Sikorai Štefan

Spôsob výroby difenylamínu z anilínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280701

Dátum: 08.02.1995

Autori: Uhlár Ján, Mrlák Jozef, Kukučka Ľubomír, Sikorai Štefan, Horák Jaroslav

MPK: C07C 209/60, B01J 27/24, C07C 211/55...

Značky: anilinu, výroby, difenylaminu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby difenylamínu z anilínu spočívajúci v tom, že sa reakcia katalyzuje zmesou fluoroboritých zlúčenín pozostávajúcich z fluoroboritanov amónnych hydrolyzujúcich s CaCl2 pri teplote 20 °C a NH4BF4 v hmotnostnom pomere 1 : 0,01 až 99. Amónnou soľou hydrolyzujúcou s CaCl2 pri teplote 20 °C je NH4BF3OH, NH4BF2(OH)2, NH4BF(OH)3 a (NH4)2B3O3F4OH. Celkové množstvo katalyzátora je 0,1 až 6 % hmotn., vzťahované na anilín. Časť...

Spôsob delenia prchavejších podielov pri izolácii kyseliny octovej zo syntéznej zmesi oxidácie acetyldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270160

Dátum: 13.06.1990

Autori: Sikorai Štefan, Spišiak Martin, Bárta Jozef, Waradzin Walter

MPK: C07C 53/08, C07C 51/42

Značky: syntéznej, octovej, spôsob, kyseliny, prchavejších, delenia, acetyldehydu, izolácii, podielov, oxidácie, zmesí

Text:

...Jadro vynálezu epoěive v too že aa významne zmeni zloženie inertoe deeorbovanóho produktu vzhľadom k zloženiu odobereného deetilátu z prveho rektifikaćného Itupňo ktorý ee vedie ako epštný tok ne hlavu kolonyi v dőeledku čoho ea doeiahne nových a vyš šichúčinkov ako bude uvedené dalej. Zaenou zloženie epÉtnebotoku podle vynálezu eodoaiahne jednak vyäůej delieoej ůöinnoetivjeetvujdceho zariadenie e prieznivým dopadom na kvalitu vyrobenej...

Spôsob hydratácie acetylénu na acetaldehyd

Načítavanie...

Číslo patentu: 265764

Dátum: 14.11.1989

Autori: Sikorai Štefan, Špaček František, Stieranka Ján, Mikuš Rudolf, Waradzin Walter, Bárta Jozef, Volek Imrich

MPK: C07C 47/02, C07C 45/26, C07C 45/00...

Značky: spôsob, hydratácie, acetaldehyd, acetylénu

Text:

...potrebné toto potrubie uzatvárať, čím jeho účinok zanikne úplne. Tento stav je spôsobený rešpektovaním všeobecnej požiadavky dosahoval u barbotážnych reaktorov čo najlepšie rozdelenie plynu, a teda maximálny medzifázový povrch, čoho sa docieľuje prúdením vstupujůceho acetylénu cez rozdeľovač plynu rozmanitej konštrukcie do kvapaliny katalyzátora v spodnej časti reaktora.Uvedené nedostatky odstraňuje spôsob hydratácie acetylénu na acetaldehyd V...

Způsob přípravy imunoreagencií obsahujících protilátky

Načítavanie...

Číslo patentu: 240831

Dátum: 01.01.1988

Autori: Belko Dušan, Sikorai Štefan, Truchlik Štefan

MPK: G01N 33/53

Značky: imunoreagencií, způsob, přípravy, protilátky, obsahujících

Text:

...o nízká iontové síle (s výhodou proti 0,Ó 03 M monohydrofostorečnanu sodnému) a filtmje přes hustý čeřící filtr (na př. Seitz K 5). ATímto postupom se odatraní nadbytečně antigeny zsnešené do hyperimumího sére při odstraňovaní balastních protilátok s. také rozpustně imunokqnplexy a lipe-protein. .E-ventuelně přítcmrąý zadlvytočný antizen immoglobulirm G, by se tímto krokom neodstranil.Taktodzolwaná imunoglobtxlinová frakce z...

