Šigut Ivan

Fólie pro tvorbu negativního obrazu rytím

Načítavanie...

Číslo patentu: 242254

Dátum: 15.09.1987

Autori: Raška Pavel, Slouka František, Šigut Ivan, Varta Jioí

MPK: B41M 3/02

Značky: fólie, tvorbu, negativního, obrazů, rytím

Text:

...fólie podle vynáiezu je, že .na zákčladě těchto vlastností není třeba vytvářet thixotropní struktura polev-u a. vrstvy vysokými .přídavky plnív, zejména kyslitčníku křenrllčttého, .ale pďStaČĺ vytvořit objemovou k-oncernttracd pigmentů odpovídající barvám až emailom pro dosažení požadované opaolty vrstvy.Fólie pro tvorbu negativnnich obrazů try tim se sloládtaíjí z polyesterové nebo polyoletinické xpodložky, s výhod-ou...

Hlavice horní trysky pro kombinované dmýchání při výrobě oceli v kyslíkových konvertorech

Načítavanie...

Číslo patentu: 231497

Dátum: 15.06.1986

Autori: Divák Břetislav, Raška Pavel, Varta Jiří, Pavlík Oldřich, Hromek František, Bohuš Jiří, Lesniak Adolf, Slouka František, Kodrle Luděk, Fiala Jaroslav, Sobek Oldřich, Kuběna Slavoj, Kluževič Milan, Hošek Jan, Chvojka Jan, Šigut Ivan, Peška Rudolf, Hladký Jan

MPK: C21C 5/46

Značky: horní, dmýchání, konvertorech, kombinované, výrobe, trysky, hlavice, oceli, kyslíkových

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení jednak přívodu oxidačního média na lázeň jak do středu, tak na její povrch a jednak dopravy sypkých substrátů do lázně v proudu oxidačního média. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením kulovité rozdělovací komůrky /9/ v dolní části hlavní trubice /5/ uspořádané v ose válcovitého pláště /3/. Z rozdělovací komůrky /9/ vyúsťují ven z hlavice dva až devět bočních otvorů /2/, součet velikosti ploch jejich průřezu je...

Rotační uzávěr hutnických pánví

Načítavanie...

Číslo patentu: 226483

Dátum: 15.11.1985

Autori: Peška Rudolf, Sobek Oldřich, Lesniak Adolf, Kuběna Slavoj, Kodrle Luděk, Varta Jiří, Bohuš Jiří, Hošek Jan, Pavlík Oldřich, Hladký Jan, Divák Břetislav, Chvojka Jan, Šigut Ivan, Kluževič Milan, Slouka František, Raška Pavel, Fiala Jaroslav, Hromek František

Značky: uzáver, panví, hutnických, rotační

Zhrnutie / Anotácia:

Rotační uzávěr hutnických pánví, zejména pánví lících, tvořený deskou s výpustným otvorem, připevněnou ke dnu licí pánve a dále válcovým tělesem s otvory pro průchod tekuté ho kovu, vyznačený tím, že válcové těleso (3) je uspořádáno kolmo vůči svislé ose licí pánve (1) a desky (2) a je po své délce opatřeno průchozími radiálními otvory (7, 8, 9) v počtu odpovídajícímu počtu výpustných otvorů v desce (2) s kde radiální otvory (7, 8, 9) jsou vůči...

Způsob čistění vyzdívky hrdla a límce konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225396

Dátum: 30.06.1985

Autori: Varta Jiří, Hošek Jan, Šigut Ivan, Sobek Oldřich, Divák Břetislav, Slouka František, Peška Rudolf, Lesniak Adolf, Kodrle Luděk, Pavlík Oldřich, Hromek František, Raška Pavel, Hladký Jan, Fiala Jaroslav, Chvojka Jan, Bohuš Jiří, Kluževič Milan, Kuběna Slavoj

Značky: čištění, hrdla, způsob, konvertoru, vyzdívky, límce

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čistění vyzdívky hrdla a límce konvertoru, vyznačený tím, že nános výhozu se odtavuje paprskem plazmy plazmového hořáku stabilizovaného plynem případně kapalinou, přičemž nános výhozu se polarizuje pomocnou tyčí, kterou se přivádí kyslík, jenž vytvoří v nánosu roztavenou oblast, do které se tyč zanoří, přívod kyslíku se pak přeruší a po zatuhnutí tyče v nánosu výhozu se tyč napojí ke zdroji plazmového hořáku.

Způsob výroby oceli v konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 221858

Dátum: 15.06.1985

Autori: Kluževič Milan, Kuběna Slavoj, Bohuš Jiří, Hošek Jan, Jasinský Zdeněk, Peška Rudolf, Raška Pavel, Fiala Jaroslav, Šigut Ivan, Divák Břetislav, Hladký Jan, Varta Jiří, Kodrle Luděk, Hromek František, Matějka Čestmír, Chvojka Jan, Sobek Oldřich, Řehoř Josef, Pavlík Oldřich

Značky: konvertoru, způsob, výroby, oceli

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit nový způsob výroby oceli v konvertoru s dmýcháním oxidačního plynu na lázeň roztaveného kovu horem a spodem s přiváděním prachových látek do lázně roztaveného kovu a to za účelem rychlého průběhu odfosfoření, dále dosažení příznivých podmínek pro tvorbu aktivní strusky a dosažení nízkého obsahu kysličníků železa ve strusce. Za tím účelem se s oxidačním plynem dmýchají současně na i pod hladinu roztaveného kovu...