Šigut Ivan

Fólie pro tvorbu negativního obrazu rytím

Načítavanie...

Číslo patentu: 242254

Dátum: 15.09.1987

Autori: Raška Pavel, Slouka František, Varta Jioí, Šigut Ivan

MPK: B41M 3/02

Značky: fólie, obrazů, tvorbu, rytím, negativního

Text:

...fólie podle vynáiezu je, že .na zákčladě těchto vlastností není třeba vytvářet thixotropní struktura polev-u a. vrstvy vysokými .přídavky plnív, zejména kyslitčníku křenrllčttého, .ale pďStaČĺ vytvořit objemovou k-oncernttracd pigmentů odpovídající barvám až emailom pro dosažení požadované opaolty vrstvy.Fólie pro tvorbu negativnnich obrazů try tim se sloládtaíjí z polyesterové nebo polyoletinické xpodložky, s výhod-ou...

Hlavice horní trysky pro kombinované dmýchání při výrobě oceli v kyslíkových konvertorech

Načítavanie...

Číslo patentu: 231497

Dátum: 15.06.1986

Autori: Šigut Ivan, Raška Pavel, Pavlík Oldřich, Fiala Jaroslav, Sobek Oldřich, Hromek František, Hošek Jan, Divák Břetislav, Peška Rudolf, Slouka František, Bohuš Jiří, Hladký Jan, Kuběna Slavoj, Kodrle Luděk, Kluževič Milan, Chvojka Jan, Lesniak Adolf, Varta Jiří

MPK: C21C 5/46

Značky: oceli, konvertorech, trysky, kombinované, hlavice, horní, výrobe, dmýchání, kyslíkových

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení jednak přívodu oxidačního média na lázeň jak do středu, tak na její povrch a jednak dopravy sypkých substrátů do lázně v proudu oxidačního média. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením kulovité rozdělovací komůrky /9/ v dolní části hlavní trubice /5/ uspořádané v ose válcovitého pláště /3/. Z rozdělovací komůrky /9/ vyúsťují ven z hlavice dva až devět bočních otvorů /2/, součet velikosti ploch jejich průřezu je...

Rotační uzávěr hutnických pánví

Načítavanie...

Číslo patentu: 226483

Dátum: 15.11.1985

Autori: Varta Jiří, Pavlík Oldřich, Peška Rudolf, Hladký Jan, Slouka František, Bohuš Jiří, Lesniak Adolf, Sobek Oldřich, Hošek Jan, Kluževič Milan, Kuběna Slavoj, Chvojka Jan, Kodrle Luděk, Fiala Jaroslav, Divák Břetislav, Šigut Ivan, Raška Pavel, Hromek František

Značky: rotační, uzáver, hutnických, panví

Zhrnutie / Anotácia:

Rotační uzávěr hutnických pánví, zejména pánví lících, tvořený deskou s výpustným otvorem, připevněnou ke dnu licí pánve a dále válcovým tělesem s otvory pro průchod tekuté ho kovu, vyznačený tím, že válcové těleso (3) je uspořádáno kolmo vůči svislé ose licí pánve (1) a desky (2) a je po své délce opatřeno průchozími radiálními otvory (7, 8, 9) v počtu odpovídajícímu počtu výpustných otvorů v desce (2) s kde radiální otvory (7, 8, 9) jsou vůči...

Způsob čistění vyzdívky hrdla a límce konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225396

Dátum: 30.06.1985

Autori: Hladký Jan, Slouka František, Chvojka Jan, Kuběna Slavoj, Bohuš Jiří, Kluževič Milan, Kodrle Luděk, Divák Břetislav, Pavlík Oldřich, Fiala Jaroslav, Peška Rudolf, Raška Pavel, Hromek František, Sobek Oldřich, Šigut Ivan, Lesniak Adolf, Varta Jiří, Hošek Jan

Značky: způsob, hrdla, límce, vyzdívky, konvertoru, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čistění vyzdívky hrdla a límce konvertoru, vyznačený tím, že nános výhozu se odtavuje paprskem plazmy plazmového hořáku stabilizovaného plynem případně kapalinou, přičemž nános výhozu se polarizuje pomocnou tyčí, kterou se přivádí kyslík, jenž vytvoří v nánosu roztavenou oblast, do které se tyč zanoří, přívod kyslíku se pak přeruší a po zatuhnutí tyče v nánosu výhozu se tyč napojí ke zdroji plazmového hořáku.

Způsob výroby oceli v konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 221858

Dátum: 15.06.1985

Autori: Bohuš Jiří, Jasinský Zdeněk, Šigut Ivan, Fiala Jaroslav, Pavlík Oldřich, Hošek Jan, Kuběna Slavoj, Hromek František, Řehoř Josef, Peška Rudolf, Matějka Čestmír, Divák Břetislav, Chvojka Jan, Hladký Jan, Sobek Oldřich, Kodrle Luděk, Kluževič Milan, Raška Pavel, Varta Jiří

Značky: způsob, konvertoru, výroby, oceli

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit nový způsob výroby oceli v konvertoru s dmýcháním oxidačního plynu na lázeň roztaveného kovu horem a spodem s přiváděním prachových látek do lázně roztaveného kovu a to za účelem rychlého průběhu odfosfoření, dále dosažení příznivých podmínek pro tvorbu aktivní strusky a dosažení nízkého obsahu kysličníků železa ve strusce. Za tím účelem se s oxidačním plynem dmýchají současně na i pod hladinu roztaveného kovu...