Sposob zníženia obsahu redukujúcich látok v kyseline octovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 252545

Dátum: 17.09.1987

Autori: Škrada Dušan, Sikorai Štefan, Bárta Jozef, Šimon Peter

MPK: C07C 53/08

Značky: octovej, redukujúcich, spôsob, obsahu, kyselině, látok, zníženia

Text:

...látok v kyseline octovej podla vynálezu, ktorého podstatou je, že rektifikácia surovej kyseliny octovej sa uskutočňuje za prívodu plynu inertného voči kyseline V objemovom pomere 5 až 50 dielov plynu na 1 diel kvapalnej nastrekovanej surovej kyseliny, pri teplotách 115 až 150 °C.Spôsob zníženia obsahu redukujúcich tok v kyseline octovej má rad výhod. Do kyseliny sa nevnášajú látky, ktoré by bolo potrebné oddeliť následnýnii...

Sluneční kolektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 240263

Dátum: 15.06.1987

Autori: Špaeek František, Sinev Alexander Vladimirovie, Sikorai Štefan, Stieranka Ján, Wardzin Walter

MPK: F24J 2/28

Značky: sluneční, kolektor

Text:

...kolektor podle vynálezu s nejméně dvouvrstvě plastickou hmotou povrstvené textílie, vykozující systém dutín, který zajišťuje oproti známým typům s dutinou zaujímající celou plochu kolektoru několilkanásobné prodlouženi dráhy ohřívaného média a usměrnění jeho průtoku. Dutiny jsou přitomoddelený tkanými nebo stehovými přepažka-ç ml s mlkro-dutinami, které ve srovnání s kovlektorý z fólií z plastických hmot umožňují prouděni. 6 U až 99...

Kamenivo na výrobu betónov

Načítavanie...

Číslo patentu: 239374

Dátum: 15.06.1987

Autori: Waradzin Walter, Sikorai Štefan, Bárta Jozef

MPK: C04B 18/04

Značky: kamenivo, výrobu, betónov

Text:

...silikátov-é drvené kamenivo frakcie 4-8 mm V množstve 9-13 hmotnostný/ch pero., silikátové drvené kamenivo frakcie 8-16 mm v množstve 10-15 hmotnostných pero., silikátové drvené kamenivo frakcie 16-22 mm v množstve 15-19 hmotnostných 0/0, za pridania slinkového spojiva v množstve 10-25 hmotnostných a vody v množstve 7-11 hmotnostných 0/0.Výhoda výroby betónov podľa predmetu vynálezu spočíva v tom, že použitie drobnej frakcie z vysokopecnej...

Spôsob zníženia tvorby nánosov v predohrievačoch syntéznej zmesi výroby vinylacetátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232175

Dátum: 01.04.1987

Autori: Špaček František, Waradzin Walter, Buday Mikuláš, Bárta Jozef, Volek Imrich, Sikorai Štefan, Škrada Dušan, Bartoš Štefan

MPK: C07C 67/04, C07C 69/15

Značky: nánosov, syntéznej, výroby, predohrievačoch, zníženia, zmesí, vinylacetátu, spôsob, tvorby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zvýšenia výrobnosti zariadenia na výrobu vinylacetátu a rieši spôsob zníženia tvorby nánosov v predohrievačoch syntéznej zmesi výroby vinylacetátu z acetylénu a kyseliny octovej parofáznym spôsobom. Podstata predmetného vynálezu spočíva v odúšťaní časti kyseliny octovej nastrekovanej do odparovačov, prostredníctvom čoho sa priebežne odstraňujú vzniklé vyššievrúce látky a zabráni sa ich možnému prieniku únosom kvapiek do...

