrekvenčního svářeeího lisu. Upevnění horních a dolních dílů nýtovacích knoflíkůvpodle vynálezu umožňuje i rýchlou náhradu poškozených dílů nýtovaeích...

Pohybový mechanismus nosníku pohyblivé elektrody dielektrického svářecího lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226329

Dátum: 15.10.1985

Autori: Šilhavý Lexa, Jareš František, Kosina Jiří, Havlíček Rudolf, Langmajer Miroslav, Boček Otakar

Značky: elektrody, nosníků, dielektrického, mechanismus, pohybový, svářecího, pohyblivé

Zhrnutie / Anotácia:

Pohybový mechanismus nosníku pohyblivé elektrody dielektrického svářecího lisu s po hyblivou elektrodou, upevněnou na nosníku pohyblivé elektrody, ke kterému je připevněn dolní konec pístnice pneumatického nebo hydraulického válce,vyznačující se tím, že pístnice (2) válce (3) prochází vedením, upraveným v horním nosníku (1) portálu lisu a nad tímto horním nosníkem (1) je na pístnici (2) a na pístu (19) pohyblivě uložen válec (3) s víkem (11),...

Ústrojí pro posouvání pásu ohebného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226328

Dátum: 15.10.1985

Autori: Šilhavý Lexa, Jareš František, Boček Otakar, Vesecký Ladislav, Langmajer Miroslav, Havlíček Rudolf

Značky: posouvání, materiálů, ohebného, pásu, ústrojí

Zhrnutie / Anotácia:

Ústrojí pro posouváni pásu ohebného materiálu upravené na kostře stroje vybavené upínací lištou umístěnou napříč pásu s pohybovým ústrojím, které vyvozuje přímočarý vratný pohyb upínací lišty o přesně definovaném zdvihu, vyznačující se tím, že upínací lišta se skládá z nemagnetického nosníku (1) a k němu na jeho koncích připevněného ocelového pásu (9), přičemž nemagnetický nosník (1) má tvar žlabu, kterém je upevněn nejméně jeden elektromagnet...

Nosný element pohyblivých přívodů energií k pohyblivým částem výrobních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226327

Dátum: 15.10.1985

Autori: Boček Otakar, Šilhavý Lexa, Havlíček Rudolf, Jareš František, Langmajer Miroslav

Značky: strojů, částem, nosný, energií, přívodů, pohyblivým, element, pohyblivých, výrobních

Zhrnutie / Anotácia:

Nosný element pohyblivých přívodů energií k pohyblivým částem výrobních strojů, kde pohyblivé přívody tvoří vodorovnou smyčku, uspořádanou ve svislé rovině, vyznačující se tím, že je tvořen pružným pásem (11), vytvarovaným do válcové plochy s osou rovnoběžnou a delším rozměrem pásu (11), jehož jeden konec je uložen pevně v pevné konzole (7) na pevné části (1), stroje a druhý konec je uložen pevně v pohyblivé konzole (8) na pohyblivé části (2)...