Šigut Ivan

Fólie pro tvorbu negativního obrazu rytím

Načítavanie...

Číslo patentu: 242254

Dátum: 15.09.1987

Autori: Slouka František, Raška Pavel, Šigut Ivan, Varta Jioí

MPK: B41M 3/02

Značky: obrazů, rytím, tvorbu, fólie, negativního

Text:

...fólie podle vynáiezu je, že .na zákčladě těchto vlastností není třeba vytvářet thixotropní struktura polev-u a. vrstvy vysokými .přídavky plnív, zejména kyslitčníku křenrllčttého, .ale pďStaČĺ vytvořit objemovou k-oncernttracd pigmentů odpovídající barvám až emailom pro dosažení požadované opaolty vrstvy.Fólie pro tvorbu negativnnich obrazů try tim se sloládtaíjí z polyesterové nebo polyoletinické xpodložky, s výhod-ou...

Hlavice horní trysky pro kombinované dmýchání při výrobě oceli v kyslíkových konvertorech

Načítavanie...

Číslo patentu: 231497

Dátum: 15.06.1986

Autori: Chvojka Jan, Bohuš Jiří, Lesniak Adolf, Šigut Ivan, Kuběna Slavoj, Hladký Jan, Sobek Oldřich, Raška Pavel, Hošek Jan, Divák Břetislav, Varta Jiří, Hromek František, Slouka František, Fiala Jaroslav, Pavlík Oldřich, Kluževič Milan, Kodrle Luděk, Peška Rudolf

MPK: C21C 5/46

Značky: konvertorech, horní, hlavice, oceli, dmýchání, výrobe, kyslíkových, kombinované, trysky

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení jednak přívodu oxidačního média na lázeň jak do středu, tak na její povrch a jednak dopravy sypkých substrátů do lázně v proudu oxidačního média. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením kulovité rozdělovací komůrky /9/ v dolní části hlavní trubice /5/ uspořádané v ose válcovitého pláště /3/. Z rozdělovací komůrky /9/ vyúsťují ven z hlavice dva až devět bočních otvorů /2/, součet velikosti ploch jejich průřezu je...

Rotační uzávěr hutnických pánví

Načítavanie...

Číslo patentu: 226483

Dátum: 15.11.1985

Autori: Pavlík Oldřich, Hošek Jan, Lesniak Adolf, Hromek František, Raška Pavel, Divák Břetislav, Varta Jiří, Kuběna Slavoj, Šigut Ivan, Bohuš Jiří, Sobek Oldřich, Chvojka Jan, Kodrle Luděk, Slouka František, Kluževič Milan, Fiala Jaroslav, Peška Rudolf, Hladký Jan

Značky: hutnických, panví, uzáver, rotační

Zhrnutie / Anotácia:

Rotační uzávěr hutnických pánví, zejména pánví lících, tvořený deskou s výpustným otvorem, připevněnou ke dnu licí pánve a dále válcovým tělesem s otvory pro průchod tekuté ho kovu, vyznačený tím, že válcové těleso (3) je uspořádáno kolmo vůči svislé ose licí pánve (1) a desky (2) a je po své délce opatřeno průchozími radiálními otvory (7, 8, 9) v počtu odpovídajícímu počtu výpustných otvorů v desce (2) s kde radiální otvory (7, 8, 9) jsou vůči...

Způsob čistění vyzdívky hrdla a límce konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225396

Dátum: 30.06.1985

Autori: Sobek Oldřich, Divák Břetislav, Kodrle Luděk, Chvojka Jan, Pavlík Oldřich, Peška Rudolf, Kuběna Slavoj, Fiala Jaroslav, Šigut Ivan, Hromek František, Hošek Jan, Kluževič Milan, Lesniak Adolf, Varta Jiří, Slouka František, Bohuš Jiří, Raška Pavel, Hladký Jan

Značky: čištění, konvertoru, způsob, hrdla, vyzdívky, límce

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čistění vyzdívky hrdla a límce konvertoru, vyznačený tím, že nános výhozu se odtavuje paprskem plazmy plazmového hořáku stabilizovaného plynem případně kapalinou, přičemž nános výhozu se polarizuje pomocnou tyčí, kterou se přivádí kyslík, jenž vytvoří v nánosu roztavenou oblast, do které se tyč zanoří, přívod kyslíku se pak přeruší a po zatuhnutí tyče v nánosu výhozu se tyč napojí ke zdroji plazmového hořáku.

Způsob výroby oceli v konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 221858

Dátum: 15.06.1985

Autori: Hladký Jan, Fiala Jaroslav, Varta Jiří, Jasinský Zdeněk, Hromek František, Peška Rudolf, Sobek Oldřich, Matějka Čestmír, Hošek Jan, Pavlík Oldřich, Divák Břetislav, Kuběna Slavoj, Kodrle Luděk, Šigut Ivan, Raška Pavel, Bohuš Jiří, Kluževič Milan, Řehoř Josef, Chvojka Jan

Značky: konvertoru, oceli, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit nový způsob výroby oceli v konvertoru s dmýcháním oxidačního plynu na lázeň roztaveného kovu horem a spodem s přiváděním prachových látek do lázně roztaveného kovu a to za účelem rychlého průběhu odfosfoření, dále dosažení příznivých podmínek pro tvorbu aktivní strusky a dosažení nízkého obsahu kysličníků železa ve strusce. Za tím účelem se s oxidačním plynem dmýchají současně na i pod hladinu roztaveného kovu...