Sposob odstraňovania C3, C4-acetylénov, propadiénu aromátov a sírovodíka metanolom z procesného plynu pri výrobe acetylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248953

Dátum: 12.03.1987

Autori: Kardoš Ladislav, Škubla Pavol, Bizmár Jozef, Németh Imrich, Sikorai Štefan, Klausmann Vojtech

MPK: C10H 23/00

Značky: výrobe, plynů, odstraňovania, metanolom, aromátov, propadiénu, procesného, sírovodíka, c4-acetylénov, spôsob, acetylénu

Text:

...pri výrobe acetylénu.Procesný plyn prechádza dvomi za sebou zapojenými chladičmi 1, 2, pričom sa ochladi z teploty 35 C na teplotu -35 °C a vstupuje do spodnej časti etážovej vypieracej kolóny 3. Po prechode kolónou 3 odchádza na dalšie spracovanie do aparátu 4. Väčšia časť metanolu z regenerácia sa privádza na hlavu kolóny 3 spolu s metanolom, ktorý sem dopravuje obeh-ové čerpadlo 5 zo spodu kolóny 3. Reguláciou na výtlačnej strane čerpadla...

Spôsob regenerácie meďnato-chromitých katalyzátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 230270

Dátum: 15.10.1986

Autori: Špaček František, Uhlár Ján, Sikorai Štefan, Pašek Josef, Waradzin Walter, Doležel Pavel

MPK: C07C 87/58, B01J 23/94

Značky: regenerácie, meďnato-chromitých, katalyzátorov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob regenerácie meďnato-chromitých katalyzátorov obsahujúcich pripadne ďalšie zložky ako promotory, použitých pri alkylačnej hydrogenácii 4-aminodifenylamínu acetónom na N-fenyl-N`-izopropyl-p-fenylén-diamín, extrakciou vyznačujúca sa tým, že vyizolovaný použitý katalyzátor sa za miešania suspenduje do metylalkoholu, etylalkoholu, 2-propylalkoholu, acetónu, toluénu, alebo zmesí metylalkohol, etylalkohol, alebo acetón 2-propylalkohol vo...

Spôsob výroby polyvinylacetátových disperzií

Načítavanie...

Číslo patentu: 220973

Dátum: 15.03.1986

Autori: Waradzin Walter, Sikorai Štefan, Uhlár Ján, Molda Emil, Oravec Eduard

Značky: disperzií, polyvinylacetátových, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Pri výrobe kopolymérnych a terpolymérnych polyvinylacetátových disperzií za použitia monoetylénglykolových esterov kyseliny maleinovej a fumarovej sa znižuje množstvo koagulátov prídavkom monoetylénglykolu jednorázove na začiatku polymerizácie alebo kontinuálne počas polymerizácie. Navrhnutým spôsobom možno kvalitné disperzie vyrobiť aj z menej kvalitných surovín, pričom sa vyrobené disperzie dajú spracovať bez predchádzajúcej filtrácie.

Spôsob prípravy a regenerácie katalyzátora pre výrobu acetaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222887

Dátum: 15.03.1986

Autori: Bárta Jozef, Sikorai Štefan, Škrada Dušan

Značky: výrobu, přípravy, katalyzátora, acetaldehydu, spôsob, regenerácie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy a regenerácie katalyzátora pre výrobu acetaldehydu hydratáciou acetylénu katalyzovanou iónmi dvojmocnej ortute. Podstata vynálezu spočíva v tom, že potrebná koncentrácia dvojmocnej ortute v katalytickom roztoku sa nezabezpečuje pridávaním kovovej ortute priamo do kontaktného roztoku v hydratačnom reaktore ale pôsobením roztoku čerstvého, alebo použitého katalyzátora na kovovú ortuť, alebo látky obsahujúce ortuť...

Spôsob prípravy kopolymérnej polyvinylacetátovej disperzie

Načítavanie...

Číslo patentu: 220265

Dátum: 15.02.1986

Autori: Jurášek František, Hudák Pavel, Molda Emil, Waradzin Walter, Sikorai Štefan, Kuka Igor

Značky: spôsob, kopolymérnej, přípravy, disperzie, polyvinylacetátovej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka prípravy kopolymérnej polyvinylacetátovej disperzie určenej predovšetkým na použitie v stavebníctve pre exteriéry, kde doteraz používané disperzie nezodpovedajú stanoveným požiadavkám kvality. Tento problém rieši predmetný vynález popisujúci spôsob prípravy kopolymérnej polyvinylacetátovej disperzie na báze vinylacetát-n-butylakrylát v prítomnosti polyvinylalkoholu a alkylpolyglykoléteru za použitia peroxodvojsíranového...