Šigut Ivan

Fólie pro tvorbu negativního obrazu rytím

Načítavanie...

Číslo patentu: 242254

Dátum: 15.09.1987

Autori: Slouka František, Šigut Ivan, Varta Jioí, Raška Pavel

MPK: B41M 3/02

Značky: negativního, rytím, tvorbu, obrazů, fólie

Text:

...fólie podle vynáiezu je, že .na zákčladě těchto vlastností není třeba vytvářet thixotropní struktura polev-u a. vrstvy vysokými .přídavky plnív, zejména kyslitčníku křenrllčttého, .ale pďStaČĺ vytvořit objemovou k-oncernttracd pigmentů odpovídající barvám až emailom pro dosažení požadované opaolty vrstvy.Fólie pro tvorbu negativnnich obrazů try tim se sloládtaíjí z polyesterové nebo polyoletinické xpodložky, s výhod-ou...

Hlavice horní trysky pro kombinované dmýchání při výrobě oceli v kyslíkových konvertorech

Načítavanie...

Číslo patentu: 231497

Dátum: 15.06.1986

Autori: Chvojka Jan, Šigut Ivan, Peška Rudolf, Pavlík Oldřich, Hladký Jan, Kluževič Milan, Hromek František, Varta Jiří, Hošek Jan, Bohuš Jiří, Lesniak Adolf, Kuběna Slavoj, Fiala Jaroslav, Sobek Oldřich, Slouka František, Kodrle Luděk, Raška Pavel, Divák Břetislav

MPK: C21C 5/46

Značky: kombinované, trysky, horní, oceli, hlavice, konvertorech, kyslíkových, výrobe, dmýchání

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení jednak přívodu oxidačního média na lázeň jak do středu, tak na její povrch a jednak dopravy sypkých substrátů do lázně v proudu oxidačního média. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením kulovité rozdělovací komůrky /9/ v dolní části hlavní trubice /5/ uspořádané v ose válcovitého pláště /3/. Z rozdělovací komůrky /9/ vyúsťují ven z hlavice dva až devět bočních otvorů /2/, součet velikosti ploch jejich průřezu je...

Rotační uzávěr hutnických pánví

Načítavanie...

Číslo patentu: 226483

Dátum: 15.11.1985

Autori: Hladký Jan, Varta Jiří, Kodrle Luděk, Divák Břetislav, Pavlík Oldřich, Hošek Jan, Peška Rudolf, Slouka František, Chvojka Jan, Fiala Jaroslav, Kuběna Slavoj, Sobek Oldřich, Lesniak Adolf, Bohuš Jiří, Kluževič Milan, Hromek František, Šigut Ivan, Raška Pavel

Značky: uzáver, panví, hutnických, rotační

Zhrnutie / Anotácia:

Rotační uzávěr hutnických pánví, zejména pánví lících, tvořený deskou s výpustným otvorem, připevněnou ke dnu licí pánve a dále válcovým tělesem s otvory pro průchod tekuté ho kovu, vyznačený tím, že válcové těleso (3) je uspořádáno kolmo vůči svislé ose licí pánve (1) a desky (2) a je po své délce opatřeno průchozími radiálními otvory (7, 8, 9) v počtu odpovídajícímu počtu výpustných otvorů v desce (2) s kde radiální otvory (7, 8, 9) jsou vůči...

Způsob čistění vyzdívky hrdla a límce konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225396

Dátum: 30.06.1985

Autori: Kodrle Luděk, Šigut Ivan, Kuběna Slavoj, Raška Pavel, Bohuš Jiří, Kluževič Milan, Chvojka Jan, Hromek František, Slouka František, Hladký Jan, Varta Jiří, Hošek Jan, Peška Rudolf, Sobek Oldřich, Lesniak Adolf, Fiala Jaroslav, Divák Břetislav, Pavlík Oldřich

Značky: vyzdívky, konvertoru, límce, způsob, čištění, hrdla

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čistění vyzdívky hrdla a límce konvertoru, vyznačený tím, že nános výhozu se odtavuje paprskem plazmy plazmového hořáku stabilizovaného plynem případně kapalinou, přičemž nános výhozu se polarizuje pomocnou tyčí, kterou se přivádí kyslík, jenž vytvoří v nánosu roztavenou oblast, do které se tyč zanoří, přívod kyslíku se pak přeruší a po zatuhnutí tyče v nánosu výhozu se tyč napojí ke zdroji plazmového hořáku.

Způsob výroby oceli v konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 221858

Dátum: 15.06.1985

Autori: Varta Jiří, Kodrle Luděk, Bohuš Jiří, Šigut Ivan, Hladký Jan, Kuběna Slavoj, Raška Pavel, Jasinský Zdeněk, Fiala Jaroslav, Hošek Jan, Sobek Oldřich, Divák Břetislav, Peška Rudolf, Matějka Čestmír, Chvojka Jan, Hromek František, Pavlík Oldřich, Kluževič Milan, Řehoř Josef

Značky: způsob, oceli, výroby, konvertoru

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit nový způsob výroby oceli v konvertoru s dmýcháním oxidačního plynu na lázeň roztaveného kovu horem a spodem s přiváděním prachových látek do lázně roztaveného kovu a to za účelem rychlého průběhu odfosfoření, dále dosažení příznivých podmínek pro tvorbu aktivní strusky a dosažení nízkého obsahu kysličníků železa ve strusce. Za tím účelem se s oxidačním plynem dmýchají současně na i pod hladinu roztaveného kovu...