Šigut Ivan

Fólie pro tvorbu negativního obrazu rytím

Načítavanie...

Číslo patentu: 242254

Dátum: 15.09.1987

Autori: Varta Jioí, Slouka František, Šigut Ivan, Raška Pavel

MPK: B41M 3/02

Značky: negativního, tvorbu, fólie, rytím, obrazů

Text:

...fólie podle vynáiezu je, že .na zákčladě těchto vlastností není třeba vytvářet thixotropní struktura polev-u a. vrstvy vysokými .přídavky plnív, zejména kyslitčníku křenrllčttého, .ale pďStaČĺ vytvořit objemovou k-oncernttracd pigmentů odpovídající barvám až emailom pro dosažení požadované opaolty vrstvy.Fólie pro tvorbu negativnnich obrazů try tim se sloládtaíjí z polyesterové nebo polyoletinické xpodložky, s výhod-ou...

Hlavice horní trysky pro kombinované dmýchání při výrobě oceli v kyslíkových konvertorech

Načítavanie...

Číslo patentu: 231497

Dátum: 15.06.1986

Autori: Slouka František, Hladký Jan, Pavlík Oldřich, Hošek Jan, Kodrle Luděk, Hromek František, Kuběna Slavoj, Varta Jiří, Sobek Oldřich, Divák Břetislav, Peška Rudolf, Chvojka Jan, Kluževič Milan, Fiala Jaroslav, Šigut Ivan, Bohuš Jiří, Raška Pavel, Lesniak Adolf

MPK: C21C 5/46

Značky: horní, dmýchání, oceli, kombinované, trysky, výrobe, kyslíkových, hlavice, konvertorech

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení jednak přívodu oxidačního média na lázeň jak do středu, tak na její povrch a jednak dopravy sypkých substrátů do lázně v proudu oxidačního média. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením kulovité rozdělovací komůrky /9/ v dolní části hlavní trubice /5/ uspořádané v ose válcovitého pláště /3/. Z rozdělovací komůrky /9/ vyúsťují ven z hlavice dva až devět bočních otvorů /2/, součet velikosti ploch jejich průřezu je...

Rotační uzávěr hutnických pánví

Načítavanie...

Číslo patentu: 226483

Dátum: 15.11.1985

Autori: Raška Pavel, Varta Jiří, Kluževič Milan, Slouka František, Chvojka Jan, Kuběna Slavoj, Pavlík Oldřich, Hošek Jan, Peška Rudolf, Lesniak Adolf, Fiala Jaroslav, Sobek Oldřich, Hladký Jan, Kodrle Luděk, Šigut Ivan, Bohuš Jiří, Hromek František, Divák Břetislav

Značky: uzáver, hutnických, panví, rotační

Zhrnutie / Anotácia:

Rotační uzávěr hutnických pánví, zejména pánví lících, tvořený deskou s výpustným otvorem, připevněnou ke dnu licí pánve a dále válcovým tělesem s otvory pro průchod tekuté ho kovu, vyznačený tím, že válcové těleso (3) je uspořádáno kolmo vůči svislé ose licí pánve (1) a desky (2) a je po své délce opatřeno průchozími radiálními otvory (7, 8, 9) v počtu odpovídajícímu počtu výpustných otvorů v desce (2) s kde radiální otvory (7, 8, 9) jsou vůči...

Způsob čistění vyzdívky hrdla a límce konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225396

Dátum: 30.06.1985

Autori: Sobek Oldřich, Šigut Ivan, Bohuš Jiří, Raška Pavel, Hladký Jan, Fiala Jaroslav, Kodrle Luděk, Kluževič Milan, Kuběna Slavoj, Divák Břetislav, Varta Jiří, Peška Rudolf, Hromek František, Chvojka Jan, Pavlík Oldřich, Lesniak Adolf, Slouka František, Hošek Jan

Značky: límce, čištění, hrdla, vyzdívky, konvertoru, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čistění vyzdívky hrdla a límce konvertoru, vyznačený tím, že nános výhozu se odtavuje paprskem plazmy plazmového hořáku stabilizovaného plynem případně kapalinou, přičemž nános výhozu se polarizuje pomocnou tyčí, kterou se přivádí kyslík, jenž vytvoří v nánosu roztavenou oblast, do které se tyč zanoří, přívod kyslíku se pak přeruší a po zatuhnutí tyče v nánosu výhozu se tyč napojí ke zdroji plazmového hořáku.

Způsob výroby oceli v konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 221858

Dátum: 15.06.1985

Autori: Chvojka Jan, Kuběna Slavoj, Varta Jiří, Jasinský Zdeněk, Raška Pavel, Kluževič Milan, Fiala Jaroslav, Řehoř Josef, Divák Břetislav, Hromek František, Šigut Ivan, Hladký Jan, Hošek Jan, Matějka Čestmír, Sobek Oldřich, Peška Rudolf, Kodrle Luděk, Bohuš Jiří, Pavlík Oldřich

Značky: konvertoru, způsob, výroby, oceli

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit nový způsob výroby oceli v konvertoru s dmýcháním oxidačního plynu na lázeň roztaveného kovu horem a spodem s přiváděním prachových látek do lázně roztaveného kovu a to za účelem rychlého průběhu odfosfoření, dále dosažení příznivých podmínek pro tvorbu aktivní strusky a dosažení nízkého obsahu kysličníků železa ve strusce. Za tím účelem se s oxidačním plynem dmýchají současně na i pod hladinu roztaveného kovu...